Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, mars 08, 2006

  Hushållsnära tjänster och marxistisk matematik

  Så här på internationella kvinnodagen känns det som läge att åter ta upp frågan om så kallad subvention av hushållsnära tjänster. Jag skriver "så kallad" då "subvention" i sammanhanget är ett tveksamt begrepp. Och ja, jag tycker att det är rimligt att ta upp frågan just i dag då det är lätt att se frågan utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Nyligen lät de båda vänsterpartiska riksdagsledamöterna Siv Holma och Camilla Sköld Jansson Riksdagens utredningstjänst (RUT) räkna fram mycket de borgerliga partiernas förslag om att "subventionerna" hushållsnära tjänsterna skulle kosta (ett förslag som jag, för tydlighetens skull, inte själv stöder). Resultatet publicerades i en debattartikel i SvD. 17 miljarder kronor, kom RUT fram till. Denna siffra har sedan använts även av andra som motsätter sig ett skatteavdrag, en lägre skatte- eller momssats - eller någon annan form av "subvention" för privatpersoner som vill betala vitt för att få städning, tvättning och liknande tjänster utförda i hemmet. Problemet är RUT:s och vänsterpartisternas utgångspunkt är helt felaktig.

  Holma och Sköld Jansson har bett RUT räkna på kostnaden om 50 respektive 10 procent av den vuxna befolkningen skulle utnyttja det borgerliga förslaget till avdrag till 50 procent. På detta svarade RUT att den maximala skattereduktionen enligt förslaget kan uppgå till 50 000 kronor, och om varannan vuxen person (50 procent) använder möjligheten att anställa någon för städning, tvätt etc så blir den totala kostnaden 50 000 * 3 500 000 (hälften av den vuxna befolkningen) = 175 miljarder kronor. Om bara var tioende använder möjligheten blir det 35 miljarder.

  Utifrån detta underlag plockar vänsterpartisterna fram sin marxistiska kalkylator (eller om det nu är en kulram) och, eftersom det borgerliga avdragsförslaget är 50 procent, tar de siffran 35 miljarder och säger att kostnaden för "överklassavdraget" är hälften: 17 miljarder kronor.

  Hängde ni med? Förmodligen inte, men var inte ledsna för det. Ung vänster arrangerar säkert kurser i marxistisk matematik.

  Grejen är, vilket bland andra Dennis Josefsson och Andreas Bergh påpekat, att kostnaden för skattebetalarna skulle bli 17 miljarder om det vore så att intäkterna i dag för sådana anställningar vore 35 miljarder. Då skulle avdraget ge ett skattebortfall på 17,5 miljarder. Men det är ju naturligtvis inte var tionde vuxen svensk som har en person anställd vitt för att utföra hushållsnära tjänster. Som kostnadsberäkning är RUT-rapporten därför helt värdelös - och vänsterpartisternas argumentation faller platt.

  En Temoundersökning som Nordea låtit utföra visar att det i dag är ungefär 160 000 svenska hushåll som köper hjälp med städning, barnpassning och trädgårdsskötsel. Över hälften betalar enligt undersökningen svart för detta. Detta är det reella skattebortfallet som Siv Holma, Camilla Sköld Jansson och andra motståndare till "subventionering" av hushållsnära tjänster väljer att tala tyst om. Med en annan skattenivå, annan momssats - eller för all del någon form av avdrag - så skulle detta kunna bli skatteintäkter i stället.


  Kommentarer om "Hushållsnära tjänster och marxistisk matematik"

   

  Anonymous Anonym skrev... (08 mars, 2006 14:31) : 

  Sakfrågan åt sidan - kan jag knappast beskriva hur glad jag ofta blir över dina analyser.

