Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, augusti 17, 2007

  Annan socialdemokrati med kvinnliga ledare?

  I det senaste numret av Tidningen Broderskap skriver jag om att det inom de främsta organisationerna inom socialdemokratin och arbetarrörelsen nu bara är Broderskap som har en manlig ordförande. Vissa menar att detta öppnar för en mer feministisk politik. Men jag konstaterar att i den bästa av världar så borde det faktiskt inte vara någon skillnad på socialdemokratisk politik när den utformas med kvinnor i toppen än när det sitter män där. Åtminstone inte på grundval av ledarnas kön.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Annan socialdemokrati med kvinnliga ledare?"

   

  Anonymous simon j skrev... (17 augusti, 2007 15:27) : 

  Det är en vacker förhoppning Jonas, och kanske till och med ett mål värt att sträva mot. Men människan formas av sina erfarenheter - och i dagsläget bemöts män och kvinnor fortfarande så olika beroende på kön att detta knappast går att bortse ifrån. Och så länge vi eftersträvar en politik som kännetecknas av mänsklighet där personliga erfarenheter spelar roll (och det gör vi väl?) lär det bli åtminstone nyansskillnader i ett partis vägval och prioriteringar beroende på könsrepresentationen i ledningen.

  Sedan kan man ju också fråga sig om den nuvarande kvinnliga dominansen inte är ungefär lika dålig som den tidigare manliga? Men den är väl i och för sig inte lika homogen - om man även väger in styrelsers och utskotts sammansätningar?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (17 augusti, 2007 15:41) : 

  Simon, i artikeln skriver jag också omedelbart efter det stycke jag citerat att "Dessvärre lever vi inte i den bästa av tänkbara världar", och tillägger att det finns mycket som tyder på att politiken förändras i takt med sammansättningen av de människor som har som yttersta ansvar att utforma, förvalta och kommunicera den.

  Själv tycker jag inte att det är ett problem om ett antal organisationer inom socialdemokratin och arbetarrörelsen just nu leds av kvinnor - så länge de inte agerar som sina tidigare manliga företrädare och i huvudsak tillsätter kompisar av samma kön på andra ledande poster.

   

  Blogger Peter skrev... (19 augusti, 2007 03:37) : 

  87% av LO:s fackförbundsordföranden är män.

   

  kommentera