Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, april 23, 2005

  Interna bråk högerut

  [UPPDATERAD] Dagens Nyheter i dag rapporterar bland annat om två tecken på att allt inte heller är frid och fröjd inom den politiska högern. Jag är ändå inte skadeglad, då det är främlingsfientliga krafter som är i uppseglande. I dag håller Skattebetalarnas förening årsmöte i Malmö. Både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna kommer vid mötet försöka ta över den anrika föreningen i syfte att förvandla den till en kamporganisation mot den svenska invandringspolitiken.

  Via Johan Norbergs blogg hittar jag en uppmaning från Expressens Marie Söderqvist om att komma på årsmötet och rösta på henne för att "förhindra att fel personer väljs in i styrelsen". Marie Söderqvist skriver i ett vällovligt syfte, men det säger någon om Skattebetalarnas förening att alternativet till att gå på årsmötet enligt Söderqvist är att ägna dagen åt "båten, trädgården och sommarhuset". Sånt som de flesta skattebetalare har...

  Under Kristi himmelsfärdshelgen väntas en ordförandestrid inom Kristdemokraternas ungdomsförbund stå mellan Charlie Weimers, som sägs tillhöra högerfalangen och har en bakgrund inom det konservativa och främlingsfientliga nätverket Engelbrekt , och Ella Bohlin som sägs vara mer liberal. Magnus Ljungkvist skrev för en tid sedan ett bra inlägg om dessa två.

  Med moderater som den senaste tiden skickligt positionerat sig för att locka röster från socialdemokraterna, ett centerparti som känns allt mer liberalt och allmänborgerligt, ett folkparti som i utspel efter utspel vill ha hårdare krav på invandrarare och flyktingar, samt ett kristdemokratisk parti som känns fullständigt anonymt, står fältet öppet för främligsfientliga krafter att för första gången på länge kunna ta plats i riksdagen.


  Kommentarer om "Interna bråk högerut"

   

  Anonymous Henrik Hansson skrev... (23 april, 2005 10:58) : 

  "Med moderater som den senaste tiden skickligt positionerat sig för att locka röster från socialdemokraterna, ett centerparti som känns allt mer liberalt och allmänborgerligt, ett folkparti som i utspel efter utspel vill ha hårdare krav på invandrarare och flyktingar, samt ett kristdemokratisk parti som känns fullständigt anonymt, står fältet öppet för främligsfientliga krafter att för första gången på länge kunna ta plats i riksdagen."

  Du vet att detta är kvalificerat struntprat väl?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 april, 2005 18:07) : 

  Upplys mig gärna om vad det kvalificerade struntpratet (som ändå rimligen måste vara kvalitetsmässigt överlägset okvalificerat struntprat...) består i.

   

  Anonymous globaljuggler skrev... (23 april, 2005 20:05) : 

  1. Moderater positionerar sig vänsterut
  2. Centerpartiet blir liberalt
  3. Folkpartiet ställer hårdare krav på invandrare
  4. Kristdemokraterna är anonymt

  På vilket sätt underlättar de 4 ovanstående punkterna för främlingsfientliga krafter att ta sig in i riksdagen?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 april, 2005 20:56) : 

  Det rubbar invanda politiska mönster, vilket leder till vilsenhet i väljarkåren, vilket möjliggör för smarta främlingsfientliga grupper - och vi kan inte längre underskatta dem som lågpannor - att locka till sig väljare. Det har hänt i många andra länder. Vi är inte imuna.

   

  Anonymous Henrik Hansson skrev... (23 april, 2005 22:15) : 

  Det var ju synd att du inte skrev det. Då verkade det som om de vore de borgerliga partiernas fel att främlingsfientliga krafter tog plats i riksdagen. Jag gjorde själv följande tolkning:

  1. Du menar att Sverigedemokraterna står mycket långt högerut, rubriken tyder på det om inget annat.
  2. Moderaternas vänsterförflyttning skulle därmed bereda plats åt Sverigedemokraterna.

  Detta innebar explicit att Sverigedemokraterna står för högerpolitik, och implicit att Moderaterna tidigare varit främlingsfientliga, två slutsatser jag inte alls delar.

  Nu förstår jag att det inte var du avsåg, men i den ursprungliga texten var det inte tydligt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 april, 2005 23:47) : 

  Rubriken i mitt ursprungliga inlägg syftar på Skattebetalarnas förening och KDU, som jag betraktar som höger/borgerliga organisationer. Huruvida Sverigedemokraterna ska betraktas som höger eller ej är väl omstritt, men jag tycker nog inte deras politik kan betecknas som höger. De är ett invandringsfientligt parti med folkhemsreaktionära och populistiska inslag, i mina ögon. Nationaldemokraterna däremot är nog snarare att betraktas som nationalchauvinistiska och ultrareaktionära. Typ. Och nej, jag anser inte att moderaterna är eller har varit främlingsfientliga.

   

  Anonymous Henrik Hansson skrev... (24 april, 2005 01:45) : 

  Utmärkt, då är vi överens.

   

  Interna bråk högerut'">kommentera