Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, november 05, 2010

  Jan Myrdal erkänner fel

  Justitieombudsmannen (JO) har efter en anmälan från två personer valt att rikta skarp kritik mot Forum för levande historia för utställningen Middag med Pol Pot samt ett filmklipp som använts för att marknadsföra satsningen:


  (Observera att klippet ovan riskerar att plockas bort)

  Forum för levande historia ville, i enlighet med sitt uppdrag om att "belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia", dels skildra de fruktansvärda övergrepp och massmord som skedde i Kambodja under Pol Pot och de röda khmererna - och dels de ideo­logiska skygglappar och selektiva seende som fick en svensk delegation bestående av bland andra Jan Myrdal undvika att se vad som pågick när de besökte landet 1978.

  Man kan självklart ifrågasätta om en statlig myndighet - som Forum för levande historia i formell mening är - ska bedriva sådan här verksamhet. Och genom åren har man också kritiserats för att vara opinionsbildande. Samtidigt ska man komma ihåg att också statliga museer och högskolor är myndigheter som genom utställningar, marknadsföring och andra satsningar gör nästan precis samma sak. Exakt vilka konsekvenser JO:s kritik nu får för Forum för levande historia och andra myndigheter som på olika sätt försöker levandegöra och illustrera historien ska bli mycket intressant att se.

  Så vitt jag uppfattat kritiken från JO så handlar den framförallt om att Forum för levande historia anses ha förlöjligat de som deltog i resan till Kambodja. Eh, jaha? Men förlöjligade de inte sig själva rätt ordentligt genom att ställa upp som propagandister för Pol Pot? Och har inte minst Jan Myrdal fortsatt att förlöjliga sig genom att under alla år sedan dess vidhålla att han och hans kamrater inte gjorde något fel och att röda khmererna var missförstådda?

  Och innebär JO:s kritik att Forum för levande historia samt statliga museer och högskolor inte heller får framställa svenska nazister på 1930-talet eller männen bakom Rasbiologiska institutet som löjliga personer?

  Det enda riktigt positiva i spåren av JO:s beslut är att Jan Myrdal, sannolikt för första gången någonsin, nu erkänner att han haft fel. Dessvärre inte om Pol Pot, utan att han underlät att själv JO-anmäla Forum för levande historias utställning och film.

  * * *

  PS: Jo, jag har själv arbetat på Forum för levande historia och kan därför självklart ses som jävig i den här frågan. Mitt vikariat där tog dock slut för två och ett halvt år sedan, och jag har inte själv alls varit inblandad i utställningen Middag med Pol Pot.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Jan Myrdal erkänner fel"

   

  Anonymous Markus Hedblom skrev... (05 november, 2010 12:55) : 

  Förlöjligande leder sällan till förståelse. Jag förstår inte riktigt hur det att förlöjliga någon ska leda till förståelse för hur det kunde gå så att Pol Pot kom till makten och agerade som man gjorde osv. Det är ju faktiskt del av ett världspolitiskt sammanhang som för att förstås även borde berätta till exempel om hur det var i Ryssland innan Sovjetunionen och varför Lenin inte kunde låta bli att göra statskupp, västmakternas agerande, Stalin, kalla kriget osv. Allt hänger ju faktiskt ihop.

  På samma sätt tycker jag inte att det hjälper människorna, övriga apor (observera att det inte är att förlöjliga att kalla människor en form av apor) och resten av världen/universum att förlöjliga alle de människor som begick Hitler-Tysklandbrott utan att det sedan fick konsekvenser annat än för en oerhört liten del av dom. Vi kan alla begå hemskheter, det intressanta är väl att de allra flesta av oss kanske gör det utan att vara medvetna om det, det är väl just på det viset man begår hemskheter. Så innan du börjar förlöjliga, var försiktig så att du inte förlöjligar dig själv (utan att veta om det).

  Förlöjligande är inte hederligt skulle jag vilja säga. Det luktar ruttet. Var det inte precis det Hitler höll på med? Och är det inte just det man fortfarande gör i "eliten"? Förlöjligar för att förleda, skapa utrymme för osanningar och falskhet, så att "eliten" sitter "trygt"? Gärna genom att uppmuntra förlöjligande i samhället i stort?

