Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, december 04, 2006

  En motsägelsefull drake

  Det är inte lätt att sammanfatta alla intryck efter bara några dagar i Beijing (och ja, jag väljer det namnet framför Peking – se PS:et om varför). Och självklart ska det här inte ses som någon uttömmande analys där alla faktorer vägs in; det är bara mina privata reflektioner.

  Först och främst kom väldigt många av mina fördomar på skam. Visst har jag läst och sett reportage om den rekordsnabbt växande kinesiska ekonomin, men jag har ändå inte riktigt kunnat ta in det. Att med egna ögon se de gigantiska, hypermoderna skyskraporna, lyxbutikerna, det otroliga kommersiella utbudet och den uppenbarligen materiellt sett välmående medelklassen – det var något helt annat.

  Allt som oftast kände jag mig som kusinen från landet, och i mitt ressällskap var det en person som anmärkte att det kanske var en idé att lära sig kinesiska. En vacker dag skulle vi kanske ha kinesiska chefer allihop.

  Samtidigt var det traditionella Kina ständigt närvarande; med cyklister överlastade med korgar, säckar och oidentifierbara behållare på väg till och från diverse marknader, det ritualiserade prutandet och schackrandet på Silk Street, och en påtaglig stolthet över världsberömda kulturhistoriska minnesmärken som den kinesiska muren (vilket jag för övrigt definitivt kan förstå – den var verkligen en spektakulär syn och besöket där var minnesvärt).

  Och mitt mellan kontrasterna av uråldrig historia och stundtals science fiction-artad futurism gnagde känslan av att den fantastiska utveckling som nu sker i Kina inte är resultatet av människors fria val. Landet är de facto en enpartistat där politiska och religiösa minoriteter förföljs, trakasseras och utsätts för myndighetssanktionerade övergrepp. Det finns ingen yttrande- och tryckfrihet, även om formella förbud förvisso luckras upp och det ses igenom fingrarna med mycket.

  Det är välkänt att korruptionen i Kina är utbredd, men i de officiella medierna skylls detta ständigt på enskilda individers bristande moral – aldrig riktas kritik mot det totalitära systemet i sig.

  Kina liknas ofta vid en drake; en uråldrig symbol som en gång sades vara den form i vilken Kinas kejsare kom till jorden, från att ha varit en röd stjärna på himlen. Dagens kinesiska drake är en mångfacetterad sådan, som ger många motstridiga intryck. Å ena sidan hade det nog inte varit möjligt för landet att utvecklas så otroligt mycket och snabbt som det gjort de senaste åren utan centrala diktat och hänsynslöshet. Å andra sidan är Kina sannolikt det enda landet i världshistorien som kombinerat diktatoriskt styre under kommunistisk flagg, med starka kapitalistiska inslag där människor ges möjlighet att skapa sig enorma förmögenheter och bygga upp blomstrande företag som ger jobb åt hundra- och tusentals människor.

  Kina är ett land med 1,3 miljarder invånare och där den genomsnittliga årsinkomsten ligger på motsvarande c:a 20.000 kronor. Omkring 17 procent av befolkningen lever på inkomster under en dollar/dag, samtidigt som det finns uppskattningsvis 300.000 dollarmiljonärer i landet. Kina är ett land med upp till 70 procents inkomstskatter för att hindra att människor ska bli rika, samtidigt som det uppenbarligen är möjligt att kringgå detta på olika sätt.

  I Kina finns enligt vissa uppgifter c:a 17 miljoner registrerade bloggare och 34 miljoner bloggar, och även om det vanligaste är att man skriver om vardagligheter och privata spörsmål, så förekommer mellan raderna också spår av regimkritik. Absurt nog så har företag i väst – inte sällan amerikanska sådana – bidragit till ofriheten i Kina genom att, som exempelvis Google, tillåta att kinesiska myndigheter sätter in spärrar för att bland annat hindra spridningen av kunskap om vad egentligen skedde på Himmelska Fridens Torg 1989.

  Det är som sagt inte lätt att sammanfatta och dra några slutsatser av allt detta. Mer än att jag hoppas och tror att det faktum att den kinesiska regimen förefaller släppa allt mer på kontrollen över sina medborgare, ska leda till fler positiva politiska förändringar. Ju mer människor får möjlighet att resa utomlands, umgås med människor från andra, friare länder och själva få diskutera sina nya intryck med andra kineser hemma – ju mer sprids insikten om att en annan tillvaro är möjlig.

