Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, oktober 19, 2007

  Grattis Europa!

  I natt enades EU-ländernas regeringschefer om ett nytt, samlande EU-fördrag som ska reglera samarbetet mellan länderna; Lissabonfördraget. Det är ett synnerligen efterlängtat dokument.

  Samarbetet inom dagens EU, med 27 medlemsländer, regleras av ett lapptäcke av fördrag, överenskommelser och undantag. Ju fler länder som tillkommit, ju svårare har det blivit att få regelverket att fungera. Det har därför varit nödvändigt att ta fram ett samlande fördrag, konstitution – eller vad man nu vill kalla det.

  Lissabonfördraget innebär bland annat EU-ländernas regeringschefers organ Europeiska rådet (som alltså var det som nu träffades) utser en ordförande – president – samt en ”utrikesminister” (formellt kallad hög representant i utrikes- och säkerhetspolitik). Den senare ska också vara vice ordförande i EU-kommissionen.

  Inom det rättsliga området kommer i framtiden beslut tas med majoritet, vilket innebär att medlemsländernas vetorätt upphör på det området. Den regeln var rimlig när EU-samarbetet bestod av tolv länder – men i dag innebär den bara bekymmer, som när exempelvis Polen sätter stopp för viktiga beslut.

  Vidare så får de folkvalda representanterna i Europaparlamentet större inflytande över den politiska beslutsprocessen, men också de nationella parlamenten.

  Det är dock viktigt att komma ihåg att Lissabonfördraget än så länge bara är ett papper. För att det ska kunna träda i kraft när det är tänkt, den första januari 2009, så måste det godkännas av samtliga EU-länders nationella parlament – med eller utan en föregående folkomröstning. Blir det nej någonstans så stupar allt igen.

  Den svenska regeringen planerar att lägga en proposition till riksdagen i början av nästa år, för slutlig behandling under vårriksdagen. Själv håller jag tummarna för att detta kan avhandlas snabbt och smidigt så att vi inom EU nu kan gå vidare och ta tag i de verkliga framtidsfrågorna och inte bakbinda oss själva med teknikaliteter.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Grattis Europa!"

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 09:21) : 

  Det är precis det man inte ska göra. Det här förslag förflyttar ännu mer makt ifrån Sverige till EU. Jag är inte emot EU men det är ett stort beslut och då ska folket få vara med och bestämma. Det bör vara en folkomröstning alltså.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 09:42) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 10:29) : 

  Man visade ganska tydligt hur man vill föra politik i EU i framtiden, högt över folks huvuden.
  Går man in och kraftigt ändrar förutsättningarna för ett avtal har de som ingått avtalet d.v.s. folket rätt att uttala sin mening. Här har man från det politiska skiktets sida varit mycket mån om att inte hålla några folkomröstningar och ignorera de som gjorts på ett liknande fördrag.
  Jag kan bara sluta mig till att fördraget gäller lika lite som vilket kontrakt som helst som man själv inte skrivit under ens som en del i en folkomröstning.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 10:57) : 

  En folkomröstning är utmärkt att hålla när en fråga enkelt kan brytas ner i ett ja eller ett nej. På sätt och vis är ju frågan "ska vi acceptera det liggande förslaget?" en sådan fråga. Men i realiteten är det ju inte det, eftersom frågan, om den besvaras med nej resulterar i följdfrågan "vad ska vi då ha istället?" - och försök besvara den frågan med ja eller nej.

  Att "låta folket säga sitt" i frågan om eu-fördraget blir därför något som låter vackert, men som i praktiken bara samlar alla sorters, små och stora missnöjen med EU till ett nej. Är EU för byråkratiskt - säg nej. Är det för lite federalt - säg nej. För federalt? Nej! Riskerar det den svenska rasens och kulturens särart? Hindrar det världssocialismen? Får vi för lite bidrag? Utgör polska rörmokare och lettiska byggjobbare för bra och billig konkurens?

  Vi har representativ demokrati för att "folkets åsikt" helt enkelt inte är möjlig att fånga in i komplexa frågor.

   

  Blogger Juha skrev... (19 oktober, 2007 11:11) : 

  Hur kan man godkänna detta? Det visar att politikerna tycker att de är bättre än folket de representerar. Knappt ingen information har kommit ut till folket!! om detta utan man måste vara undersökande journalist för att hitta svar. NER MED EUROPA!!

