Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  söndag, april 15, 2007

  EU är ett vänsterprojekt

  I en debattartikel i Expressen i går skrev en lång rad borgerliga ungdomspolitiker och debattörer under på att EU-samarbetet gått för långt och blivit för politiskt. Detta torde vara ett positivt besked för de EU-skeptiker och -motståndare på vänsterkanten som ända sedan folkomröstningskampanjen om svenskt EU-medlemskap oroat sig över att EU bara varit till för ”marknaden”.

  Tyvärr lär nog ändå inga vänsterskruvar göra vågen över artikeln i Expressen. Det hänger liksom ihop med den selektiva världsbilden att filtrera bort sådant som ”inte stämmer in”.

  I artikeln hävdas det bland annat att EU inte ska ”begränsa den nationella demokratin” genom att ”cementera allehanda sociala rättigheter”. För mig som socialdemokrat och varm EU-vän blir jag snarare stolt. Det visar att de insatser man från den förra s-regeringen gjorde med att fylla EU-samarbetet också med ett socialt innehåll uppenbarligen var framgångsrikt.

  Det är för övrigt en mycket intressant skara som står bakom artikeln. Bland namnen märks MUF-ordföranden Niklas Wykman (som tycker att fackförbund är ”Äckliga”, ”skiter i dig” och ”vill bara ha makt och tvång”), 1:e vice KDU-ordföranden Charlie Weimers (med bakgrund i det värdekonservativa och nationalistiska nätverket Engelbrekt), timbroiten Mattias Svensson, 2:e vice LUF-ordföranden Saga Rosén, liberale debattören Johan Norberg, liberala skribenten och bloggaren Sakine Madon, den i medierna flitigt omskrivne moderate kommunpolitikern i Landskrona Marko Huttunen, med flera.

  Rimligtvis är detta ett politiskt ganska så disparat gäng, men som nu tydligen enats om att de sociala strävandena hos ansvarstagande europeiska politiker gått för långt. De vill att ”onödig beslutanderätt” på bland annat områden som arbetsmarknads-, jämställdhets- och socialpolitik, som EU:s medlemsstater enats om att sköta gemensamt, ”återbördas till medlemsstaterna”. Vad det betyder i praktiken är att dessa viktiga politikområden inte ska vara föremål för gemensamma normer och miniminivåer.

  Det ska onekligen bli intressant att se om den EU-vänliga vänstern förmår att stå upp för ett annat Europa än vad den oheliga alliansen i Expressen tycks vilja ha.

  (Tack för tipset Mats!)

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "EU är ett vänsterprojekt"

   

  Blogger jinge skrev... (15 april, 2007 14:51) : 

  "Tyvärr lär nog ändå inga vänsterskruvar göra vågen över artikeln i Expressen. Det hänger liksom ihop med den selektiva världsbilden att filtrera bort sådant som ”inte stämmer in”."

  Men Jonas, det blir bara sämre och sämre. När har du börjat behöva använda olika epitet för att beskriva politiska meningsmotståndares åsikter?

  Dessutom är rubrikvalet ett försök att provocera, det har ingenting med fakta att göra.

  EU är inte, och har aldrig varit, något "Vänsterprojekt". Det vet du så väl men ändå skriver du så...

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 april, 2007 15:08) : 

  Jag är rädd att du missar poängen, Jonas, vilket är synd då debattartikeln skulle vara långt mer intressant och tänkvärd även för en frihetlig vänster.

  Nämligen att vårt politiska samtal hittills varit stängt i termer av "ja" eller "nej" till EU. Det finns definitivt behov av en bredare debatt kring vilka kompetenser som unionen skall ha, och att börja tala politiskt om Europa i sig självt.

  Därför har motsvarande problematiska debatt funnits inom "vänstern" (i vid mening) kring den rätt improduktiva frågan om man är för eller emot EU, vilket du säkert märkt av själv.

  Det skulle vara givande för debatten i allmänhet om vi såg ett liknande upprop från den EU-vänliga vänstern om en konkret europeisk politik, med gärna ett lika "disparat gäng" (fast det kanske rör sig om nya politiska mönster och allianser snarare).

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 april, 2007 15:39) : 

  Jinge, jag har lite svårt att ta din indignation över epitet på politiska motståndare på allvar när du själv refererar till mig som "en slags värdemätare på högern inom socialdemokratin".

  Waldemar, ambitionen att höja EU-debatten från skyttegravarnas "ja" eller "nej" är lovvärd - men knappast något nytt. Det finns f ö ett flertal vänsterinitiativ om just "en konkret europeisk politik" - varav nätverket Vänster för Europa hör till de mer aktiva. Så sent som förra året gavs en antologi med samma namn ut, med flera olika röster om och perspektiv på det europeiska samarbetet och EU:s framtida utveckling.

   

  Blogger jinge skrev... (15 april, 2007 16:28) : 

  Vad tycker du att jag ska skriva istället? Ska jag hitta på något bara för att vara dig till lags?