  Jag brukar beskriva mitt politiska dilemma så här: Högerut är man intresserad av att rita en korrekt karta av verkligheten. Dessvärre använder man den kartan åt att gå åt fel håll. Vänsterut däremot är man istället upptagen med att rita en vacker bild av vart man vill gå. Denna bild får inte grumlas av beskrivningar av verkligheten som påskiner att bilden kan vara svår eller t.o.m. omöjlig att uppnå.

  Därför gör det mig så glad att hos dig se åtminstone ett exempel på en vänstermänniska som tycks vilja utforma sin vision om framtiden på en korrekt karta av verkligheten. Keep up the good work!

   

  Blogger Jonas N skrev... (08 mars, 2006 15:55) : 

  Jonas M

  Understundom kommer jag till slutsatsen att du inte borde vara sosse alls :-)

  Redan tidigare har jag med visst vemod kommit fram till att du omöjligen göra en karriär som sosse och bibehålla den intellektuella hederlighet och öppenhet som lyser igenom i många av dina blogposter.

  Jag önskar dig all välgång i karriären men låt mig lite försynt påpeka att redlighet och heder håller fler vägar öppna än de stänger! Vilket val jag skulle föredra torde vara självskrivet!

  :-)

  OK, din blogpost var förtreflig och det är egentligen bara en liten detalj där jag vill korrigera dig. Av den häft av de 160ooo som anlitar hjälp svart skulle bara en bråkdel köpa samma tjänst vitt om detta vore den enda möjligheten. Prisskillnaden är ca en faktor 3 (något lägre på avancerade hantverkstjänster) och för nästan alla skulle det då innebära att man skulle konsumera kanske en tredjedel så mycket om alls någon.

  Som du kanske vet är prissättning och -känslighet alldeles ypperliga signalbärare. Ingen betalar frivilligt för något om man inte tycker att det är värt det. Väldigt få tycker (och ännu färre har råd) att totalt ignorera en prisdifferens på 3 ggr

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (08 mars, 2006 16:10) : 

  Simon och Jonas; tack för vänliga ord. Samtidigt gör det mig alltid lite kluven att få beröm från meningsmotståndare. Som Wilde sa: "När folk är överens med mig har jag alltid en känsla av att jag måste ha fel".

  Nåja, jag är knappast den ende socialdemokraten som tycker annorlunda än partilinjen i den här frågan. Andra, inte minst ett antal ledande fackliga företrädare, har uttryckt sig bättre än vad jag förmår om det här.

  Och jo, jag är medveten om att Nordeas Temoundersökning också visar det du skriver, Jonas. Det skulle enligt undersökningen krävas rejäla skatteavdrag (eller vilken metod man nu väljer) för att få människor att konsumera hushållsnära tjänster vitt i samma utsträckning som de i dag gör det svart. Och det är onekligen ett ordentligt bekymmer. Vi har en riktigt dålig skattemoral på det här området, vilket får mig att luta åt att en avdragsrätt/skatte- eller momssänkning också måste kombineras med en rejält skärpt tillsyn av tjänstesektorn.

   

  Anonymous Anonym skrev... (08 mars, 2006 16:28) : 

  Det handlar också om de i dessa tider inte helt oviktiga argumentet att vitt arbete istället för svart också ger en pensionsgrundande inkomst. Hur många svart arbetande svenskar lägger undan till sin egen pension?

   

  Blogger Jonas N skrev... (08 mars, 2006 16:36) : 

  Ok, om jag underskattade ditt intellekt och förståelse för frågan(genom att insinuera ett förbiseende från din sida) ber jag om ursäkt.

  Men då är det ju ännu bättre!

  Angående din tvehågsenhet inför beröm, tycker jag att du skall bortse från allt medhåll du får som du inte själv håller med om!

  ;-)

  På den allvarligare frågan tycker jag att det är ytterst angeleäget att påtala vilka bisarra effekterna blir om man medelst politik totalt snedvrider prissättningen. När vi har kommit dit så blir även förändringar i motsatt riktning stora problem iom att de inte kan införas generellt och ist föreslås där där effekter ft gör störst skada.

