Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, februari 16, 2007

  Interaktiv s-demokrati

  S-bloggaren Helena Markstedt (med det fyndiga bloggnamnet Helena, Left in London) har tagit fasta på det jag och andra skrivit om de få möjligheter ombuden på den extra socialdemokratiska kongressen får att diskutera och besluta om politik.

  Hon har därför skapat wikisidan Wikikongress där man kan förändra och diskutera de ”inspirationstexter” partiet tagit fram och som är tänkta att ”tjäna som utgångspunkt för diskussionen under kongressens punkt om allmänpolitiken”. På Wikikongress är det dessutom möjligt lägga egna förslag som andra kan ändra och diskutera.

  Helt briljant!

  Jag har själv börjat redigera i texten om arbete/arbetsmarknad, och lär fortsätta med det. Kanske lägger jag så småningom också upp lite egna texter med mina funderingar på området. Jag hoppas att fler tar chansen att utnyttja detta gräsrotsinitiativ till att faktiskt skapa en relevant diskussion om socialdemokratins vägval redan innan kongressen.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Interaktiv s-demokrati"

   

  Blogger CV skrev... (17 februari, 2007 22:45) : 

  Helt klart bra initativ, ska också blogga om det, fast inte i helgen, men under veckan.
  RS
  kulturbloggen.com

   

  Anonymous Anonym skrev... (18 februari, 2007 19:33) : 

  "Jag hoppas att fler tar chansen att utnyttja detta gräsrotsinitiativ till att faktiskt skapa en relevant diskussion om socialdemokratins vägval redan innan kongressen."

  Definiera gärna vad du menar med "gräsrot" samt kontrastera med vad som skulle vara motsatsen.

  Begreppet gräsrot är, efter mitt förmenande, bisarrt. Det är ett ord som vissa -- som sällan eller aldrig behöver ta konsekvenserna av sina åsikter -- reflexmässigt kallar sig för att kontrastera mot förtroendevalda, ansvarstagande individer. De senare anses ofta vara maktfullkomliga och helt i otakt med verkligen (dvs. avsändaren, gräsroten, vilken i själva verket saknar kontakt med verkligheten och befinner sig på betryggande avstånd från alla former av företroendeuppdrag.)

  Att prata om "gräsrötter" är lika dumt som att prata om "politikerna" som en ehet.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (18 februari, 2007 20:46) : 

  EH, intressant invändning. I det här fallet använde jag begreppet "gräsrot" som en beteckning på en helt vanlig partimedlem - Helena Markstedt - som tagit initiativ till Wikikongress, som reaktion på de av den socialdemokratiska partistyrelsen famtagna inspirationstexterna. Begreppet är för mig inte förknippat med någon värdering, vare sig positiv eller negativ. Men just det här initiativet tycker jag är väldigt positivt - då det möjliggör för fler partimedlemmar, och även andra, att diskutera viktiga politiska frågor under längre tid och i friare former än vad dagordningen på den extra partikongressen tillåter.

   

  Anonymous Anonym skrev... (25 februari, 2007 15:22) : 

  Jonas: Jag håller helt med om att det här iniativet är bra. Dock är begreppet "gräsrot" mindre bra, av skäl jag utvecklade ovan.

   

  kommentera