Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, oktober 11, 2007

  Hotar EU offentlighetsprincipen?

  Jag är en varm vän av EU-tanken och det europeiska samarbetsprojektet. Just därför försöker jag också vara tydlig med kritik när jag tycker att saker är snett inom EU. Och häromdagen såg jag något i tidningen som gjorde mig riktigt orolig.

  Enligt en artikel i DN så reagerar EU-kommissionen mot svenska myndigheters sätt att lämna ut uppgifter. I värsta fall tvingas Sverige försvara offentlighetsprincipen i EG-domstolen.

  Bakgrunden är en smula komplicerad: Jordbruksverket lämnade hösten 2005 ut uppgifter till Greenpeace om en ny typ av genmodifierat majsfoder som bioteknikföretaget Monsanto ville lansera, trots att dessa uppgifter på Monsantos begäran var hemligstämplade hos den myndighet i Nederländerna där företaget ansökt.

  Men uppgifterna var också spridda till motsvarande jordbruksmyndigheter i övriga EU-länder, och när Greenpeace inte fick ut handlingarna i Nederländerna begärde man ut dem i Sverige i stället.

  Kommissionen klandrar nu Jordbruksverket för att ha lämnat ut den i Nederländerna konfidentiella rapporten, som i Sverige inte var belagd med sekretess. Frågan är om Sverige verkligen implementerat EU-direktivet om genmodifierade organismer, eller om vi av hänsyn till vår grundlagsskyddade offentlighetsprincip valt att hoppa över avsnittet om ”konfidentiella uppgifter”. Där slås det nämligen fast att det i detta fall var Monsanto, inte några svenska myndigheter, som skulle få avgöra vad som fick offentliggöras och inte.

  Regeringsrätten menar dock att direktivet inte innebar några inskränkningar och att svenska myndigheter har rätt att göra självständiga bedömningar.

  Jag är inte jurist och kan inte bedöma rättsläget. Däremot inser jag att det är politiskt synnerligen allvarligt att företags begäran om sekretess i ett EU-land ska vara mer betydelsefullt än något så grundläggande i Sverige som offentlighetsprincipen.

  Här måste svenska politiker – och då inte minst EU-vännerna – stå upp för svenska traditioner och principer. Annars står mer än opinionssiffror på spel.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Hotar EU offentlighetsprincipen?"

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (12 oktober, 2007 09:27) : 

  Nu är jag ingen fan av Monsanto, men om det var uppgifter som Monsanto frivilligt lämnade till myndigheterna (dvs inte ngt som de var tvingade att lämna enligt lag) Och de då kunde begära att uppgifterna behandlades med sekretess, så måste företagen kunna lita på att uppgifterna behandlas med sekretess överallt dit de sprids. Om inte så är ju sekretessen bara en rökridå.

  Det viktiga är att vi har samma spelregler här i hela EU så att företag och personer vet vad som gäller.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 oktober, 2007 10:18) : 

  Vad är skillnaden om sekretessen härstammar från EU eller från något som ett företag lämnat direkt till en svensk myndighet?

  Som du kanske känner till är i princip allt som företag och enskilda redovisar till skattemyndigheten i deklarationer sekretessbelagt. Det är i princip bara beslutet om beskattningen som inte omfattas av sekretess. Sekretessen har här till syfte att skydda enskildas och företags rätt till skydd för sin integritet.

  Samma sak gäller uppgifter som du som patient hos landstinget lämnar till din läkare, uppgifter som journalförs inom landstinget. Det är allmäna handlingar, men det råder sekretess för uppgifterna med hänsyn till bl.a. personlig integritet.

  Offentlighetsprincipen innebär inte att alla uppgifter som finns på svenska myndigheter är öppet och fritt tillgängliga. Tror du det så är det läge att läsa på.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 oktober, 2007 20:35) : 

  Jag trodde att en viktig del av EU projektet var just att kunna köra över grundlagen och istället skapa lagar inom EU som passar de styrande bättre utan att behöva ta hänsyn till sina väljare.
  Är det inte i den andan man drivit på direktiv om att lagra uppgifter om vad folk pysslar med på nätet, deras e-post. EUs nya "grundlag" eller vad man nu ändrade namnet till är väl ytterligare ett exempel.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 oktober, 2007 17:31) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  kommentera