Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, augusti 07, 2009

  Bra och mindre bra SSU-beslut

  SSU:s tidning Frihet har listat några av de många beslut som fattats på det socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress i veckan.

  Mycket av det som beslutats tycker jag är bra. Annat oroar.

  På pluskontot noterar jag att SSU vill att positiv särbehandling ska tillämpas vid jobb- och utbildningsansökningar, att en individualiserad föräldraförsäkring ska införas, obligatorisk värnplikt avskaffas men mönstring för både kvinnor och män ska införas, samt att papperslösa ska ha samma rätt till vård och skola som alla andra.

  Detta är krav jag gärna ser att den unga socialdemokratin med framgång kan driva på moderpartiet att anta som sina.

  Mer oroväckande tycker jag det verkar att man också vill att arbetet med löntagarfonder ska återupptas, ett globalt skatteutjämningssystem liknande Tobinskatten ska införas och skolplikt gälla från tre (!) års ålder. Vidare säger SSU nej till Lissabonfördraget och anser att inga privata aktörer eller ideella organisationer ska kunna utföra välfärdstjänster.

  Radikalism i all ära, men på dessa områden hoppas jag att de vilda idéerna stannar kvar i ungdomsförbundet.

  * * *

  PS: Detta blir mitt sista blogginlägg på ett tag. Nu går jag på en efterlängtad semester. Vi hörs i september!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Bra och mindre bra SSU-beslut"

   

  Anonymous Britta Sethson skrev... (07 augusti, 2009 14:16) : 

  Personligen tycker jag att det som du tycker var dåligt var bra. Utom skolplikten och det där med ideella organisationer skulle jag vilja syna

  Heja SSU

  på min tid demonstrerade vi i SSU för ett förstatligande av affärsbankerna på 1:a maj. Vi närde en våt dröm att Sträng skulle sitta i TV-rutan och slå ihop fingrarna på sitt karaktäristiska sätt och förklara att nu skulle det ske.

  Ack ja. Ungdomen var vild då också.

   

  Anonymous Oscar Pettersson skrev... (07 augusti, 2009 21:56) : 

  Som ombud från delegationen som drev att återuppta arbetet med löntagarfonderna måste jag påpeka att det inte är samma sak som att faktiskt återinföra löntagarfonderna.

   

  Anonymous Oscar Pettersson skrev... (07 augusti, 2009 21:58) : 

  Oj, nu blev det två kommentarer, men notera också att vi avslog Tobinskatten som modell. Däremot vill vi ha ett globalt utjämningssystem.

   

  Anonymous David Bergkvist skrev... (07 augusti, 2009 22:45) : 

  Om det vill sig illa kommer man i framtiden att behöva välja mellan de röda, som vill socialisera näringslivet, och de blå, bland vilka Sverigedemokraterna ingår.

  Och det block som vinner får nöjet att indoktrinera barnen från tre års ålder.

   

  Anonymous Anonym skrev... (08 augusti, 2009 16:08) : 

  Just när man gett upp hoppet om SSU så blixtrar dom till och visar att det fortfarande finns hopp.
  Det är ju en utmärkt ide att återuppta arbetet med löntagarfonderna.
  Finanskrisen har visat att nu är det hög tid att överföra alla banker och större företag i gemensam ägo
  Socialdemokraterna är ett socialistiskt parti (oavsett vad en del borgerliga lakejer påstår).
  Som Wigfors så riktigt påpekade
  "vi kan i grunden inte förändra samhället utan att också ändra på ägandet"
  Nu är det dags
  Thomas N

   

  Anonymous Peter L skrev... (09 augusti, 2009 22:17) : 

  Trevlig semester Jonas!

   

  Blogger Nils Dacke skrev... (10 augusti, 2009 09:49) : 

  Socialism innebär alltid tvång och avskaffande av demokratin om den införs i praktiken ni anonyma och SSU som vill socialisera företag.

  Man kan inte ta andras saker och om man ska betala "marknadspris" så blir det ju ohyggligt dyrt plus att flertalet inte säljer. Känslan för vad som är mitt dvs äganderätten går miljoner år tillbaka på den här planeten och inga 1800 tals ideologier kan ändra på det.

   

  Anonymous Benjamin skrev... (10 augusti, 2009 10:41) : 

  Oj! Detta får det nordkoreanska arbetarpartiet att framstå som riktiga mesar. Där är skolplikten bara lagstadgad från fyra års ålder.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 augusti, 2009 06:16) : 

  Vore det inte bra om SSU försökte förklara klassamhällets uppbyggnad och gå ut och agitera mot ökade skillnader i samhället. Alltså inte vara så snälla och reformistiska när vi har en högerregering som slår så hårt mot alla svaga och ungdomar. Tror man att man ska öka medlemstalet till SSU genom att prata löntagarfonder när verkligheten för många idag är oroliga för morgondagen. Slå mot klassamhället och mot kapitalets lakejer. Sätt er upp mot etalisemanget försök inte bli en del av det. Nu tror jag inte att SSU är någon kamporganisation för ungdomar utan en organisation för moderpartiet att rekrytera framtidens politiker. Då behöver man inte vara så stor ungdomsförbund. Då räcker det med 5000 medlemmar.

   

  Anonymous Anton Dackenberg, SSU Jönköpings län skrev... (20 augusti, 2009 01:19) : 

  Vill bara förtydliga att vi inte vill avskaffa den allmäna värnplikten, däremot avslog vi förslaget att införa obligatorisk värnplikt (=värnplikt för ALLA).

  Även i fortsättningen tycker vi att antalet värnpliktiga ska bestämmas av behovet av dessa.

   

  Blogger Unknown skrev... (26 augusti, 2009 14:03) : 

  Benjamin,

  vill bara enkelt påpeka att det är Moderaternas partistyrelse som till deras stämma föreslår att Sverige skall tidigarelägga skolplikten med ett år.

  Mats Andersson

   

  kommentera