Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, augusti 05, 2008

  Jobben i centrum

  Via Ekot ser jag att tre socialdemokratiska riksdagsledamöter går ut i partitidningen Aktuellt i Politiken och kritiserar förslaget om en bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen.

  Detta mot bakgrund av att de två ordförandena i socialdemokraternas jobbrådslag Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo i en artikel på DN debatt säger sig vilja utveckla en politik för ”en starkare arbetslinje och ett skapande arbetsliv”.

  I AiP skriver Ronny Olander, Siw Wittgren-Ahl och Kurt Kvarnström att Österbergs och Astudillos förslag ”riskerar att misstolkas som att vi köper den borgerliga regeringens nidbild av lata arbetslösa som inte vill göra rätt för sig”, något som enligt undertecknarna ”varken gagnar de arbetslösa, vårt parti eller Sveriges framtid som tillväxt- och välfärdsland”.

  Själv menar jag att situationen på arbetsmarknaden är så allvarlig att det måste till skarpa förslag i enlighet med vad som framkommit i jobbrådslaget. Så många som 500 000 har redan lämnat a-kassan efter att alliansregeringen sett till att höja avgifterna och försämra ersättningsnivåerna.

  Samtidigt minskar inte längre antalet personer i så kallat utanförskap jämfört med när regeringen tillträdde i oktober 2006. Minskningen var som störst i mars i år, men sedan dess har det vänt. I juni ökade antalet personer som står utanför arbetsmarknaden för tredje månaden i rad, visar nya siffror från regeringskansliet.

  På ett år har det blivit fler öppet arbetslösa, fler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, fler undersysselsatta och även fler studenter som egentligen är arbetssökande.

  Det har redan märkts på många håll att det är kommunerna och socialkontoren som får ta ett större ansvar för arbetslösheten. Blir det en djupare lågkonjunktur med ökande arbetslöshet kommer det ställas på sin spets vad de nya reglerna och utträden ur a-kassan innebär.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Jobben i centrum"

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 augusti, 2008 10:23) : 

  Bra blogg! Kostnaderna fördelas om från A-kassa och Sjukförsäkring (skall sparas) till kommunerna. Det kommer i slutändan att innebära att kommunerna blir tvungna att höja kommunalskatten.
  Borgarna har fått för sig att de skall sänka skatten men kommunerna kommer att tvingas höja skatten med den borgerliga politiken.

  Det är Arbetsgivarnas marknad och Arbetsgivarna som kan välja och vraka bland de arbetslösa.

  En viktig fråga är vad skall samhället göra med alla dem som blir över?

  Och vad skall alla de som blir över göra? Jo, först måste de göra iväg med allt sparande, bilar, hus, sommarstugor, banktillgångar etc. innan de kan gå till socialförvaltningen och söka försörjningsstöd. Och vem betalar då begravningen - jo, socialförvaltningen.

  Det är skrämmande vilken mentalitet och vilken empati och medmänsklighet som idag frodas i samhället?

  Plusjobben har varit bra och många är de yngre och äldre som borde få fortsätta dessa. Plusjobben har gett ett tillskott i skolan och äldrevärden. Det har varit resurser som har behövts och behövs. Det har varit flera vuxna och flera händer, armar, ögon och famnar. Flera som har kunnat hjälpa till.

  Hör att alltflera 40-plusare har problem att få jobb för att inte tala om 50- och 60-plusare. Även ungdomar upp till 25 år verkar ha stora problem.

  Dåliga eller gamla skolbetyg räknas inte. Erfarenhet och kunnighet räknas inte.

  Det är åldern 25-39 år med akademiska betyg räknas.

  Vad gör vi? Något måste göras?
  Skall jobben delas? Ett heltidsjobb delas i två halvtider eller........?

  Finns det lösningar?

  Eva Hedesand Lundqvist

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 augusti, 2008 11:23) : 

  "Plusjobben har varit bra och många är de yngre och äldre som borde få fortsätta dessa. Plusjobben har gett ett tillskott i skolan och äldrevärden. Det har varit resurser som har behövts och behövs. Det har varit flera vuxna och flera händer, armar, ögon och famnar. Flera som har kunnat hjälpa till."

