Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, mars 03, 2006

  Dags för en prostitutionsdebatt?

  Jag skrev i ett tidigare inlägg om den socialdemokratiska kampanjen mot prostitution i Tyskland under fotbolls-VM. På detta kom en kommentar från Christopher Aqurette som betraktade kampanjen som "ett exempel på den värsta formen av moralism". Enligt honom så kan prostitution vara ett val "på samma sätt som det är ett val att bli kassör eller förskolelärare". Aqurette utvecklar sitt resonemang på sin egen blogg. Per Hagwall instämmer och menar att Ringholm "kör det vanliga fula tricket att likställa prostitution med sexslavhandel". Hagwall skriver också att sexköpslagen aldrig borde ha införts. Också han utvecklar detta på sin egen blogg.

  Den socialdemokratiska kampanjen har även uppmärksammats av Eric Sundström som uppmanar alla att visa stöd för de kraftfulla insatser mot den fruktansvända kvinnohandeln som kommer att ske under fotbolls-VM i Tyskland (min översättning från engelska). Anna Ardin och Marta Axner är inne på samma spår som Eric.

  Är det kanske läge för en ordentlig diskussion om prostitution? Jag tror att ytterst få, inte ens hängivna liberaler, försvarar slavhandel. Och ändå är det med slavhandelsargumentet Ringholm - och socialdemokraterna i Europaparlamentet - går in i den här debatten. Man aktar sig noga för den principiella frågan om mäns och kvinnors rätt till sina egna kroppar, och om det är rimligt att det av den rätten också följer att sexuella tjänster bör få säljas lagligt. Vi är alla väl medvetna om de mörka sidor som prostitution är förknippad med; sexuella övergrepp, droger, kriminalitet, förnedring etc. Återigen; få eller inga försvarar nog detta. Men det är inte hela sanningen. För en del tycks prostitution (och jag väljer att använda det som samlingsbegrepp för diverse sexuella tjänster snarare än sexhandel eller sexarbete) vara ett helt frivilligt val. Det ses som en hel- eller deltidsinkomstkälla, inte väsensskild från annat fysiskt arbete, typ städning. Därför är vare sig köp eller försäljning av sexuella tjänster kriminaliserat i många länder, däribland Tyskland.

  Frågan är hur den socialdemokratiska kampanjen ska uppfattas? Som en uppmaning till konsumentbojkott eller som ett led i ett arbete för kriminalisering av sexköp, i likhet med den lagstiftning vi har i Sverige?

  "Jag lämnar ordet fritt med anledning av detta", som det brukar heta i mötessammanhang.


  Kommentarer om "Dags för en prostitutionsdebatt?"

   

  Blogger Claes Nordmark skrev... (03 mars, 2006 09:28) : 

  Bra inlägg Jonas!

  En fundering: Jag tycker att kriminaliseringen av själva sexköpet var ett viktigt initiativ som gjordes här i Sverige, vilket gör att polisen kan plocka torskarna. Min fundering är vad som kan vara nästa stora steg för att bekämpa prostitutionen (förutom att arbeta för att hela EU ska kriminalisera själva sexköpet)?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 mars, 2006 09:40) : 

  Ja, kriminaliseringen i Sverige gjorde det möjligt för polisen att "plocka torskarna". Men blev det därmed bättre för de prostituerade, som jag antar och hoppas var målsättningen med lagstiftningen? Detta finns det olika uppgifter om. Uppenbarligen har gatuprostitutionen minskat. Jag bor själv nära Malmskillnadsgatan i Stockholm (förr ett ökänt "horstråk") och promenerar där ganska ofta. Man ser väldigt sällan prostituerade där numera, även om de förekommer. Däremot har den mer dolda prostitutionen ökat; på hotellrum, kryssningsfartyg och via internet. Polisen har väldigt svårt att kontrollera denna verksamhet, och socialtjänsten har svårt att få kontakt med de prostituerade. Vilket för mig tillbaks till frågan: har kriminaliseringen i Sverige gjort det bättre för de prostituerade?

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 09:50) : 

  Jag tycker att det är rätt påtagligt hur den här debatten har tippat. På 60 - 70 talet handlade diskussionerna runt nakenhet, pornografi och prostitution om frigörelse från ett moraliskt förtryck. Det brändes BH-ar, hades fri sex och veks ut i herrtidningar som revolutionshandlingar - sex skulle inte bara vara något som avgränsades till det mest privata. Kyrkan och den tillknäppta borgerlighetens makt och konventioner skulle raseras, och vi alla skulle bli lyckligare av detta.

  Nu är det andra tider - splittrade tider. Det offentliga rummet är sexualiserat som aldrig förr och människokroppen objektifierad, främst den kvinnliga, men manskroppen kommer starkt. Samtidigt är i princip all sex och nakenhet som förekommer på annan plats än det mest privata starkt misstänkliggjord. Förtryck och utnyttjande finns med som beståndsdelar i all debatt som förs i frågan. Det fria valet - som i övriga mellanmänskliga aktiviteter hålls för närmast heligt - fråntas all verkan när det gäller frågan varför någon ägnar sig åt dessa verksamheter.

