Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, maj 05, 2009

  Välkommet s-utspel för integritet

  När jag och andra i nätverket Sossar mot storebror på första maj i Stockholm hade svårt att mobilisera folk att demonstrera under vår banderoll, så började jag misströsta en smula om engagemanget för integritetsfrågor inom socialdemokratin.

  Därför blir jag i dag extra glad över att läsa utspelet från partiets fem toppkandidater i valet till Europaparlamentet, där de kräver ”helhetsgrepp på integriteten på Internet” och införandet av en Integritetsombudsman i EU.

  I ett pressmeddelande skriver Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm och Anna Hedh att man vill ”bevara Internets karaktär av samhällelig och demokratisk infrastruktur, och stärka skyddet för nätanvändarnas integritet”.

  Bakgrunden till detta är de komplicerade turerna kring olika tilläggsyrkanden till EU:s telekompaket. Den svenska s-linjen förefaller vara ett ja till den kompromiss som Europaparlamentet och ministerrådet har förhandlat fram, utom på de punkter där det finns ändringsförslag som skärper kraven på nätneutralitet och integritetsskydd. Undertecknarna av pressmeddelandet säger sig stödja ”de skarpare ändringsförslag som motsvarar de ursprungliga ändringsförslagen 138 och 166”. Detta sägs innebära att eventuella restriktioner från medlemsstaterna vad gäller användarnas ställning på Internet ”inte får åsidosätta grundläggande medborgerliga rättigheter”, och bara får ske efter en rättslig och rättssäker procedur.

  Stämmer detta (och jag är verkligen inte rätt person att bedöma om det verkligen gör det) så är det otroligt välkommet. Huruvida det faktiskt kommer att få någon praktisk betydelse är en annan sak, men ett nyväckt socialdemokratiskt engagemang i de här frågorna är nog så betydelsefullt.

  För en tid sedan skrev jag att även om Piratpartiet inte lyckas komma in i Europaparlamentet den här gången så har de sannolikt ändå bidragit starkt till att öka intresset för integritetsfrågor även i andra politiska partier. Det här känns som ett tydligt exempel på just det.

  De socialdemokratiska EU-kandidaterna efterlyser nu en analys av ”den samlade effekten” av FRA:s övervakning, Ipred, Acta-avtalet, Q6/17-projektet – och brittiska absurditeter som Mastering the Internet. Därför föreslår man ”en bred genomlysning och tillsättande av en Integritetsombudsman” med syfte att bevaka denna lagstiftning. ”Det behövs ett skyddande öga som kan slå larm när en situation uppstått som kräver ytterligare skydd för den enskildes privatliv”, skriver undertecknarna.

  Hear! Hear!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Välkommet s-utspel för integritet"

   

  Anonymous Nandi skrev... (05 maj, 2009 17:10) : 

  ”Det behövs ett skyddande öga som kan slå larm när en situation uppstått som kräver ytterligare skydd för den enskildes privatliv”

  Den situationen har vi väl kommit till för länge sedan? Det räcker ju inte med att skynda långsammare åt samma håll, man måste ändra riktning helt och hållet. Visst är det bra att man reagerar och börjar ta till sig PP:s budskap, men det är fortfarande en bra bit kvar.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 maj, 2009 17:13) : 

  Ah, man "glömmer" att nämna datalagringsdirektivet, som är ett av de mest integritetskränkande EU-förslagen alla kategorier.

  Och som är ett svenskt initiativ.

  Framdrivet i EU av socialdemokratin.

  De där fem kunde börja med attjobba för att riva upp det direktivet, om de nu ska jobba sig till lite trovärdighet i integritetsfrågorna.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 maj, 2009 17:41) : 

  Datalagringen har tydliga begränsningar som gör att man bara kan begära ut uppgifterna om det handlar om GROVA brott. Tidigare kunde (vilket gjordes) telebolagen sälja dessa upppgifter till egentligen vem som helst. Det är klart att det är integritetskränkande för någon som blir oskyldigt misstänkt för ett grovt brott men då kan man också använda uppgifter för att fria.
  Svår balansgång där men vet inte om det är det mest integritetskränkande som finns i svensk lag.

   

  Anonymous Tor skrev... (05 maj, 2009 18:25) : 

  @Anonym:
  Det stämmer inte. Såvitt jag vet är det upp vill varje land att självt bestämma vilka villkor som måste uppfyllas för att uppgifter ska lämnas ut (rätta mig om jag har fel). Det är till och med så att länderna inte behöver lämna ut några uppgifter alls, men alla data måste ändå lagras för att belastningen på internetleverantörer ska bli "rättvis".

  För övrigt håller jag med Mikael Nilsson. Det är mycket märkligt att inte ta upp datalagringsdirektivet. Det har blivit mycket fokus på Ipred, men egentligen är det ju datalagringsdirektivet och FRA-lagen som är mest problematiska.

   

  Blogger grey skrev... (05 maj, 2009 19:24) : 

  Trevligt att det finns sådana som Sossar mot storebror. Alltid bra att några förstår hur integritetsfrågorna gått från att vara något självklart, till något tydligen ska bekämpas.
  Betänk bara noggrant innan ni lägger era valsedlar på vad ert parti inte bara säger sig stå för och vad ni önskar att det står för, utan också på vad det faktiskt gjort och hur ideologin faktiskt lyder.
  Detta gäller alla, oavsett vilket parti man överväger att rösta på.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (05 maj, 2009 19:39) : 

  Observera att anonyma kommentarer inte är okej. Stå för dina åsikter med ditt eget namn!

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 maj, 2009 23:22) : 

  Jonas,

  Jag kan förstå dina argument mot anonyma kommentarer. Men när piratpartister sagts upp från uppdrag på grund av sitt politiska deltagande kanske du kan ha en viss förståelse för varför en del tvekar att figurera med sina riktiga namn. (källor: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2567385.svd http://www.na.se/artikel.asp?intId=1458333).

  Med dagens nedmonterade arbetsrätt och försäkringssystem är det inte alla som har råd att stå för sina åsikter.

  mvh,
  Olof

   

  kommentera