  Bara för att rätta en kritisk blick mot det att det att förlöjliga skulle vara en sådan styrka för demokratin.

   

  Blogger profanum_vulgus skrev... (05 november, 2010 14:55) : 

  Fast Myrdal har ju under 35 år mellan sin resa till Kambodja och Forum för levande historias snaskiga högerpropaganda öppet erkänt att han hade fel om Kambodja. Det är ju bara det att Forum för levande historia "glömde" att kolla upp vad de tre skrivit och sagt om Kambodja från 1979 och framåt.

  Lustigt nog "glömde" man också att nämna att USA och stora delar av västvärlden liksom den svenska högern stödde PolPot och betraktade honom som Kambodjas legitima statschef från 1979 till 1992, alltså när folkmordet var KÄNT till skillnad från de maoister som stödde honom innan folkmordet var känt.

  Det är ju inte så konstigt att röda khmererna inte ledde utländska journalister till tortyrcentraler och avrättningar. Det gör ju faktiskt inte USA, Saudiarabien, Jemen, Afghanistan, Kina eller några andra länder heller. Ska alla som besökt de länderna utan att ha sett tortyr och avrättningar förlöjligas också?

   

  Blogger Stig-Björn Ljunggren skrev... (05 november, 2010 18:16) : 

  Jag har själv hört Jan Myrdal prata om denna resa, jag har också hört andra i resesällskapet, och det var rätt och slätt så att de inte såg några folkmord. Redan då diskuterade de huruvida det var möjligt att missa det som hände eller inte. Så problematiseringen fanns där. Däremot var propagandastycket från Forum inte speciellt problematiserande, som nämnts här, skälen till sammanbrottet i Kambodja kan inte bara skyllas på att Pol Pot var ond. Slutligen: Det avgörande då var dessutom att Vietnam, med Sovjet i ryggen, invaderade landet. Några inom vänstern var för detta, andra var emot. Och de senare valde att stödja Pol Pot, inklusive alla de regeringar som fortsatte att ha diplomatiska förbindelser med khmererna, även Sverige eller va?

   

  Blogger Hampus Eckerman skrev... (06 november, 2010 04:24) : 

  JO klandrar Levande Historia på följande punkter:

  * Det är olagligt för en informationsmyndighet att peka ut icke-offentliga personer.

  * Utställningen visade upp felaktiga uppgifter som de vägrade att korrigera.

  * Utställningen var integritetskränkande.

  Vi måste naturligtvis minnas att det var moderaternas Gösta Bohman som ivrigast fördömde Vietnams invasion och kallade den för ett folkrättsbrott. Sverige gav dock inte USA sitt stöd i FN när USA drev igenom att Pol Pots organisation skulle fortsätta representera Kambodja istället för den av Vietnam tillsatta regeringen.

  Så varför tog inte utställningen upp Gösta Bohman? Det kan man grubbla över. Antagligen för att man helt enkelt varit för lata för att bedriva research på Levande Historia.

   

  Blogger Niklas Kolhammar skrev... (06 november, 2010 13:12) : 

  " senare valde att stödja Pol Pot, inklusive alla de regeringar som fortsatte att ha diplomatiska förbindelser med khmererna, även Sverige eller va?"

  om du anklagar andra för att inte problematisera så kanske du bör nyansera en del själv Stig-Björn. Även den vietnamesiska kommunistockupationen förtryckte och mördade oskyldiga. Det tråkiga var att allehanda demokratiska moståndsrörelser bakades ihop av FN i en synnerligen ofrivillig koalition som senare omvärlden ombads ha kontakt istället för ockupationsmakten då invasionen ansågs vara folkrättsvidrig (samma folkrätt som inte försvarade civilbefolkningen mot Pol Pot). Så nej, omvärlden hade inte kontakt med röda khmererna, utan med en motvillig koalition där khemrerna ingick. De soim stod bakom Pol Pot var Kina, inte USA

   

  Anonymous Markus Hedblom skrev... (06 november, 2010 16:56) : 

  Niklas Lindgren skriver något som mynnar ut i att Kina alltid stött Pol Pot och att USA aldrig gjort det. Lite mer nyanserat än så är det kanske. Och varför är det så viktigt att ha det till att USA aldrig stött Pol Pot? Eftersom USA skulle vara någon sorts altruistisk fredsduva i så fall?

