Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, maj 19, 2008

  Licensierad lobbying inte lösningen

  Återigen aktualiseras frågan om regler för påtryckargrupper eller lobbyister och deras verksamhet i Sveriges riksdag. Moderaternas gruppledare Lars Lindblad är en av dem som kan tänka sig en speciell ackreditering för lobbyister. En sådan lista skulle ge mer transpararens om vilka som befinner sig i riksdagens lokaler och utför sitt arbete, menar Lindblad.

  Problemet med en sådan lösning är att det bara täcker in den lobbying som sker i riksdagens lokaler. Lobbyister som vill undvika allmänhetens insyn bjuder förstås in riksdagsledamöter till möten på annat håll.

  Frågan har aktualiserats efter att Europaparlamentet i förra veckan röstade för strängare regler för lobbyister. Den som vill få tillträde till parlamentet för att ge synpunkter till politikerna måste från och med nästa år vara registrerad, så att alla kan se på vems uppdrag lobbyisten arbetar.

  Själv är jag, vilket jag skrivit om tidigare, kluven i frågan. Å ena sidan kan det finnas en poäng i att reglera denna form av politiskt opinionsbildnings- och påverkansarbete, och på så sätt ge allmänheten en ökad insyn om spelet bakom motionsskrivande och beslut. Å andra sidan kan ackreditering leda till att vissa lobbyister får företräde till maktens korridorer framför andra medborgare.

  Det kan nämligen vara svårt att dra en skarp gräns mellan professionella lobbyister, ideella organisationer och enskilda medborgare. Ideella organisationer kan, liksom engagerade medborgare, mycket väl också vara lobbyister. Lobbying handlar ju om att påverka politiska beslutsfattare i olika frågor, och det är något som vi sett otaliga exempel på att ideella organisationer och enskilda medborgare gjort med stor framgång.

  När jag skrivit om detta tidigare så tipsade en av mina läsare, Simon J, om att ett bättre sätt att ge medborgarna insyn i intressegruppers påverkan på politiker vore att låta offentliga beslutsfattare redovisa vad de blir bjudna på. Det tycker jag själv låter som en mycket bra idé och väl värd att utreda ordentligt.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Licensierad lobbying inte lösningen"

   

  kommentera