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 13:27) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 15:13) : 

  Den här versionen av en EU-konstitution fastställer att valutan i EU är EMU. Är du för denna konstitution (och speciellt om du inte vill ha en folkomröstning) tycker du alltså att regeringen skall gå emot folkomröstningen om EMU.

  Linjen hos EU-anhängare, som t.ex. Cecilia Malmström, tycks vara detta:
  *Ha folkomröstning igen om EMU - för då kanske folket röstar ja.
  *Ha inte folkomröstningen om konstitutionen - då kanske folket röstar nej.

  Jonas, du bör förklara varför du är beredd att köra över folkomröstningen i EMU-valet och varför du inte vill ha en omröstningen om konstitutionen trots att detta är en förändring av grundlagen (vilket stipulerar folkomröstning).

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 oktober, 2007 15:48) : 

  Som synes har några kommentarer här plockats bort. Det har inget med deras innehåll att göra, utan att de var anonyma. Stå för era åsikter med era egna namn om ni vill kommentera här.

  Johan D, jag har lite svårt att förstå resonemanget om att makt flyttas "ifrån Sverige till EU". Sverige är ju en del av EU, och har varit det i över tio år.

  Johan T, jag betraktar inte det svenska EU-medlemskapet som ett resultat av ett undertecknat avtal. EU-samarbetet har förändrats på mängder av sätt sedan vi gick med. Exempelvis har mängder av nya medlemsländer tillkommit. Är det rimligt att ha folkomröstning inför varje utvidgning eller regeländring? Jag tycker inte det.

  Simon, jag instämmer till fullo. Folkomröstningar är ett synnerligen trubbigt instrument att tillämpa på krångliga frågor. I praktiken är ju varje EU-relaterad folkomröstningen i själva verket en slags opinionsmätare om vad människor tycker om EU, sina styrande politiker och mängder av andra saker - ytterst sällan handlar det om de saker som det egentligen står på valsedlarna.

  Juha, "Ner med Europa"? Du är inte riktigt frisk va?

  Sebastian, för det första så är det euron och inte EMU som är valutan. I EMU är Sverige redan med till ungefär hälften. Det vi inte har gjort är att gå med i ERM2, införa euron som betalningsmedel och har heller ingen röst i euroländernas ekonomiska råd.

  Lissabonfördraget säger inte att alla EU-länder ska ha euron som valuta. Sverige och ett antal andra medlemsländer står för närvarande utanför detta samarbete och vi kommer inte tvingas införa euron om vi inte själva vill det. Punkt slut.

  Och nej, grundlagsförändringar stipulerar inte folkomröstningar. Däremot två likalydande riksdagsbeslut med ett val emellan.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 17:33) : 

  Jonas Morian, vad jag förstått, visserligen bara av tidningsartiklar, så försvinner vetorätten. Förut kunde Sverige liksom andra länder lägga ett veto i frågor, nu ska vi inte längre kunna det i lika många ärenden.
  Dessutom änfdras röstfördelningen
  Detta är kraftiga förändringar av de förutsättningar under vilka vi gick med, inte små eller förumbara.
  Jag kan bara hoppas att du har rätt i att man inte kommer försöka smyga in euron bakvägen.

  Dessutom har man genom EU tagit sig större och större friheter för att köra över folket exempelvis med de övervakningsregler över våra aktiviteter som Bodström propagerade för att EU skulle införa som vi sedan skulle tvingas att anpassa oss till.

  Dessutom lär förslaget vara mycket likt det grundlagsförslag som man förut röstade ner i flera EU länder. Att bara ändra några formuleringar och sedan lämna ett nytt förslag som genomförs utan omröstning är inte förankrat hos folket vilket lagarna bör vara, iallafall i en demokrati.

  Nu tilläts inte omröstningar i Sverige förra gången heller. Jag kan bara hoppas att de länder vars regeringar är mer rakryggade röstar även om det nya förslaget.

  Jag kommer inte känna någon moralisk förpliktelse att följa EUs regler i annan mån än att de tvingar mig om det fortsätter på den här vägen, lika lite som jag skulle anse att en grundlag som skrevs om utan ett mellanliggande riksdagsval eller folkomröstning har legetimitet.

