Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, oktober 15, 2007

  Lagstiftning om moral

  [UPPDATERAD] Återigen tycker folkvalda riksdagsledamöter att deras egna preferenser om vad som är förnedrande ska ligga till grund för lagstiftning om vad som ska vara tillåtet.

  Denna gång är det två partikamrater till mig, Sylvia Lindgren och Veronica Palm, som motionerat om att ”det är konstigt att man ska behöva drabbas av alla dessa bilar – som i huvudsak kvällstid – kör runt på Stockholms gator – med nakna kvinnor som synobjekt – görandes reklam för porrklubbar”. Detta sägs vara ”förnedrande som samhällsmedborgare och ger ett dåligt intryck för de som besöker staden”.

  Som sagt, den här gången var det socialdemokrater – men villigheten att förbjuda än det ena och än det andra som anses stötande förefaller lika stor bland exempelvis kristdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister.

  Det som är lite anmärkningsvärt denna gång är att motionärerna själva konstaterar att kammarrätten har gett porrklubbar rätt att köra på stadens gator med bilder på halvnakna kvinnor. Även kommersiella företag har nämligen yttrandefrihet, och inget dessa klubbar har framfört i sin reklam bryter alltså mot svensk lag.

  Men självklart kan lagar ändras. Och Lindgren och Palm skriver att det måste gå att ”få bort den motorburna porreklamen och införa regler som gör att sådan verksamhet kan stoppas”. Argumenten de framför är att reklamen ger uttryck för ”en ojämlik kvinnosyn”, att bilarnas trafik ger ”en onödig miljöbelastning” samt bidrar till ”nedsmutsningen av den offentliga miljön”.

  Detta är dock inte hållbara argument för att ytterligare inskränka yttrandefriheten.

  Det är inte – och bör inte vara – olagligt att ge uttryck för ”en ojämlik kvinnosyn” (hur det nu ska definieras). Det är knappast riksdagspolitiker som kan avgöra exakt vilken trafik som ger ”en onödig miljöbelastning”. Och jag ifrågasätter skarpt att Sylvia Lindgren och Veronica Palm kan göra en objektiv bedömning av vilka faktorer som bidrar till ”nedsmutsningen av den offentliga miljön”.

  Min egen kandidat till det senare är annars moralistiska riksdagsmotioner.

  * * *

  Läs mer om motionen i Dagens Media och på DN.se.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Lagstiftning om moral"

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (15 oktober, 2007 14:58) : 

  Jag tror inte att det finns några partier som är fria från idiotiska moralmottioner.

  Du som har fler besökare, kan vi inte för skojs skull samla in en bunta motioner och rösta på vilken som är vansinnigast ?

  då skulle man i alla fall få lite nytta ur dem.

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 oktober, 2007 15:22) : 

  Det är ju annars ett fel som är lätt att göra - att vilja förbjuda andra att bete sig på sätt som man själv inte tycker om. Varenda kotte drabbas väl någon gång av den känslan. Men man kunde ju tänka sig att just riksdagsmän - så representanter de nu än är för oss alla - kunde ha någon slags filter mot sådant. En särskild anti-moral-lags-ombudsman som granskar alla motioner och tar ett seriöst snack med dem som lämnar in slikt; eller en grundkurs i demokrati med betoning på åsikts- och yttandefrihet med skriftlig examen som måste klaras en gång om året inför varje öppnande.

  Men christoffers idé är ju annars roligare. Jag tror att Gudmundsson var inne på något liknande för någon vecka sedan, men det är kanske mycket begärt att få ihop er på samma moralmotionstävling.

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (15 oktober, 2007 15:29) : 

  Bra!
  Jag håller förstå med om detta, men... självklart kan t.ex. landets Riksdag bestämma ett pris på miljöbelastningen från biltrafik (i form av t.ex. skatter på drivmedel, trängselskatter m.m.). Men då har man givetvis all rätt i världen att köra med sin bil om man erlagt dessa avgifter.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 oktober, 2007 18:45) : 

  Tack för stöd, men jag tror inte jag ställer upp som arrangör av tävlingen "mest vansinnigast riksdagsmotion". För trots allt så försöker ju de folkvalda göra insatser för sina väljare när de motionerar, missriktat eller ej. Jag vill inte bidra till politikerföraktet genom att driva hela motionsprocessen.

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 oktober, 2007 18:51) : 

  Jonas

  alla är barn i början...

   

  Blogger Luka(s) skrev... (15 oktober, 2007 20:21) : 

  Jonas, jag håller i allmänhet med dig.Men den här gången uppfattar jag dig som lite onödigt onyanserad.

  Jag håller fullständigt med om att argument som miljöbelastning eller sämre turism inte är hållbara argument för att inskränka yttrandefrihet.

  Men nog skulle man, åtminstone ur ett socialdemokratiskt perspektiv, kunna resonera om inte en strävan efter jämställdhet vore ett rimligt argument, i extrema fall? Att inskränka yttrandefriheten om det behövs för demokratins bevarande går ju utmärkt, nog kan jämställdhet ytterst anses vara en demokratífråga?

  Själv är jag lite ambivalent i frågan, vi har ju utan bekymmer accepterat att förbjuda reklam till barn, så varför skulle detta vara ett bekymmer, om det finns en tydlig grupp att skydda eller en tydlig vinst för demokratin. Samtidigt finns det en stor risk att det blir en morallag, och sånt är inte bra.

  Men jag tycker det är trist att du förlöjligar en fråga som många kvinnor uppenbarligen finner viktig, bara för att du inte delar Veronicas och Sylvias problemformulering. Det är trots allt inte du och jag som får finna oss i att ständigt betraktas som sexobjekt. Det är väl också den problematiken som är egentliga anledningen till motionen, och inget sexualmoralistiskt trams?

  Sen kan man ju fråga sig varför länsrätten och kammarrätten hänvisade till yttrandefriheten. Den omfattar såvitt jag vet inte rent kommersiell reklam för rent kommersiella företag. Problemet var väl snarare att det inte är förbjudet med ojämställd reklam, det regleras med frivillig självcensur av branschen.

  Så någon yttrandefrihetsdiskussion är egentligen inte relevant alls.