  Säga vad man vill om Kina, men inte ska man väl börja påstå att Kina sedan Västvärldens kolonialisering och imperialism är den makt som ställt till med mest elände ute i världen. Inte minst har ju Västvärlden genom sitt agerande gjort sig i allra högsta grad delaktig i den historia som ledde till att till exempel Mao kom till makten.

  Man får lite känslan av att somliga tror att Pol Pot är nyckeln till att förstå vem som är goda och vem som är onda i världen, men kära nån vilken konstig syn det är. Överhuvudtaget speglar det en oerhört onyanserad och orealistisk tillnärmning till världen att vilja dela in i "onda" och "goda", det får mig att tänka på Västvärldens benägenhet att vilja betrakta sig som någon sorts objektiv, universell domare. Detta tas upp i norska Klassekampen i samband med en kronik som kritiserar utdelandet av Nobels fredspris, ett pris som typiskt följer den amerikanska utrikespolitiska linjen (Obama, Kissinger...):
  ------------
  "Mye kunne vært sagt om denne kronikken, den er åpenbart et uttrykk for den kinesiske regjeringens syn på årets fredsprisutdeling. Likevel er den tankevekkende fordi den stiller spørsmål ved det som oppfattes som en dominerende vestlig fortelling om verden, som i liten grad tar inn over seg andre perspektiver. Nobelkomiteen forholder seg også i stor grad til offisiell vestlig politikk. Det kan for eksempel ikke være noen annen grunn til at USAs president - av alle - fikk fredsprisen i fjor. Kineserne påpeker at «menneskerettighetenes suverenitet som konsept» blir svært «diskutabelt når vestmaktene alltid er dem som intervenerer, mens utviklingslandene er henstilt til å bli intervenert. Når USA nekter menneskerettighetsgrupper å besøke Guantánamo-basen, illustrerer det tydelig at et slikt konsept ikke gjelder dem som forfekter det», hevder kineserne.

  * Vi mener kampen for demokrati, utvikling og menneskerettigheter er verdensomspennende, men det er ikke det samme som at enhver vestlig (les amerikansk) intervensjon i andre land er legitim. Frigjøring må være folkets eget verk. Det er også avgjørende å forstå i hvilken grad den offentlige debatten også i Vesten er skjevvridd. Mens overgrep og kvinneundertrykkende praksiser i Iran og på «den gale siden» i Afghanistan får ekstremt stor oppmerksomhet, forbigås tilsvarende praksiser i Saudi-Arabia - USAs allierte i den muslimske verden - nærmest i stillhet.
  -----------------------
  Från http://klassekampen.no/58132/article/item/null/skjevvridning

   

  Anonymous Niklas skrev... (07 november, 2010 12:22) : 

  Jag har inte läst JO:s uttalande, men två kommentarer.

  1. Man får hoppas av högskolor, universitet och museer är något mer seriösa när de gör utställningar och projekt samt att dessa visar flera olika perspektiv och historiska utgångspunkter.

  2. Statliga myndigheter med uppdrag att skriva historia som tilltalar makthavarna ska inte finnas. Om statliga myndigheter fristående gör olika projekt är det inget problem, men det är problematiskt med statligt styrd historieskrivning som både är styrd i den meningen att den ska vara idealistisk (anklaga i idéerna för historiska händelser) och rikta sig mot vissa idéer (nazism eller kommunism) och dessutom göra det med bristande problematiseringar.

   

  Anonymous Ulf Börgesson skrev... (07 november, 2010 20:06) : 

  Klassekampen. Muahaha!

   

  Anonymous Markus Hedblom skrev... (08 november, 2010 10:05) : 

  Du kanske arbetar på Forum för levande historia, Ulf Börgesson?

   

  kommentera