Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, maj 30, 2007

  Anonyma bidragsgivare

  I går avslöjade TV4 Nyheterna att moderaterna inför förra årets riksdagsval fick över 30 miljoner i ekonomiskt stöd från anonyma bidragsgivare. Pengar kommer framförallt från den hemlighetsfulla insamlingsverksamheten Tornet. Flera andra medier och bloggare har också uppmärksammat detta.

  Historien om Tornet är inte ny. Redan tidigare har det rapporterats om hur förmögna privatpersoner de facto skaffat sig inflytande över moderaternas politik genom frikostiga donationer. Då som nu vägrar moderaterna att öppet redogöra för de miljoner de drar in i bidrag, med hänvisning till valhemligheten.

  Det är, med förlov sagt, skitsnack. Moderater är i andra sammanhang pigga på att hämta inspiration från USA och lovprisar ofta möjligheterna att där skattefritt kunna donera pengar till politiska kampanjer och andra välgörande ändamål. Men i USA redovisas också sådana bidrag öppet, och det är inte ovanligt att välbärgade affärsmän ger ekonomiskt stöd till såväl demokratiska som republikanska politiker.

  Påståendet att de generösa bidragsgivarna inte får något inflytande över den moderata politiken ekar också falskt. Även om de kanske inte får något formellt inflytande, biter man förstås inte gärna den hand som föder en. Och då sällskapet Tornets medlemmar som tack för sina gåvor får träffa Fredrik Reinfeldt och moderaternas partiledning två gånger om året i riksdagen, verkar det osannolikt att det inte är just politik som då diskuteras.

  Att människor som skänker stora summor till politiska ändamål vill ha valuta för sina pengar är inget märkligt, och jag har egentligen inget att invända mot detta. Däremot bör det ske öppet. Därför välkomnar jag en öppen redovisning av de ekonomiska bidrag partierna och dess kandidater och företrädare får från olika håll. Och det gäller självklart även socialdemokratin.

  Jag menar att s knappast har något att skämmas för i det avseendet; kopplingen mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska gren är välkänd och djupt förankrad historiskt. Att LO-förbund i demokratisk ordning fattar beslut om att ekonomiskt stötta en socialdemokratisk politik som ligger i deras medlemmars intresse är föga förvånande eller upprörande. Inte heller att höginkomsttagare och kapitalägare är beredda att satsa pengar på en borgerlig politik som kan innebära skattesänkningar för dessa grupper.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Anonyma bidragsgivare"

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 maj, 2007 12:59) : 

  Skillnaden är att arbetarna inte har något val. LO avstår arbetarna löneutrymme till oavsett de är medlem eller inte. LO-förbundens "demokratiska" beslut inte värda ett skit.

   

  Blogger Gork skrev... (30 maj, 2007 13:05) : 

  Det är fullständigt rimligt att ekonomiska bidrag till politiker redovisas öppat. Problemet är att det måste vägas mot valhemligheten och rätten till anonymitet.

  Medlemslistor för partier är sekretessbelagda uppgifter. Att offentliggöra en lista på privatpersoner som donera pengar till ett parti är i princip samma sak som att offentliggöra en del av medlemslistan.

  Jag skulle tro att det är en bättre idé att avkräva partierna en tydlig redovisning av de ekonomiska flödena fast utan namn. Sedan får de andra partierna använda denna information för att med argumentation undergräva partiernas trovärdighet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 maj, 2007 13:19) : 

  Pelpet:
  Du har rätt i att valhemligheten gör det etiskt svårt att redovisa bidrag från enskilda. Det är dessutom en officiell hemlighet att många företagare är livrädda för att stöta sig med socialdemokratin eftersom de är beroende av välvilliga politiker oavsett styre. Jag tror därför att det bästa vore om man skapade en fristående kampanjorganisation. Genom att låta en stiftelse bedriva kontinuerligt opinionsbildning skulle ingen kunna beskylla moderaterna för att dölja sina finansiärer. De som sympatiserar med partiets politik skulle helt anonymt kunna bistå stiftelsen som i sin tur står som avsändare till all kampanjverksamhet utanför den av partistödet finansierade valkampanjen. Socialdemokraterna har länge använt en liknande modell då de låter Hyresgästföreningen, LO, ABF och liknande organisationer bedriva opinionsarbete åt dem.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 maj, 2007 13:54) : 

  En av bidragsgivarna till moderaterna är Plymouthrörelsen. Deras politiska agenda är att få till stånd en friskola för rörelsens egna barn. Något staten förvägrat dem i några ansökningsomgångar. Nu när moderaterna har horat ner sig och tagit emot sektpengarna kanske det kan bli av med en plymouthfriskola, så sektens barn slipper beblanda sig med hedningarna i resen av samhället.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 maj, 2007 14:13) : 

  Ehum,

  "Att LO-förbund i demokratisk ordning fattar beslut om att ekonomiskt stötta en socialdemokratisk politik..."