  Det är min sanna och ärliga uppfattning Jonas, du behöver knappast skämmas för det. Det finns många borgare inom (s) så du är långt ifrån ensam.

  Men det är så jag betraktar dina skriverier sedan något år eller mer.

  Det är i alla händelser minst lika nyanserat som "...inga vänsterskruvar göra vågen över artikeln i Expressen. Det hänger liksom ihop med den selektiva världsbilden att filtrera bort sådant som ”inte stämmer in”.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 april, 2007 16:36) : 

  Jinge, jag tror vi får nöja oss med att konstatera att ingen av oss skriver för att vara den andre till lags. Skillnaden är möjligen att jag inte ägnar nämnvärd energi åt att konstatera att du är en vänstervriden reaktionär.

   

  Blogger sakine skrev... (15 april, 2007 20:21) : 

  Jonas, den här frågan har inte att göra med 'mer' eller 'mindre' Europavän.

  I mycket är inte heller vi som skriver under överens (Herre G, jag och Magnus Karaveli ;). Det här visar snarare på EU-frågans komplexitet, inte på "vilka typer som hatar EU".

  Sakine
  - Europavän och varm anhängare av EU

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 april, 2007 23:37) : 

  Jonas,

  Att EU skulle vara ett vänster-projekt låter stolligt. EU garanterar kapitalet fri rörlighet, ofta på bekostnad av människors hälsa (tvångsuppluckring av sociala statliga monopol exempelvis), medan mänskliga rättigheter (såsom kvinnans rätt till sin egen kropp) tillåts vara en nationell fråga och avgöras av religiösa partier.

  Alltså, regler som hindrar kapitalets expansion är inte okej. Regler som hindrar en människa från att bestämma över sin egen kropp är okej.

  //Alex

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 april, 2007 08:26) : 

  EU är kommersialismens högborg där de marknadsnyliberala lobbyisterna får härja fritt där de bor tätt tillsamans med kommisionärerna och parlamenstledamöterna!
  Det skal vara Jonas Morian och hans kompisar på högerkanten som kan se något vänster i detta nyliberala EU.

  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 april, 2007 10:59) : 

  Sakine, jag har ingen anledning att tvivla på ditt och andras EU-engagemang. Jag påstod inte heller att ni undertecknare skulle vara vare sig mer eller mindre Europavänliga än jag. Däremot så förvånar det mig att du och några andra av undertecknarna inte är mer nogräknade med vilka ni, s a s, hoppar i säng med. Och i den här frågan så går det uppenbarligen en skiljelinje mellan oss EU-entusiaster på vänsterkanten som tycker att det är bra att EU har höga politiska ambitioner - inte minst på det sociala området, och er på högerkanten som vill ha mindre politik.

  Alex och Bengt, rimligen så har liberalerna - såväl ny- som klassiska - ett visst tolkningsföreträde i frågan om EU bör betraktas som en nyliberal konstruktion som sätter marknaden först eller ej. Och uppenbarligen delar åtminstone inte undertecknarna av debattartikeln i Expressen er uppfattning.

  Själv konstaterar jag att samtliga socialdemokratiska partier i Europa, möjligen med undantag för Malta, är för EU-medlemskap och vill att EU ska fortsätta utvecklas i den riktning som Expessen-gänget tar avstånd i från. Det betraktar åtminstone jag som en tydlig markering om att den utveckling som sker är en som går vänsterut.

   

  Blogger sakine skrev... (16 april, 2007 13:14) : 

  Jonas, okej, tror jag förstår ungefär vad du menar.

  Angående folket som skrev under hade jag gärna sett att samtliga var liberaler. Nu var de åtminstone marknadsliberaler.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 april, 2007 13:19) : 

  EU är ett så stort projekt att det inte enkelt går att klassificera.

  EU är för ökad frihandel och för gigantiska subventioner till bönder, för fri rörlighet och för ökad kontroll av de som rör sig in och ut ur unionen, för fred och för en gemensam EU-armé, för ökad demokrati och för ökad centralstyrning, för Europa och för Turkiet som medlem, för social trygghet och för sänkningar av skatter till minsta gemensamma nämnare. Och så vidare.

  I mina ögon handlar ens ställningstagande till EU mer om metoder än att det i sig skulle vara ett vänster- eller högerprojekt.

  Det är naturligt att den som är EU-vänlig och vänster vill se EU användas för syften man gillar, men det betyder inte att EU i sig står för det ena eller andra. Det är fortfarande fullt möjligt att vara en "vänsterskruv" och mot EU eller "timbroit" och för, utan att ändra ståndpunkt om politiska mål en millimeter.

  (Men det hindrar inte att det är underhållande att se ledande MUF-medlemmar och Johan Norberg uttala sig skeptiskt om EU:s demokratiska underskott. Det är ett oväntat - men välkommet - håll att höra den kritiken ifrån, för tidigare har det verkat som EU inte haft några brister i ögonen hos många i det borgerliga blocket.)

   

  kommentera