  Så vad har hänt? Kyrkans och moralens tvång är utbytta mot strukturernas och patriarkatets, men är den enskilda människan särskilt mycket friare och lyckligare? Organiserad internationell brottslighet har sina fingrar i syltburken på de flesta områden där människans sexuella behov omsätts i utbud och efterfrågan.

  Jag tror inte man kan komma tillrätta med de här problemen med de metoder vi hittills använt. Kriminalisering är knappast något som gör den organiserade brottsligheten ledsen. Att frånta den fria viljan betydelse på just det här området blir hyckleri. Den skarpa uppdelning i offer (säljare) och förövare (köpare) som den svenska lagstiftningen och debatten ger uttryck för saknar förankring i psykologisk och beteendevetenskaplig empiri. Om vi vill skapa reda i det här kaoset och frigöra människorna behövs nytänkande!

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 09:55) : 

  Jag håller med Claes, och alltså inte med Jonas.

  Ett fritt val, den lyckliga horan, rätten till sin egen kropp och andra myter är lätt att tro på i teorin. Men jag har svårt att tro att de flesta bordellhoror trivs med sina flexibla jobb och inte blir utsatta för kränkningar.

  Egenföretagarna i branchen, som själva kan välja kunder, inte tvingas till det pga av missbruk eller annat är få och det är knappast troligt att de kommer dominera marknaden vid fotbolls VM.

  Jag tycker inte heller att det är nån allmänmänsklig rättighet att köpa horor, och det är det jag ofta tror att debatten egentligen handlar om. Män utnyttjar, kvinnor utnyttjas, män försöker legalisera skiten.

  Rätten för män och kvinnor till sina kroppar, eller rätten för män till kvinnors kroppar (visst några få kvinnor köper män, men knappast på spermafläckade bordeller och visst, några män köper män, men det är fortfarande mäns rätt att köpa vi snackar om).

   

  Blogger Jonas N skrev... (03 mars, 2006 09:59) : 

  Jonas M

  Ett seriöst inlägg om man bortser från detta:

  "Jag tror att ytterst få, inte ens hängivna liberaler, försvarar slavhandel."

  Var denna insinuation med medveten förlöpning eller bara slarvig tangentföring?

  Liberaler är väl just de som sätter egenmakten för varje individ i första rummet. Inskränkningen av denna egenmakt förordas förvisso i varierande grad från politiska partier och dito maktanspråk. Generellt större och större ingrepp ju längre till vänster man kommer. Och fullständig 'förslavning' är slutpunkten på den skalan.

  Det är dock en kontinuerlig skala där en hel del moment som kan benmämnas 'slavliknande arbete' förordas av nästan alla politiska strömningar långt innan man ens närmar sig slutpunkten.

  Men frågan du tar upp är förstås större än så. Tyvärr tror jag att det är svårt att föra en seriös och upplyst debatt om ämnet. Den är väldigt infekterad och känsloladdad för alldeles för många, och utrymmet för möjliga påhopp och karaktärssmutskastning är också alldels för uppenbar för att denna fråga någonsin skulle kunna få en vettig genomlysning, iaf inte medialt. Förhoppningsvis finns det politiker som är klokare än de ter sig med kameran på som kan sansa debatten och stävja den värsta moralpaniken innan den blir genomdriven politik. Men säker är jag inte!

   

  Blogger Claes Nordmark skrev... (03 mars, 2006 10:04) : 

  Anna skrev: "Jag tycker inte heller att det är nån allmänmänsklig rättighet att köpa horor, och det är det jag ofta tror att debatten egentligen handlar om. Män utnyttjar, kvinnor utnyttjas, män försöker legalisera skiten."

  Håller med! Och vad sänder det egentligen för signaler att det i vissa länder i EU (har för mig att det bl.a. är Tyskland och Danmark?) som de prosituerade kan sjukskriva sig och har samma rättigheter som "vanliga" yrken. Är inte det om något att legalisera prositutionen och säga att den är ok?

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 10:24) : 

  Men Claes och Anna -
  Kriminaliseringen av sexköp är ett politsikt ställningstagande. Men det finns ingenting - som Jonas också påpekar - som tyder på att det är ett verkningsfullt medel om målet är att komma tillrätta med prostitution som jämställdhets- individ- eller samhällsproblem. Likaså baseras lagen på en dikotomisk uppdelning av säljare och köpare i offer och förövare på ett banalt förenklande sätt.

  Om vi vill ha någon ändring till stånd räcker det alltså inte med att rita vackra bilder av hur det borde vara. Vi måste även hantera hur det faktiskt ser ut. Att förbjuda folk att få prickar har aldrig varit ett effektivt sätt att bota vattkoppor.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 mars, 2006 10:36) : 

  Jag tror inte på några myter om lyckliga horor. Däremot tror jag på de vittnesmål man ibland läser om kvinnor och män som inte utsats för sexuella övergrepp i barndomen och inte har några missbruksbruksproblem men som ändå väljer att prostituera sig. Jag tror att de finns. Jag tror inte att de är i majoritet, inte ens att de är särskilt många. Men de finns. Därför tycker jag att debatten bör nyanseras och inte målas i så stora, mörka penseldrag.

