Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, maj 25, 2010

  Motstridiga besked i opinionen

  [UPPDATERAD 3] I dag presenterar Aftonbladet/United Minds en ny väljarbarometer enligt vilken avståndet mellan allians- och oppositionspartierna krymper. Alliansen ökar i den med 0,7 procentenheter till 45,0 procent, medan de rödgröna tappar 1,1 procentenheter till 47,5 procent.

  En annan mätning, från Skop, som publicerades av bland annat Svenska Dagbladet häromdagen visade däremot på egen majoritet – 50,4 procent – för de rödgröna. Enligt Skop ökade man därmed ledningen mot allianspartierna (45,3 procent) från 3,5 till 5,1 procentenheter jämfört med mätningen före. Här ligger också kd precis på riksdagsgränsen med 4 procent.

  Skop menar att det är moderaterna, åter över 30-procentstrecket, som drar upp siffrorna för de borgerliga. Övriga allianspartier backar.

  United Minds instämmer i att moderaterna ökar och att folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna går bakåt. I samma mätning verkar miljöpartiet tappa mest, 1,7 procentenheter, och landar på 10,0 procent. Socialdemokraterna och vänsterpartiet går båda svagt uppåt med 0,5 respektive 0,1 procentenheter. Skop noterar i stället lindriga tillbakagångar för s (33,7 jämfört med 33,6 månaden innan) och mp (10,9 jämfört med 10,3). I stället ser v ut att öka till 5,8 procent från 4,5.

  En av de största skillnaderna mellan mätningarna handlar om Sverigedemokraterna som enligt United Minds ökar med 1,3 procentenheter till 5,5 procent och skulle därmed få en vågmästarroll i riksdagen. Skop menar tvärtom att Sd sjunker klart under riksdagsspärren, från 5,0 till 2,9 procent, ett ras som sägs vara statistiskt säkerställt.

  Ännu har ingen uppdaterad ”poll of polls” publicerats, där resultaten av samtliga publika opinionsundersökningar vägts samman. När så sker kan kanske en tydligare bild av läget utkristallisera sig.

  Att de opinionssiffror som nu kommer fram är betydelsefulla torde det inte råda någon tvekan om. Valforskaren Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterar att mätningar från maj och april ofta hamnar nära det slutgiltiga valresultatet.

  Det skulle i så fall betyda att de rödgröna vinner över den borgerliga alliansen. Men de flesta mätningar tyder på att resultatet kommer att bli jämnt; det står och väger mellan blocken.

  * * *

  PS: Nu har SVT:s valsajt publicerat ett uppdaterat väljarindex - alltså en ”poll of polls” där resultaten från ett stort antal publika opinionsundersökningar (Demoskop, Novus, Sentio, Sifo, Synovate och United Minds) vägts samman. Enligt detta index har de rödgröna 48,7 och allianspartierna 45,7. Sd hamnar med 4,1 precis ovanför riksdagsspärren och får en vågmästarroll. Det tycks alltså bekräfta det Mikael Valtersson skriver i sin kommentar till detta inlägg.

  Värt att notera är att i Svensk Väljaropinion, en poll of polls sammanställd av Novus, får de rödgröna 50,2 procent och alliansen 44,0. Siffror från Sentio och United Minds ingår dock inte här.


  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Motstridiga besked i opinionen"

   

  Anonymous Mikael Valtersson skrev... (25 maj, 2010 16:09) : 

  Att vi i Sverigedemokraterna fick så olika resultat i de båda undersökningarna är inte konstigt alls. I Skops aprilmätning så låg vi klart över vad vi brukar göra hos Skop och klart under gällande United Minds. Allt i förhållande till de senaste årens genomsnittssiffror för alla institut. Att dessa avvikelser skulle återgå till normala siffror är inte så konstigt. Det enda institut som avvikit rejält från de underliggande siffrorna är demoskop som borde gått upp en del och istället minskade. Om vi i SD ökar rejält nästa månad hos Demoskop , vilket jag prognostiserar, så innebär det bara att vi återgår till normala siffror efter att ha underpresterat i två månader hos Demoskop. På samma sätt blåstes våra siffror upp av Sentio i mars då de överpresterade rejält jämfört med övriga institut.
  Det bästa är att titta på poll of polls de senaste åren för att se trenderna. Förändringarna det senaste året har varit rätt små. Den enda stora förändringen är att Miljöpartiet gått fram ett antal procent.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (25 maj, 2010 16:24) : 

  Mikael, intressant. Jag har nu uppdaterat ovanstående inlägg med den senaste poll of polls jag hittat.

   

  kommentera