Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, juli 19, 2005

  Skattefinansierad opinionsbildning

  Det krävs inte så mycket fantasi från socialdemokratins motståndare att lägga den växande härvan inom Centrum mot rasism (först omskriven av SvD) till högen "s-skandaler" som vi lär få höra mycket om innan riksdagsvalet 2006 är avgjort. På senare tid har argumenten mot offentligt finansierad politisk opinionsbildning vuxit sig starka. SSU:s fifflande med medlemssiffror. ROKS:s kvinnojourer som med kommunala anslag och eldunderstöd från en skatteavlönad professor driver linjen om könsmaktordningen och inte tillåter motsägelser. Och härom veckan Expressens avslöjande om att en högt uppsatt tjänsteman på regeringskansliet fifflat till sig stora summor pengar via påhittade organisationer som sagt sig verka för politiska mål som statsmakterna för närvarande sympatiserar med.

  Även om jag personligen har svårt att acceptera teorierna om könsmaktordningen så sympatiserar jag till 100 procent om vikten av att verka för ökad jämställdhet, att stötta ungdomsverksamhet, att motverka rasism och främlingsfientlighet etc. Frågan är dock om det verkligen är rimligt att skattemedel ska finansiera opinionsbildningsinsatser om sådant? Eller för att ta några andra uppmärksammade exempel: Skatteverkets kampanj mot svartjobb, Alkoholkommitténs kampanj om alkoholkonsumtion och Naturvårdsverkets växthuseffektskampanj. Återigen handlar det om kampanjer om frågor jag sympatiserar med, men därmed inte sagt att det är självklart att jag som skattebetalare bör finansiera verksamheten.

  En folkpartistisk riksdagsledamot, Tobias Krantz, skrev för en tid sedan en rapport som givetvis är en partipolitisk partsinlaga men som ändå innehåller en del intressanta fakta och argument om detta. I rapporten granskas bland annat de två kampanjerna från Skatteverket respektive Naturvårdsverket som sägs torgföra ståndpunkter under "förment neutral och opartisk flagg" /.../ "som borde ha getts en politisk varubeteckning". Och i tidningen Dagens Media sägs att staten "har blivit en mjölkko för de svenska reklam- och pr-byråerna", då regeringen, myndigheter och statliga bolag med budgetar på 10-tals miljoner kronor årligen går ut med "massiva kampanjer som ska förändra beteenden, attityder, eller informera i ofta politiskt laddade frågor".

  Jag är ärligt talat kluven. Å ena sidan förstår jag resonemanget om att myndigheter – precis som alla andra – bör ha informationsbudgetar för att kunna upplysa om sin verksamhet. Inget konstigt med det. Men när det glider över från informationsarbete till politisk opinionsbildning, då blir det knepigare. I synnerhet när det handlar om frågor som är politiskt kontroversiella, eller åtminstone omtvistade – som könsmaktordningen, svartjobb och miljöpolitik. Den här måste bli föremål för en ordentlig diskussion – i god tid innan valet. Det räcker inte att som kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg i Dagens Media (ej på webben) försöka vifta bort kritiken med att säga det ingår i myndigheternas uppdrag från regering och riksdag att informera om sin verksamhet och att det då "väl inte [är] konstigt att uppdraget har en socialdemokratisk prägel".


  Kommentarer om "Skattefinansierad opinionsbildning"

   

  Blogger Tobias Lindberg skrev... (19 juli, 2005 11:00) : 

  Hur kan du få det till att frågan om svartjobb är politiskt kontroversiell eller omtvistad?

  Svartarebte är olagligt och skall enligt demokratiskt tagna beslut inte förekomma. Myndigheterna försöker motverka svartarbete med lagar och rättsväsende och då är det väl inget fel om myndigheterna även försöker påverka genom information, eller om man så vill kan man kalla det propaganda. Myndigheterna har ett uppdrag att ta in skatt och hindra lagbrott enligt de lagar och regler som gäller och den uppgiften ska de väl utföra på bästa möjliga sätt, behövs och fungerar då kampanjer så borde det vara okej.

  Samma resonemang bör kunna gälla även för skattefiffel och miljöfrågor.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 juli, 2005 11:08) : 

  Du predikar för en redan frälst, Tobias. Jag konstaterar bara att svartjobbsfrågan i andras ögon inte är lika enkel. I Dagens Media säger din namne Krantz att kampanjen "tog tydligt ställning för en socialdemokratisk syn på hur man ska bekämpa svartjobben och utgjorde ett försvar för den socialdemokratiska högskattestaten".