  Jag tycker inte heller att det är nån allmänmänsklig rättighet att köpa horor. Däremot tycker jag att det finns en allmänsklig rätt till sin egen kropp och vad man vill utnyttja den till. Men jag är fullt beredd att göra viss lagliga begränsningar. Jag tycker t ex att det bör vara olagligt att knarka. Jämförelsen mellan narkotika och prostitution är för övrigt intressant. I det ena fallet anser vi Sverige att köparen är ofret och säljaren förövaren, i det andra fallet tvärtom.

  Och nej Anna, "män" utnyttjar inte kvinnor och "kvinnor" utnyttjas inte. Vissa män utnyttjar kvinnor och vissa kvinnor utnyttjas. Vissa män och vissa kvinnor vill att prostitution ska vara lagligt, andra vill ha ett förbud.

   

  Blogger Nathalie Sundesten Landin skrev... (03 mars, 2006 11:22) : 

  Så har jag gett mig in i debatten med ett inlägg :-)

   

  Blogger Jonas N skrev... (03 mars, 2006 11:29) : 

  Anna A

  (Jonas M har redan bemött dig på en del) men jag vill bara påpeka att:

  'Rätten att köpa' är ett tankefel, och dessutom en som lätt leder fel i fortsatt argumentation. Det existerar ingen sådan rätt. Däremot skulle man kunna prata om 'rätten att erbjuda till försäljning' och därav 'rätten att få köpa' (det någon annan vill sälja).

  En annan liknande fras (som inte tillför, mest vilseleder) är 'myten om den lyckliga horan'. Den är lika relevant som 'myten om den lyckliga städaren av offentliga toaletter'. Jag vet inte om jag någonsin har hört den (första) myten framförd som ett seriöst argument för (fast då inte som myt), men jag har ofta hört skenfäktning mot denna (påstådda?) myt från dem som förordar förbud.

  Bara genom att godtyckligt byta ut 'varan' som det skulle existera en rätt att köpa, eller 'sysselsättningen' som sker mot betalning inser man att pratet om 'rätt att köpa' resp 'lyckliga' är mest luftpastejer.

   

  Blogger Rommedahl skrev... (03 mars, 2006 11:36) : 

  "Jag tror att ytterst få, inte ens hängivna liberaler, försvarar slavhandel."

  Liberalism är nog den idelogi som allra mest tar avstånd ifrån slavhandel.

  Appropå det svenska förbudet. Jag hörde ett reportage på studie ett för 2-3 veckor sedan med en svensk prostituerad. Enligt henne så hade efterfrågan på sextjänster minskat. Men de som försörjde sig på sexhandel fick då istället tacka ja till de kunder som de tidigare hade nobbat. Fler flickor som följde med ensamma i bilar med 2-3 killar i och så vidare. Fler övergrepp och brott mot dem.

  Stockholmspolisen bekräftade att så var fallet.


  Sedan så tror jag inte heller att så många frivilligt i Sverige börjar försörja sig som sexsäljare. Men det beror nog mer på det svenska samhällets syn på yrket än på de faktiska arbetsuppgifterna.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 12:36) : 

  Problemet med att bekämpa prostitution, och narkotika för den delen, genom att göra någon del av det illegalt är att man förutsätter att det faktiskt går att få bort problemet på det sättet. Man kan se det som att prostitution innebär ett övergrepp, men det är varken självklart eller oproblematiskt.

  Ska det i huvudsak ses som ett socialt problem blir lagstiftning ett oerhört trubbigt medel. Det kommer inte påverka orsaken till prostitution i någon större utsträckning.

  Och om man förlikar sig med tanken att prostitution förmodligen aldrig kommer att försvinna så kan man ju fundera på vad som är bäst. Är det att se till så att de prostituerade som faktiskt finns har det så bra som möjligt eller ska de bedriva sin verksamhet i mörker.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 mars, 2006 14:08) : 

  Nathalie, jag har lämnat en kommentar på din blogg. Men jag postar den här också:

  Jag håller med om att det är trist att det är mest kvinnor som märkts i debatten om kvinnomisshandel. Självklart borde detta vara en fråga som fler män borde engagera sig, då det ju framförallt är män som slår. Själv känner jag mig inte träffad, och jag vet också att det finns gott om exempel på positivt manligt engagemang i frågan. Däremot vänder jag mig emot det misstänkliggörande du antyder när du konstaterar att män är majoritet i debatten om "kvinnans rätt till sin egen kropp vid prostitution". För mig är alla människors rätt till självbestämmande om sin egen kropp inget argument jag bekvämt drar upp just i prostitutionsdebatten. Men det kan tyckas applicerbart där. Observera dock gärna mina reservationer i kommentarerna här ovan. Och för mig, och - misstänker jag - de flesta andra killar i diskussionen, så är det fullständigt otänkbart att köpa sex. Själva tanken äcklar mig. Men jag vill inte ha en lagstiftning baserad på mina äckelkänslor.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 14:12) : 

  Det är själva könsköpet - tillfället när en karl ligger med en kvinna för pengar - som är navet i det hela. En mer tragisk och utsatt situation har jag svårt att tänka mig, våldtäkt är nästa steg neråt. Den prostituerades försäkringar om att hon "väljer själv" låter bara hjärtslitande i mina öron.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 14:21) : 

  För den som är intresserad:
  http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,221785,00.html

   

  Blogger Nathalie Sundesten Landin skrev... (03 mars, 2006 14:33) : 