  Mvh/ Lukas Romson, styrelsmedlem HBT(s)

   

  Blogger gustav skrev... (15 oktober, 2007 21:39) : 

  Varför skall kommersiella åsikter få väga mindre än politiska? Det är antagligen minst lika otrevligt för mig att se partier jag inte håller med breda ut sina i mitt tycke lögnaktiga verklighetsbeskrivningar vart fjärde år, som det är för de här sexualmoralisterna som nämns ovan att se "porrbilar". Men jag accepterar det, till skillnad från dem.

  Och om det skulle vara ett tecken på brist på jämställdhet är det väl bara att göra en reklamkampanj för sådan, istället för att likt en vargflock yla om förbud..? Det finns säket bidragspengar att skramla till det om det inte väcker lika stort kundintresse som porren. ;)

  Jag håller med Jonas till fullo.

  PS: Det är för övrigt nonsens att som vi har gjort förbjuda barnreklam - det har vad jag vet visat sig att barnen inte har särskilt stora problem med att göra skillnad på reklam och program, vilket man har använt som skäl.

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 oktober, 2007 21:39) : 

  Jag har - inte bara lite - svårt med argumentering som försöker göra gällande att inskränkningar av yttrandefriheten skulle vara acceptabla bara syftet är tillräckligt gott.

  Yttrande- och åsiktsfriheten är för mig absoluta och de inskränkningar vi har t.ex. när det gäller hets mot folkgrupp utgör inget försvar för demokratin utan tvärtom allvarliga inskränkningar av densamma.

  De förflyttar en viktig diskussion från det offentliga rummet och ger t.ex. rasister att framställa sig som försvarare av demokratiska principer såsom just yttrandefriheten. Demokratins verkliga försvarare kommer därmed inte att möta grumlig propaganda som kan spridas i mindre tillgänglig form.

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 oktober, 2007 21:55) : 

  Jag vet sedan tidigare att jag och Jonas har skilda uppfattningar i den här frågan, men jag framhärdar.
  När någon vill ta det offentliga rummet i anspråk måste denna rätt kunna underställas ett politiskt beslut. Att hävda att något är ett "yttrande" ska inte kunna ta över den principen. Att förlägga ett flytande hotell på Riddarfjärden är inte en rätt för hotellbyggaren, oavsett att hotellet är utformat som bokstaven O, för att göra mitt resonemang alldeles övertydligt. Även fasadtäckande vepor bör enligt mig vara bygglovpliktiga och därmed är budskap på bilar, som idag är tillåtna utan restriktioner, inte principiellt uteslutna från förprövning.

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 oktober, 2007 21:57) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Peter A skrev... (15 oktober, 2007 22:30) : 

  Jag är mest nyfiken på vad Bodström med sina totalitära åsikter vad gäller sex tycker.

  Feministerna börjar gå alldeles för långt. Dessutom är det antifeminism när man menar att det skulle vara kriminellt eller något dåligt att visa kvinnor i en sexuell kontext. Vad sossefeministerna verkar för inget annat än en gammal unken kristen högerkonservativ syn på kvinnan som skall hålla på sig, och absolut inte får vara utsvävande, promiskuös eller ta för sig sexuellt.

  När kvinnor kallas för horor är det ett uttryck för att samhället inte accepterar promiskuösa kvinnor, att det är något fult. Den sanna feminismen verkar för att kvinnor skall kunna leva ut sin sexualitet på samma sätt som män.

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 00:24) : 

  Peter, yttrandefriheten finns till för demokratins skull. Därför måste den också inskränkas när den hotar demokratin. Om en stat tillåter att hela grupper skräms till tystnad av hets hotas demokratin. Därför är hets en bra inskränkning av yttrandefriheten, en åsikt som delas av större delen av västvärlden sedan WWII då man såg vad hets kunde ställa till med.

  Rasisternas tal om att deras yttrandefrihet inskränks otillbörligt är enkelt att argumentera emot. FNs deklaration är mycket tydlig med att ingen rättighet bör användas för att inkränka någon annans rättighet. Vill man alltså utnyttja sin yttrandefrihet för att kränka andra bryter man mot andemeningen i FN-deklarationen. Men den brukar inte rasister ha läst, och tydligen inte du heller eftersom du inte klarar att försvara både ytrandefriheten och hetsförbudet.

  Det finns för övrigt ytterst få rättigheter som är absoluta, rätten till liv är en av de få. Men så gott som alla andra rättigheter anser många stater kan inskränkas, om det handlar om folkets hälsa, statens säkerhet eller demokratins skydd till exempel. Att inskränka yttrandefriheten är alltså inget unikt.

  Jag tycker det är skrämmande att se en partikamrat ha en sådan okunskap och sådana åsikter som du har.

  Gustav, varför skulle staten tycka att folks "rätt att tjäna pengar" är lika viktiga för staten som folks rätt att bilda opinion? I så fall vore väl även folks "rätt att roa sig" och folks "rätt att blogga" vara viktiga värden, som ska skyddas i grundlag? Men det blir inte riktigt rimligt, tycker jag.

   

  Blogger Eva skrev... (16 oktober, 2007 01:40) : 

  Hej Jonas, apropå moral, den här notisen måste jag bara uppmärksamma dig på!
  http://evarundkvist.blogspot.com/2007/10/kringen-mest-lsta-bloggen-i.html
  Förklaringen till varför regeringen plötsligt förbjöd porrsurfning i regeringskansliet kanske?
  Du ligger tvåa!
  ;-)

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 02:19) : 

  luka(s), det är din syn som är skrämmande. Yttrandefrihet finns inte för demokratins skull. Yttrandefrihet är en _omistlig del_ av demokratin. Begränsar du yttrandefriheten begränsar du därför demokratin, i motsvarande grad.

  Yttrandefrihet där enbart nyttiga yttranden är tillåtna är inte yttrandefrihet, och det är heller inte en demokrati som har sådan yttrandefrihet – jag kan bevisa för dig att exempelvis Kina har en sådan yttrandefrihet, där ”folkhälsan” ständigt åberopas som skäl för vissa inskränkningar (till exempel porr).