  Plusjobben innebar att folk fick arbeta för 64% av ordinarie lön utan att få några A-kassedagar eller rätt till sjukpenning. Rent och skärt slavarbete, och det enda partiet som kommer undan med sådant är Socialdemokraterna. Faktum är att Alliansregeringen ger mer pengar till de som går på A-kassa och samtidigt kritiseras hårt från vänsterhåll för sin "snålhet".

  Att Socialdemokraterna kan dryga ut personalen i den offentliga sektorn genom att tvinga arbetslösa att jobba för svältlöner utan att få tillgång till socialförsäkringarna är beklämmande. Att de sedan försöker få detta till något fint och humanistisk är bara sorligt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 augusti, 2008 13:49) : 

  Till Erik E,
  du vet ju inte vad Du pratar om. Plusjobben har haft avtalsenliga löner, pensionspengar och samma villkor i övrigt som De som jobbat i resp. yrken.

  Det har inte varit svältlöner. Du pratar strunt!

  Det har varit överhoppningsbar tid i A-kassan men inga nya A-kassepoäng.

  Däremot har regeringen/alliansen lyckats dra ned ersättningarna så när plusjobbaren nu skall gå tillbaka till A-kassan så har han/hon betydligt lägre ersättning i A-kassan än när han/hon gick ur och in i plusjobb.

  Prata inte om svältlöner i A-kassan. Det är faktiskt inte A-kassa Du uppbär som plusjobbare utan vanlig lön vid resp. arbetsplats. Dessutom fick de arbetslösa söka jobben och blev anställningsintervjuade.

  Resumé;
  Plusjobben har varit bra därför att de varit:

  *överhoppningsbar tid i 2 år utanför A-kassan
  *avtalsenliga löner. Samma löner som övriga jobbande på arbetsplatsen
  *avtalsenliga anställningar
  *socialt arbete
  *meningsfulla arbetsuppgifter
  *arbetskamrater
  *pensionsgrundande inkomst
  *jobb i två år
  *meningsfullt för arbetskamraterna som blivit avlastade
  * och i övrigt meningsfullt enligt första blogginlägget.

  Det enda negativa:
  *inga nya A-kassepoäng

  *samt att Alliansregeringen lyckades med konststycket att dra ned A-kassan så plusjobbarna kommer ut till betydligt lägre A-kasseersättningar än de lämnade.

  Eva Hedesand Lundqvist

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 augusti, 2008 13:50) : 

  Till Erik E,
  sjukpenningen har varit densamma som för den som har en fast anställning.

  Eva Hedesand Lundqvist

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 augusti, 2008 18:39) : 

  du vet ju inte vad Du pratar om. Plusjobben har haft avtalsenliga löner, pensionspengar och samma villkor i övrigt som De som jobbat i resp. yrken.

  Det har inte varit svältlöner. Du pratar strunt!


  Ok, jag hade tydligen fel både vad gäller ersättningsnivån och sjukpenningen. Jag blandade ihop lönenivån med friårsersättningen eftersom jag mindes att ersättningen för plusjobbarna låg på ungefär samma eller ibland rent av lägre nivå än plusjobben. My mistake, det var länge sedan jag skrev om ämnet.

  När du säger "avtalsenliga löner" så pratar du alltså om de avtalsenliga lönerna för plusjobben. Plusjobbarna fick nämligen inte överta ett redan existerande arbete utan skulle utför arbetsuppgifter som låg utanför de "vanliga" anställdas arbetsområde. Därmed var det fritt fram för alla kommuner att lägga plusjobbarnas löner på absolut lägsta tänkbara nivå. Svältlön för att vara exakt.

  Inga nya A-kassepoäng, inget anställningsskydd, inget avgångsvederlag, ingen företrädesrätt till återanställning, och den "sjukpenning" man fick baserades på svältlönen som i de flesta fall låg mycket lägre än A-kasserersättningen de hade före plusjobbet.

  Jag vidhåller att ingen inom arbetarrörelsen skulle ha godkänt något av det här om det inte hade kommit från S-håll. Speciellt fackföreningarna borde ha rasat över tilltaget.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 augusti, 2008 22:43) : 

  Du har fortfarande fel i dina slutsatser. Det var avtalsenliga löner i förhållande till arbetsplatsen som plusjobbarna jobbade på. Fackföreningarna förhandlade fram löner som låg i fas med de som jobbade på arbetsplatserna. Och det var inga svältlöner (fortfarande) utan var löner långt ovanför A-kasseersättningen.

