Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, augusti 12, 2008

  Vad Ask och Billström inte berättar

  Som varm EU-vän blir jag ofta frustrerad över hur idéer från enskilda ledamöter i Europaparlamentet, lobbyorganisationer eller mer eller mindre informella samrådsgrupper, i medierna presenteras som ”EU-förslag”. Ibland förvånas jag dock över att synnerligen betydelsefulla möten och rapporter överhuvudtaget inte får någon uppmärksamhet.

  I förra veckan rapporterade den brittiska tidningen The Guardian om en rapport betitlad Freedom, Security, Privacy - European Home Affairs in an Open World som förespråkar en framtida inriktning för EU inom områden som polis, migration, underrättelsetjänst etc.

  Detta dokument är framtaget av The Informal High Level Advisory Gruop on the Future of European Home Affairs Policy, även kallad ”The Future Group”. I denna sitter justitieministrar och andra regeringsrepresentanter från EU-länderna Tyskland, Portugal, Slovenien, Frankrike, Tjeckien och Sverige. Den svenska regeringen representeras av Beatrice Ask och Tobias Billström.

  Gruppens arbete är tänkt att vara ”an important contribution and a source of inspiration” för EU. Och vad de föreslår är synnerligen anmärkningsvärda saker. Bland annat anser gruppen att EU och USA bör bygga upp en gemensam underrättelsepool och utöka informationsutbyte för att bekämpa terrorism och brott. Detta informationsutbyte kan enligt Magnus Graner, statssekreterare vid justitiedepartementet, röra ”Allt från känslig information, som innehållet i straffregistret, men också helt ofarlig information som innehållet i bilregistret”. På en direkt fråga medger Graner att även blodgrupper och DNA kan komma att utväxlas.

  Ytterst få svenska bloggare har uppmärksammat rapporten. Jag har hittills i princip bara sett Mary X. Jensen, Rhodin och Claes Krantz skriva om den. Och i traditionella medier har jag endast hittat ett inslag på TV4Nyheterna.

  Inte heller i statsråden Ask och Billströms kalendrar på nätet, eller i något pressmeddelande de skickat ut, nämns något om ”The Future Group”. Kan det möjligen vara så att i regeringen i ljuset av den pågående FRA-debatten helst vill ligga lågt med hur man vill handskas med svenska medborgares personuppgifter? Detta kan möjligen förklara varför den moderata partisekreteraren helst vill att FRA-lagen ska kallas “antiterrorlag”. Ett sådant ordval rimmar ju onekligen väl med den retorik som används av flera länder i “kriget mot terrorismen”.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Vad Ask och Billström inte berättar"

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 augusti, 2008 11:33) : 

  Det finns några till som berört det hela. Undertecknad samt Pär Ström är exempel.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 augusti, 2008 12:32) : 

  HAX skrev om det för ett par dagar sedan:
  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-och-eu.html
  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-och-eu-del-2.html

   

  Blogger ehj skrev... (12 augusti, 2008 21:13) : 

  Håller med om att synnerligen betydelsefulla dokument inte ges tillräcklig uppmärksamhet. Ibland kan det bero på att dokumenten inte finns överhuvudtaget, som t ex utredningsunderlaget till Sveriges mandat att låta kommissionen förhandla om ACTA, ett avtal som är tänkt att gå längre än TRIPS. Att Sverige inte har implementerat IPRED1 och att regeringen inte vet vad dom tycker om IPRED2 är tydligen inget hinder för att ge kommissionen grönt ljus att förhandla fram ny immaterialrätt.

  Det märkliga är att under hela den relativt utförliga debatten i riksdagen om fildelning i april i år nämndes inte det nya avtalet med ett enda ord, trots att syftet är bland annat ytterligare åtgärder mot piratkopiering. Och så vitt jag vet så tas just Internetdistribution upp som ett särskilt prioriterat område. Hade varit intressant att höra om Sveriges instruktioner till kommissionen i det ämnet eftersom Sverige är rätt bra på just det. Nästan världsbäst har man hört.

  Inte heller nämns ACTA i utkastet till det 18-månadersprogram för rådet som har utarbetats av de kommande franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen. För övrigt ett dokument som borde få väldigt mycket uppmärksamhet - särskilt som Frattinis gamla PNR-förslag också handlar om svenska medborgares personuppgifter (se avsnittet om informationsutbyte sidan 73). Och särskilt som t ex medlemskap i fackförening absolut inte kommer att lagras i din reseprofil.

  Det ska bli spännande att se i vilken utsträckning miljöpartiets kommande internomröstning om EU-medlemskap blir baserad på vad som egentligen händer i EU, eller på vad miljöpartisterna tror att EU håller på med.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (12 augusti, 2008 21:24) : 

  Erik H och Tor, tack för tipsen!

  Erik, nu faller du just den fällan jag varnade för: "vad som egentligen händer i EU" och "EU håller på med" är inga rimliga beskrivningar av den rapport jag skriver om. Det sker dagligen saker i EU-länder som inte är representativa för EU, trots att "händer i EU". Och "The Future Group" är ingen officiell EU-instans.

   

  Blogger Unknown skrev... (13 augusti, 2008 00:44) : 

  Nu tror jag du missförstår dig själv Jonas. Du ställer i inledningen "EU-förslag" från t ex lobbyorganisationer mot "synnerligen betydelsefulla möten och rapporter". Alltså skrönor mot verklighet, och det gör du bra. Du verifierar till och med det verkliga allvaret i den informella framtidsgruppens planer med ett uttalande från en statssekreterare vid justitiedepartementet.

  Om du närläser framtidsgruppens rapport och jämför med texten i rådets 18-månadersprogram, och det som läckt ut från ACTA-förhandlingarna, så ser du att inneållet är väldigt lika. Inriktingen är klar, det här är vad EU håller på med.

  Spänningen mellan fantasi och verklighet gäller för övrigt inte bara miljöpartiet. Vi är alla indragna i liknande processer ;-)

  p.s. jag tycker att det är värt att notera att ACTA kopierar förslag från IPRED2 och att - tajmingen är viktig här - förhandlingarna om ACTA drogs igång ungefär samtidigt som behandlingen av IPRED2 avstannade i europaparlamentet (antagligen på grund av oegentligheter i förstabehandlingen)

   

  kommentera