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 02:49) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 oktober, 2007 07:15) : 

  Kul att yttrandefrihetsfrågor väcker debatt, men jag vill påminna om att anonyma kommentarer inte är tillåtna här - stå för era åsikter med era egna namn.

  Lukas, i den här frågan håller jag med "Blogge"; att göra inskränkningar i yttrandefriheten med hänvisning till demokratin är inte hållbart. Yttrandefriheten är tvärtom grunden för demokratin. De inskränkningar som redan gjort är definitivt tillräckliga, och helst skulle jag vilja riva upp flera av dem (inklusive HMF-lagstiftningen).

  Din hänvisning till Hitlertyskland håller inte heller, då nazisterna kunde behålla sin makt just genom att de inskränkte yttrandefriheten och demokratin - precis som diktaturer alltid gör.

  Ge gärna exempel på vilka områden där jag, enligt dig, har "okunskap".

  Eva, spännande - ser fram emot att se hela listan :-)

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (16 oktober, 2007 10:00) : 

  Luka:
  "Det finns för övrigt ytterst få rättigheter som är absoluta, rätten till liv är en av de få."

  Du verkar ju annars ranka "demokrati" som högst av allt i livet/samhället, så varför är just "rätten till liv" högre?.
  Om nu människors liv skulle "hota demokratin" på samma sätt som yttrandefriheten gör det enligt dig - borde man inte på samma sätt ha rätt att släcka liv för att rädda "demokratin"?
  Jag får inte ihop din prioriteringslista här.

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 10:28) : 

  Jonas, kommentaren om okunskap var riktad till Peter, inte dig.

  Jonas:"...att göra inskränkningar i yttrandefriheten med hänvisning till demokratin är inte hållbart."

  Ett av målen med yttrandefriheten är ju demokrati, yttrandefriheten i sig har enligt min mening inget egenvärde om den motarbetar demokratin.

  Vilka inskränkningar är det du skulle vilja riva upp, och med vilka argument? Och vilken typ av yttranden är det du ser inte får det utrymme du tycker är viktiga att ge utrymme, i ett socialdemokratiskt perspektiv?

  Hetsförbudet har sin historiska förklaring i Förintelsen, när man såg att mördandet hade möjliggjorts bland annat genom massiva hetskampanjer. Därav hänvisningen. Hets leder till våld, mot minoriteter. Därmed är det ett samhällshot och en fara för demokratin.

  Varför svarar du inte på att jag tycker det är trist att du förlöjligar partikollegor?
  Dagens Media, ur motionen:
  "Den motorburna reklamen för porrklubbar är definitivt inte förenlig med en jämställd syn på människor. Den måste bort"

  Du delar inte Palms och Lindgrens syn på att porr kan vara ett hinder för jämställdhet, det framgår. Men varför skriver du inte det istället för att låtsas att det handlar om att du är emot moralism?

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 11:30) : 

  Luka(s):
  Ett av målen med yttrandefriheten är ju demokrati, yttrandefriheten i sig har enligt min mening inget egenvärde om den motarbetar demokratin.

  Detta blir ju ganska intressant. Det finns ett antal politiska och religiösa organisationer, på både vänster och högerkanten, som har som mål att störta demokratin i Sverige. Du anser alltså att de ska förbjudas och att de som har dessa åsikter inte ska få uttala dom?

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (16 oktober, 2007 12:16) : 

  Luka:
  (jag testar igen trots inget svar nyss):

  Det demokratiska samhället är (enligt mig) ett verktyg för att göra livet bättre för folk (och i livet i informationsålderns i ingår fria yttranden). Dvs. "demokratin" har i sig inget egenvärde - den finns där för att hjälpa oss att skapa et rimligt samhälle.

  Du verkar se det hela tvärtom, dvs att samhället/demokratin är det högsta målet och att folk skall anpassa sig därefter.

  Jag kan konsterara att vi tycker olika idetta - men undrar samtidigt hur du motiverar detta?
  Varifrån kommer detta "högre värde" hos demokratin/samhället som du tydligen vurmar så hårt för? Jag begriper det i varje fall inte.

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 12:24) : 

  Erik, skilj på föreningsfrihet och yttrandefrihet. Att förbjuda föreningar är en fråga som främst berör föreningsfriheten. Det är visserligen i väldigt speciella fall möjligt idag, men har aldrig, mig veterligen, gjorts. Det tycker jag är bra, det måste gå längre än idag innan vi börjar förbjuda föreningar.

  Dessa föreningars yttranden har med yttrandefriheten att göra. Självklart ska man aldrig avgöra om ett yttrande är ett yttrandefrihetsbrott utifrån vilken avsändaren är, det är yttrandet och hela situationen som bör avgöra. Även där sällar jag mig alltså till vad som är gällande rätt.

  Notera att det ÄR förbjudet att offentligt uppmana till uppror eller högförräderi, såna yttranden är yttrandefrihetsbrott (se Tryckfrihetsöfrordningen kap. 7 § 4 p 1 och 6) De förbuden tycker jag är bra.

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 12:29) : 

  Johan,
  testa att vända på steken så kanske du förstår hur jag menar.

  Går det att uppnå det rimliga samhälle du strävar efter utan demokrati? Vad är ett "rimligt samhälle"? Omfattar det alla eller bara några? Ingår sånt som "alla människors lika värde och rättigheter" i din vision av ett bra samhälle?

  För mig är ett samhälle inte bra om det inte är demokratiskt. Demokrati är det bästa sättet att styra en stat. Eller, mer noga, det minst dåliga sättet. :-)

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 12:35) : 

  Johan, apropå rätten till lv.

  Det va rinte "min prioriteringslista", jag redogjorde för vad som anses vara gällande rätt, i större delen av västvärlden. Sen instämmer jag, men det är knappast min privat uppdiktade åsikt. :-)

  Man brukar mena att så gott som samtliga fri- och rätigheter kan inskränkas, om grundläggande värden för samhället står på spel. Men de flesta länder undantar, i fredstid, bland annat rätten till liv från sånt som kan inskränkas.

  Jag tycker det är en bra ordning. Det ska aldrig i fredstid vara okey att döda någon en människa "för samhällets skull". Jag är därför emot dödsstraff, är du det?

