Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, maj 04, 2009

  Alliansen satsar mer på reklam

  [UPPDATERAD] I dag presenterar Arbetarrörelsens tankesmedja en rapport om varifrån partierna får sina ekonomiska resurser.

  Politikerbloggen skriver redan nu om att moderaternas ”hemliga insamlingar” gav partiet en större kampanjkassa än något annat parti inför valet 2006.

  I rapporten konstateras att ett vanligt förekommande påstående från företrädare från de borgerliga partierna och även företrädare för det svenska näringslivet är att socialdemokraternas stöd från fackföreningsrörelsen gör att partiet hamnar i en otillbörlig beroendeställning. Men som framgår av rapporten så överstiger moderaternas insamlade medel med råge de intäkter som socialdemokraterna får från fackföreningsrörelsen.

  Under valåret 2006 samlade moderaterna in över 30 miljoner kronor i gåvor från enskilda och andra bidragsgivare, vilket är betydligt mer än alla de övriga riksdagspartierna tillsammans (sammanlagt ungefär 4,2 miljoner kronor).

  Men minst lika intressant som intäktssidan är att granska vad partierna använder sina pengar till. Att annonsera i tidningar, etermedier, på annonstavlor etc., är i en valrörelse den största kostnaden för partierna vid sidan av personalkostnaderna. En jämförelse baserad på uppgifter från Sifo Reklammätningar visar att de borgerliga partierna i valrörelsen 2006 lade betydligt större summor på att köpa medieutrymme än de rödgröna.

  Av rapporten från Arbetarrörelsens tankesmedja framgår att de borgerliga under det tredje kvartalet 2006, det vill säga under valrörelsens slutspurt, lade uppskattningsvis 122 miljoner kronor på annonser i bland annat dags- och kvällspress. Under samma period lade de rödgröna uppskattningsvis 77 miljoner kronor. De borgerliga kunde i valrörelsens slutskede med andra ord satsa 45 miljoner kronor mer på reklam än de rödgröna.

  Mer om detta – och många andra intressanta uppgifter – kan ni läsa i rapporten när den läggs ut publikt efter dagens seminarium.

  * * *

  PS: Rapporten finns nu tillgänglig här.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Alliansen satsar mer på reklam"

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (04 maj, 2009 11:30) : 

  två små frågor.
  1) varför kollar du bara tredje kvartalet och inte hela valrörelsen ?

  2) har du inkluderat kostnaderna för alla Facken som har egna valkampanjer med "rösta socialdemokratiskt" Det är inte triviala mängder pengar.

  /C

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 maj, 2009 11:54) : 

  Christoffer,

  1) Det är inte jag som skrivit rapporten, vilket torde framgå av blogginlägget. Avgränsningar etc är alltså inte mina.

  2) Exakt vilken period av året som bör involveras i en period betecknad "valrörelse" kan givetvis diskuteras, men det förefaller rimligt att fokusera på de månader då de flesta kampanjaktiviteter sker - alltså juli-september.

  3) Av vad jag sett av rapporten så görs även beräkningar av värdet av fackliga organisationers egna valinsatser.

   

  Blogger Carl Norberg skrev... (04 maj, 2009 12:28) : 

  Men att använda individer som Paul Ronge och så vidare, tyder ju på att man tror att sällskapsresan Snowroller är en aktuell film.

  Det må ju ha varit så att man ville förlora det förra valet, men denna gång så måste man ha ett realpolitiskt budskap som man förmedlar, och det räcker alltså inte med att enbart relatera sin politik till andra politiska parter, den måste främst relateras till verkligheten istället.

   

  Anonymous Ubbe skrev... (04 maj, 2009 12:56) : 

  Den vanliga diskussion om hur man ska värdera arbetet/timarna som personer med olika uppdrag inom LO-förbunden lägger ner på kampanjarbete skall värderas dycker upp som gubben i lådan.
  Detta är den mest frekvent använda ingången för borgerliga sympatisörer för att undvika diskutera finansiering som kommer de borgerliga partierna till del.

  Vad gäller arbete som fackliga företrädare lägger ner brukar man från borgerligt håll räkna antalet personer som är fackligt engagerade, antalet timmar per valrörelse de lägger ner och ultiplicera detta med en ansatt timlön och så får man fram ett stöd som vida överstiger det som LO-förbunden redovisar i sina årsredovisningar.

  Det som haltar i resonemanget är att det absoluta flertalet av (S) kampanjarbetare med fackliga uppdrag kampanjar på sin fritid - någor jag själv vet då min far höll på med detta under många år, samt hans fackliga vänner inom Metall.
  Min far och hans fackliga kollegor tog inte ut någon ersättning för kampanjande på kvällar och helger och många av dem har fortsatt på samma vis nu när de är pensionärer.