  * * *

  PS: Jo, Beijing är ju en stad med en 3 000-årig historia och har förstås bytt namn ett antal gånger. Men så vitt jag nu förstått så kallade kineserna själva staden för Peking när den under en period inte var rikets huvudstad. Beijing betyder däremot ”norra huvudstaden”, medan Nanjing (”södra huvudstaden”) i söder hette så när den var just det. I dag kallas de äldre delarna av Beijing för Peking, dessutom används Peking som benämning på gamla företeelser som Pekinganka och Pekingopera. Men själva staden heter alltså Beijing.

  Även på svenska UD verkar man mer och mer gå över till att kalla staden för Beijing, även om TT och andra ännu envisas med Peking.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "En motsägelsefull drake"

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2006 11:25) : 

  "Det finns ingen yttrande- och tryckfrihet"

  Jodå, naturligtvis finns det det. Däremot är det något fler inskränkningar i dessa än i exempelvis Sverige (som i sin tur har fler inskränkningar än i vissa andra länder). Du straffas inte av systemet i Kina för att du utbrister "heil Hitler" offentligt, inte heller för att du visar en nidbild av en jude.

  "Det är välkänt att korruptionen i Kina är utbredd, men i de officiella medierna skylls detta ständigt på enskilda individers bristande moral – aldrig riktas kritik mot det totalitära systemet i sig."

  Indien har mer korruption än Kina. Indien är en demokrati. Så varför skulle man utgå från att systemet i sig skapar mer korruption?

  "Landet är de facto en enpartistat där politiska och religiösa minoriteter förföljs"

  Kina har många politiska partier, men de fungerar som intresseorganisationer. Partier som aspirerar på makten förbjuds. Det finns inget förbud mot religioner i Kina, så länge religionslagarna följs. Den väsentliga skillnaden mot exempelvis Sverige är att en religions ledare måste finnas på kinesisk mark (alltså lyder katolska kyrkan i Kina inte under påven i Rom). Christian Underground förföljs för att den vägrar registrera sig. Falun gong förföljs av politiska skäl. I Kina hade dock inte pastor Green blivit åtalad för att ha spridit bibelns budskap, såsom i Sverige.

  "kunskap om vad egentligen skedde på Himmelska Fridens Torg 1989"

  Vad hände där egentligen? Kineserna vet inte om detta, eller vadå?

  Främling kommer till Kina: "Öh, kommunism..., alltså, nu ska jag lära er vad som EGENTLIGEN hände 1989, tankman å så, asså, era ofria jävlar; SE HÄR, Wikipedia, den fria världens orakel! Här står att bloggare bara skriver om hur man lagar stekt anka, inte om politiska saker. Jag kan iofs inte kinesiska, men jag litar på Wikipedia. Och Falun gong."

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 december, 2006 12:44) : 

  Blogge, som jag skrev så skulle detta inlägg inte ses som någon uttömmande analys där alla faktorer vägs in; det var bara mina privata reflektioner.

  F ö skrev jag att Kina de facto var en enparitstat. Jag är medveten om att det formellt finns fler partier, men precis som du skriver så förhindras dessa partier utgöra något reellt "hot" mot kommunistpartiet.

  Ditt påstående om att det inte finns något förbud mot religioner i Kina, "så länge religionslagarna följs" är helt fantastiskt!

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2006 15:01) : 

  Jag skulle nog ge Blogge rätt i hel en del, men enligt Transparency Internationals senaste mätning ligger Indien jämnt med Kina i fråga om korruption. De har bättrat sig betydligt sedan förra året medan Kina i princip ligger kvar på samma plats som tidigare.

  Vidare har jag svårt att se hur de där demokratiska partierna skulle spela någon väsentlig roll. Man kan inte starta något nytt parti (det gjordes några försök runt 2003-2004 om jag minns rätt, men det misslyckades för att de inte fick registrera sig) och de som finns sitter i ett utskott som kan kommentera Kommunistpartiets politik.

  Å andra sidan kan man ju säga som på en TV-intervju med den dåvarande presidenten Jiang Zemin: "Varför måste man nödvändigtvis ha ett oppositionsparti? Varför inte samarbeta istället?"