   

  Blogger gustav skrev... (16 oktober, 2007 12:38) : 

  Det börjar bli lite väl mycket demokratikult här. För mycket buzzword och för lite tanke, skulle jag tro.

  Demokrati är meningslöst om den inskränker individernas frihet på ett otillbörligt sätt och blir en majoritetens diktatur. Då blir det styrelseskicket inget mer än den starka gruppens rätt att knuffa omkring de svagare och mindre ditona. Det insåg den amerikanska konstitutionens författare på sjuttonhundratalet och det inser många även idag.

  Därför skall det vara extremt svårt att dra in eller begränsa friheter för någon, oavsett skälen man anför. Vägen till helvetet är som alla vet stenlagd med goda avsikter... :P

  Demokrati är inte det högsta målet som finns i världen, till den platsen är invididernas frihet från tvång en mycket bättre kandidat. De två går dock ofta hand i hand, men ibland måste man se till att den mer månghövdade gruppen inte blir för klåfingrig med lagen!

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 14:08) : 

  Gustav sa "Demokrati är meningslöst om den inskränker individernas frihet på ett otillbörligt sätt och blir en majoritetens diktatur."

  Just det, det är alldeles rätt. Det är därför som blandannat hetsförbudet finns. För att inte majoriteten ska kunna förtrycka minoriteter.

  Diskrimineringsförbuden, hetsförbudet, jämställdhetssträvanden, skydd mot hot och förtal för den enskilda, det är alla uttryck för principen att det inte är demokratiskt om demokratin används av majoriteten för att förtycka minoriteter.
  Så vi borde egentligen tycka lika, varför gör vi inte det tror du?

  Menar du kanske i sann nyliberal anda det är "en majoritetens diktatur" att staten förbjuder dig att diskriminera, hetsa, förtrycka kvinnor eller förtala enskilda, i yttrandefrihetens namn?

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 16:43) : 

  Luka:

  det där snacket om "rätt till liv" köper jag inte
  däremot anser jag att alla levande har lika stor rätt att leva
  en sådan åsikt utesluter all selektion

  hälsningar Klara

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 16:52) : 

  Oavsett om man anser det är rätt eller fel att förbjuda dessa "porrbilar", så är det knappast något större yttrandefrihetsintrång än många befintliga lagar.

  Jämför till exempel med bygglovslagen (den har säkert något finare, officiellt namn), i vilken staten/kommunen har rätt att förbjuda byggen som utseendemässigt "inte passar in" i området.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 17:12) : 

  Om man gynnar den ordinarie taxinäringen genom
  att sätta rosa dekaler på alla bilar som har chaufförer som hittar till porrklubbar
  kanske man kan konkurrera ut reklambilarna.

   

  Blogger Byggaren skrev... (16 oktober, 2007 17:23) : 

  Lustigt att se folk hänvisa till i andra felaktiga inskränkningar i yttrandefriheten, (hetslagen etc.), för att ytterligare inskränka den. Det visar på vikten av att hålla alla undantag till ett absolut minimum. Annars diskuterar vi snart juridik och inte principer.

  Annars är det glädjande att se en socialdemokrat som Morian vara mer liberal än många andra som kallar sig liberaler.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 oktober, 2007 17:29) : 

  Lukas, nej - yttrandefriheten har inget egenvärde. Men det är när vu börjar tulla på den, med aldrig så goda intentioner, som vi undergräver demokratin.

  Även krafter som motverkar demokrati, jämställdhet och andra viktiga värden måste ha rätten att höras och synas - annars kämpar vi för demokrati med odemokratiska medel. Om vi inte vågar möta de röster vi inte gillar i öppen debatt, utan vill ta till lagstiftning för att tysta dem - vad är vi då för demokrater?

  Jag tycker inte att jag förlöjligar Sylvia Lindgren och Veronica Palm. Däremot konstaterar jag att de utgår från sina egna preferenser om vad som är förnedrande när de yrkar på lagstiftning om vad som ska vara tillåtet. Dessutom skriver jag, antydningsvis, att deras motion är moralistisk. Har jag fel i sak här? I så fall hur?

  Visst kan pornografi vara ett hinder för jämställdhet, men det är inget skäl att lagstifta mot det. Jag kan tycka att kristdemokraternas politik är ett hinder för jämställdhet, men jag vill inte förbjuda den för det.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 17:31) : 

  Byggaren
  Tycker man att hetslagen är felaktig har man inte mycket tillövers för sina medmänniskor

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 oktober, 2007 17:51) : 

  "Byggaren", presentera dig om du vill kommentera här.

  Svea, det är fullt möjligt att vara emot hetslagen och ändå ha mycket till övers för sina medmänniskor. Jag har personligen ytterst låg tolerans för homofobi, rasism och sexism - men det betyder inte att jag vill att det ska vara förbjudet att vara homofob, rasist eller sexist.

  Lukas, lägg av med etiketteringen. Man är inte nyliberal bara för att man vill låta yttrandefriheten vara synnerligen långtgående.

  Karl, jag är ingen större fantast av bygglovslagen heller...

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 oktober, 2007 18:31) : 

  De har helt rätt i följande beskrivning: "ger ett dåligt intryck för de som besöker staden."

  jag kan knappt tro att det är Sverige jag bor i när jag ser de där bilarna passera. De är så malplacerade och skriker fattigdom, sociala problem, maffia och korruption, mord och ekonomisk brottslighet. De där bilarna må ha nakna tjejer på displayerna, men de symboliserar något helt annat. De ger ett dåligt intryck för de som besöker staden.

  Hälsningar
  Nina Unesi

   

  Blogger gustav skrev... (16 oktober, 2007 18:57) : 

  Lukas:

  Jag menar politisk majoritet, alltså som i den större mängden väljare, eller motsvarande. Inte etnisk/sexuell/annan majoritet vs minoritet.

  Man behöver inte vara nyliberal för att tycka om yttrandefrihet, fast det är nog den definition jag ligger närmast personligen på min egen politiska linje. Och du uppvisar en slående okunnighet om vad nyliberal innebär, om du tror att en sådan skulle vilja tillåta förtryck av kvinnor...

