Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, februari 14, 2007

  Inspiration och demokrati

  socialdemokraternas webbplats finns nu ”inspirationstexter” och frågor om arbetsmarknads- och miljöpolitiken. Texterna och frågorna har skickats till de valda kongressombuden, men de kommer inte att bli föremål för kongressbehandling. I stället ska de ”tjäna som utgångspunkt för diskussionen under kongressens punkt om allmänpolitiken”, det vill säga den punkt på dagordningen som Eric Sundström räknat ut att det preliminära programmet ger de 350 ordinarie ombuden mindre än en minut var att säga sin mening.

  De protokollförda debattinläggen sägs ska sedan ligga till grund för partistyrelsens fortsatta arbete inför den ordinarie partikongressen år 2009. Då, och först då, kommer det socialdemokratiska partiet eventuellt fatta beslut om omprövning av tidigare politiska ställningstaganden.

  De så kallade inspirationstexterna bjuder inte på några större överraskningar. Det konstateras att arbetslivet förändras varje dag; nya jobb och branscher växer fram medan gamla försvinner. Och därför ställer dagens arbetsmarknad högre krav på variation, mångfald och omställning än gårdagens. Detta beskrivs som något i grunden positivt; välståndet ökar, samtidigt som gammal och ofta miljöfarlig, slitsam produktion byts ut mot ny. Vidare slås det fast att näringspolitikens roll blir allt viktigare.

  På miljöområdet sägs att dagens klimatförändringar kommer dramatiskt att förändra livsbetingelserna för oss själva och för framtida generationer. Därför måste vi vända utvecklingen genom internationellt samarbete och solidaritet. Socialdemokratin ska ”fortsätta gå i täten för en ekologiskt uthållig utveckling på samma sätt som vi gjort när det gäller det socialt hållbara samhället”, samt ”stå upp för den svenska traditionen och ta ansvar”.

  Tjusiga ord, men ännu återstår det att backa upp dem med reell politik. Detta är en utmaning jag hoppas att fler partimedlemmar får chansen att bistå med.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Inspiration och demokrati"

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 februari, 2007 00:20) : 

  Hej,
  Efter en trevlig kväll i Nalens källare med nya (men inte särskilt spännande) band måste jag lite motvilligt kommentera inspirationstexterna.
  Vad gäller arbete saknas den spännande frågan: om jag som individ inte tycker att arbete är vägen till personlig utveckling, är jag dum eller är jag bara inte socialdemokrat. Min poäng är att det saknas ett ställningstagande till det som är en realitet idag. Många unga ser inte arbete som vägen till ett gott liv.
  Det måste gå att förklara att arbete är inte ett bland många individuella val, utan att ett samhälle fungerar bara om alla bidrar efter förmåga. Nu slutar jag innan jag börjar låta som Lars Leijonborg.

   

  Blogger db skrev... (15 februari, 2007 01:54) : 

  "ett samhälle fungerar bara om alla bidrar efter förmåga"

  Det motsägs ganska kraftigt av att det finns samhällen som fungerar.

  Om någon lyckas skaffa sig ett gott liv utan att arbeta är det bara att gratulera. (Så länge de inte låter andra arbeta åt dem under tvång, förstås.)

   

  kommentera