  Mig veterligen räknar man inte på samma sätt när (M) är ute och kampanjar.
  Jag tror dock att det kan skava lite hos vissa att så många ställer upp ideellt.

  Nu åter till kärnan - när får vi veta hur mycket Tornet bidrar med, vilka som är medlemmar i Tornet och hur de tillåts påverka i det fördolda.
  Hur stora är "annonsintäkterna" i medborgaren, samt vilka är det som betalar (enligt medial uppgifter) mycket pengar för annonser i en tidning med mycket begränsad spridning?
  Hur mycket positiv feed back önskas från (M) av annonsörerna?

  Varför är (M) så rigida i sitt motsånd till öppen redovising av kampanjmedel?
  Så som f.d. kampanjare i Sverige i Europa inser man lätt och snabbt att Svenskt Näringsliv pumpar in avsevärda mängder kapital till diverse kampanj/propaganda-organ och tankesmedjor som ligger (M) nära ideologist.

   

  Blogger Erik Gertkvist skrev... (04 maj, 2009 13:21) : 

  "Varför är (M) så rigida i sitt motsånd till öppen redovising av kampanjmedel?"

  Kanske för att moderaterna minns löften om att brännmärka de som talar illa om (SAP-)Sverige, bojkottförslagen mot företag som medverkade i 4 oktober-demonstrationer och utfall mot yrkesgrupper som yuppies mm.

  Eller för att AFA, RTC och andra skulle kunna börja idka "antifascistisk agitation" genom att börja förfölja personer som ger pengar till olämpliga partier bidragsgivare. Har inte Ubbe läst tex. http://washingtontimes.com/news/2009/mar/23/pestered-prop-8-donors-file-suit/?

  För i konceptet "demokrati" ingår också "att inte förföljas för sina politiska åsikter och aktiviteter".

   

  Blogger Carl Norberg skrev... (04 maj, 2009 13:42) : 

  Varför någon vill verka emot en öppen redovisning av kampanjmedel, är detsamma som att givandet inte skall kunna ske anonymt.

  Alltså rena dumheterna, detta måste vara upp till den givande individen, och inget annat.

  Frivilliga gåvor måste givetvis kunna ges anonymt.

   

  Blogger Hansa skrev... (04 maj, 2009 14:56) : 

  Hörni socialdemokrater.. Hur är det med LOs stöd till SAP? Rent moraliskt ter sig det mycket mer bekymmersamt att LO har en ordförande som samtidigt sitter i VU i SAP än att Moderaterna lyckas attrahera pengar från privatpersoner (som mig). Vad är liksom mest korrupt?

   

  Anonymous Ubbe skrev... (04 maj, 2009 16:01) : 

  Carl Nordberg:
  Alltså, om LO-förbunden börjar ge pengar anonymt till SAP är det OK, för att om det är frivilla gåvor måste de kunna ges anonymt i enlighet med ditt resonemang.

  Vad gäller samverkan SAP-LO baseras det på det som benämns "Facklig-politisk samverkan" och stammar tillbaka till 1898 då LO bildades och man, tro det eller ej, var tvungen att vara med i SAP för att få vara med i LO.
  SAP och LO är historiskt sett två ben på samma organisation.
  Det är ju dessutom tämligen uppenbart att det finns en samverkan mellan SAP och LO, då man precis som Hansa påpekar att LO-ordf sitter i SAP:s VU.

  Vilka privata pengar är det (M) attraherar - föreningen Tornet blir allt mer intressant. Föreningen bidrar med stora (okänt hur stora) summor pengar till (M) och de anonyma medlemmarna ges tillträde till (M)-ministrar i hemliga möten där de får diskutera vilken politik som ska föras.
  Att Hansa väljer att bidra privat är ju et tecken på persoligt engagemang och kan ju ses som hedervärt även om det inte förändrar problemet med STORA annonyma givare med olika agendor.

  Gertkvist:
  Hot är som princip alltid fel, framförallt sådant som AFA m.fl. ägnar sig åt - lite raljant utryckt så har de inte all indianer i kanoten - dessvärre.
  De retoriska utfallen i hetsiga kampanjer är kanske något som alla, oavsett politisk hemvist, bör fundera kring ibland. Jag tänker inte ta upp alla fall om landsföräderi, kommunistsymatier, diktaurstöd etc. som kommit från borgerligt håll mot (S).
  Dock - anser man sig stå för öppenhet för andra bör man föregå med gott exempel.

