Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, oktober 31, 2007

  En kris i Reinfeldts knä

  Jag har dragit mig för att skriva om historien om Fredrik Reinfeldts statssekreterare Ulrica Schenström och TV4-reporten Anders Philblads förehavanden på krogen. Det hela har känts sjaskigt, och jag är helt fel person att moralisera om att politiker umgås privat, med eller utan alkohol, med journalister.

  Men den här historien har uppenbarligen fler dimensioner än så.

  Uppgifter från bland annat Ulrica Schenströms sällskap Andres Philblad tyder på att Schenström var så berusad att hon svårligen kunnat sköta sitt jobb som statsministerns närmaste medarbetare och den politiska tjänsteman med det högsta ansvaret (tack för länken, Magnus) för rikets säkerhet i en krissituation. Och det är det inte rimligt att vara, med mindre än att detta ansvar för kvällen var formellt delegerat till någon annan – förhoppningsvis nykter – person.

  Regeringen vägrar dock svara på frågan vem som var ansvarig kvällen i fråga.

  Statsministern har själv hävdat att det inte alls var bevisat att Ulrica Schenström var så berusad som det påståtts, något han sedan fått backa från – även om han vidhåller att han har förtroende för henne.

  Återigen visar det sig att Fredrik Reinfeldt och hans stab inte klarar av krishantering. Inte ens när det gäller att hantera frågan om den högste krishanteringsansvariges eventuella tillräknlighet. Detta konstituerar en kris – och jag förstår inte hur den ska hanteras med mindre än att Schenström tvingas gå.

  * * *

  Som vanligt är det Magnus Ljungkvist som ställer de relevanta frågorna och jagar fakta i målet snabbare än många traditionella nyhetsredaktioner.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "En kris i Reinfeldts knä"

   

  Blogger Peter A skrev... (31 oktober, 2007 20:36) : 

  Vadå gripa efter halmstrån?

  Zzzzz...

   

  Blogger Daniel Andersson skrev... (31 oktober, 2007 23:01) : 

  Jag har inte riktigt lyckats se själva grejen. Om ansvaret nu inte hade delegerats och hon inte var i stånd att sköta sin uppgift så har de rimligen lärt sig hur det ska skötas. Man kan låta misstag leda till att ansvariga avgår, eller också kan man låta misstag leda till att ansvariga gör rätt nästa gång. Att man tvingar bort alla som lärt sig saker genom erfarenheter leder knappast till att landet styrs bättre...

   

  Blogger Peter skrev... (31 oktober, 2007 23:26) : 

  Detta sätter väl ledarskapet på statsrådsberedningen i blickfånget.

   

  Blogger Gun Svensson skrev... (01 november, 2007 18:57) : 

  Det är inte bara politiker som har ett förtroende att förvalta. Jag hoppas att samma energi, som ägnats åt att riva ner Pantertaxen från sin tron, måtte ägnas åt att granska om det är sant att Ulrika Schenström, föll för frestelsen "en middag på krogen", och då gick på en riggad mina?
  Gun Svensson

   

  kommentera