  Att tjänstesektorn riktad till privatpersoner är väldigt dåligt utvecklad och att mcyket svartjobb och fiffel florerar där är en helt naturlig följd av den förda politiken.

  Jag brukar säga att nästan alla poltik (utöver upprätthållandet av skydd à la nattväktarstat) handlar om att skapa konstgjorda prissättningar, att få folk att välja/välja bort egna val medelst beskattning/subvention etc.

  Som sagt, alla talar om framsidorna av sina ambitioner. Nästan ingen om baksidorna hos de egna förslagen! Men tro mig, de finns även om man är knäpptyst!

  Bra att du inte är det då ...

   

  Anonymous Anonym skrev... (08 mars, 2006 16:39) : 

  Om man inte hakar på den tanke som - innan MP modifierade innebörden av begreppet - kallades skatteväxling. Ta bort beskattningen på beteenden som samhället vill uppmuntra, och lägg den istället på företeelser som man vill motverka, eller där man inte bryr sig. Att sätta folk i arbete är väl ett beteende som de flesta är överens om att samhället vinner på.

  Och det är inte det att jag är omedveten om hur mycket statskassan får in på arbetsgivaravgifter, eller hur svårt det är att hitta alternativa skattebaser. Men om jag vore despot skulle jag börja ta steg i rätt riktning och högprioritera frågan. Hur mycket elände dessa skatter ställer till med är nämligen lätt att se för den som inte blundar.

   

  Blogger Jonas N skrev... (08 mars, 2006 16:43) : 

  Fredric, det är 2% av lönesumman som går till egen pension. ytterligare 16% går till dem som lyfter pension idag.

  Om man finge förfoga över dessa 18% själv (och direkt) tror jag att ansvarstagandet för den egna pensionen vore mer utvecklat.

  Och om man får dessa 16% som allts inte går till egen pension och använder dem klokt är detta rent rationellt och privatekonomiskt det 'rätta' beslutet.

  Ditt påpekande bygger på premissen att pensionssystemet ser ungefär likadant ut om 30-50 år som idag, och att det dessutom fungerar.

  Det är en ganska långtgående förhoppning. Inget jag skulle förutsätta för egna ekonomiska beslut med så lång tidshorisont ...

   

  Anonymous Anonym skrev... (08 mars, 2006 16:43) : 

  Testar om det går att skriva en kommentar...

   

  Anonymous Anonym skrev... (08 mars, 2006 21:07) : 

  Det är förstås korrekt, som Jonas skriver i en kommentar ovan, att det är svårt att korrigera prisnivån på vita tjänster så mycket att de direkt skulle kunna konkurrera med svarta tjänster. Samtidigt är det ju i den riktningen vi måste röra oss annars kommer sannolikt den svarta sektorn att öka än mer vilket ju drabbar både den enskilde och vår gemensamt finansierade sektor.

  Jag tror ändå att det är riktigt att börja med att sänka skatten (själv föreslår jag borttagande av moms på privat konsumtion av tjänster) för att utvärdera hur mycket svarta tjänster omvandlas respektive nya jobb skapas. Då får vi också utvärderat vad det faktiskt kostar (kanske ger det vinst?).

  Självfallet kommer det att gynna höginkomsttagare i första hand - i termer av ökat konsumtionsutrymmme. Detsamma gällde ju för maxtaxan. Dock bidrar det ju till att fler får jobb för vilka andra avgifter och skatt betalas. Det vinner den anställde också på.

  I denna mening är det ju samma effekt som förstås blev effekten av den lägre momsen på mat/böcker/vad som. Det gynnar alla men mest den som konsumerar mest dvs den med mest ekonomiska resurser.

