Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, juli 21, 2009

  Gör din plikt, kräv din rätt

  Jag är en varm vän av kollektivtrafik. Jag åker tunnelbana i princip dagligen och tycker hela idén är suverän. Och självklart betalar jag för mig. Därför blir jag oerhört provocerad av kampanjer som Planka.nu.

  Om du gått på bio i Stockholm i sommar har du säkert sett en reklamfilm som belyser några av de problem som uppstår med en kollektivtrafik där ingen tar ansvar och betalar for sin resa:  SL har även satt upp affischer i Stockholms tunnelbana som komplement till filmen. Dessa har sedan försetts med klistermärken från Planka.nu, som uppger sig arbeta för en avgiftsfri kollektivtrafik.

  Att uppmana människor att planka; inte betala för sig i kollektivtrafiken – och därmed minska intäkterna för SL – ska alltså ses som ett steg mot avgiftsfrihet. Resonemanget är så dumt att man blir gråtfärdig. Det är ungefär lika begåvat som att stjäla bröd från butiken i protest mot att mat kostar pengar.

  I själva verket innebär plankarna ökade kostnader för SL och i förlängningen höjda avgifter för den majoritet som gör rätt för sig och betalar för de tjänster man utnyttjar.

  När jag var aktiv i SSU i slutet av 80- och början av 90-talet, drevs kravet på en avgiftsfri kollektivtrafik. Det var, och är, en tilltalande tanke – men för att vara genomförbar så måste man vara beredd att betala kostnaden för det på något annat sätt; exempelvis genom en rejält höjd skatt eller en massiv ökning av reklam och andra kommersiella aktiviteter i lokaltrafiken.

  Under samma tid var nyliberala Frihetsfronten väldigt aktiva i den politiska debatten, med slagord som att ”Skatt är stöld”. Samma tankegångar fanns på den tiden hos MUF som drev en liknande agenda och arrangerade manifestationer mot skatt till gemensamma angelägenheter.

  Frihetsfronten och MUF agerade i någon mening konsekvent i förhållande till en libertariansk logik om en minimal stat. Som en parallell kan det konstateras att Planka.nu enligt egen uppgift startades av syndikalister, vars långsiktiga mål är ett avskaffande av staten. För människor med en lite mer verklighetsförankrad syn på tillvaron så vill jag påminna om ett gammalt slagord inom arbetarrörelsen som fått utgöra rubrik på detta inlägg. Det torde vara tillämpbart även inom kollektivtrafiken.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Gör din plikt, kräv din rätt"

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 juli, 2009 11:38) : 

  På Planka.nu;s hemsida finner man bland annat följande ”visdomar”
  ”Det är dyrt att resa kollektivt. Men att resa kollektivt är något som dom flesta, framförallt i stadsregionerna är tvungna att göra för att ta sig till och från jobb, skola, vänner, nöjen, vårdcentral, bibliotek och mycket annat. Kollektivtrafiken är inget man kan kompromissa kring. Den utgör en livsnerv i staden och den är en kollektiv angelägenhet som är en förutsättning för alla som inte har råd med bil eller annan transport. Att kollektivtrafiken är dyr är ett problem för många.””
  Jag tror inte att dom är så korkade så att dom tror att det blir billigare att producera en bussresa eller köpa in ett tunnelbanetåg bara för att dom plankar.
  Bombardier (eller vem det nu är som levererar tunnelbanetågen) tar säkert lika mycket betalt även om dom plankar eller ej.

  Vad dom egentligen vill är nog bara att några andra än dom själva (tex bilisterna genom högre skatteuttag) ska betala för deras tunnelbaneåkande.
  Egentligen är väl deras åsikter rätt så typiska för den Svenska vänstern av idag. Någon annan ska betala.
  Lars J

   

  Anonymous Tomas M skrev... (21 juli, 2009 14:18) : 

  Receptet för att slippa plankarna är enkelt: öppna spärrarna och öka biljettkontrollerna. Det hoppas jag en rödgrön landstingsmajoritet ska våga göra! Vi kommer ingen vart så länge risken att åka fast är minimal.

  Skriver mer på min egen blogg: http://www.melinen.se/blogg/?p=691

   

  Anonymous Marcus skrev... (21 juli, 2009 16:04) : 

  En rejält höjd skatt var ju lagom luddigt formulerat. Alla som tjänar under 42 000 kr/mån skulle tjäna på att betala via skatt istället för med avgifter som ett månadskort. Har du inga bättre argument mot en avgiftsfri kollektivtrafik?

   

  Anonymous Roger Mehr skrev... (21 juli, 2009 16:08) : 

  Jag som inte bor i Stockholm måste säga att det är skit-dyrt att åka kollektivt där om du jämför med andra städer. Och jag tror inte det är en slump att trafiken sköts av ett kapitalisktiskt vinstdrivande företag och att detta hänger ihop.