  Slutligen: Upphör med att använda nyliberal som invektiv - så uppfattade jag det iaf att du försökte göra - för det är ungefär som om jag skulle kalla alla till vänster om "moderaterna classic" för "såssar" eller nåt sånt. Det vill säga en riktig lågpannevinkel att se på politisk diskussion ur. Jag använder inte - förutom kanske skämtsamt - socialist som invektiv, trots att jag tycker att det är höjden av dårskap att driva på för sådana idéer.

   

  Blogger Peter A skrev... (16 oktober, 2007 18:58) : 

  Lukas, bara de samhällen som du (och vi andra) fruktar tillämpar just sådan lagstiftning som du förespråkar. Demokratier har en långgående yttrandefrihet. Nazityskland som du refererade till hade det inte.

  Därför skulle just tillämpningen av dina åsikter vara ett hot mot just demokratin.

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 20:01) : 

  Peter, du har helt enkelt fel.
  Den lagstiftning jag förespråkar är för det första gällande rätt i Sverige, något annat har jag inte förespråkat.

  Sveriges inskränkningar av yttrandefriiheten är för det andra rätt lik andra Europiska länders, samt en hel del andra västländer. Men räkna gärna upp västländer som inte har de inskränkningar som Sverige har.

  Tyskland hade inget inget förbud mot hets under WWII, vilket bidrog till Förintelsen. Diktaturer begränsar yttrandefriheten oproportionellt, på ett sätt som skyddar staten enbart. Demokratier begränsar yttrandefriheten proportionellt, för att skydda både staten och medborgare, det är den viktiga skillnaden.

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 20:23) : 

  Jonas

  Du tycks mena att rent kommersiella meddelanden, från kommersiella aktörer, faktiskt bör omfattas av yttrandefriheten. Hur resonerar du där, vad menar du är/bör vara yttrandefrihetens syfte?

  Du verkar också mena att yttrandefriheten helst bör inskränkas mindre än idag, är det korrekt uppfattat? Kan du i så fall beskriva hur skulle du vilja att yttrandefriheten såg ut? Vilka inskränkningar, om några, tycker du bör vara möjliga och av vilka skäl?

  Detta för att ha någotsånär möjligheter att diskutera ämnet, vi har väldigt olika uppfattning om det faktiska läget verkar det som.

  Hetslagen förbjuder exempelvis inte alls någon från att vara någonting, eller tycka någonting. Den förbjuder folk från att uttrycka vissa åsikter. Jag tycker också att folk ska få vara och tänka precis vad de vill. Men om homofober, rasister, terrorister, pedofiler och andra låter vissa av sin ideér leda till handling vill jag att detta ska fortsätta vara förbjudet.

  Ja, du verkar ha fel i sak. Det finns inget i motionen som talar för att orsaken är någon sexualfientlighet, vilket väl är vad du menar när du menar att den är moralistisk? För det är nog svårt att påstå att vilja främja jämställdhet är "moralistiskt", oavsett om man instämmer i att metoden är bra eller inte.

  Epitet nyliberal riktades till Gustav, varför du tar åt dig kan jag inte svara på.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 oktober, 2007 20:49) : 

  Lukas, jag inte bara tycks mena - jag har flera gånger i olika sammanhang skrivit rent ut att även kommersiella meddelanden från kommersiella aktörer bör omfattas av yttrandefriheten.

  Som jag ser bör yttrandefrihetens syfte vara att garantera alla människor, föreningar och andra sammanslutningar en så långtgående rätt som möjligt att få yttra sig fritt. Detta bör även gälla företag.

  Och ja, jag skulle gärna vilja riva upp flera av dagens inskränkningar - som t ex HMF-lagstiftningen. Däremot kan jag se poängen att ha kvar förbud mot hot, uppvigling etc. Exakt var gränsen ska dras är jag knappast rätt person att besvara (jag är inte jurist), men jag välkomnar en diskussion.

  Och nej, jag har öht inte antytt att motionärerna eller motionen ifråga skulle vara sexualfientlig. Med moralistisk menar jag att motionärerna utgår från sin egen moral och vill upphöja den till allmän lag. Det tycker jag är fel.

  Jag tog inte heller åt mig av att du riktade begreppet "nyliberal" mot Gustav, däremot tycker jag att det är dumt att använda denna politiska beteckning som ett skällsord.

   

  Blogger Luka(s) skrev... (16 oktober, 2007 23:13) : 

  Jonas,
  Jag tycker inte att ett företags "rätt" att marknadsföra sina varor på vilka sätt de vill är lika skyddsvärt som medborgarnas rätt att få bilda opinion.

  Som jag ser det, och detta uppfattar jag också är den grundläggande tanken i folkrätten, är tanken med yttrandefrihet att skydda just opinionsbildning. Inte att skydda andra syften som fysiska eller juridiska personer kan ha med att yttra sig. När det gäller kommersiella syften tycker jag nog ändå, eftersom jag inte är riktigt så mycket på vänsterkanten som du tycks tro, att det är marknaden som i stort sett ska styra. Då ska inte heller företag ha något extra "skydd" för sina rent kommersiella yttranden, anpassar de sig inte efter marknaden (dvs medborgarna i form av konsumenter) då ska de heller inte hållas under armarna med konstgjorda skydd.

  När det gäller opinionbilding är det viktigt att se till att alla har så lika möjligheter som möjligt. När det gäller företagande är detta inte lika viktigt för samhället, där fungerar det bra om marknadskrafterna får råda mer fritt.

  Mend et var bra att få detta autrett. Nu förstår jag varför du har sett det som en fråga om yttrandefrihet. Du definierar yttrandefrihet på ett sätt som inte är den nu gällande synen på yttrandefrihet, utan den du gärna vill se bli verklighet. Men du får väl ändå hålla med mig om att med dagens syn på yttrandefrihet kan knappast frågan anses vara en fråga om yttrandefrihet.

  Jag delar inte din definition av moralism. Moralism är när man försöker påtvinga sin moral på andra i deras rent privata liv. Om något andra gör påverkar en själv är det inte moralism att försöka påverka. Många menar att porren påverkar väldigt många kvinnor negativt, genom att bidra till att skapa en osann och osund allmän bild av kvinnor som sexobjekt.

  Jag tycker det är stor skillnad på att anse sig "kränkt" av att exempelvis småbarn på krogen och anse sig kränkt av att bli allmänt utpekad som objekt som mest finns till för andras lust.