   

  Anonymous Anonym skrev... (10 mars, 2006 15:36) : 

  Låt oss anta att din siffra
  160 000 personer stämmer.
  Det är en skrämmande liten klick
  människor (vi kan kalla dem eliten), som gynnas av detta medan resten av befolkningen drabbas.
  Dags att köpa en kulram med lite logiska funktioner kanske?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (10 mars, 2006 17:49) : 

  I dag uppskattas värdet av det svartarbete som utförs i svenska hem till 3 miljarder kronor årligen. Detta är pengar som skulle kunna vara vita, beskattade pengar som kom statskassan till del. Det drabbar "resten av befolkningen", inte det faktum att det framförallt är höginkomsttagare och folk med högre utbildning som köper hushållsnära tjänster i dag.

   

  Blogger Jonas N skrev... (10 mars, 2006 20:07) : 

  Jonas M

  Uppskattningar av skuggekonomin är av lätt insedda skäl väldigt svåra att göra med precision.

  Uppskattningar av (hela) den svarta sektorns storlek har utförts och seriösa sådana har hamnat på 18-30% av den vita sektorns storlek.

  Som jämförelse kan nämnas att de 'värsta' afrikanska regimerna hamnar runt 100%, dvs lika stora delar. Bland de civiliserade länderna hamnar lågskatteländer generellt lägst, 5-10%, och de flesta mellan dessa och Sverige.

  En annan relevant jämförlse är uppskattningen av hur mycket av arbete i landet som utförs som lönearbete, och hur mycket som obetalt arbete:

  Det handlar om va 5.5 resp 6 miljarder arbetstimmar/år för avlönat/oavlönat. Det senare inkluderar allt från att tvätta kläder till snickra på sommarhuset osv (svartarbetet ingår inte officiellt men finns nog till en del i den senare posten).

  Ditt inlägg tar upp bristerna både i tjänstesektorn riktad mot ffa privatpersoner, och i beräkningarna av 'kostnader' vid marginella regeländringar, och stolligheterna som mer eller mindre tvärsäkert framförs både vad gäller vad det 'kostar' och var dessa hamnar, och vem som 'betalar' och vem som 'får' och 'vinner'.

  Poängen är att Sverige skulle vara bättre (för alla, dvs även för höginkomsttagare, dvs folk som tjänar som en sjuksyrra i USA eller mer :-) om större del av svartarbetet, och av det obetalda arbetet söttes som reglujärt lönearbete och även andelen vit ekonomi skulle vara större.

  Då skulle både skatter kunna vara lägre, fler få jobb kunna försörja sig, färre brytas ned av bidragssvängen, och säkert också fler ha framtidstro och förhoppningar att kunna skapa sig ett bra liv.

  Och det är inte ens speciellt stora ändringar i dessa %-satser som skulle krävas för att komma in på rätt spår ...

  Det är bra att du tar upp detta. Se till att hålla det i minnet .. (och tungan rätt i mun när du uppskattar kostnader och vinster :-)

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (10 mars, 2006 21:59) : 

  Jag vill bara påpeka att uppskattningen av värdet av det svartarbete som utförs i svenska hem (3 miljarder kronor årligen) är inget jag hittat på. Källa är Almega och Konjunkturinstitutet.

   

  Blogger Jonas N skrev... (10 mars, 2006 22:55) : 

  Jag tror dig JM!
  Men jag undrar vad som avses med värde! Är det vad skatteverket beräknar det till, eller är det pengar som faktiskt bytte händer?

  (Personligen skulle det inte förvåna mig om beloppet är högre)

   

  Anonymous Anonym skrev... (11 mars, 2006 19:31) : 

  De 3 miljarder som Jonas nämner gäller väl endast om- och tillbyggnadsbranschen och förlorade skatteintäkter. I alla fall har jag hört siffran i det sammanhanget. Hur mycket som skulle komma från andra sektorer är jag osäker, har hört allt från 20 miljarder till närmare 100 miljarder. Men en del siffror är inte realistiska, eftersom de förutsätter att allt svartarbete skulle utföras vitt.

   

  Hushållsnära tjänster och marxistisk matematik'">kommentera