Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, oktober 18, 2010

  Kan socialdemokraterna vinna valet 2014?

  På många håll pågår nu olika former av valanalysarbete. Siffrorna, budskap och budbärare skärskådas - och förhoppningsvis kan allt detta arbete resultera i underlag för socialdemokratin att stå bättre rustade 2014 är vad som var fallet i år.

  Socialdemokraternas partistyrelse har tillsatt en kriskommission med fyra arbetsgrupper. Arbetet leds av Anna Johansson och Ardalan Shekarabi, och i grupperna ingår ett stort antal människor.

  Även på sajten Eftervalsdebatt.se och på DagensArena.se diskuteras valet och valresultatet ur perspektiv som är intressant för mig som socialdemokrat.

  I Fokus konstateras att när moderaterna efter sitt förlustval 2002 satte samman en analysgrupp så sköttes detta arbete i en betydligt trängre krets. Det är tydligt att det är stora skillnader mellan hur s och m organiserar och bedriver sitt politiska arbete. Moderaterna beskrivs i tidningen som "ett väljarorienterat kampanjparti där partiledningen har en stark ställning och öppet mandat – så länge det går bra", medan socialdemokraterna sägs vara "ett medlemsorienterat folkrörelseparti där både lokalorganisationen och partistyrelsen har inflytande över vad partiledningen gör".

  Båda modellerna har sina fördelar - och nackdelar.

  Jag tillhör dem som tror att det måste till organisatoriska förändringar inom s innan vi på allvar kan ompröva politiken på allvar, och på så sätt vara valbara 2014. Den förändring som verkar vara på gång; en sammanslagning av partistyrelse och riksdagsgrupp till en juridisk enhet, är ett steg på vägen. Men man borde också våra ställa sig frågan om socialdemokraternas drygt hundraåriga organisationsstruktur med partidistrikt, arbetarekommuner och s-föreningar verkligen är det mest ändamålsenliga i dag.

  Jag vill påminna om ett väldigt bra inlägg i den här debatten från Sandro Wennberg, som skriver en berättelse hur det skulle kunna bli när vi tittar tillbaks på valet 2014:

  Kommissionen fick i uppdrag att föreslå stora förändringar i hur partiets sidoorganisationer är organiserade och hur den tidigare rörelsen skulle öppna sig mot andra delar av civilsamhället. Partiorganisationen skulle göras om så att partidistrikten skulle slås samman i regioner och bli basen för partiengagemanget. Begreppet ”partimedlem” användes inte längre och begreppet Arbetarekommuner slopades. Det blev möjligt att organisera sig i nationella nätverk som inte hade någon koppling till en geografisk ort.


  Jag hoppas att kriskommissionärer och människorna i socialdemokratins ledning tar till sig av detta. Efter två valförluster och en kräftgång i opinionen under tio års tid så måste vi borra djupare hos oss själva innan vi kan begära väljarnas mandat igen.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Kan socialdemokraterna vinna valet 2014?"

   

  Blogger Inge skrev... (18 oktober, 2010 11:49) : 

  Jag tror inte på en centralisering av partiets organisation.Det var tack en starkt lokalt arbete vi kunde vinna valet med egen S majoritet i ett stort antal kommuner och städer.

  Det har sedan ca 20 år tillbaka skett en centralisering av tidigare lokalt och folkligt förankrad verksamhet som t.ex. försäkringskassan.


  Jag föreslår att vi i stället för centralisering av partiet decentraliserar så att vi kan arbeta mer kraftfullt även på mindre orter och förorter till städer.

   

  Anonymous Tord Oscarsson skrev... (18 oktober, 2010 13:56) : 

  Partidistrikt samarbetar. Arbetarkommuner samarbetar.Jag tror på mindre enheter som finns nära människor men samarbetar för att vara effektivare.

  Fram till 80-talet var det en princip även i annan verksamhet t.ex. försäkringskassan. Från 1990 och framåt har det i stället skett en centralisering, som inneburit att kunskap om sjuka bara finns på papper. När verksamheten var länsbaserad fick läkare och handläggare som beslutade träffa den sjuke.