  Jonas, jag klipper in mitt svar här:

  Jag misstänkliggör egentligen ingen. Men jag konstaterar att de som hörs mest i debatten om försvarandet av prostitution är män. Och det var med anledning av de två som kommenterade hos dig i första vändan, innan ditt längre inlägg, som jag skrev mitt inlägg. Och jag säger inte att det är många män - men det jag tycker är ett problem är att det engagemang som VISSA män visar i denna fråga inte finns när det gäller kvinnomisshandel.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 14:45) : 

  Nathalie - jag klipper in mitt också:

  jag har tänkt på det du säger i några varv nu - och jag inser att jag helt enkelt tycker du har fel. Jag tycker det finns en livaktig debatt (inte minst från män på högerflanken) om vad vi ska göra för att öka tryggheten i samhället. Må så vara att de medel som oftast lyfts fram - fler poliser och hårdare straff - kan tyckas rätt trubbiga. Men nog får de räknas in i ett engagemang för kvinnors rätt att slippa bli misshandlade och våldtagna. Så jag förstår helt enkelt inte var du hämtar underlaget för dina slutsatser.

   

  Blogger Per Hagwall skrev... (03 mars, 2006 16:27) : 

  Morallagar skall skötas på nationell nivå. Visst skall debatten vara fri över gränserna, men lagstiftningen skall skötas nationellt.

  Sexköpsförbjudarna bör tänka sig för väldigt noga innan de fortsätter försöka att driva igenom sin åsikt via lagstiftning på EU-nivå. Om de inte förmår se det principiellt felaktiga så bör de ändå undvika det av ren självbevarelsedrift: Om Sverige anser sig ha rätt att i EU diktera prostitutionslagstiftningen i Tyskland och Nederländerna så kommer Polen och Malta att anse sig ha rätt att i EU diktera abortlagstiftningen i Sverige...

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 17:24) : 

  Per Hagwall: Sverige ska fortsätta att driva en politik som handlar om mänsklig värdighet och kvinnors mänskliga rättigheter. Dit hör förbud mot köp eller hyra av kvinnors kroppar och kvinnors rätt till abort.

  Att säga att abortlagstiftningen är en nationell angelägenhet, vilket leder till att kvinnor sitter i fängelse för genomgången abort i länder som Malta och Portugal, är detsamma som att säga att misshandel av kvinnor bakom hemmets stängda dörrar är en familjeangelägenhet. Och det stadiet har vi tack och lov kommit förbi.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 19:52) : 

  Om prostitution är ett jobb och din mamma/fru/dotter blir arbetslös, ska hon då bli av med a-kassan om hon vägrar ta jobbet som hora?

   

  Blogger Per Hagwall skrev... (03 mars, 2006 19:59) : 

  -> ab
  Är du villig att ge Malta och Polen inflytande över vår abortlagstiftning?

  Det handlar om din definition av mänsklig värdighet och kvinnors mänskliga rättigheter (varför bara dem förresten, tycker du att det skall vara tillåtet att köpa sex av män?). Du försöker få det till att just din moraluppfattning är den sanna som skall gälla för alla, och du vill tydligen tvinga den på andra länder genom lagstiftning.

  Det handlar inte om mäns eller kvinnors rätt att köpa andras kroppar, den rätten finns inte. Det handlar om mäns och kvinnors rätt att sälja sina egna kroppar och intellekt. Till att sälja sex, rensa fisk, torka bajs på långvården, skruva ihop kulspetspennor eller skriva i Hänt i Veckan... det finns massor av arbeten som många klassar som "ovärdiga".

  Slavhandel, svartjobb och våld och hot är redan förbjudet. Med exakt samma argument som användes för att förbjuda sexköp skulle man kunnat förbjuda restaurangbesök.

  Hur kan du hävda att "kvinnans rätt till sin egen kropp" inbegriper rätten att ta bort ett växande foster, men inte rätten att suga av en kund mot betalning...

   

  Blogger Per Hagwall skrev... (03 mars, 2006 20:08) : 

  -> anna
  Om pressekreterare för Sverigedemokraterna är ett jobb och din pappa/man/son blir arbetslös, ska han då bli av med a-kassan om han vägrar ta jobbet som propagandist?

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 20:59) : 

  Okej,

  Det är inte så att man jämför prostitution med slavhandel bara sådär. Det finns argument det finns teorier. I korthet;

  Exempelvis Carole Pateman i the Sexual Contract
  (I huvudsak en bok som kritiserar kontraktsteori och Locke, men som ärven tar upp prostitution) ställer frågan vad det är som egentligen säljs vid ett sexköp. Här kan man inte gå utanför kulturen och språket som skapar mening åt ting. Pateman argumenterar att det som är till försäljning vid ett sexköp är dominans över en kvinnas kropp. Män går inte till prostituerade eftersom de inte kan få utlösning annorstädes ( det är huvudsakligen män i relationer som går till prostituerade). Män kan även som bekant nå orgasm på andra sätt än med hjälp av en kvinna. Vad är det då män söker hos en prostituerad? Jo dominans över och tillgång till en kvinnas kropp. Frugan hemma vill inte göra allt man själv vill, då går man till en hora, hon är betald att lyda. Det som säljs och efterfrågas är en kvinnas kropp och det mannen får är tidsbegränsad dominans. Alltså kan prostitutionskontraktet ses som en form av slavkontrakt. Om man som många feminister menar att relationerna och rollerna mellan män och kvinnor skapas och reproduceras till stora delar genom hur sexualiteten organiseras i samhället, är faktumet att män kan köpa kvinnors kroppar för dominans något som påverkar hur alla sexuella relationer mellan män och kvinnor ser ut. Och även vad som definierar kvinnan och mannen.