  Jag kan medge att det var lite överilat att använda "nyliberal" som skällsord, se det som en ursäkt Gustav.

  Å andra sidan, Jonas, apropå ordval, det är väl inte särskilt hederligt att utmåla motionen som ett lagförslag om att förbjuda bilarna? När det egentligen handlar om ett förslag att införa tillståndsprövning? Om vi nu ska vara lite petiga med ord....

  Ang inskränkningar, tycker du förbudet mot förtal bör kvarstå? Eller ska det vara tillåtet för journalister att driva förtalskampanjer i media, mot t ex enskilda politiker och andra?

   

  Blogger Marcus skrev... (16 oktober, 2007 23:19) : 

  "Annars är det glädjande att se en socialdemokrat som Morian vara mer liberal än många andra som kallar sig liberaler."

  Word.

  Bra inlägg Jonas!

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 oktober, 2007 00:25) : 

  Yttrandefrihet handlar inte om opinionsbildning, vilket i de flesta fall är vad politiker och organisationer ägnar sig åt, d.v.s. yttrandefriheten gäller HELA Sveriges bfolkning inte bara de politiska partierna och organisationer som HSB svenskt näringsliv, Timbro och LO.

  Den grundläggande tanken med yttrandefrihet är att envar har rätten att häva ur sig vad denne tycker och tänker, folk får argumentera emot men inte straffa personen för att att han eller hon uttrycker sin åsikt.
  Det innebär också att man har rätt att åka runt med en skylt som uppmanar folk att bedöka club privée eller gå på chipendales dansshow, trots att vissa kanske tycker att skylten är vulgär, inte motsvarar personens utseendeideal eller att vissa personer känner sig som spinkiga tunnisar jämfört med vätränade chipendales.

  Man ska heller inte behöva söka tillstånd för detta eftersom det är envars rätt från början, en rätt ingen kan ta ifrån en.

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 oktober, 2007 00:54) : 

  johan t
  när människor med snikna egenintressen åker runt i det offentliga rummet och gör reklam
  kan det ifrågasättas om detta fenomen alls har med yttrandefrihet att göra
  vi har ännu inte förbud mot mobil reklam men får allmänheten nog kommer politiker att kunna ingripa med restriktioner gällande förfulning av det offentliga rummet

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 oktober, 2007 00:55) : 

  johan t
  när människor med snikna egenintressen åker runt i det offentliga rummet och gör reklam
  kan det ifrågasättas om detta fenomen alls har med yttrandefrihet att göra
  vi har ännu inte förbud mot mobil reklam men får allmänheten nog kommer politiker att kunna ingripa med restriktioner gällande förfulning av det offentliga rummet

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 oktober, 2007 01:24) : 

  Snikna egenintressen som att försöka vinna en riksdagsplats, få mer pengar till sin förening eller organisation, m.m.

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 oktober, 2007 02:32) : 

  johan t

  vägen till en riksdagsplats är definitivt inte kantad av egenintresse
  politiker blir de som har ett stort samhälleligt intresse och engagemang
  innan man blir riksdagspolitiker har man i allmänhet mångårig erfarenhet av kommunal- eller landstingpolitik
  vet du ens om att de flesta av våra politiker är FRITIDSPOLITIKER vilket innebär att de ägnar mycket av sin fritid åt att lösa samhällsproblem trots vanligt yrkesarbete och familjeliv
  De flesta ägnar som sagt sin FRITID åt politik och de gör detta p.g.a sitt samhällsengagemang vilket är raka motsatsen till egenintresse!

   

  Blogger Luka(s) skrev... (17 oktober, 2007 07:15) : 

  JOhan,

  din och Jonas definition av yttrandefrihet omfattar tydligen även företags rätt att göra reklam för sina varor och tjänster. MEN, det är inte den definition som jag uppfattar är den nu gällande definitionen, enligt juridiken.

  DU må tycka att det borde vara så att ett företags sätt att göra reklam är en slags "opinionsbilding" men det är inte den förståelse av ordet som är den som återfinns i uppslagsverk etc.

  Opinionsbildning är när enskilda medborgare, föreningar, företag, politiker eller andra säger sin åsikt i en viss samhällsfråga. När grannaran i en bostadsrättsförenng sätter upp lappar om att man ska stöta deras förslag att lägg apenga rpå en flaggstång, då är det opinionsbilding. När en politiker skriver en debattartikel, då är det opinionsbildnign. När ett företag uttalar sig till stöd för röda korsets arbete, då är det opinionsbildning. När präster uttalar stöd på en demonstration för gömda flyktingar, då är det opinionsbilding.

  Men, när när någon ( privatperson, förening eller företag) försöker få oss att köpa kokosbollar, tvättmedel eller bilar, det är inte opinionsbildning. Du må tycka att det bör vara det, men det är inte så idag.

  Den grundläggande tanken med yttrandefrihet är att envar ska få bilda opinion, inte att envar ska få "häva ur sig vad denne tycker och tänker". Uttalanden som enbart har ett kriminellt eller kommersiellt syfte omfattas inte av yttrandefriheten. Samhället har inte ansett det viktigt att skydda såna uttalanden särskilt.

  Den alltmer spridda amissuppfattningen att yttrandefrihet
  1) omfattar (eller borde omfatta)precis alla uttalanden
  2) blir perfekt om den inte har inskräkningar alls
  3)har mycket färre inskränkningar i andra länder än Sverige
  är en naiv och kunskapsföraktande, flumliberal inställning. Tycker jag.

  Att sen företag på helt andra grunder har rätt att marknadsföra sig och sina varor är en helt annan femma. Men den rätten har samhället intetyckt är lika skyddsvärd, sånt kan enkelt inskränkas om det finns goda skäl. Det ska inte göras i onödan, och inte så att något företag missgynnas, men det är fullt möjligt och inte en ytrandefrihetsfråga.

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (17 oktober, 2007 09:38) : 

  Jag har inte ork att kommentera allting i denna (väldigt intressanta ) tråd. så jag ska nöja mig med lite kommentarer.