  Jag kan inte säga att jag ensidigt tar parti för planka.nu men vad är alternativet? Det måste finnas något motsånd som görs mot dessa företag som inkränktar på vår personliga sfär. Infrastrukturen ska vara ren från kaptalister! Samma med sjukvården!

  Snälla Jonas, tänk nu med vänstra sidan av huvudet och försök förstå det som kan synas obegripligt till en början.

   

  Anonymous Valdemar Ledin skrev... (21 juli, 2009 16:10) : 

  Uträkningar visar att alla som tjänar under 42.000 i månaden och åker kollektivt då och då skulle tjäna på en skattefinansierad, avgiftsfri kollektivtrafik. Så det är fullt möjligt att göra den helskattefinansierad och ändå hålla den på dagens nivå, om man sen räknar in alla miljö- och tidsvinster och minskade utgifter för vägbyggen så vore det en samhällsekonomisk vinst med gratis kollektivtrafik.
  Jag föredrar då att kunna ta mig vart jag vill kollektivt utan att behöva vända på sista kronan framför alla vägbyggen som sker som jag aldrig kommer att använda.

  Sen är det klart att majoriteten skulle tjäna på att de rika började betala mer i skatt, de senaste trettio åren har inkomstklyftorna ökat och progressiviteten i skattesystemet minskat. Som ett resultat av det ser vi nedskärningar i vård, skola, omsorg, kultur och allt som gör livet lite uthärdligare. Trots att Sverige blir rikare och rikare för varje år (BNP ökar) blir det färre lärare, sköterskor, dagisfröknar och fritidsledare, de säger att vi inte har råd med välfärd längre, men de som säger det är de som kör runt i de lyxbilar som blir allt vanligare, de som har fått snuskiga summor pengar att markera sin rikedom med genom sänkta förmögenhetsskatter. Samtidigt öser bolagen ut direktörsbonusar och aktieutdelningar istället för att betala en anständig arbetsgivaravgift till sjukförsäkringar, pensioner och eventuellt gratis kollektivtrafik så att dess anställda kan ta sig till jobbet.

  Vi som sossar måste våga driva på för en radikal omfördelningspolitik igen, avgiftsfri kollektivtrafik är en sån fråga

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 juli, 2009 16:39) : 

  re: Roger Mehr
  Du skrev "Och jag tror inte det är en slump att trafiken sköts av ett kapitalistiskt vinstdrivande företag"
  AB Storstockholms Lokaltrafik som sköter trafiken i länet ägs av Stockholms Läns Landsting.
  Styrelseledamöterna utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige. Måhända är det "kapitalistiskt" i vänstertomtarnas värld men de flesta av oss kallar nog detta för "den offentliga sektorn".
  Du skriver även ""Jag kan inte säga att jag ensidigt tar parti för planka.nu men vad är alternativet? Det måste finnas något motsånd som görs mot dessa företag som inkränktar på vår personliga sfär.""
  Det företag du gör motstånd emot är alltså en landstingsägt företag. Avtalen mellan de företag som kör för SL och landstingsägda SL påverkas inte av att du "gör motstånd" utan det enda som påverkas är den gemensamma sektorns inkomster.
  Fortsätt med det
  Lars J

   

  Blogger Wilhelm Svenselius skrev... (22 juli, 2009 00:01) : 

  Jag avskyr själv kollektivtrafik - även om jag ser nyttan med det så avstår jag från att använda den så mycket jag kan. Jag kör bil eller cyklar istället. Men när jag ändå åker så betalar jag för mig, utan undantag.

  Fri kollektivtrafik låter bra i teorin men uträkningarna som gjorts är hopplöst naiva avseende kostnaderna, som skulle skjuta i höjden. Kostnader som då skulle belasta skattebetalarna. Och plötsligt är det inte så många som tjänar på det längre. Varenda jävla tåg, buss och t-banevagn skulle förvandlas till kombinerad ungdomsgård, värmestuga och offentlig toalett. Vandaliseringen skulle gå genom taket.

  Detta skulle förstås skjuta sönder både tillförlitligheten och kundnöjdheten vilket skulle jaga bort alla vanliga, hederliga människor från kollektivtrafiken, trots att man skulle vara tvungen att betala för den. "Solidariskt."

  Nej, se istället till att kollektivtrafiken bär sina egna kostnader, inför riktiga spärrlinjer och satsa mer på vakter som ökar tryggheten och stoppar dräggen som plankar!

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2009 05:56) : 

  Wilhelm S har helt rätt. Självklart så ska resenärerna i kollektivtrafiken betala för sig precis som inom flyget och cpm vi gör när vi tankar vår bil.
  Politikerna bör prioritera att sänka skatten på arbete i stållet för att göra om tunnelbanetåg och bussar till offentliga värmestugor och toaletter
  Thomas Nilsson

   

  kommentera