Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, juni 26, 2006

  Synen på pigjobb kan avgöra valet

  Ännu fler socialdemokrater ger sig nu in i debatten om hushållsnära tjänster. På DN debatt i dag skriver två tunga socialdemokrater i ­Östergötland, Lena Micko och Mattias Ottosson (kommunstyrelsens ordförande i Linköping respektive ­Norrköping) att de vill komma bort från moraliserandet och låta fakta tala, i stället för att ­raljera om att det skulle vara fult eller förlegat att ta hjälp i sitt ­hemarbete.

  Artikelförfattarna lyfter också fram sysselsättningsaspekten och hänvisar till en utredning från Konjunkturinstitutet som bedömer att ett hushållsavdrag skulle skapa 10 000 nya jobb i Sverige. Själv är jag beredd att sträcka mig så långt att synen på dessa så kallade pigjobb kan avgöra valet.

  Det politiska alternativ som i höst vinner väljarnas förtroende om förmågan att skapa de bästa förutsättningarna för att människor ska få jobb lär vinna valet. Tiotusenkronorsfrågan är vad man inom politiken kan göra för att ge fler människor chansen att komma ut på arbetsmarknaden och bidra med skatteintäkter till samhället.

  En kraftigt sänt arbetsgivaravgift för åtministone delar av tjänstesektorn skulle sannolikt stimulera den privata efterfrågan på vita tjänster som många hushåll i dag köper svart. Många studier tyder på att denna svarta marknad är skrämmande stor. En sänkning av arbetsgivaravgiften, ett skatteavdrag eller någon annan modell som kunde göra sådana här tjänster ekonomiskt överkomliga för fler svenska hushåll skulle därmed kunna skapa en större skatteintäkt än dagens situation, där den stora svarta sektorn inte genererar några skatteintäkter alls.

  Debatten om hushållsnära tjänster, skatteavdrag och pigjobb förtjänar i alla händelser på att nyanseras. Det går inte att blunda för att det finns en bred efterfrågan på sådana här tjänster och att de i dag i huvudsak utförs svart. Ett politiskt initiativ som kunde minska den svarta sektorn, skapa fler vita jobb och öka skatteintäkterna, skulle ha stora chanser att vinna väljarnas sympatier i höst.

  Göran Persson har själv öppnat för att äldre ska få möjlighet att göra skatteavdrag för anlitande av hushållsnära tjänster, inom ramen för så kallade plusjobb. Det återstår att se om det under sommaren kommer något utspel från den socialdemokratiska regeringen om skatteavdrag för hushållsnära tjänster, en moms- eller skattesänkning för tjänstesektorn, eller något annat initiativ för att stimulera efterfrågan på vit arbetskraft. Det kan i så fall bli den sista droppen som stjälper vågskålen och avgör valet.


  Kommentarer om "Synen på pigjobb kan avgöra valet"

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 juni, 2006 11:22) : 

  Håller som vanligt med dig i denna fråga. Du skrev: "Ett politiskt initiativ som kunde minska den svarta sektorn, skapa fler vita jobb och öka skatteintäkterna, skulle ha stora chanser att vinna väljarnas sympatier i höst." och det tror jag också.

  Tittar man frågan om arbetsbelastning/stress hos kanske främst småbarnsföräldrar i ett lite längre perspektiv finner man att vi de senaste 50 åren gått från en situation där man kunde försörja en familj på en lön varför många hade en hemarbetande förälder (främst kvinnor förstås) till dagens situation där båda föräldrarna måste arbeta för försörjningen skull. (OBS jag bortser här från jämställdhetsaspekter).

  Därmed skulle mna kunna säga - om vi utgår från att varje vuxen spenderar 40 timmar per vecka på arbete att tidigare kunde man lägga 40 timmar på hemmet (en heltid + en hemarbetare blev alltså 80 timmar per vecka). Numera skall alltså båda arbeta 40 timmar utanför hemmet och på detta läggs hemarbetet. Från undersökningar vet vi att det oftast är kvinnan som drar det tyngsta lasset men bortsett från det så blir alltså konsekvensen att man lägger 40+40+ x antal timmar på arbete (där x är hemarbetet) och summan blir betydligt större än 80 timmar. Till detta kommer sannolikt genomsnittligt längre restider till och från jobbet etc.