   

  Blogger Stig-Björn Ljunggren skrev... (18 oktober, 2010 17:05) : 

  man kan ju tänka sig en assymetrisk organisation, det är inte självklart att organisationesformerna ska vara lika i storstädernas kärnor som ute på landet.
  och att de geografiska och ickegeografiska organisationsformerna finns parallellt

   

  Anonymous Peter Berggren skrev... (18 oktober, 2010 19:22) : 

  Tack för länken till eftervalsdebatten. http://www.eftervalsdebatt.se/

  Bra och tänkvärda artiklar. Dock dåligt med kommentarer.

  Borde uppmärksammas bättre.

   

  Blogger Johan Sjölander skrev... (18 oktober, 2010 21:37) : 

  Tror att Stig-Björn har helt rätt. Vi måste tänka oss en flexibel organisation, med för att ta stockholmsexempel utrymme för både den lokala partiföreninen i Tensta som finns närvarande "på torget" och icke-geografiska grupper som unga s-kvinnor Rebella, varför inte kompleterat med nätverk som sq2540sthlm (för att ta exempel på bra verksamheter som trots allt faktiskt finns). Tror inte att rätt modell är att ovanifrån rita om kartan utifrån någon form av teoretiskt plan för hur det borde få fungera.

  Sedan tror jag att vi måste förstå att ny teknik faktiskt i grunden har ändrat förutsättningarna för folkrörelseorganisering idag, inte minst i storstadsområden med små fysiska avstånd. Se bara på hur förutsättningar för informationsspridning har revolutionerats sedan socialdemokratin som organisation uppstod. Här ligger den stora utvecklingspotentialen; inte i förändrade strukturer utan i förändrade flöden inom organisationen. Jag tror det är mycket där man ska lägga fokus när man utvecklas socialdemokratin som folkrörelseorganisation.

   

  Blogger Sandro Wennberg skrev... (18 oktober, 2010 23:32) : 

  Jonas, tack för cred. Ville bara tipsa om att det också pågår väldigt bra valanalyser och diskussioner på Netroots valanalysblogg, på valanalys.blogspot.com

   

  Blogger Erik Laakso skrev... (19 oktober, 2010 08:23) : 

  Tack för bra inspel Jonas. Organisatoriskt behövs absolut massor göra, Jag tycker Stickan och Sjölandet har bra synpunkter i den frågan.

  Sandro, en fråga. Hur menar du att det pågår bra diskussioner på den valanalyssidan? Av alla inlägg är det bara tre som har några kommentarer alls och på de tre är det 1 - 1 & 2 kommentarer. Intressanta analyser är det förvisso i inläggen dock.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 oktober, 2010 09:00) : 

  Starta en ny papperstidning Morian.Jag köper den direkt,Morian daily tycker jag.Ur socialdemokratiskt perpektiv
  Mia Sjöqvist

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (20 oktober, 2010 10:33) : 

  Inge, jag har inte skrivit någonting om centralisering. Tvärtom tror jag på organisationsformer som i högre grad utgår från den enskilde sossen och hur hon eller han vill nätverka.

  Tord, det viktigaste är nog att höja blicken från hur det ser ut i dag och hur det sett ut tidigare. Vi behöver nog tänka fritt om hur vi kan få en partiorganisation där människor möts på de villkor som passar dem, samtidigt som vi på ett effektivt sätt kan bedriva opinionsbildning och valrörelsearbete.

  Stig-Björn, klokt som alltid. Yrkar bifall!

  Peter, så lite så. Strålande initiativ!

  Johan, klockrent! Yrkar bifall även på detta.

  Sandro, tack för tipset.

  Erik, vi får väl bara hoppas att de kloka kvinnorna och männen i våra valanalysgrupper tar till sig av allt detta kloka. Överhuvudtaget vore det spännande om deras arbete kunde ske hyfsat öppet.

  Mia, tack för förtroendet - men jag tror inte riktigt att jag är rätt person för en sådan satsning. Misstänker också att läsarunderlaget skulle bli något magert.

   

  kommentera