  Hur var det nu. Beslut tas på stämmorna av ombuden, men för att bli ombud måste man "dela arbetarrörelsens värderingar".

  Inte ens med en mycket generös tolkning av demokrati kan man tolka en sådan process som demokratisk.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (30 maj, 2007 17:14) : 

  Nej,att offentliggöra en lista på privatpersoner som donerar pengar till ett parti är inte i princip samma sak som att offentliggöra en del av medlemslistan. Det finns, som jag skrivit tidigare, inget som säger att ett ekonomiskt bidrag till ett parti förutsätter medlemskap eller en röst på sagda parti. Men kan t ex tänka sig att väljare som i slutändan valde att rösta på vänsterpartiet ändå stöttade Fi ekonomiskt, då de tyckte att det var viktigt med ett feministiskt parti i valrörelsen. Man kan också tänka sig att en borgerlig väljare som på valdagen lade sin röst på kd, dessförinnan hade skänkt pengar till Tornet då han eller hon bedömt att moderaterna var dem som bäst drev ett borgerligt maktövertagande.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 maj, 2007 19:01) : 

  Jonas, du har vissa poänger vad gäller öppenheten. Dock haltar ditt resonemang när det kommer till axeln s-LO. För det redovisas ju aldrig hur mycket LO:s stöd är värt. Man pratar om sex kronor per medlem i pengastöd till sossarna att i princip göra vad de vill för men man vill ju aldrig berätta hur mycket annat stöd man ger. Hur mycket är arbetsinsatserna av LO:s ombudsmän värda? Hur mycket lägger man ned i reklampengar till fördel för sossarna?

  Morgondagens ledare i Norra Skåne handlar för övrigt om detta med anledning av LO:s valanalys.

   

  Blogger Gork skrev... (30 maj, 2007 19:06) : 

  Tekniskt sett är det väl inte exakt samma sak att vara medlem i ett parti som att ge bidrag till det, men syftet med att över huvud taget ha sekretessbelagda medlemslemslistor och valhemlighet för den delen är att man inte ska behöva visa sina sympatier öppet. Och ett ekonomiskt bidrag är samma sak som en sympatiyttring.

  Det är heller inget som säger att man röstar på det parti som man är medlem i, om man ska gå in på området långsökta exempel.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 maj, 2007 19:50) : 

  Varför inte begränsa storleken på bidragen till en miljon kronor per person/organisation/företag. För en sådan summa skulle väl inget parti låta sig säljas. Kombinera detta med att man avskaffar spelmonopolet... då skulle kanske de politiska partiernas ekonomi bli lite mera jämställd.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 maj, 2007 20:53) : 

  Det är bättre att kunna tvinga folk att ge bort sina pengar till sossarna fast de inte vill genom partistöd eller hur?

  30 miljoner är en piss i Nilen jämfört med vad LO ger till SAP men i det fallet handlar det kanske inte om att köpa politiskt inflytande.

  Det är skillnad på folk och folk.

   

  Blogger Jonas N skrev... (30 maj, 2007 22:18) : 

  Dom ständigt återkommande försäkringarna om att LOs pengar och kampanjhjälp till sossarna är helt legitimt, demokratiskt förankrat och helt oproblematiskt känns mer än bara lite krystat.

  Tomma fraser och krystade argument. Tråkigt att behöva höra dem från dig också Jonas M

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (31 maj, 2007 10:09) : 

  Det här med att bidrag borde vara publika kanske du har en poäng i. Nu är vi inte USA, och det här att ge pengar är inget fint i Sverige, snarare något som ses med misstanke. Men visst. Det borde nog kunna vara offentligt.

  Men den här kritiken emot Tornet fattar jag inte. Är inte det en pensionärsklubb för äldre moderater som tycker saker i stil med "det är upprörande att ungdomar klottrar och skräpar ned" m.m. Tror du/ni på allvar att Tornet är någon slags maktfaktor och att de faktiskt kan påverka (med eller utan bidragen)? Hur i hela friden skulle det gå till rent praktiskt? Och exakt vilka frågor skulle detta vara man påverkar?
  Tror du att någon gubbe sticker åt Reinfeldt ett par tusingar och säger "gör nu något åt buset i Nacka" och att Reinfeldt då ringer upp Ask som omedelbart säger till Polischefen att...
  Eller hur går det till? Förklara gärna!