  Även om tekniken i hemmen lättat på belastningen har den naturligtvis inte gjort det möjligt att helt sluta lägga tid på hemarbete. Skäl för att öka möjligheterna att köpa tjänser för alla?

   

  Blogger Karin skrev... (26 juni, 2006 12:05) : 

  Bra skrivet, Peter. Och så frågar vi oss varför vi är trötta jämt. :/

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 juni, 2006 13:08) : 

  Jag instämmer med såväl Lena Micko och Mattias Ottosson som med Jonas och Peter.

  Det är dags att sluta betrakta hedervärda arbetsinsatser som något dåligt (snudd på skamligt), och eftersom det synsättet är grunden till varför raljerandet frodas i våra led så behöver fler och fler av oss visa att vi har ett annat synsätt.

  Utred, prova (gärna i Östergötaland men varför inte i Uppland också) och utvärdera. Avdrag gynnar mestadels de som har pengarna och kan lägga ut dem i förväg, kanske kan andra sätt (momssatser, företagsskatter, arbetsgivaravgifter mm) provas parallellt för att hitta en svensk modell.

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 juni, 2006 15:21) : 

  Ingen har givit ett bra svar på varför just den här sektorn av tjänstemarknaden ska skiljas ut och ges specialbehandling med sänkta arbetsgivaravgifter, och/eller avdragsmöjligheter.

  Det blir ju till att just den här snäva sektorn subventioneras indirekt av staten - och staten ska ju inte hålla på och trixa på det här viset utan ge bra och rättvisa förutsättningar för alla typer av jobb.

  Sen om man moraliserar över "pigor" så bör ni ju bearbeta varför ni gör det, och varför det är ett problem att städa i någons hem om man får en lön medan det inte är ett problem att städa de egna rummen på t.ex. ett vårdhem för äldre.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (26 juni, 2006 16:21) : 

  Björn, skälet är helt enkelt att svartjobben är så utbredda här. Hushåll och privatpersoner har i dag inte samma möjlighet att kunna köpa den här typen av tjänster som företag, det kostar helt enkelt för mycket. Med förslaget som skissas i blogginlägget skulle fler svarta jobb kunna bli vita; villkoren för de anställda förbättras och skatteintäkterna öka.

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 juni, 2006 18:24) : 

  Att den svarta ekonomin är så hög (8 - 16 % av BNP) är ju naturligtvis en allvarlig varningsklocka för välfärden i och med att den signalerar att svenskar har passerat gränsen för vad de är beredda att tolerera i skatteuttag. Genom att flytta över en del eller hela sin ekonomi från den vita till den svarta ekonomin så signalerar man med fötterna att skattekvoten är alldeles för hög, och att man inte längre respekterar skattesystemet.

  Lösningen är då inte en snäv riktad prioritering av hushållsnära tjänster utan en generell översyn av skattekvoten som sådan. Den måste justeras nedåt om välfärden ska ha någon reell chans att överleva i framtiden. Så länge som skattekvoten är så hög så kommer naturligtvis den svarta ekonomin att växa och växa, och den trenden kommer man inte åt genom att ge vissa snäva delar av tjänstesektorn fördelar framför andra delar.

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 juni, 2006 18:27) : 

  Manuell trackback:

  Ingen särbehandling för hushållsnära tjänster

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 juni, 2006 18:54) : 

  Björn, jag brukar argumentera för lägre kostnader för tjänster som riktas till/konsumeras av hushållen. Skälet för att inte argumentera för en generell sänkning av skattekvoten är att det skulle hota välfärden direkt eftersom det skulle kräva omfattande nedskärningar i just välfärdssystemet.

  En skattesänkning på just tjänster till hushållen kan ske under kontrollerade former där den ökade sysselsättningen (vita) förhoppningsvis kommer att kompensera mindre inbetald skatt på tjänsterna.

   

  Blogger Josefin Deiving skrev... (26 juni, 2006 19:22) : 

  Hej Morian!