   

  Blogger Hansa skrev... (04 maj, 2009 16:20) : 

  Ubbe: Vad ser du för komplikationer med att ha en LO-ordförande som samtidigt sitter i VU i SAP? Jag är intresserad av din reflexion kring detta.

   

  Anonymous Ubbe skrev... (04 maj, 2009 17:02) : 

  Inga större problem än den vandring som skett mellan uppdrag hos (M), i (M)-ledda ministärer och Svenskt Näringsliv.

  Det kan komma att utvecklas till ett problem om det blir så att (S)-väljarna inom de olika LO-förbunden hamnar i minoritet, dock gäller ju fortfrande att det är öppna kort att LO-ordf sitter i VU.

  Lite mer intressant kanske att granska alla de s.k. tankesmedjor etc som finns på den borgerliga sidan och se vilka namn och kopplingar som dyker upp.

   

  Blogger Erik Gertkvist skrev... (04 maj, 2009 17:43) : 

  "Dock - anser man sig stå för öppenhet för andra bör man föregå med gott exempel."

  Har moderaterna särskilt hävdat sig stå för öppenhet vad gäller bidrag till politiska partier? Om inte är ovanstående meningslöst.

  Ubbe medger själv att AFA kan göra vad tusan som helst. Gissa dock vem som löper störst risk att drabbas av dem - den som ger 500 kronor till SAP eller den som ger 500 kr till Moderaterna? Om Nationaldemokraterna brukade bränna ner S-lokaler och misshandla socialdemokratiska kommunalråd misstänker jag att Ubbe skulle vara betydligt mindre intresserad av att förse dem med en lista på bidragsgivare ...

   

  Blogger Hansa skrev... (04 maj, 2009 17:46) : 

  Ubbe: Låt säga att Alliansregeringen kommer med ett förslag (låt säga inom energiområdet) som går i linje med LOs kongressbeslut i frågan men som går på tvärs med SAPs linje; hur ska LOs ordförande väga sina roller? Är hon i detta läge medlem i VU eller är hon LO-ordförande?

   

  Blogger Calle Fridén skrev... (04 maj, 2009 21:22) : 

  LO:s ordförande är alltid först och främst LO:s ordförande. Och kan ni inte historien är det kanske dags att uppdatera sig - det finns en historisk koppling mellan SAP och LO som är svår att komma förbi.
  Men naturligtvis är det bedrövligt att enskilda partier kan få miljontals i gåvor utan att det framgår vem som betalat vad. Är det ingen som ser ett problem i att - hoppsan - ett företag som får ett lönsamt statligt kontrakt, också kan ha en ägare som pumpat in miljoner till det största regeringspartiet?
  Vi har ett problem där. Och det kanske finns en del byk att tvätta bakåt?

   

  Blogger Hansa skrev... (04 maj, 2009 23:18) : 

  Calle Fridén: Men om det nu är så att LOs linje stämmer bättre överens med Alliansens i en fråga så menar du alltså att Wanja Lundby Wedin skulle gå på LO-kongressens och Alliansens linje framför SAPs?

  Tillåt mig att skratta högt!

   

  Anonymous Ubbe skrev... (05 maj, 2009 06:54) : 

  Hansa:
  Du byter ämne och diskuterar Wanja Lundby-Wedins olika roller - istället för frågan om redovisning av finasiering.
  denna glidning i diskussionen beror enligt min tolkning på att dina argument för hemlig finansiering för (M) har fallit och att du önskar ett byte av fokus.

  För övrigt är Calle Fridéns kommentar rätt, man måste förstå de historiska sambanden - ta t.ex SSU, det är såväl ungdomsförbund åt (S) som åt LO, men det är en annan diskussion.

  Varför vågar(?) inte (M) redovisa sina bidragsgivare? Är det av rädsla för att visa upp vilka som de facto påverkar politiken, vilka lobbygrupper som får hemliga möten med (M)-lednigen?

  Läs nu:
  http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/AT/IMAGES/PARTIFINANSRAPPORT.PDF

   

  Blogger Hansa skrev... (05 maj, 2009 11:51) : 

  Ubbe: Jag är inte intresserad av att diskutera konspirationsteorier.
  Däremot är jag intresserad av att avslöja det monumentala hycklandet och grandiosa självbild som är SAPs och dess anhängares främsta kännetecken. Jag konstaterar att du hänvisar till historia när du ska bortförklara korruptionen som SAP och LO gemensamt står för.
  Rörelsens tid nalkas slutet.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (05 maj, 2009 12:35) : 

  Okej, om alla nu tar ett djupt andetag och skruvar ned volymen lite så skulle det vara uppskattat. Håll er till ämnet om ni vill kommentera här. Privata politiska debatter får ni sköta på annat håll.

   

  kommentera