  Visst kan folklig förankring vara jobbig, särskilt när folket inte är lika välutbildat(nåja), högavlönat och sofistikerat som de som samlas för att fatta beslut om under vilka former folket ska tillåtas leva sina liv. Inte desto mindre är folklig förankring nödvändig om man vill ha en legetimitet utöver den som kommer genom skattefinansierad propaganda och den ännu otrevligare formen i form av militär och polisiär råstyrka.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 oktober, 2007 18:03) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jörgen L skrev... (20 oktober, 2007 02:05) : 

  Kondoleanser till Europas folk, snarare...

  Det här är ytterligare ett steg i processen att förvandla demokratin till en formalitet. Genom att släppa iväg allt större del av makten från Sveriges riksdag förvandlas demokratin till en chimär, en låtsaslek för att utse riksdagsmän vars enda uppgift på sikt blir att skriva om EU-direktiv till svenska och kalla dem lag. Fortsätter vi på det här spåret har vi inom nåt decennium i praktiken ingen lagstiftande makt i Sverige som har nåt att säga till om i väsentliga frågor.

  Viktiga frågor kommer att beslutas i hemliga uppgörelser mellan råd och regeringar och beslutas av parlamentariker i Bryssel med ytterligt svag folklig förankring och vars mandat har ytterligt svag demokratisk legitimitet för att sedan med tvång skrivas om till svensk lag.

  Exemplet ovan med datalagringsdirektivet är typiskt ett sådant, och IPRED1 som hotar att ge skivbolagen polisiära befogenheter ett annat.

  När man frågar Svenska politiker om dessa så säger de bara att "Tyvärr så är vi tvungna att implementera dessa" även om de i sak tycker det är fel.

  Hur kan nån undra över att folk tycker det blir mindre och mindre intressant att rösta i riksdagsvalen? Politikerna får ju mindre och mindre att säga till om.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 oktober, 2007 08:03) : 

  Grattis EU-regeringschefer för att ni nu tar bort den sista lilla känsla att få vara med i mitt eget suveräna land Sveriges demokratiska beslutandeprocess.
  Nu är det bara att överlåta beslutsprocesserna till generaladvokaterna och de Europeiska gemenskapernas domstol. Inom dess befogenhet ligger makten att avgöra tvister mellan medlemsstater, EU-institutioner, FÖRETAG och ENSKILDA. Domstolens utslag är bindande för samtliga inblandade.
  Gonatt du demokratiska Sverige!
  Siste riksdagsman/kvinna som släcker lyset i riksdagshuset kan slänga nyckeln i strömmen!

  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 oktober, 2007 11:56) : 

  Men kära nån då. Jag tycker att det här är en intressant debatt! Och jag är absolut emot en folkomröstning, just av den anledningen att jag är rädd för att det skulle skada samarbetet och "låsa" EU, för jag tror inte att omröstningen skulle handla om fördraget.
  Hur kan man förvänta sig att en orgnisation fungerar om den inte får förändras? En halv miljard människor och 27 länder ska enas om gemensamma intressen, då kan det bli lite krångligt med "vetorätten". Det är ju ändå fortfarande demokratiska beslut som fattas om man använder sig av majoritetsbeslut!!! Ska Sveriges 10miljoner invånare kunna stoppa ett beslut som påverkar 480miljoner människor då?
  Det känns som om många glömmer bort den fina tanken bakom EU som handlar om upprätthålla FRED, som handlar om att förbättra levnadsstandarden för oss alla, lära av varandra, som gör att vi kan jobba och studera varsomhelst inom EU och få tillgång till sjukvård när vi är utomlands, rädda våra förorenade fiskevatten, begränsa utfiskningen. Tänk vad EU har åstadkommit i fattiga regioner. EU stöder ju kulturella skillnader och glesbygd tex.
  Demokratiskt sett, så genom nya fördraget har Sverige FLER RÖSTER ÄN INNAN. Parlamentet (där DU röstar) har MER MAKT än tidigare. Folket får alltså inte mindre makt utan tvärtom!!!!
  Gemensam utrikesminister har vi för att kunna kommunicera en gemensam Europa politik som SKILJER sig från USA (Irak) och för att kunna påverka globalt för bättre miljö, bekämpa fattigdom & krig i världen tex.
  För första gången så är EU ledande ekonomiskt och inom miljöfrågor- det har EU samarbetet gett oss.
  Vi är inom EU mäktigast i världen idag. Däremor kan jag hålla med om att jag inte önskar mig någon militär! Men än så finns det inte heller andra än specialist eller insats styrkor trodde jag?
  Sverige är en droppe i havet, men genom EU kan vi få andra att lyssna...
  Självklart är inte alllt EU gör perfekt. Men så är det aldrig, inte ens lokal eller regional politiken lyckas med att tillfredställa alla.
  Jag tycker att man ska titta på vad EU står för och om man vill ställa sig utanför, så kan Sverige gå ut när som helst! Då ska man rösta i nationella val för att Sverige går ut ur EU!!!
  MEN vill man vara med så måste man underlätta byråkratin nu när vi har 10 nya medlemmar ---enorm skillnad mot -95 när vi gick med!
  Jag är i alla fall nöjd med många saker som EU jobbar för och känner att EU parlamentet representerar mig.
  Hälsningar Maggan

