Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, februari 08, 2008

  Nyspråk om jämställdheten

  I går skickades det ut ett pressmeddelande från regeringskansliet som berättade att Sverige har blivit granskat av en FN-kommitté som övervakar hur konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor efterlevs av medlemsländerna.

  Pressmeddelandet hade rubriken ”FN bedömer Sveriges jämställdhetsarbete”, och det låg nära till hands att slarvigt läsa ”berömmer” i stället för ”bedömer”. I texten sägs också att kommittén särskilt påpekade att ”omvärlden ser Sverige som ett föregångsland när det gäller jämställdhet”, att FN berömmer Sverige för att ha inrättat ett särskilt jämställdhetsdepartement och för att budgeten har utökats. Vidare sägs FN-kommittén ansett det positivt att Sverige har beslutat om en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor och om ändringar i abortlagen.

  När Ekot rapporterar om nyheten är i stället rubriken ”Brister i svensk jämställdhet – anser FN”.

  Här framhålls snarare att Sverige får kritik för bristande jämställdhet, bland annat när det gäller att mäns våld mot kvinnor ökar. Sverige får också kritik för att det är för få kvinnor i ledande ställning i näringslivet och även på universitet och högskolor.

  Så olika kan man uppmärksamma samma nyhet.

  Och samtidigt som jag skriver detta så noterar jag att Jämställdhetsombudsmannen förra året fick in rekordmånga anmälningar. Ökningen är störst när det gäller föräldralediga som anser att de har blivit missgynnade på olika sätt.

  Krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Nyspråk om jämställdheten"

   

  kommentera