Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, maj 30, 2008

  Gemensam mediesatsning

  Resumé rapporterar (ej på nätet) att LO på sin kongress i helgen ska ta ställning till ett förslag om att utreda möjligheten att skapa en nyhetsredaktion som ska göra en daglig webbtidning om arbetsmarknadsfrågor. Idén har funnits tidigare, men de stora fackförbundstidningarna protesterade då mot att LO-tidningen enligt det dåvarande förslaget skulle ha intagit rollen som centralredaktion.

  Jag har själv i flera olika sammanhang argumenterat för en liknande men mer långtgående tanke. Det jag föreslår är en redaktion med en ledar-, nyhets- och marknadsavdelning, precis som vilken tidning som helst. Skillnaden är att denna redaktion i första hand levererar material till befintliga tidningar.

  Ledaravdelningen producerar opinionsmaterial som på dags- och fackförbundstidningars ledarsidor kan komplettera det lokalt producerade och inriktade. Den kan även förmedla debattartiklar och krönikor från externa skribenter. Nyhetsdesken gör reportage, personporträtt och featurematerial – seriöst journalistiskt hantverk, men med ett lite annat fokus än vad som normalt präglar svenska tidningar. Redaktionen kan också köpa rättigheterna till bra opinions-, nyhets- och featurematerial som publicerats i de tidningar man levererar till – och sälja vidare detta till andra medier för ökad spridning i nya läsekretsar.

  Vad gäller finansiering kan man tänka sig att LO centralt, enskilda LO-förbund, det socialdemokratiska partiet samt arbetarrörelsen närstående organisationer och företag skjuter in pengar i en stiftelse som i sin tur äger ett företag i vilket redaktionsmedlemmarna är anställda. Och pengar finns. Resumé uppmärksammar att LO, sedan försäljningen av sin halva ägarandel i Aftonbladet till Schibsted, har enligt årsredovisningen för 2006 tillgångar på 1 043 miljoner kronor i företaget LO Media AB.

  Målsättningen måste dock vara att redaktionen ska kunna stå på egna ben och klara sin egen löpande finansiering. De externa finansiärerna kan få möjlighet att tillsätta styrelseledamöter i ägarstiftelsen, men bör sakna direkt inflytande över journalistiken – vilket är viktigt ur trovärdighetssynpunkt. Som jag ser det så måste en sådan här redaktion ha en ”buffert” gentemot såväl LO som det socialdemokratiska partiet. Av det skälet bör redaktionen inte ha sitt säte vare sig i LO-borgen eller på Sveavägen 68.

  Det här förslaget har jag alltså fört fram flera gånger till såväl folk i LO-sfären som inom socialdemokratin. Reaktionerna är i allmänhet positiva – men inget händer.

  Och då har ändå socialdemokraterna på partikongressens uppdrag tillsatt en mediepolitisk arbetsgrupp med uppgift att ”följa utvecklingen på mediemarknaden mot bakgrund av mediernas betydelse för demokratin”, samt att arbeta för att ”ge arbetarrörelsen en starkare opinionsbildande ställning”. Arbetsgruppen leds av Marita Ulvskog, och dessutom ingår Erland Olausson från LO samt partikassör Tommy Ohlström. Ännu har jag dock inte sett några som helst skarpa förslag från den här gruppen.

  Jag håller nu tummarna för att LO-kongressen i helgen ska fatta beslut som sätter fart på processen med att skapa någon form av gemensam mediesatsning inom arbetarrörelsen.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Gemensam mediesatsning"

   

  Blogger Rommedahl skrev... (30 maj, 2008 14:22) : 

  Mycket intressant förslag du har. Speciellt att det skulle vara en i hög grad självständig organisation.

  Men både (S) och LO känns som väldigt centralorienterade organisationer så frågan är om de är så sugna på det.

   

  kommentera