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (31 maj, 2007 10:56) : 

  Johan, mitt resonemang haltar bara om det nu vore så att jag inte också argumenterar för att LO:s stöd till s bör redovisas öppet. Men det gör jag. Själv har jag ingen aning om hur mycket arbetsinsatserna av LO:s ombudsmän och andra anställda i valrörelser är värda, eller hur mycket man lägger man ned i reklampengar till fördel för s. Men det vore demokratiskt önskvärt att det redovisades öppet.

  Nicolas, jag ser inget behov av att reglera storleken på ekonomiska bidrag till partier eller organisationer. Då kommer man bara att försöka hitta kryphål runt detta. Vad som behövs är i stället mer öppenhet.

  Carl, partistöd får samtliga stora partier – inte bara socialdemokraterna. Vill du avskaffa detta så får du väl i demokratisk ordning bilda opinion emot det, men bered dig i så fall på mothugg. Vad gäller LO:s stöd till s, se mitt svar till Johan.

  Jonas N, se mitt svar till Johan.

  Johan H, jag har ingen aning om huruvida Tornet är ”en pensionärsklubb för äldre moderater”. De är ju så otroligt hemliga med verksamheten. Därför har inte heller jag eller andra medborgare någon möjlighet att bedöma vilken påverkan gruppen eventuellt utövar på den moderata partiledningen och den moderata politiken. Men det är väl inte svårt att föreställa sig att om en välbeställd medlem i verksamheten dinglar med några miljoner i potentiellt kampanjbidrag framför ögonen på en partiledare och dennes stab, och säger att han gärna skänker pengar men har lite betänkligheter om det där med bilförsäkringen, att detta kan tänkas påverka hur ett parti sedan agerar.

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (31 maj, 2007 12:02) : 

  Jonas:
  Men om man nu "dinglar med miljoner" så gör man ju knappast det på Tornets möten eller hur? Då får man nog audiens hos Partisekreteraren himself.
  Jag kan fortfarande inte fatta hur du/ni tror att man faktiskt kan påverka genom typ Tornet. Stora möten två ggr per år som med 99% sannolikhet bara går ut på att förstärka den politik man redan har.
  Reinfeldt: "Och nästa år vill vi sänka skatten med 7 öre!"
  Tornet (*dinglar*): "Nej! Vi vill ha 8 öres sänkning!
  Reinfeldt: "OK då, jag ringer Maud nu och förhandlar om det hela..."

  Och vadå "bilförsäkring"?

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (31 maj, 2007 12:13) : 

  Ett äldre par har arbetat/företagat hårt och hederligt i hela livet och har nu i pensionsåldern en anständig slant på kontot. De tänker att man kanske skulle skänka något av detta till något samhällsnyttigt. De är borgerliga och vill gärna stötta något som står för sådana idéer. Därför går Amnesty direkt bort. De är ju numera en kampanjorganisation för vänsterns globaliseringsmotstånd. Men Moderaterna verkar bra. De har ju en så trevlig ordförande numera.
  Så de skänker 1 miljon till (m) och tänker inte mer på det.
  Men numera har ju Ulvskog trumfat fram att man inte får vara hemlig när man skänker pengar till partier.
  Två dagar senare står således TV4 och 30 andra aggressiva reportrar i blomsterrabatten utanför villafönstret och ställer den ena hårda och insinuanta frågan efter den andra:
  - Vad hade ni för avsikt med denna gåva?
  - Har ni verkligen skattat för pengarna?
  - Vad har Reinfeldt lovat er i gengäld?
  - Hade ni inte en p-böter 1969? Är det hederligt säg?
  - Har ni bevistat Tornets möten?
  - Är det sant att man utför sataniska riter och dödar små söta marsvin på Tornets möten? Vi vet inte – de är ju hemliga…
  När dagen är över, och rosorna gått i komposten så tänker de att, nej vi kommer nog aldrig skänka pengar något mer.