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 oktober, 2007 17:22) : 

  Euro är en skvalpvaluta, gud bevare oss för den.

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 oktober, 2007 07:47) : 

  Ja, och sen får vi väl inom EU se till att USA:s robotsköld mot Ryssland, Iran och Kina byggs färdigt i EU-länderna Polen och Tjeckien.
  Och att freden återvänder till Irak genom soldaterna från Danmark, England, Polen och Italien m.fl EU-länder som strider där.
  Och att festung EU öppnar sina portar mot de utom-europeer som vill komma in till oss från krig och svält!

  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 oktober, 2007 10:59) : 

  Så du tycker att Sverige ska sköta sig själva då?
  Eller hur vill du försöka påverka för att världen ska bli bättre?
  När man kan påverka ett annat lands ekonomi då kan man påverka dess beslut.
  Det kan inte Sverige ensamt.
  Då tycker jag att det är bättre
  för Sverige med EU parlamentariker med rösträtt över beslut som gäller världens framtid!
  Vad har du för förslag?
  Mvh Maggan

   

  Blogger Jörgen L skrev... (21 oktober, 2007 13:53) : 

  En kommentar till Maggan:

  Problemet är att EU inte har någon demokratisk legitimitet. Du är nog ganska unik ifall du känner dig representerad av EU-parlamentet...

  För mig betyder demokratin något mer, en känsla av delaktighet och av möjlighet att påverka. Det känner jag inte att jag har när det gäller EU. Och det skrämmande är att inte ens våra riksdagsledamöter verkar känna det.

  Som jag ser det är hela EU ett projekt som är på väg att avskaffa demokratin som styrelseform. Jag vet inte vad jag ska kalla det som kommer istället, men det är definitivt inte något som bygger på en känsla av delaktighet och att makten utgår från folket.

  EU-entusiasterna drar iväg med det som borde vara ett ekonomiskt samarbetsprojekt mellan suveräna stater, något som verkar ha ett folkligt stöd, och försöker göra om det till en federation. Jag är fullständigt övertygad om att detta inte har någon majoritet av sveriges folk bakom sig, men de flesta inser inte vad som är på gång eftersom det i media och i den politiska debatten inte görs nån skillnad på att vara emot EU över huvud taget, och att vara emot skapandet av Europas Förenta Stater.

  Om det nån gång i framtiden blir så att det vanliga blir att man känner sig som europé i första hand och svensk i andra, på samma sätt som jag känner mig svensk i första hand och skåning i andra, då kanske det finns en demokratisk legitimitet för ett sånt projekt, men knappast innan dess.

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 oktober, 2007 22:42) : 

  Klart att man inte vill ha någon folkomröstning, folk kan ju rösta fel som holländarna och fransmännen gjorde förra gången. Om man känner med magen begriper man att EU är fel.

  Det enda EU går ut på är att avskaffa så många hinder som möjligt för kapitalet att flyta så fritt som möjligt. EU tar inget socialt ansvar som itne går att mäta i pengar. EU är en organisation som med hjälp av halvfascisitiska polisstyrkor håller flyktingar borta för att de inte ska kunna söka asyl i EU. EU urholkar rätten till asyl. EU sätter upp tullmurar mot fattiga länder så att deras infrastruktur går omkull för att vi ska kunna plundra dem på råvaror!