  Håller ofta med dig men inte nu.
  Jag frågar mig: -Vilka ska ta dessa bokstavliga skitjobb?
  Andra sektorer där det är mycket svartjobb är: byggbranschen, restaurangbranschen, städbranschen och näst intill alla jobb där man har en grovt decentraliserad arbetsmarknad med många (alla som inte har tillräcklig utbildning/färdig högskoleutbildning) som konkurrerar om jobben.
  Många som tar dessa svarta jobb tar dem för att de inte ska ”konkurrera” med bidragssystem exempelvis när man pluggar SFI eller andra studier.
  Dessutom så behöver inte den högre medelklassens/överklassens ”krångla” med sociala avgifter när de anlitar hemhjälp på detta sätt...
  Att dessa skulle börja betala vitt plötsligt känns mer som något man säger.
  Lösningen är ett system där övergång/växelverkan mellan studier och arbetsliv möjliggörs. Om det finns utrymme att sänka arbetsgivaravgifter så bör vi väll göra det i utvecklingsjobb? Inte punktinrikta dessa insatser på skit- jobben. Varför ska vi göra det?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (26 juni, 2006 19:58) : 

  Hej Josefin!

  För det första förstår jag inte varför du kallar detta för skitjobb. Varför skulle det vara sämre att städa någons hem än någons arbetsplats? Att tvätta och stryka någons skjorta eller kjol i en persons hem jämfört med på en kemtvätt? Det är jobb som efterfrågas ochh som människor vill utföra. Men jag vill att det ska ske vitt, med schyssta villkor och där det betalas skatt. Visst är det så att det ofta är människor med låg utbildning och som är nyanledda till Sverige som jobbar inom städ- och liknande jobb, men det gör inte jobben sämre. Det är ju dessutom många som jobbar extra med sådana här jobb under studietiden eller som ett första steg in på arbetsmarknaden. Vad är det för fel på det?

  Det är dessutom inte bara medel- och överklassen som efterfrågar olika typer av hushållsnära tjänster, men det är bara inom dessa grupper man i dag har råd att betala vitt för det. Jag vill göra det möjligt även för dem som tjänar mindre. Vad är det för fel på det?

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 juni, 2006 19:59) : 

  Det kunde ju vara en idé att inte särbehandla hushållsnära tjänster. Om det hade varit en principiell fråga, men principer finns inte i den svenska politiken. Eller, det finns motstridiga principer som gör att det inte går/är läge att följa en enhetlig linje. Vissa varor beskattas mera än andra, olika momssatser är en sak, punktskatter en annan. En del av vänstern tycker ju att "skattesubventioner för de rika" är ett bra argument mot avdrag för hushållsnära tjänster. Men då måste det väl rimligtvis vara lika problematiskt med högre skatter på de varor som låginkomsttagare använder sig av i större utsträckning, t.ex. tobak. Det är svårt att vara för det ena, och samtidigt mot det andra. Att hänvisa till tobakens skadliga effekter funkar inte, det handlar i slutänden om målkonflikter och att få bukt med svartarbetet är ett annat mål.

   

  Blogger Tobias skrev... (27 juni, 2006 07:46) : 

  För det första tycker jag att de studier som prognostiserar fler jobb genom avdragsrätt för hushållsnära tjänster bör granskas mer kritisk, både till dess innehåll och vem som är avsändare.

  Vidare kan man också reflektera över vad som sker med arbetsfördelningen. Den vita höginkomsttagaren kommer att kunna arbeta mer med arbeten av akademisk och höginkomstgenererande karaktär, medan kvinnor och människor med utländsk bakgrund får nöja sig med att städa upp i höginkomsttagarens toaletter. Även om denna arbetsfördelning skulle generera några fler arbeten, är det ett sådan samhälle vi vill ha?

  Slutligen, de flesta är nog väl medvetna om att den ensamstående kommunalarbetaren kommer att fortsätta städa sitt eget hem, med eller utan avdragsrätt för hushållsnära tjänster. De som berörs av denna form av tjänst är höginkomsttagare. De får gärna köpa hushållsnära tjänster - men jag tycker inte att dessa tjänster ska subventioneras med samma medel som ska gå till skola och barnomsorg.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (27 juni, 2006 08:55) : 

  Först och främst gläder det mig att det kommer så många reaktioner på det jag skrivit. Jag har bloggat om den här frågan många gånger förut, och lär fortsätta med det tills det händer något konkret i frågan.