  Och den sjukersättning som betalades ut när någon var sjuk motsvarade den lön som plusjobbaren hade.

  Fackföreningarna har godkänt plusjobben och varit glada över dessa. Så även där har Du fel.

  Det har varit avtalsförhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare. Så Erik Du vet fortfarande inte vad Du talar om.

  Du skrev: "Därmed var det fritt fram för alla kommuner att lägga plusjobbarnas löner på absolut lägsta tänkbara nivå. Svältlön för att vara exakt".

  Det gjorde inte kommunerna. Så fel Du kan ha!

  Förhandlingar i kommunerna föregick anställningarna.

  Plusjobben var bra. En månads uppsägning. Och två års avtalsenlig lön och överhoppningsbar tid i A-kassan var det. Och dessutom bra lön.

  Dessutom så har de flesta plusjobbarna möjlighet att få vikariera på sina arbetsplatser.
  Och många har fått jobb där de jobbat som plusjobbare.

  Eva Hedesand Lundqvist

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 augusti, 2008 23:15) : 

  Åter till bloggen! Det går inte att införa en bortre parentes utan att komma med någonting annat?

  Den nu sittande regeringen har gjort att omskolningsmöjligheten via arbetsförmedlingen har tagits bort. KomVux-platserna har minskats. Praktikjobben finns inte kvar. Lönejobben???

  Och Försäkringskassornas besparingar läggs som kostnader hos kommunernas socialförvaltningar.

  Kommunerna kommer med den uppgång av försörjningsstöd (förr socialbidrag) att tvingas höja kommunala skatten.

  Matpriserna går upp och gör att konsumenten får högre matkostnader.

  Bensinpriserna åker jojo och medför dyrare kostnad för konsumenterna.

  Och alla kommer inte att få jobb. Jobben är färre än antalet arbetssökande. Vad gör vi med de övriga då som inte får jobb?

  * ungdomar
  * människor med handikapp
  * människor som inte får friskintyg
  * 50-plusare
  * 60-plusare
  * människor med för gamla betyg
  * människor med dåliga betyg

  osv.

  Eva Hedesand Lundqvist

   

  Anonymous Anonym skrev... (06 augusti, 2008 00:18) : 

  Lönerna låg i de flesta fall runt 15000 i månaden vilket var långt under vad de ordinarie anställda tjänade och för de flesta plusjobbare var det lägre vad de hade haft i A-kassa. Sådan är sanningen och att LO-föreningar suttit tillsammans med representanter för Socialdemokratiskt styrda kommuner och förhandlat fram dessa löner för att främja partilinjen betvivlar jag icke. Jag är väl medveten om hur usla villkor fackföreningarna är beredda att acceptera för anställda inom offentlig sektor.

  Lönerna hamnade alltså på lägsta tänbara nivå. Detta var i alla parters intresse, även plusjobbarnas eftersom de faktiskt fick jobb istället för att gå hemma och tyna bort. Jag har inget emot plusjobben i sig, jag tycker att de var bra. Jag noterar bara att de hade sämre villkor än alla andra, sämre betalt än de flesta, inget anställningsskydd och fick inga nya A-kassedagar. Enligt socialdemokratisk syn på arbetsrätt och anställningsvillkor utnyttjades dessa människor.

  Arbetarrörelsen hade aldrig godkänt ett liknande förslag från borgerligheten. Aldrig i helvete. Det hade gastats och skrikits om låglöneproletariat, usla anställningsförhållanden, att det hela var ett sätt att komma undan LAS och låta arbetsgivarna sparka på de anställda och att dessa självklart skulle ha rätt till nytt arbetsvillkor i A-kassan.

  Jag noterar dock med intresse att en aktiv socialdemokrat från Luleå anser att LAS inte är viktigare än att det räcker med en månads uppsägningstid för arbetarna, att det inte är så noga med det där med rätt till återanställning, att den lägsta inkomstnivån inom kommuner och landsting är "bra lön" och att jobb inte behöver vara A-kassegrundande utan att det räcker med att det är överhoppningsbar tid.

  Det är faktiskt så intressant att jag skall spara denna oninekonversation för framtida referens.

   

  Anonymous Anonym skrev... (06 augusti, 2008 22:33) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  kommentera