  Jag FATTAR inte hur någon enda som kallar sig socialdemokrat kan vara för det här ultraliberala försöket till statsbildning! Ni borde skämmas!

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 oktober, 2007 15:16) : 

  nicklas eriksson;

  Det är knappast liberalt att halla invandrare borta, Inte heller att sätta upp tullmurar. Inte heller att plundra folk pa ravaror. Och halvfascistiska överstatliga förmyndarfasoner är inte heller liberalt.

  Det känns lite barnsligt att kalla allt man inte gillar för liberalt. Eller vad tycker du?

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 oktober, 2007 21:57) : 

  Nicklas eriksson, EU är bara för fritt flöde av kapital inom EUs gränser, de klämmer upp kraftiga murar mot omvärlden något du håller med om.
  Ingen frihandelsvän eller ultraliberal är för det, dessa brukar vara för fri invanfring m.m.
  EUs jordbrukstöd är givetvis inte heller det minsta liberalt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 oktober, 2007 22:47) : 

  Tråkigt med så många negativa röster om EU.
  Själv är jag för detta gigantiska freds- och samarbetsprojekt och de som inte tror att man i EU vid diskussioner kommer att snegla på de Nordiska staternas sociala modeller är pessimistiska gnällsorkar. Dessutom antar jag att vi fortfarande bara har en uppsägningstid på två år.

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 oktober, 2007 10:48) : 

  Jag hoppas att de nöjer sig med att snegla, flera östeuropeiska stater har däremot intressanta lösningar med platt skatt och liknande.
  Jag blir dock inte ett dugg förvånad om vi ser högre och högre EU avgifter som ska gå till ineffektiva franska jordbruk, odling av grekisk tobak m.m.

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 oktober, 2007 18:30) : 

  johan t
  våra nordiska sociala modeller går att förena med hög ekonomisk effektivitet - det är något att vara stolt över och inga andra länder har lyckats med denna ekvation...

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 oktober, 2007 21:43) : 

  Vad menar du med hög ekonomisk effektivitet? Jag tolkar det som låg kostnad vilket borde innebära ett lågt skattetryck vilket vi definitivt inte har.

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 oktober, 2007 12:13) : 

  Hej Hej Jorgen L & Flera.
  Visst har du rätt i att det finns en vision om en federal superstat, men det är en vision!! Alltså ett mål som majoriteten inte vill uppnå idag så man ska inte dra förhastade slutsatser utan se till nuläget!! Storbritannien och Skandinavien är starkt emot tex.
  Parlamentet har gjort väldigt mycket för att öka sin/folkets/ makt inom EU. EU har blivit mer demokratiskt! Och det är orättvist att säga att EU inte är demokratiskt. Det måste du ta tillbaka. Demokrati är ju målsättningen för att få vara medlem! Av 38 Europa länder är 27 medlemmar och 2 till kandidater? Alla demokratier. Eller vill vi inte dela med oss av kunskap och BNP & trygghet till fattigare östländer?
  Många som tycker att EU stjäl svenska jobb ju så att vi borde stärka våra gränser och isolera oss. Själviskt? när vi är så rika?
  Det finns saker som måste förändras och som man jobbar för att förändra...
  Jordbrukspolitiken är ett bra exempel! PINSAMT. Nya fördraget kanske hjälper till med smidigare förändring där när Frankrike inte kan bromsa längre.
  Tullar ja...
  Gordon Brown är för den Fria Marknaden. Sarkozy vill begränsa EU med tullar, liksom Kina gjort.
  Var ställer sig resten av EU?
  EU är ju ett politiskt forum. EU STÅR INTE FÖR EN ENDA POLITIK utan för samarbete & utbildning & demokrati & fred & mänskliga rättigheter & miljö.
  I Sverige tycker alla att EU står för högerpolitik men i andra länder symboliserar EU vänster politik. Lustigt?
  EU är ju samlade Europas politiska strömningar.
  Hämta inspiration, få insikt i andra länder, tjäna på att underlätta handel så att man kan använda medlen till att förbättra för alla. Känns tryggt!
  Mvh maggan

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (24 oktober, 2007 13:14) : 

  Jag är ledsen att jag inte hunnit med att besvara era kommentarer. Nu ska jag försöka göra bot och bättring:

  Johan T, det som föreslås försvinna är vetorätten i rättsliga frågor – inget annat. Personligen hade jag gärna sett att allt beslutsfattande sköttes med enkelt majoritetsförfarande, såväl i Europeiska rådet som i Europaparlamentet. Men det är inte det som nu föreslås.