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2006 15:35) : 

  Jonas, jag har inte följt ditt engagemang för förtryckta religiösa samfund så länge, men jag kan i alla fall inte dra mig till minnes någon krönika över förföljelser i Sverige av bland annat mormoner som idkar månggifte (i strid med svensk lag). Hur vi i väst behandlar religiöst oliktänkande framgick annars ganska bra med Branch Davidian i Waco, Texas.

  Djävulens advokat, visst; jag är bara ute efter att normer varierar från land till land, och vi är ofta blinda för vår egen förträfflighet i många frågor. Detta är särskilt framträdande hos socialdemokrater, som ju företräder den förhärskande samhällsmodellen.

  (Indien har bättrat sig tack vare att man efter lång tid övergett planekonomin... man har därför samma tillväxttakt som Kina numera.)

   

  Blogger Nisha Besara skrev... (04 december, 2006 18:48) : 

  Jonas, jag förstår helt och hållet din hängivenhet inför det häftiga i Kina. Jag och Krister var i Shanghai en vecka under vår smekmånad. Något mer modernt, kommersiellt och ascoolt har jag aldrig sett! Häftiga affärer, snygga människor och coola barer om vartannat. Letade man sig från huvudstråken var misären betydligt mer påtaglig, förstås. Sjuka kontraster. Från vår balkong såg vi de nyaste skyskraporna till vänster och delar av det gamla Shanghai till högere: ruckel, trångboddhet och klädstreck.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2006 21:17) : 

  Lägg därtill att i Kina examineras varje år 700 000 Ingenjörer på universitetsnivå medan vi i Sverige får till 7000.

  lägg sen till forskarstuderande som återvänder efter studier i väst och som dessutom får stora resurser att bedriva forskning.

  Vad var det han sa kinesen att vi får nöja oss med att leva på kinesiska turister i framtiden.

  KAS

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 december, 2006 01:49) : 

  Tack för intressanta reflektioner. Kina finns helt klart på listan över platser att besöka, både Beijing, Shanghai och Hong Kong (hur man nu skall betrakta det).

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 december, 2006 07:31) : 

  Jonas,

  Är inte frågan om Beijing ller Peking en fråga om transkribering, dvs hur vi översätter de kinesiska ljuden till bokstäver?

  Den ökade användningen av Beijing handlar kanske mer om engelskans dominans, än något annat?

  På svenska heter staden Peking.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 december, 2006 08:08) : 

  "Ju mer människor får möjlighet att resa utomlands, umgås med människor från andra, friare länder och själva få diskutera sina nya intryck med andra kineser hemma – ju mer sprids insikten om att en annan tillvaro är möjlig."

  Jag kan inte släppa tanken på att du är lite offer för dina egna fördomar och din egen argumentation. Du säger ju själv att du fått dina fördomar krossade genom att infinna dig i den kinesiska verkligheten, något som händer alla. Frågan är förstås varifrån dessa fördomar kommer. Svaret tycks vara media, som pumpar ut en bild av Kina som följer en gängse mall, ett slags förenklad representation av Kina, alltid kryddad med vissa återkommande politiska floskler (och som du här upprepar som en robot, trots att du nu alltså är i Kina). Alltså ungefär samma förenklade mediabild som en kines kan få av utlandet.

  Det finns faktiskt inte en enda kines som inte redan känner till existensen av ett annat slags tillvaro. Amerikanska presidentval och andra demokratiska val följs naturligtvis minst lika intensivt i kinesiska media som i svenska, och kineserna har också sett alla amerikanska filmer och teveserier som du gjort (en del via pirat-DVD, men det mesta faktiskt på statsteve). Begreppet demokrati är alltså inte ett okänt fenomen i Kina. Faktum är att man har demokratiska val på bynivå (infört med hjälp av Jimmy Carter).

  Och när man talar med kineser om dessa fenomen, kineser som befunnit sig flera år utomlands, kineser som känner till de där "statshemligheterna" med FG, Himmelsfridstorg med mera, så får man en högst nyanserad bild; det är nämligen inte givet att kineserna vill ha allt det där som du anser så självklart. Framförallt betackar man sig för utlänningars ständiga fokusering på vissa problem (väldigt märkbart när en amerikan plötsligt poppar in i ett kinesiskt diskussionsforum för att avlossa sina salvor om ofrihet, kommunism, Tankman, Falun gong och hela faderullan).

