Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, oktober 07, 2005

  Om Junlistan på SVT24 i går

  Tja, det gick väl ganska bra i går? Jag blev i varje fall hyfsat nöjd med min insats efter att ha sett Pressklubben i går. Det var en god stämning i panelen där var och en av oss tog ordet rimligt jämt fördelat.

  Några punkter jag försökte få fram var dessa:

  - Junilistan har i praktiken bara en företrädare, Nils Lundgren. Vad andra i partiet tycker, och ens vilka de är, vet vi egentligen inget om. Partiet säger sig vilja "komma bort från partmaskiner", det vill säga den demokratiska struktur som de flesta andra partier har, där politiken utformas av medlemmarna på kongresser, stämmor och årsmöten. Ändå ber Junilistan om ett öppet mandat där "förståndiga ledamöter" förväntas delta i det högsta beslutande organet i Sverige. Jag känner rätt stor tveksamhet till Junilistans demokratisyn.

  - Det säger nog något att Junilistan valde att gå ut med sin riksdagskandidatur samma dag som de borgerliga partierna presenterade sin gemensamma ekonomiska politik. Och de gjorde det med klart borgerligt program, med skattesänkningar och minskad makt för folkvalda i EU. Alldeles oavsett om Nils Lundgren ännu tekniskt är partimedlem i socialdemokraterna så uppfattas nog partiet av de flesta som borgerligt. Därför är det de borgerliga partierna som har störst anledning att känna oro just nu.

  - Junilistans EU-kritik är alldeles för subtil för att locka de starka EU-motståndare som finns hos vänsterpartiets och miljöpartiets väljare, och till viss där även hos socialdemokraternas. Partiets stöd för den inre marknaden och motstånd mot överstatliga beslut ligger närmare den nyliberala kritiken mot EU man hittar hos framförallt vissa moderata väljare. Samtidigt tar man med traditionella vänsteruppfattningar i programmet, som försvaret av public service, systembolaget etc. Det vore nog taktiskt klokare att tydligare markera sig som ett borgerligt alternativ och sluta försöka flörta med vänsterväljare.

  - Jag tror att det kommer bli svårt för framför allt kristdemokraterna att stå emot trycket att göra EU-kritiska utspel för att locka till sig väljare som annars riskerar att lägga sin röst på Junilistan. Visst, Göran Hägglund är efter sin tid som EMU-general kanske inte så trovärdig i rollen som EU-skeptiker, men det finns ju andra partiföreträdare man kan skicka fram som "torpeder".

  - I slutändan tror jag inte att Junilistan kommer att ta några riksdagsplatser. Väljarna är nämligen betydligt mer försiktiga med hur de lägger sina riksdagsröster, jämfört med hur man gör i Europaparlaments- och kyrkovalet, som har lågt valdeltagande och inte riktigt tas på allvar.

  En vecka framåt finns sändningen att se på webben.