Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, december 29, 2009

  Rubrikmakare styr DN:s journalistik

  I går skrev DN:s Henrik Brors (ej på nätet) om en forskningsrapport som sades visa att pr-byråer och opinionsinstitut kommer att styra partiernas kampanjer mer än någonsin i nästa års valrörelse.

  Detta baseras på en undersökning av EU-valet i somras som forskarna Marie Grusell och Lars Nord gjort för Demokratiinsitutet vid Mitthögskolan i Sundsvall. Grusell och Nord skriver att valkampanjen innebar både nya förutsättningar och business as usual för partierna, men samtidigt ”tyder mycket på att partierna planerade denna valrörelse mer noggrant än tidigare”.

  Vad jag reagerar på är inte forskningsresultatet i sig utan DN:s hårdvinklade rubriksättning. I tidningen påstås att ”Pr-byråer styr nästa val” – vilket inte alls är vad som sägs i undersökningen. Tvärtom slås det fast att det finns ”övertygande empiriska data som visar att politiken fortfarande i hög grad formas utifrån partiernas övertygelser och idéer”. I den mån det skett en ”professionalisering” av politiken, menar forskarna att det snarare handlar om att partiorganisationerna kunnat utvecklas och att det numera finns politisk expertkunskap inom partierna där personer med särskilda kvalifikationer arbetar.

  Henrik Brors skriver att i EU-valrörelsen anlitade för första gången samtliga partier ”pr-byråer och andra externa experter för att utforma valbudskapen”. Inte heller detta har stöd i forskningsrapporten. Faktum är att pr-byråer knappt nämns alls. Däremot uppges att många partier tagit hjälp av reklam- och webbyråer för att utforma material – vilket inte är detsamma som budskap, samt opinionsinstitut och dylikt för att pejla läget bland väljarna. Inte bara i syfte att mäta partisympatierna utan i minst lika hög grad för att undersöka stöd i olika frågor och underlätta strategiska val.

  I själva verket verkar DN:s rubriksättning och vinkling handla om den tröttsamma gamla misstänksamheten mot pr. Att det sedan inte verkar ha täckning spelar tydligen mindre roll. För alla som är intresserade av politiska kampanjmetoder är dock forskningsrapporten rekommenderad läsning.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Rubrikmakare styr DN:s journalistik"

   

  kommentera