Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

    Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

    www.flickr.com
    This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

    lördag, december 09, 2006

    Socialdemokrati och euro för välfärd i Europa

    Svenska Dagbladets Brysselkorrespondent (för övrigt, vid sidan av Mats Engström, en av Sveriges bästa EU-journalister) Rolf Gustavsson skriver i dag om de utmaningar Europas välfärdssamhällen står inför. Detta med anledning av att det har varit frågor som stått i fokus vid EU-ländernas socialdemokratiska och socialistiska partiers tvådagars kongress i Porto.

    Från Porto har också AiP:s redaktör – tillika en av den unga socialdemokratins främsta internationalister – Eric Sundström, lämnat ett antal rapporter på sin blogg. Även Europaparlamentariker Åsa Westlund har varit på plats.

    På konferensen diskuterades en rapporten om en ny social modell för Europa. Ansvariga för rapporten var den förre danske statsministern Poul Nyrup Rasmussen och den förre ordföranden i EU-kommissionen Jacques Delors. Dessutom hade två svenska socialdemokrater, Hans Karlsson och Allan Larsson, bidragit till rapporten.

    I dokumentet konstateras att den hittillsvarande modellen delvis misslyckats, då många människor i Europa ännu befinner sig i olika former av utanförskap. För den europeiska socialdemokratin är full sysselsättning det främsta målet, och för att nå dit måste reformerna i de olika EU-länderna ledas i samma riktning. En europeiskt samordnad aktiv reformpolitik kan säkra konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning och kan därför mycket väl finansiera välfärdssamhället, heter det i rapporten.

    Konkret föreslås att den ekonomiska samordningen mellan de länder som deltar fullt ut i valutasamarbetet EMU förstärks, och att de utnyttjar EU-fördragets möjligheter att bilda ett fördjupat samarbete. Därmed skulle EU-länderna kunna göra gemensamma smarta investeringar i utbildning, forskning och en moderniserad offentlig sektor.

    Det är en mycket intressant modell som skisseras, och något jag hoppas att även de svenska, mer euroskeptiska socialdemokraterna tar till sig. Att Sverige skulle ha vunnit på att rösta ja till euron står allt mer klart. Så sent som i går rapporterade Ekot om att svenska företag skulle ha haft en större utrikeshandel och en större konkurrenskraft i euroområdet om Sverige hade varit med i valutasamarbetet redan från starten.

    Med den nya modell som presenterades i Porto uppges upp till 10 miljoner nya jobb i Europa kunna skapas under de kommande åren. Allt som krävs är fler socialdemokratiska regeringar i EU som är beredda att efterleva förslagen från Rasmussen och Delors...

    Andra skriver intressant om , , .


    Kommentarer om "Socialdemokrati och euro för välfärd i Europa"

     

    Anonymous Anonym skrev... (09 december, 2006 18:13) : 

    Tack för detta utmärkta inlägg vars slutsatser jag delar till 100 %. En randanmärkning: Nicefördraget ger en möjlighet till s.k. "flexible integration", dvs ett fördjupat samarbete mellan en grupp länder inom EU. Man får räkna med att denna möjlighet kommer att utnyttjas i framtiden mot bakgrunden av ekonomiska och politiska kriser i flera av de nya medlemsländerna, inflytandet från "bråkstakar" som Polen och Cypern, ovissheten om ny "konstitution" osv. Det kommer att ställa ett land som Sverige inför nya utmaningar: går vi med eller inte? Risken att Sverige hamnar ännu längre i bakvattnet är uppenbar.

    Den nya regeringens Europaprofil är ganska vag, trots att man har en del kompetens i sina led. Vi får väl se hur det utvecklar sig.

     

    Anonymous Anonym skrev... (09 december, 2006 22:56) : 

    Harry Flams och Håkan Nordströms rapport som du hänvisar till är fullt läsbar och finns på Kommerskollegiums hemsida. Utan att haft tillgång till underlagsmaterialet tycker jag mig se ett starkt stöd för att den inre marknaden fungerar och att handeln inom EU ökat mer än världshandeln mellan OECD-länderna i stort. Däremot är det inte uppenbart att just den gemensamma valutan varit den vattendelare mellan Sverige och Euro-länderna som är den slutsats som Ekot tagit fasta på.
    Min skepsis mot Euron - 2003 liksom idag - beror på att en valuta i längden inte är starkare än den politiska ledning som garanterar den. Den politiska överbyggnaden inom EU har som bekant inte utvecklats i takt med den gemensamma marknaden.

     

    kommentera