  Så är kvinnors kroppar till salu för dominans något vi vill ska forma våra barns syn på könen? På sexualiteten? Nej, inte i min värld.

  Katrine

  PS. Och nej jag tror inte att det är en slump att exempelvis Playboy imperiet lobbar för fri abort och fri prostitution. Fri abort ökar ju också mäns tillgänglighet till kvinnors kroppar. Varje abort är en tragedi, i mitt feministiska drömsamhälle är aborten fri och ytterst ytterst ovanlig. .

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2006 21:26) : 

  Några kommentarer till inläggen ovan:

  1. Flera i denna diskussion efterlyser ett förbud mot sexköp på EU-nivå. Dock har ingen av dessa kommenterat uppgifterna från prostituerade om att förbudet bidragit till att kraftigt försämra villkoren för dem som lagen är tänkt att hjälpa. Bara när det gäller morallagar är man på detta sätt villig att bortse från de faktiska konsekvenserna av lagstiftningen. Som någon nämnde så liknar sexköpslagen i detta avseende delar av narkotikalagstiftningen, som trots goda avsikter i flera studier visat sig skada narkomaner.

  2. Ett par kommentatorer har hävdat att det är en myt att det finns lyckliga horor. Jag vill hävda att det är tvärtom – att alla prostituerade mår dåligt och lever med missbruksproblem och i social misär är den verkliga myten. De kvinnor (och män) som är engagerade i Nederländernas intresseförening för sexarbetare är inga nerknarkade sexslavar från forna Sovjetunionen, utan vuxna människor som valt att sälja sex. De ser sig själva som en del av tjänstesektorn och menar att deras arbete inte skiljer sig så mycket från massörens, fotspecialistens, frisörens eller kuratorns. De tillfredsställer ett naturligt behov i syfte att ge välmående. Läs gärna When sex becomes work av Mariska Majoor. Klicka här så kan du för ungefär 90 kronor beställa boken som pdf-fil. Väl värd att läsa för den som vill få en nyanserad bild av prostitution som yrke. Som sagt – lyckliga horor finns, allt annat är en myt!

  3. Några försöker i diskussionen vända på saken genom att hävda att prostitutionsfrågan handlar om männens rätt att köpa kvinnor och sex. Så är det inte. Det liberala argumentet handlar enbart om att varje vuxen människa i ett fritt samhälle ska ha rätt att under ordnade former få sälja vilka tjänster han eller hon vill. Ingen har någonsin rätt att köpa någonting som inte är till salu. Det gäller bilar, restaurangbesök, utlandsresor, hårklippning och prostitution. Det är alltid den som säljer som avgör vem som ska få köpa och när. Problemet med kriminalisering är dock att en verksamhet blir oreglerad och förråad. Det gäller knarkhandel, och det gäller prostitution i länder som Sverige. Den vidrigaste formen av sexslaveri följer av kriminalisering snarare än liberalisering.

  4. Ett argument som ofta dyker upp i diskussioner om prostitution gäller arbetslöshetskassan. Argumentet är en retorisk fråga som lyder: "Om prostitution är ett jobb och din mamma/fru/dotter blir arbetslös, ska hon då bli av med a-kassan om hon vägrar ta jobbet som hora?" Svaret är inte givet, men jag skulle nog vilja hävda att ingen någonsin bör tvinga någon att ta ett arbete som djupt kränker de egna värderingarna. Samma fråga kan nämligen ställas redan idag i andra sammanhang, i vilka man har funnit fungerande lösningar. Exempelvis är det så att arbetslösa sjuksköterskor och vårdbiträden med en stark övertygelse om att abort är mord, slipper ta arbeten som rör abort. Staten som försäkringsgivare tar alltså hänsyn till att vissa legala arbeten kan strida mot den egna moralen på ett sätt som gör att särskild hänsyn måste tas. Jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna resonera likadant när det gäller prostitution.

   

  Blogger Nathalie Sundesten Landin skrev... (04 mars, 2006 11:39) : 

  OK jag försökte påstå att det framförallt är män som driver linjen om kvinnans rätt till sin kropp och vilken försäljning dem vill som försvar av prostitutionen. Det känns inte som jag är helt fel ute... om man tittar på inläggen här. Jag kanske uttryckte mig otydligt sist när jag gjorde jämförelser med kvinnomisshandel. Skit i den jämförelsen - läs kommentarerna. Pojkar drömmer om att bli brandmän och flickor drömmer om att bli... ja inte fan är det att bli hora i alla fall.

   

  Blogger kamikaze skrev... (04 mars, 2006 13:58) : 

  Jag tänker inte kommentera sakfrågan, utan diskursen. Jonas, du menar att sexslavhandel diskuteras inom allt för snäva (moraliserande) ramar, och att andra perspektiv är tysta/ohörda.

