Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, februari 13, 2007

  Protestera i tid

  TV4 rapporterar i kväll att den parlamentariska kommitté som tillsattes för drygt två år sedan för att granska om lagen ger tillräckligt skydd för den personliga integriteten, i skarpa ordalag slår fast att så inte är fallet. På punkt efter punkt riktas svidande kritik mot hur integritetsfrågorna försummats när nya lagar tagits fram under stor tidspress.

  Utredarna ger flera exempel på lagförslag som tagits fram i stor hast ”utan att konsekvenserna för integritetsskyddet tillräckligt beaktas”. Man skriver att ”avsaknaden av en sådan analys kan antas ha förorsakat integritetsskador” och konstaterar att ”risken för framtida sådana skador är påtaglig”.

  Efter att Lagrådet nyligen gett klartecken åt regeringens förslag om att ge FRA rätt att avlyssna svenska folkets telefon- och e-posttrafik till och från utlandet, ligger avgörandet om detta ytterligare ingrepp i den personliga integriteten hos våra folkvalda riksdagsledamöter.

  Jag påminns om ett citat, som upprepats så ofta att det är snudd på söndertjatat: ”The road to hell is paved with good intentions” (som ofta felaktigt tillskrivs Samuel Johnson), samt en dikt av Martin Niemöller:
  När nazisterna hämtade kommunisterna,
  teg jag;
  jag var ju ingen kommunist.
  När de spärrade in socialdemokraterna,
  teg jag;
  jag var ju ingen socialdemokrat.
  När de hämtade de fackliga,
  lät jag bli att protestera;
  jag var ju inte med i facket.
  När de hämtade judarna,
  lät jag bli att protestera;
  jag var ju ingen jude.
  När de hämtade mig,
  fanns det ingen kvar som kunde protestera.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Protestera i tid"

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 februari, 2007 22:34) : 

  Kan bara instämma! Kommer osökt in på "1984" och "Djurfarmen" i såna här sammanhang. Tänkvärda böcker som alla borde läsa.

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 februari, 2007 08:48) : 

  När man tar hänsyn till att Sverige enligt rapporten "Privacy and Human Rights gobal study" redan är på bottenplats vad avser integritetsskyddet, då kan det egentligen ju bara bli.... hm.... ännu sämre.

   

  Blogger Håkan skrev... (15 februari, 2007 10:11) : 

  Bra dikt. Som jag använde i ett annat ärende för ganska precis ett år sedan.

   

  kommentera