  Personligen tycker jag det är spännande när aningslösa svenskar kommer till Kina med sin ryggsäck full av "sanningar", vilka krossas en efter en när den svartvita verkligheten fylls med gråskalor och färger. För att travestera din egen utsaga:

  "Ju mer människor får möjlighet att resa till Kina, umgås med människor från andra, annorlunda länder och själva få diskutera sina nya intryck med andra svenskaar hemma – ju mer sprids insikten om att en annan tillvaro är möjlig."

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 december, 2006 08:10) : 

  Hej,
  Var och besökte några svenska företag i kina ifjol och kan väll kort bara säga att jag är glad att de finns där... och att jag själv tappade lusten att jobba i kina. Landet känndes bara så genomkorupt och kontrolerat att man i slutet mådde illa. Handlingsförlamning hos arbetarna var det stora problemet och att man är relativt dålig på engelska... det finns mycket att säga om det stora landet, det skulle definitivt vara smart att lära sig kinesiska i alla fall...

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 december, 2006 08:26) : 

  leffe, Peking och Beijing uttalas likadant: "Bej-djing". Beijing följer dock det standardiserade transkriptionssystemet Pinyin, medan Peking är en äldre transkription som fallit ur bruk. I svenskan använder vi genomgående Pinyin för translitteration av mandarin. Således skrivs det Beijing. Det har inte ett dyft med engelska att göra, ty Peking är vad som använts även i engelskspråkiga sammanhang tidigare.

  Tidigare transkriptionssystem leder nästan med automatik till en onödig förvrängning av kinesiska ord. Mao Tse-tung uttalat av en svensk låter helt förfärligt, medan Mao Zedong kommer ganska nära. Peking är dubbelt olyckligt, eftersom detta ger "p" en aspirerad klusil; dessutom är det alltså ett "b", inte ett "p", och ett kinesiskt "b" är helt utan aspiration eller explosiver, det är helt matt. "King" är vidare inte ett kinesiskt morfem; en kines kan överhuvudtaget inte uttala detta. Således en extremt olyckligt translitteration.

   

  Blogger bjorn brink skrev... (05 december, 2006 09:08) : 

  Märk relationen Nordkorea och Japan (nationalism i skolorna numera för ingjuta "kärlek till fosterlandet"). Så sa ju nazisterna också.
  Kina rullar på rationalistiskt-teknokratiskt.
  Det slutar väl helt enkelt med mer övervakning, kontroll och diktatur.
  Värden som medkänsla, stark solidaritet, känsla för det sårbara som förenar oss och demokratins skönhet är de enda motvikterna.
  http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=503


  http://www.physorg.com/news82116028.html
  The new technology offers the possibility of building an interface between biology and electronics.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (05 december, 2006 09:13) : 

  Blogge, mitt engagemang för förtryckta religiösa samfund torde det gå att hitta indikationer på om man bara letar lite i arkivet här på bloggen. Du nämner pastor Green, vars fall jag kommenterade här. För min syn på månggifte, läs till exempel detta.

  För övrigt skrev jag att väldigt många av mina fördomar på skam. Det är inte samma sak som att jag fått mina fördomar krossade. Det kan kanske ses som en språklig petitess, men för mig så är det betydelsefullt. Sedan må du tycka att jag har en västerländsk, imperialistisk syn som tycker att alla människor på jorden bör ha rätt till fri åsiktsbildning, reell rösträtt och andra friheter vi i väst betraktar som grundläggande.

   

  Anonymous Anonym skrev... (06 december, 2006 05:51) : 

  bb: Min erfarenhet är att det blir mindre kontroll i Kina, inte mer. Det gäller till synes enkla saker som att det är mindre kontroll på exempelvis hukou (ett slags boendetillstånd du måste ha för att lagligt få bo på en viss ort) eller krav på registrering för var utlänningar bor.

  För några dagar sedan meddelades att utländska journalister under OS inte kommer att behöva ha godkännande från någon central myndighet för att göra reportage eller intervjuer. Det kommer att räcka med medgivande från intervjuoffrena själva och/eller deras arbetsenheter. Detta ska tydligen fortsätta gälla även efter OS.

  Vissa saker har skärpts sedan tidigare, som kravet på registering av ID-kortsnummer när man går till ett internetcafé, men den allmänna trenden är att det öppnas upp alltmer. Även i böcker som diskuterar sociala problem märker man en öppenhet som inte fanns där så sent som 2001.

   

  kommentera