  Det finns i själva verket asmycket av den typen av argumentation som du (jonas) eftersöker. Tips no. 1 är förstås kommentarslingan. (För att sökningen ska gå snabbare rekommenderar jag att sortera efter kön och läsa endast männens. Absolut inte som någon 100% metod, utan bara för att underlätta.) Tips no. 2 är tex Don Kulick's texter. Han är känd svensk queerteoretiker. Hans argumentation, och väldigt mycken queerfeministisk argumentation (återigen ges signifikant bättre sökresultat vid sortering efter kön) har perspektivet på prostitution att det är 1) trots allt ett (inom vissa gränser) fritt val 2) brott mot normativ femininitet och därmed radikalt och coolt och queert. 3) Att de prostituerades fiender är radikalfeminister (se Katrines analys ovan för exempel på radikalfeministisk förståelse av sexslavhandel)

  Så, vad gäller vad som e tyst och vad som diskuteras: Jag tror det e en grundläggande grej med maktrelationer att positioner i underläge anses vara hegemona när de gör sina röster hörda. Det betyder förstås inte att de är hegemona.

  Petra

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 mars, 2006 14:16) : 

  Jag försökte problematisera min egen inställning till denna fråga i anslutning till en debattartikel i Aftonbladet för någon månad sedan. Fick dock inga reaktioner.

  Jag skrev bl.a.

  "Frågan är – om man väljer att bortse från den mer extrema feministiska argumenteringen mot prostitution – om det via en legalisering är möjligt att uppnå det Henning eftersträvar: På den politiska agendan för rörelsen för ett fritt, klokt och självmedvetet samhälle står därför det juridiska accepterandet av prostitution, rätten till en reglering av anställningsförhållandena inom prostitutionen samt arbetstagarskydd och socialförsäkringsskydd.

  Frågan är också om hennes argument att Man förtiger att våld är resultatet av samhällets marginalisering av prostitution och inte av prostitutionsverksamheten som sådan. är riktigt?

  Prostitution en mänsklig rättighet?

   

  Blogger louisep skrev... (04 mars, 2006 18:31) : 

  Manuell trackback:

  http://www.louisep.com/node/992

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 mars, 2006 21:10) : 

  Nathalie Sundesten Landin:
  Det handlar inte bara om kvinnors kroppar, utan om allas kroppar. Däremot är det så att synen på manliga prostituerade skiljer sig från synen på kvinnliga dito. Sexistiskt eftersom man utgår ifrån att kvinnor är dumma offer för omständigheterna medan män är smarta och bara väljer prostitution framför annat arbete. Denna skillnad i synen på män respektive kvinnors förmåga att själva bestämma tycker jag är mer upprörande än prostitutionen.

  Nickersson:
  Det blir märkligt när vi som vill motarbeta effekterna av kriminalisering och stigmatisering av prostituerade ges skulden för den politik som du och andra värdekonservativa skapat. Det är inte i Nederländerna som unga prostituerade dör på det sätt du beskriver. Det bästa sättet att komma tillrätta med denna typ av sociala problem är att liberalisera synen på sexarbete.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 mars, 2006 09:20) : 

  Vilken är skillnaden att sälja sin "hjärna" och att sälja sin "rumpa"?
  Är jag, som konsult och symbolanalytiker utsatt för samma slags "slavhandel" som prostituerade?

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 mars, 2006 12:30) : 

  Stig-björn
  Som konsult slipper du sannolikt stigmatiseras av det omgivande samhället - något som nästan alltid drabbat de prostituerade, även om argumenten har varierat kraftigt. Det gör att jämförelsen haltar, även om jag har full förståelse för att man som konsult ibland känner som om man "säljer sig".

  CLK -
  Mycket bra talat om problemet med människor som rider sina höga moraliska hästar och blir en del av det problem de säger sig vilja lösa. Om man märker att de regler man sätter upp skapar problem istället för att lösa dem så måste man kunna ompröva reglerna, även om intentionerna med att införa dem var aldrig så vackra.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 mars, 2006 12:47) : 

  Det är förstås alltid lätt att hitta skillnader när man jämför olika yrken/sysselsättningar/lönearbete såsom simon j gör när Stig-Björn jämför hjärna och rumpa. Och simon j har förstås rätt i att det bl.a. är stigmatiseringen av den prostituerade som gör stor skillnad. Skulle tro att det kan finnas andra yrkesgrupper (än konsulter) som har anledning att känna sig betydligt mera utnyttjade och som har anledning att uppfatta ett visst förakt från omgivningen.

  Nicke beskriver detta ur ett städarperspektiv i ett inläggLO Ung

  Jag vill åt den allmänna attityden att städning är ett jobb som ska utföras av kuschade kvinnor som knappt ska ha betalt. Den finns och lever.