   

  Blogger Tobias Lindberg skrev... (19 juli, 2005 12:34) : 

  Okej, det är bra att du "tycker rätt" i denna fråga! =)

  Nä, allvarligt. Det jag menar är att det är myndigheternas uppdrag att utföra de lagar och regler som gäller och då är det upp till dem att göra det på bästa sätt, om det i bästa sätt även inräknas information så är det så.

  Tobias Krantz argument är lite väl förenklad. Han menar att informationen myndigheterna hade spridit var samma som "kampanjer som propagerar för socialdemokraternas politik". Om myndigheterna hade propagerat för hög skatt så hade han haft rätt, så skall myndigheter inte göra. Om däremot myndigheterna bara propagerar för att lagarna skall följas, dvs att man inte skall arbeta svart, så gör de ju inget fel. Så anser jag att myndigheternas information har varit, dvs att de bara fört kampanjer som är till för att folk skall följa de regler som gäller, och då har alltså Tobias Krantz fel.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 juli, 2005 12:50) : 

  Naturligtvis förenklar Krantz. Hans syfte är ju att misskreditera det socialdemokratiska regeringsinnehavet och den myndighetsapparat som byggt upp under socialdemokratiskt styre. Men det är socialdemokratin som sätter vapen i händerna på sina motståndare genom att se myndigheter som verktyg för socialdemokratisk politik. Vi borde vara de hårdaste kritikerna av ineffektivt och felaktigt använda skattemedel. I stället försvarar vi de Frankensteins monster vi själva skapat.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 juli, 2005 20:01) : 

  Jag är en sådan som tycker om att spegla resonemanget när det gillar vissa typer av diskussioner. Se det från andra hållet. Vad skulle socialdemokrater säga om det vore en borgerlig regering som skapar fler och fler opinionsbildande myndigheter för att föra fram sina åsikter. Och ur de borgerligas synvinkel och min också vore ju det då "riktiga" åsikter och idéer som framfördes, vilka är "bra" för Sverige och svenskar att tillgodogöra sig.
  Om det nu är rätt att göra detta med vår nuvarande s-regering, så är ju detta rätt om det blir maktskifte vid nästa val, eller hur ?

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 juli, 2005 22:16) : 

  På Researcher skrev jag för ett tag sedan om Timbros utredning:

  http://researcher.se/archives/2005/07/timbro-vill-forbjuda-statlig-pr/

   

  Blogger Anna, Fair and True skrev... (19 juli, 2005 22:22) : 

  DE flesta frågor kan anses vara omtvistande från någons synvinkel. Många kvinnor anser att könsmaktsordningen är självklar medan det av andra anses vara mycket kontroversiellt att tycka så.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 juli, 2005 23:00) : 

  Naturligtvis kan man se allt från två håll, minst...Men frågan är om en regering ska skapa myndigheter som är opninionsbildande. Opinionsbildandet bör väl ske av politiker, media, debattörer och vi alldeles vanliga människor. Men ska staten ha en mängd myndigheter som bildas för att föra ut det styrande partiets åsikter ? Tycker man så, så kan ju samma sak ske på både landstings och kommunal nivå. Och detta gäller ju naturligtvis oberoende vilken sida som råkar styra stat, landsting eller kommun. Så om då vi har detta system, så innebär det ju att en del av de som arbetar på en sådan myndighet måste/bör ha sin ideologiska lojalitet till den styrande sidan. Vad gör man då vid maktskifte ? Skall man då byta ut en stor del av personalen på denna typ av myndighet ? Eller måste en del av personalen byta lojalitet ?

  Lite absurt kan man ju då säga att vid ett eventuellt maktskifte blir Timbro en statlig myndighet. Och det tror jag inte är nåt socialdemokrater skulle vilja se. Eller för den delen, många på den borgerliga sidan skulle nog inte heller tycka om den idéen.

  Sedan kan man säkert diskutera vad som är information och vad som är åsikt...

   

  Blogger Mikael skrev... (25 juli, 2005 20:03) : 

  Som borgerlig kan jag hålla med om att det är rimligt att skatteverket går ut och propagerar för att man skall betala sin skatt och inte jobba svart eller anställa svart arbetskraft.

  Det är dock en jäkla skillnad mot t ex kampanjer om könsmaktsordning etcetera. Här är det inte någon lag som säger det ena eller andra (vi skall betala skatt), utan en samhällsvetenskaplig teori av många andra. Vissa kan argumentera för den, andra mot den...och bägge kan ha sunda och intellektuella argument på sin sida.

  Att då en myndighet för mina pengar tar ställning i sådana frågor och skall "lära oss" tycka rätt i den typen av frågor är givetvis absurt. Det får socialdemokrater och vänstern ta ur sina partikassor och lägga med övriga reklamutgifter inför val och så vidare, om dem så önskar.,..

   

  Skattefinansierad opinionsbildning'">kommentera