  Frågan om vilka folkomröstningar som ”tillåts” är rent nationella angelägenheter. Det finns inget som hindrar att vi i Sverige folkomröstar om varenda enskild detalj i EU-samarbetet, mer än att det – tack och lov – saknas politisk vilja till det.

  Det vore dessutom ganska orimligt med ett samhälle där varje medborgare själv kunde avgöra vilka lagar och regler de skulle följa, baserat på vilken nivå lagstiftningen skett eller något annat godtyckligt.

  JorgenL, snälla du – vilka krafter menar du är som har som intresse att ”förvandla demokratin till en formalitet”? Kroknästa bankirer? Frimurare? Orcher? Sådana där konspirationsteorier får du försöka sälja någon annanstans – jag köper dem inte.

  Däremot är det sant att många svenska politiker är ynkligt fega som gömmer sig bakom ”EU” och ”Bryssel” i stället för att ta ansvar för beslut de själva varit med om fatta.

  Bengt Nilsson, jaha – nu var vi där igen med dina klagolåtar om hur hemska alla andra än du är som säljer ut ditt land. Du kanske borde överväga att stänga av din dator, ta några djupa andetag och tänka efter lite innan du skriver dina stolligheter?

  Margareta G och Klara, tack för kloka och inspirerande ord!

  Nicklas, det socialdemokratiska partiet i Sverige är för ett svenskt medlemskap i EU och stödjer den demokratiska utvecklingen av samarbetet som detta fördrag är en del av. Detsamma gör snart sagt samtliga socialdemokratiska och socialistiska partier i Europa. Det måste kännas ensamt för er allt färre ”riktiga sossar” som tycker att det är vi i majoriteten som har fel.

   

  Blogger Jörgen L skrev... (24 oktober, 2007 22:44) : 

  Jonas,

  Jag säljer ingen konspirationsteori, jag säger bara att det finns en hel del EU-fantaster som springer alltför fort därför att de drivs av en vision som inte delas av folkflertalet.

  Det stora flertalet av dessa fantaster tillhör den politiska eliten och har uppenbarligen ganska dålig kontakt med alla oss som är tveksamma till ifall EU kan ge så stora fördelar att det är värt att ge upp självstyret.

  Det jag säger är bara det att ju mer makt vi överlåter åt Bryssel desto längre ifrån mig och min granne tas besluten, och desto mindre känner vi oss representerade av de politiker som sitter på makten.

  Det ger på sikt en alienation inför politik som företeelse och genom detta undergräver det demokratins väsen vilket är känslan av delaktighet.

  Det här är inte en konspirationsteori, en sådan förutsätter ett dolt motiv, och något sådant behövs inte för att förklara vad som händer, det räcker gott med dumhet och bristande känsla för vad som är viktigt för de människor som inte sitter nära maktens centrum...

   

  Anonymous Anonym skrev... (25 oktober, 2007 20:50) : 

  Jorgenl, jag kunde inte ha sagt det bättre! Joans, naturligtvis köper du inte de teorierna för du vill inte se dem, inget underligt med det. Du är en del av eliten, så du har allt att vinna på EU.

  Känns ensammare gör det, men bara för att en miljard flugor föredrar hundskit betyder inte det att hundskit är bra om du förstår.

  Äh, ärligt talat, res ut utanför tullarna och prata med lite partikamrater så får du se att landsbygdens och småstädernas sossar inte är så förtjusta som ni i Stockholm.

  Bah, nu kommer ju "blue card" att gå igenom, ännu ett bra exempel på hur EU stärker västvärldens braindrain i fattiga länder. Moderaterna tycker att det är JÄTTEBRA att Zambiska läkare sänder hem pengar istället för att jobba som läkare i Zambia. Vad tycker Jonas Morian, den store EU-vännen?

   

  kommentera