   

  Blogger Magnus Carlbring skrev... (05 mars, 2006 17:46) : 

  allvarligt

  prostitution är ett bevis på menniskans förmågra att förnedra sej själv okcså mannens förmågra att förnedra kvinnan okcså ha makcten

  ut med soporna ur templet

  vill dom handla med sex: köp okcså sälj er själva

  utan att göran mej lustig trykcer jag att dom som trykcer att prostitution ska legaliseras okcså vara fritt okcså fint själva kan prostituera sej själva

  det är liberalt okcså

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 mars, 2006 19:20) : 

  Stigmatiseringsargumentet håller inte.
  Jämför med homoadoptioner, för några år sedan var det helt omöjligt att disktuera, nu är det på väg att bli OK. Och jag kan garantera att "konsulter" inte är så väl sedda överallt, för att inte tala om obducenter, pingstpastorer, etc. Omvärldens fördomar kan inte få vara bestämmande om vad en människa ska få göra och inte göra. Bättre argument behövs. Och finns. Väl?

   

  Anonymous Anonym skrev... (07 mars, 2006 16:43) : 

  Prostituerade kvinnor har det svårt eftersom det saknas regler .

  Jag är emot hela konceptet men tror / hoppas på legaliserade bordeller .
  Kvinnorna blir inte bara kränkta av kunderna även staten kränker kvinnorna
  och slår krokben på dem trots ett ojande från departements korridorerna att kvinnorna är offer.

   

  Blogger Marta Axner skrev... (08 mars, 2006 16:04) : 

  Har skrivit ett långt svar på Stig-björns fråga om skilnaden på att sälja sin hjärna och sälja sin rumpa, som jag trodde hae publicerats här igår kväll. Det verkar inte ha kommit upp, men finns på min blogg: http://martaaxner.blogspot.com/2006/03/prostitution-r-inte-en-tjnst-bland.html

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 mars, 2006 20:49) : 

  Låt mig citera från ett tidigare inlägg om saken på min blogg och anlägga ett ekonomiskt/liberalt perspektiv på frågan:

  Sexköpare utgör en efterfrågemarknad på sexuella tjänster. Sexmarknaden har uppenbarligen inte ett tillräckligt stort "utbud" av de efterfrågade tjänsterna. Det finns färre frivilligt prostituerade än det finns män som vill köpa sex i Europa, vilket gör trafficing till en "god affärsidé". Det vore den inte om det fanns ett uppsjö av kvinnor som gillade att prostituera sig. Alltså kidnappar brottssyndikat kvinnor, slår dem fördärvade, våldtar dem, drogar ner dem och tvingar dem sedan att sälja sex.

  Varje sexköpare är därmed medansvarig till de öden som drabbar de unga flickor som säljs som sexslavar runtom i Europa idag, till trafficingen. Utan deras efterfrågan skulle företeelsen inte förkomma. Det hjälper sedan inte om det råkar finns en och annan kvinna som trivs med att vara prostituerad!

  Prostitution, manlig såväl som kvinnlig, hänger vidare ihop med människors ekonomiska villkor. I fattiga länder, med mycket stor skillnad mellan rika och fattiga, är utbudet på prostituerade så stort att trafficing till dessa länder inte lönar sig, men även i dessa länder misshandlas prostituerade kvinnor av hallickar som profiterar på dem och tvingar dem att dra in pengar åt dem och även där drogar sig många kvinnor för att stå ut! I de länder där människor, även kvinnor, lever på en skälig nivå däremot, är utbudet av prostituerade uppenbarligen mindre än efterfrågan. Detta visar att föreställningen om den "lyckliga horan" är grundfalsk. Vore de prostituerade så lyckliga, skulle naturligtvis massor av kvinnor här hemma föredra att prostituera sig framför att slita ont i den offentliga sektor som betalar dem jämförelsevis låga löner och där de sliter ut sig i förtid.

  Att tro att problemet med trafficing skulle upphöra bara prostitutionen vore fri, eller att vi får ett bättre samhälle för alla bara alla får göra som de vill, sälja och köpa sex och knark, att dricka hur mycket som helst etc. är alltså mer än naivt. De som dricker och knarkar ex. skadar massor med medmänniskor, både direkt och indirekt, människor som inte väljer att skadas av andra! De som efterfrågar sex gör sammalunda.

  Trafficing upphör inte förrän tillräckligt många kvinnor blivit så fattiga att de bara har tre val i livet, att svälta ihjäl, att stjäla ihop maten eller att prostituera sig, men somliga skulle betrakta en sådan utbredd och djup fattigdom som ett samhällsproblem - jag exempelvis! Dessutom skulle många kvinnor, även under sådana omständigheter, bli utsatta för manligt våld i samband med prostitutionen.

  Om nu prostitution legaliserades hos oss och idag och sågs som vilket annat yrke som helst, som också föreslås av somliga extremliberaler, var hamnar vi då? Kvinnan som förlorar sitt arbete och går till AF:
  "Jaha, men du får ingen A-kassa. Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande så du kan ju alltid arbeta som prostituerad, detta hedervärda yrke. Den kompetensen har du ju!"