  Sedan en kommentar till Tobias: självklart bör alla studier och undersökningar granskas noggrant. Jag har dock hittills inte sett några seriösa/trovärdiga beräkningar som tyder på att avdragsrätt/momssänkning/whatever inte skulle leda till fler vita jobb.

  Jag tror inte heller att det är så enkelt att ett system som gör det mer ekonomiskt överkomligt för privatpersoner att köpa hushållsnära tjänster vitt, enbart skulle leda till att "vita höginkomsttagare kommer att kunna arbeta mer med arbeten av akademisk och höginkomstgenererande karaktär, medan kvinnor och människor med utländsk bakgrund får nöja sig med att städa upp i höginkomsttagarens toaletter". Du målar upp en alldeles för svartvit bild. Varför skulle inte "den ensamstående kommunalarbetaren" efterfråga hjälp med städning hemma, och andra hushållsnära tjänster, om det var ekonomiskt möjligt?

  Du förefaller också se på den offentliga ekonomin som ett nollsummespel då du förutsätter att en "subvention" (vilket i sig är ett märkligt val av uttryck) skulle undanhålla medel från skola och barnomsorg. Min och många andras övertygelse är ju tvärtom att det system vi förordar skulle leda till ökade skatteintäkter, då fler svarta jobb skulle kunna bli vita.

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 juni, 2006 10:56) : 

  Jonas -
  När jag läser din pedagogiskt utformade bemötanden av inläggen från Josefin och Tobias inser jag varför du kan ha en framtid inom politiken, men inte jag. Att du sakligt orkar bemöta synpunkter från människor som uttalar sig trots att de så fundamentalt missat vad de är som bygger ett samhälle - det blir jag imponerad av. Själv låter jag mig bara bli provocerad och vill hemfalla åt angrepp av deras intellektuella kapacitet.

  "Jag ska inte behöva ta ett skitjobb - det är andra människors plikt att betala mig för att gå omkring och göra ingenting tills drömjobbet dyker upp". Det är solidaritet med samhället det!

  "Gör din plikt - Kräv din rätt!" Hette det förr inom socialdemokratin. "Kräv din rätt" -biten kommer de i alla fall ihåg. Hur i hela världen ska Sveriges välfärd kunna bestå när den inställningen är förhärskande och två miljarder indier och kineser vill vara med och äta av kakan - och vet att de är tvugna att jobba för sin kakbit? "Nä jag ska inte behöva ta något skitjobb åt överklassen..."

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (27 juni, 2006 14:28) : 

  Simon, stort tack för vänliga ord. Jag tror dock att inlägg som detta gör att jag knappast har någon framtid inom politiken...

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 juni, 2006 22:10) : 

  men jonas, tycker du verkligen att debatten har nyanserats?? pratar vi fortfarande inte om att lösa tre saker med en lösning (en slags kinder-ägg för politiker): svartarbete, stressade småbarnsföräldrar och en ökande andel unga äldre med högra krav?? är det inte det som vi har hört hela tiden och som Micko och Ottosson upprepade i sin debattare?

  jag tycker inte att man ska skilja på vilkoren i den här sektorn men kan inte förstå varför det ska vara fult att ta hjälp med just hushållsnära tjänster.

  jag KAN byta däck på både cykel och bil men orkar/hinner/prioriterar inte det. men det är inte konstigt/fult att betala för den typen av tjänst? osv...

   

  Blogger Marco Svensson skrev... (28 juni, 2006 00:16) : 

  Intressant att Göran Persson, er ledare, tycker att det är ok om pigan är ditsatt genom ett plusjobb som t.o.m. får estniska "gästarbetare" att rygga tillbaka...

