Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, juli 22, 2009

  FRA-debatten lär gå vidare

  I går överlämnade regeringens utredare, tidigare Säpochefen Anders Eriksson, sitt betänkande Signalspaning för polisiära behov till justitieminister Beatrice Ask. Det var en händelse som ser ut som en tanke att det skedde mitt under nyhetstorkan i juli, då nyhetsredaktionerna i hög grad bemannas av sommarvikarier och många bloggare har semester.

  DN och SvD var dock på plats på pressträffen. Och att döma av vad som redan skrivitsnätet om detta så lär FRA-debatten fortsätta.

  Eriksson föreslår att Säpo även i framtiden bör kunna använda sig av FRA för att signalspana, dock bara när ”mycket allvarliga hot” riktas mot nationell eller internationell säkerhet. Han förslår också att det ska krävas skärpta lagar som skyddar den enskildes integritet och domstolsbeslut innan signalspaning får genomföras.

  Detta sägs ha en rättssäkerhetsfördel genom att man då kan avskära polisen från att få tillgång till all den information som går genom fiber. Polisen ska alltså ”bara” få ut från FRA den information som domstolen har bestämt och som angår just det ändamålet, enligt Anders Eriksson.

  Det är värt att notera att Eriksson inte föreslår någon specialdomstol för prövning av signalspaning, utan att det ska skötas av en vanlig domstol. Motivet är att det är regeringen som styr vem som ska sitta i en specialdomstol och det kan väcka misstroende från allmänheten.

  På DN:s ledarsida skriver Johannes Åman att ”Anders Eriksson följer upp trådar i Säpos tidiga kritik av FRA-lagen och är föredömligt stringent i sin analys”. Åman menar att Eriksson har en sådan utgångspunkt att han hamnar rätt ”också i sina konkreta förslag”.

  SvD:s Sanna Rayman bloggade redan i går om signalspaningsbetänkandet och menade att ”Det vore oerhört glädjande om regeringen valde att /.../ anförtro tillståndsgivningen (all tillståndsgivning) gällande signalspaning ’åt en redan existerande större domstol’”.

  ledarplats konstateras att ”Överlag verkar betänkandet bra mycket mer genomtänkt ur integritetshänseende än det lapptäcke som själva FRA-lagen utgör”, och det kan jag instämma i – vilket inte betyder att jag känner mig lugn än. Beatrice Ask verkar inte nöjd med sin utredares förslag och vill fortfarande få svar på varför inte Säpo kan få bedriva egen signalspaning.

  Aftonbladets Eva Franchell tror att Ask aktar sig efter det senaste årets FRA-debatt och ”försäkrar sig om ett handlingsutrymme”. Franchell slår också fast att det är en sak att polisen ska kunna utreda brott men ”en annan sak att låta Försvarets radioanstalt signalspana på stora delar av befolkningen”.

  Expressens ledarsida är mer positiv och tror att ”om Erikssons förslag går igenom blir lagstiftningen kring FRA:s kablar nästan så skarp som det bara går”. Rättssäkerheten och integriteten sägs ”värnas så långt det är möjligt” med sanktionerad massavlyssning. Däremot blundar uppenbarligen Expressen för att regeringen inte lär köpa Anders Erikssons betänkande. I stället passar man på att utdela tjuvnyp till de tidigare drivande s-ministrarna Thomas Bodström och Leni Björklund, och hävdar att integriteten och rättssäkerheten med detta förslag får ”klart bättre lagstöd än den någonsin hade fått” från dem.

  Själv väntar jag fortfarande med spänning på att Bodström eller någon annan ledande s-företrädare, trots sommarledigheter, ska ta bladet från munnen och kommentera Anders Erikssons förslag och Beatrice Asks ljumma inställning.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "FRA-debatten lär gå vidare"

   

  kommentera