  Jag försvarar alltså sexköplagen. Den är ett hedervärt försök att göra något åt det elände som drabbar alldeles för många kvinnor. Den kommer inte att utrota prostitutionen men kan den medverka till att nedbringa efterfrågan på sextjänster så gör den ändå nytta.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 mars, 2006 00:07) : 

  När jag läser det Katrine skriver så slås jag av att i mina ögon så är det inte alltid så att mannen är den dominerande. Jag tänker att män många gånger är svaga, på ett vanligt mänskligt sätt. Det vet jag förresten, av erfarenhet, att det är så rent generellt. Nu till det jag tror, mina antaganden:

  En man som tar sej till en prostituerad och vill ha hjälp, kan känna sej utsatt och svag, stigmatiserad, för att han inte kan lösa sitt problem på det "normala" sättet. Han kan känna sej ratad av vanliga kvinnor som fnyser lite nedlåtande om han vill ta kontakt... eller nåt åt det hållet. Jag har stött på en intervju med prostituerade i Danmark där kvinnorna säger att det är de som har överläget, männen är i underläge inför dem, det är ju männen som är de behövande, som står där med mössan i hand och tigger lite omsorg. Män som är misslyckade i sina egna ögon och som kanske egentligen söker tröst och värme.

  Eftersom det inte passar in i mansrollen, för vissa män som bär en bild av sin roll som den starke och oemotståndlige erövraren, eller något åt det hållet, så är det för dessa vissa män oerhört svårt att stå ut med svaghetskänslorna som väcks när de står inför att vara behövande. Det är på denna punkt som jag ser upprinnelsen till våld emot kvinnor och våld emot prostituerade. Den våldsamme mannen slår på sin egen svaghet - och kvinnan får symbolisera mannens inre svaghet.

  Idag i Sverige är de flesta män medvetna om sin svaghet på ett positivt sätt, att den är okej. Människovarandet innehåller att kunna känna sej svag ibland och stark ibland och däremellan är man bara. De män som puckar ur är inte överens med sina egna svaghetskänslor - ofta p.g.a uppfostran i att inte visa svaghet - ibland för att förebilderna är macho - men på det hela taget så försöker de leva upp till en självbild som inte fungerar. En människa är som farligast när den upplever sin självbild starkt hotad.

  I mina ögon fyller prostituerade mer en terapeutisk funktion än att de är ett tecken på mäns förakt för kvinnor. Att prostituerade många gånger blir utsatta för förakt, våld och ibland mord, beror på att dessa våldsamma/föraktfulla män ger igen för sina egna tillkortakommanden, att de inte klarar av att leva upp till sin egen självbild. Därför ser jag det som att de prostituerade istället borde studera till terapeuter och sluta sälja sina kroppar. Det skulle ge männen mer!

  Fortfarande i Sverige kan det upplevas som skamligt för en man att vara oskuld i 30-års-åldern. Vad beror det på? Hur ser män på sex? Bland tonåriga killar så odlas kulten runt sex, som en rit som måste genomföras, annars blir man inte en man. Tjejerna blir troféer som visas upp. Och visst finns det liknande, något annorlunda, riter bland tonåriga tjejer. "Kolla vilken snygging..."

  Prostitution är i mina ögon ett symptom på att vår kultur innehåller en störd bild på kön och sex. Denna störning är ojämnt fördelad - de flesta kommer överens med sej själva som kvinna/man med tillhörande kön - men samtidigt så frodas denna störning i reklam, filmer, dataspel m.m. Egentligen så är det att vi har två olika kön en okomplicerad och enkel sak, man har att leva med sej själv tillsammans med andra på bästa sätt efter förmåga och förstånd. Men kulturen lägger på oss en mängd komplikationer som talar om hur man får gå klädd, hur man får röra sej, hur man får sitta, skratta eller skämta - beroende på kön.

  Min son är nio år och har långt hår. Han har upptäckt att med håret uppsatt så ser han exakt ut som en tjej. Jo, så är det. Det är ingen större skillnad på barn innan tonåren, det borde heller inte vara så viktigt om ett barn är en tjej eller kille - men det accepteras inte allmänt om denna skillnad inte görs tydlig i klädsel och frisyr. Jodå, sonen går i tydliga killkläder, det lovar jag, och han har valt att se ut som en hårdrockare av egen vilja. Jag tror att de långhåriga hjältarna i Sagan om Ringen bl.a spelar viss roll också... ;-)

  För att komma tillrätta med prostitutionen så behöver samhället släppa taget om (frigöra) både mansrollen och kvinnorollen - båda rollerna komplicerar och försvårar för människovarandet. Jag ser dock ingen anledning till att vi skulle få något gott utav att liberalisera prostitutionen - det är ett symptom på en störning - och visst är det trubbigt att förbjuda ett symptom, det finns ju kvar ändå, men det vore verkligen ett märkligt budskap att säga att det är fritt fram att göra väldigt fel. Jo, jag ser det som moraliskt fel både mot köparen och säljaren. Köparen är utsatt för att han försöker leva upp till en skev självbild. Säljaren är utsatt för att hon inte kan erbjuda den terapi som egentligen (omedvetet) efterfrågas och hon löper stor risk för att somliga män är mer störda än andra när de möter sin egen svaghet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 mars, 2006 12:35) : 

  Petra -
  Tack för en oerhört viktig nyansering av debatten!

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 mars, 2006 14:00) : 

  Jag har jobbat som prostituerad i flera år. Har hittils aldrig träffat en kollega som tycker att lagen fört något gott med sig. Vi som lever i branschen har fått se sexköpslagen baksidor klart och tydligt. Men vi tillåts sällan att tala om saken.

  Min blogg finns här: http://napalmdreams.blogg.se

   

  Dags för en prostitutionsdebatt?'">kommentera