  Socialdemokraternas Plusjobb
  =====================
  Anställningstrygghet: Nej
  Avgångsvederlag: Nej
  Längd: Två år
  Automatisk förlängning av anställning efter 2 år: Nej
  A-kassegrundande: Nej
  Sjukpenninggrundande: Nej
  Pensionsgrundande: Ja
  Lönenivå: 2/3 av kommunerna ger lönen under 15 500 kr i månaden

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 juni, 2006 18:49) : 

  Jamen skattesubventionera det då. Men låssas inte som det skulle vara vare sig nån slags jämställdhetsprojekt eller nån slags klurighet för att minska kvinnoarbetslösheten.Det kanske ger trehundra jobb och får trehundra överklassfamiljer - även inom det socialdemokratiska partiet nota bene - att betala vita löner. Och det är väl bra.
  Dessutom kommer det att skaffa jobb åt en ruskig massa baltiska kvinnor, precis som i Finland eller Tyskland, eftersom lönenivåerna snabbt kommer att sjunka.
  Jag är villig att slå vad om det. Nån som vill hålla emot?

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 juni, 2006 22:38) : 

  Jag tycker att ni missar det vettigaste argumentet varför man bör fundera på att införa skattelättnader på hushållsnära tjänster. Det är ju här den höga skattekvoten i form av gigantiska skattekilar verkligen märks. I realiteten får man jobba i ungefär fyra till fem timmar för att hyra in någon att arbeta en timme. Det är då inte konstigt att så många väljer att måla om, städa, lägga nya golv, klippa gräsmattan, med mera själva. Detta till skillnad från andra branscher där man inte kan utföra jobbet själv. Jag kan varken bygga en bil, reparera min kamera eller köra grävskopa, alltså lejer jag bort dessa tjänster utan att tänka på saken.

  Sedan finns det förståss andra argument både för och emot som är nog så viktiga.

   

  Blogger Josefin Deiving skrev... (02 juli, 2006 14:45) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Josefin Deiving skrev... (02 juli, 2006 14:48) : 

  Hej igen Jonas.

  Ursäkta att jag inkräktar tråden när den redan är död men med Simon J:s kommentar så känner man sig smått trängd att fortsätta tjata. ; )
  Ni som känner mig vet ju att jag visst jobbat min goda del av ”skitjobb” och att jag fortfarande knäcker extra på krogen för att få ekonomin att gå ihop.
  Vad jag menar i pigdebatten är att jag inte känner mig behaglig med att socialdemokratin skulle börja fajtas för medelklassens rätt till hemhjälp. Känns som en liberal linje där man verkligen punktriktar skattelättnader/drar ned arbetsgivaravgifter, för de som redan har det rätt bra.
  Jag skulle tycka att det var rentutsagt pinsamt om vi skulle föra en sådan linje. Må vara att medelklassen växer och jag antar att det är det som skulle ”vinna valet”. Men att driva en sån här fråga är vänstern inte redo för förens alla verkligen är med om du förstår vad jag menar. Det finns fortfarande för många som hamnar på efterkälken ekonomiskt och att driva en sån här fråga skulle vara som visa att man inte ser att dessa finns. (Då värker det i alla fall i mitt vänsterhjärta)
  Självklart får man medhåll för detta på nätet.De som debatterar mest är trotts allt programmerare eller andra IT – människor (även många män) som tenderar att vara höger... Men det innebär inte att frågan generellt ges medhåll.

  Du får ha det jättebäst på Gotland, så ses vi i valrörelsen.

  Kram Josefin

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 juli, 2006 20:15) : 

  Det finns en privat lösning att tillgripa för dem som inte kan hålla sig till dess skatteavdrag för hushållsnära tjänster införs. Den som anmäler sig som arbetsgivare hos Skattemyndigheten och anställer dem denne anlitar och givetvis tecknar hängavtal med facket och betalar försäkringar, den personen kan tillgodogöra sig en tjugoprocentig rabatt. Det är momsen som bortfaller när man anställer istället för att anlita någon på uppdrag.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 juli, 2006 20:15) : 

  Det finns en privat lösning att tillgripa för dem som inte kan hålla sig till dess skatteavdrag för hushållsnära tjänster införs. Den som anmäler sig som arbetsgivare hos Skattemyndigheten och anställer dem denne anlitar och givetvis tecknar hängavtal med facket och betalar försäkringar, den personen kan tillgodogöra sig en tjugoprocentig rabatt. Det är momsen som bortfaller när man anställer istället för att anlita någon på uppdrag.

   

  kommentera