  1) Jag anser inte att företag har samma rätt till yttrande som fysiska personer. Detta eftersom ett företag inte är en levande tänkande varelse utan ett juridiskt påfund. (det är LÅNG fundering bakom detta som jag får ta en annan gång)

  2) Personers yttrandefrihet har ett egen värde, detta eftersom man hindrar en person att vara sig själv om man hindrar personen att uttrycka sig.

  3) Yttrandefrihet är dessutom (empiriskt bevisat) nödvändig för att ett demokratiskt samhälle ska kunna bevaras. Vilket ger ännu ett argument mot att inskränka den.

  4) Även om företag inte har samma behov av yttrandefrihet som fysiska personer så bör samhället i största möjliga mån ge dem yttrandefrihet då detta understödjer den allmänna yttrandefriheten.

  5) Det är inte en mänsklig rättighet att slippa känna sig kränkt eller obehaglig till mods.
  I en demokrati måste man acceptera att andra personer kan ha andra åsikter och respektera deras rätt att uttrycka dem.

  Med dessa bakrundstankar kommer vi då till vilka inskränkningar som kan anses relevanta. (jag diskuterar endast företag nu det blir för stort att ta hela diskutionen)

  1) Ytrandefrihet för företag måste falla undan då den skadar fysiska personers rättigheter. speciellt sådana människor som inte kan skydda sig (tex barn) Därför är det rätt att begränsa hur företag får lov att kommunicera till barn (tex reklam)

  2)då ett företag är en juridisk skapelse med ett givet syfte, och resurser som är större än vanliga personer. så kan man kräva mer av dem. Därför bör inte företag få lov att ljuga då de yttrar sig.

  Om vi applicerar detta på den givna situationen så är min åsikt att så länge som reklamens bilder (för det är ju bilderna som folk protesterar mot) inte skulle hamnat under förargelseväckande beteende om privatpersoner hade poserat på detta sätt på gatan som tex gatukonst så bör reklamen vara tillåten.

   

  Blogger PB skrev... (17 oktober, 2007 13:23) : 

  "Varför skall kommersiella åsikter få väga mindre än politiska?"


  Precis det är ju det en demokrati är till för!

  Det är därför allt måste privatiseras, så att allt politiskt inflytande flyttas från demokratiskt valda politiker över till multinationella företag och deras thinktanks.

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 oktober, 2007 17:16) : 

  Utmärkt blogginlägg. Ett konsekvent och kompromisslöst försvar för yttrandefrihet värmer ett liberalt hjärta :)

  Christoffer:

  "1) Jag anser inte att företag har samma rätt till yttrande som fysiska personer. Detta eftersom ett företag inte är en levande tänkande varelse utan ett juridiskt påfund. (det är LÅNG fundering bakom detta som jag får ta en annan gång)"

  Nej. Du ma ha funderat länge, men i grund och botten är det människor som star bakom ett företag, och alla människor maste ha samma rättigheter. Varför göra en skillnad mellan "Köp Olssons bananer" och "Rösta pa mig"?

  "2)då ett företag är en juridisk skapelse med ett givet syfte, och resurser som är större än vanliga personer. så kan man kräva mer av dem."

  Du vet att vissa företag bestar av endast en person va? Aterigen, i konsekvensens namn maste alla människor ha samma rättigheter.

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 oktober, 2007 20:06) : 

  joel
  det är stor skillnad på att ropa "köp Olssons bananer" och "Rösta på mig"

  man säljer i Sverige inte sitt politiska arbete intresse och engagemang för sin egen snöda vinnings skull utan för att man i demokratisk ordning vill vara med om att försöka lösa samhällsproblem till så många som möjligts fromma

  inom biostatistiken säger vi - det går inte att jämföra äpplen och päron - enligt min åsikt är det precis vad du gör!

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 01:36) : 

  Klara du tycks uppleva egenintresse som något negativt.
  Egenintresse är någonting bra eftersom det förbättrar situationen för minst en person om man lyckas genomföra något i egenintresse.
  Att det ibland kan vara så att olika personers egenintresse kolliderar är en annan sak, att påstå att folk söker sig till den ganska betydande makt man har som medlem av den lagstiftande församlingen helt utan egenintresse känns för mig naiv.
  Tror du inte Persson, Sahlin, Reinfeldt och andra svenska politiker har ett egenintresse?
  Att de sedan inte endast drivs av egenintresse är en annan sak.

  Fallet med porrbilarna är ett typiskt exempel på egenintresse, Porrbilarna för fram ett budskap som oavsett om det är politiskt eller kommersielt går emot Veronica Palms och Sylvia Lindgrens politiska agenda varför de försöker förbjuda dem snarare än att hålla sig till opinionsbildning om att porrbilarnas budskap är förkastligt vilket någon som värnade yttrandefriheten istället hade gjort.

  Även om Veronica Palm enligt egen utsaga verkar tycka att kvinnor har rätt att se ut och bete sig som de vill,
  http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____125908.aspx
  så vill hon tydligen inte tillåta att de får se ut hursomhelst på bild.
  Avbildning av kvinnor bör om jag förstår henne rätt ( här grundar jag min åsikt på att hon vill förjuda porrbilarna för att bilderna de visar är porriga bilder ) endast vara tillåten om de är oporriga, I allafall om bilden gör reklam för en mindre kommersiel verksamhet som inte ligger makten nära.

  Jag tror knappast att hon hade velat förbjuda eller reagerat över en bild på samma model i bikini på en strand i syfte att marknadsföra Svenska spel. Trots att syftet med bilden och lockelsen ( lättklädd kvinna i för vissa en behaglig miljö ) var densamma.

  Svenska Spel och andra organisationer bedriva tämligen omfattande kampanjer i rent kommersiellt syfte, medan en liknande kampanj från många andra spelföretag anses så pass skadlig att den måste förbjudas.
  Den ekonomiska skada hos svenska medborgare som svenska spel ger upphov till är troligen betydligt större än den skada som porrbilarna åsamkar. Ändå vill man förbjuda porrbilarna men har länge tillåtit omfattande marknadsföring från exempelvis svenska spel.
  Detta trots att man kunnat minska denna skada t.o.m. utan lagstiftning eftersom man sitter i en ägarposition och helt enkelt kunnat sätta som mål för verksamheten att ha en ytterst begränsad marknadsföring på samma sätt som man gjort med Systembolaget.