   

  Anonymous Anonym skrev... (31 maj, 2007 19:17) : 

  Det viktiga är ju att det inte får råda något tvivel om att man inte i det dolda kan köpa till sig politiska eller ekonomiska fördelar. Vi har en utrikesminister som beslutar om förutsättningar för en gasledning i östersjön samtidigt som han sitter på optioner i mångmiljonklassen i det företag som ska äga skiten. Dessutom har han stora intressen av att USA köper mycket vapen till sina krig. Vi har en jordbruksminister som får hyfsad cash i form av jordbruksstöd och ett statsråd som är med och öppnar upp för mer privat vård när han själv är ägare av ett sådant bolag. Bara att frågan "har detta gått rätt till" behöver ställas är pinsam och skadar demokratin och politiken.
  Och var fan är Institutet mot mutor när man behöver dem? Spenderade de hela kampanjkassan på Perssons doktorshatt?

   

  Anonymous Anonym skrev... (31 maj, 2007 19:35) : 

  Jonas, det glädjer mig att du vill att LO:s stöd till socialdemokraterna ska offentliggöras. Det behövs fler sådana röster inom socialdemokratin.

  Men samtidigt tycker jag att du har en överslätande attityd när du vill påskina att Tornet köper sig inflytande medan LO inte skulle göra det.

   

  Anonymous Anonym skrev... (31 maj, 2007 20:22) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (31 maj, 2007 21:08) : 

  Jonas M har alltså inget emot godtyckligt beslagtagande av andras ägodelar så länge man har ett majoritetsbeslut?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (01 juni, 2007 09:21) : 

  Johan H, återigen: vi kan bara spekulera om vilka som gästar Tornets möten med den moderata partiledningen och hur dessa möten går till. Jag respekterar självklart att inte alla partiers möten ska vara offentliga, men jag har svårt att se det kontroversiella i att partier och politiker som kandiderar till att styra landet offentligt ska redogöra för sina sponsorer.

  Carl, skatter är i de flestas ögon knappast att betrakta som "godtyckligt beslagtagande av andras ägode".

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (01 juni, 2007 12:32) : 

  Jonas: Nu slingrar du dig!
  Jag håller ju med dig om att man nog borde ha öppenhet om detta med sponsorer.
  Men när det gäller Tornet måste du väl ha någonslags rimlig teori om hur den otillbörliga påverkan går till, eller?. Det går ju inte att fantisera fullt fritt bara för att du inte har egen insyn. "Hm... Jag vet inte vad paret Johansson har för sig i sängkammaren - kan det möjligen vara barnmisshandel? En knarkfabrik kanske? Jag vet ju inte!".
  Skall du spekulera så måste du väl åtminstone ha någonting som liknar en sannolik hypotes. Och jag kan inte få ihop det.
  Om det hade varit en fråga om få enskilda bidragsgivare som ger miljoner var. Då hade man kunnat undra på ett sätt som liknar ditt dingel-exempel. Men vi vet ju att det inte är fallet med Tornet. Vi vet antal och totalsumman (och kan enkelt räkna ut ett genomsnitt).

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (01 juni, 2007 12:32) : 

  Jonas: Nu slingrar du dig!
  Jag håller ju med dig om att man nog borde ha öppenhet om detta med sponsorer.
  Men när det gäller Tornet måste du väl ha någonslags rimlig teori om hur den otillbörliga påverkan går till, eller?. Det går ju inte att fantisera fullt fritt bara för att du inte har egen insyn. "Hm... Jag vet inte vad paret Johansson har för sig i sängkammaren - kan det möjligen vara barnmisshandel? En knarkfabrik kanske? Jag vet ju inte!".
  Skall du spekulera så måste du väl åtminstone ha någonting som liknar en sannolik hypotes. Och jag kan inte få ihop det.
  Om det hade varit en fråga om få enskilda bidragsgivare som ger miljoner var. Då hade man kunnat undra på ett sätt som liknar ditt dingel-exempel. Men vi vet ju att det inte är fallet med Tornet. Vi vet antal och totalsumman (och kan enkelt räkna ut ett genomsnitt).

   

  Anonymous Anonym skrev... (01 juni, 2007 16:14) : 

  Förr i tiden tyckte de flesta inte heller att slaveri var något konstigt men det är inte bra för det.

  Att använda de flestas åsikt om något som rättesnöre är ju helt absurt.

  Anser du eller anser du inte att människor har rättigheter som inte får kränkas oavsett vad majoriteten tycker? Du verkar förespråka vilka vidrigheter som helst bara majoriteten stödjer det. Måste vara svårt att vara en sådan inkonsekvent människa som du är.

  Ifall man drar det här med mänskliga rättigheter till sin spets kan man inte bli något annat än en nyliberal.

   

  kommentera