  Kommersiella yttranden som gynnar intressen som står den politiska makten nära tillåts alltså medan andra yttranden kan förbjudas godtyckligt. Detta är ett givet resultat av att man låter politiker begränsa kommersiella yttranden.

  Det var inte länge sedan som det var olagligt att sända annat än statlig radio och TV i Sverige, syftet med detta var givetvis att i viss mån kontrollera vilka åsikter och yttranden som skulle vara tillgängliga den svenska allmänheten.
  Vi har alltså en tradition i Sverige av att försöka förbjuda yttranden som inte ligger makten nära, särskilt om dessa yttranden avviker från den rådande diskursen Veronica Palms och Sylvia Lindgrens förslag sker i denna tradition.

  Bilda opinion och häva ur sig vad man tycker är samma sak, det ena låter fint det andra lite mer vulgärt.

  "
  man säljer i Sverige inte sitt politiska arbete intresse och engagemang för sin egen snöda vinnings skull utan för att man i demokratisk ordning vill vara med om att försöka lösa samhällsproblem till så många som möjligts fromma"

  Man skulle väl i.o.f.s. kunna rgumentera att flera framträdande, t.o.m. den mest framträdande socialdemokraten på senare tid sålt just sitt politiska arbete och engagemang för sin egen snöda vinnings skull.
  Nu tycker jag dock att det är helt i sin ordning att göra det och inte behöver stå i motsats till att lösa samhällsproblem

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 03:27) : 

  johan t
  jag anser inte att egenintresse är något negativt per se
  jag anser dock att egenintresset i att göra reklam för en porrklubb inte går att jämföra med det egna intresset att lösa samhällsproblem genom att efter lång karriär som fritidspolitiker tacka ja till kandidering i riksdagsvalet Primärt har den senare aldrig som enda mål att fylla den egna plånboken vilket porrklubbsannonsören ju har

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 08:18) : 

  Att inkludera marknadsföring under yttrandefrihet är att helt sätta demokratin i marknadsekonomins händer. Det är en förskjutning i socialdemokratisk ideologi. Marknadsekonomin och marknadsföring tjänar inte först och främst medborgare, utan organisationer och företag som drivs av vinstintresse utan krav på reell demokrati.

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 10:43) : 

  Tompa din rätt till yttrandefrihet försvinner inte för att även andra har rätt att uttrycka sig.
  Företag som inte drivs av vinstintresse kommer ha klara problem att konkurera, dessa företag ägs av medborgare och har givetvis rätt att göra sin röst hörd på samma sätt som exempelvis fackförbund har.

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 12:34) : 

  Det är bra att tompa markerar att det handlar om "yttrandefrihet med socialistiska kännetecken" när han vill exkludera vissa sorters yttranden. För honom är det inte väsentligt att medborgarna får fullständig information om vilka produkter som finns tillgängliga för vilket pris, och inte heller att den filosofi som kommer med reklam får fritt spelrum -- det skulle ju kunna skada den socialistiska visionen om enbart märkeslösa Blåvitt-produkter på kooperativa Konsum.

  Med andra ord: yttranden som förespråkar marknadsekonomi undantas från yttrandefriheten. Eller mer allmänt: yttranden som går emot statens värderingar undantas från yttrandefriheten. För att staten vet bäst.

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 17:36) : 

  blogge bloggelito

  ja inte är det du som vet bäst :-))
  du borde läsa på hur vårt svenska samhälle fungerar med alla de intressekonflikter som finns

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 18:16) : 

  Klara, av någon anledning tror jag inte att du var med på den tiden östtysk dockteater var det alternativ som bjöds barnen i monopolteven…

  Om det finns intressekonfilkter bör de vädras på den öppna marknaden av idéer, utan att en stat går in och dömer bort vissa yttranden på förhand för att på så sätt styra diskursen. Det är nämligen så intressekonflikter slutligen kan lösas, genom att man har fullständig tillgång till information.

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 oktober, 2007 23:55) : 

  blogge bloggelito

  jag minns tjeckisk dockteater...
  intressekonflikter vädras ständigt i alla politiska rum och till många har allmänheten tillträde
  var häromdagen på ett rådslag i min stadsdel
  resultatet blev en bra diskussion mellan politiker tjänstemän och oss boende
  ingen kan döma bort yttrande på förhand som du påstår
  lag som inskränker yttrandefrihet måste föregås av ett stort antal människors diskussioner och vi har sen ett remissystem där en mängd olika instanser och intresseorganisationer ombeds att yttra sig
  det kan man även göra utan att vara tillfrågad s.k. frivilligt remissvar
  vill man lyfta en fråga finns det många möten av den typ jag beskrev ovan
  vilket forum är "den öppna marknaden" där du skriver att frågor bör lyftas och intressekonflikter behandlas?
  vi har en representativ demokrati med många möjligheter för medborgare att aktivt deltaga
  vilken är din modell?
  vilken information anser du vara fördold för medborgarna?

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 14:48) : 

  klara:

  "man säljer i Sverige inte sitt politiska arbete intresse och engagemang för sin egen snöda vinnings skull utan för att man i demokratisk ordning vill vara med om att försöka lösa samhällsproblem till så många som möjligts fromma"

  Du skojar va..? Det där var nog det mest naiva jag hört.

  Har du helt missat att den politiska debatten nästan alltid handlar om att olika fraktioner skriker och gapar om vad samhället borde ge dom gratis? Jag skulle vilja pasta att egenintresset är betydligt större i organisationer som osynliga partiet eller "allt at alla" än i företag som vill tjäna pengar pa egen hand.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 oktober, 2007 15:03) : 

  Det är jätteroligt att mitt inlägg väckt en så lång och i stora delar intressant diskussion. Dock känns det som att de senare inläggen i allt högre grad handlar om något annat än det ursprungliga inlägget. Den diskussionen får ni gärna ta någon annanstans.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 19:02) : 

  Beklagar Jonas
  men på inspirerande bloggar utvecklas ofta kommentatorsfältet till en chatt som i sin tur kan ha viktiga demokratiska och sociala funktioner

   

  kommentera