Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, oktober 27, 2005

  Smutsig valkampanj 2006?

  [UPPDATERAD] Kommer valkampanjen nästa år bli smutsigare än tidigare år? Den frågan diskuterades på tidningen Resumés frukostseminarium i morse, där alla riksdagspartiernas press- och informationschefer (utom vänsterpartiets - "de tuggar teser i stället", sa miljöpartiets Magnus Johansson) frågades ut om valbudgetar och stratgier. Detta skedde till en början i form av att redaktör Viggo Cavling ställde frågor till panelen som de fick besvara genom att räcka upp handen, varefter följdfrågor ställdes. På så sätt framkom bland annat att endast moderaternas kommunikationschef Per Schlingmann trodde att Feministiskt initiativ och Junilistan skulle komma in i riksdagen. Schlingmann var också ensam om att tro, åtminstone uttalat, att bloggarna skulle få betydelse i valet genom att granska och påverka valrörelsen.

  Alla betonade vikten av det personliga mötet och att kommunicera med väljarna direkt. Många trodde att det skulle bli en smutsig kampanj, men samtliga i panelen bedyrade att just deras parti inte skulle ta till några smutsiga tricks. Socialdemokraternas kommunikationschef Carina Persson påminde om kosackvalet 1928 och att det fanns en lång tradition av smutsiga inslag i valrörelser, inte sällan från partiernas ungdomsförbund. Alla vittnade dock om gott samarbete med sina ungdomsförbund, inte minst miljöpartiets Magnus Johansson vars ungdomsförbund enligt honom "förbundit sig" att driva mp:s politik.

  I panelen kunde anas ett visst avståndstagande från frågeställningen om vilka "knep" man skulle använda sig av i valkampanjen. Centerpartiets informationschef Lena Holmestig trodde att reklam möjligen kunde förstärka i medvind, men aldrig så innovativ och bra reklam hjälper inte om inte budskapen bär. Socialdemokraternas Carina Persson betonade att "det är politiken som avgör". Hon trodde också att de flesta väljarna ännu var fullt engagerade med vardagsbestyr som att hämta på dagit och välja telebolag, och det mest var ordentligt politiskt engagerade - som dem på plats vid seminariet - som uppfattade att någon egentlig valrörelse pågick redan nu. Enligt Carina Persson drar valrörelsen inte igång på allvar förän i början av augusti 2006. Detta höll de borgerliga inte med om utan påminde att de startat redan för ett år sedan, och menade att detta inte alls var för tidigt.

  En slutsats man kunde dra av seminariet var att partierna i den så kallade borgerliga alliansen var väldigt samspelta och det var Per Schlingmann som styrde showen. Ett särskilt svagt intryck gjorde kristdemokraternas informationschef Anders Löwenberg, ett problem han symptomatiskt nog delar med sin partiledare.

  Resumé tv kan man se utdrag från seminariet samt kommentarer från bland andra eder bloggare.


  Kommentarer om "Smutsig valkampanj 2006?"

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 oktober, 2005 15:17) : 

  Valrörelsen behöver väl inte bli så smutsig från borgerligt håll.
  Det är ju bara att ta upp alla sanna (s)kandaler. Och fler verkar dom ju bli.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (27 oktober, 2005 16:41) : 

  Jo, det är som jag skrev här, att man nog tyvärr inte kan skylla all nyhetsrapportering om maktspel och affärer enbart på medierna.

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 oktober, 2005 20:34) : 

  Här tar du upp en intressant frågeställning, växelverkar bloggarna med samhället eller påverkar samhället bara bloggarna. Är det, som jag tror, att bloggar till mestadels skrivs och besöks av en relativt liten och politiskt intresserad och aktiv skara?

   

  Blogger Tomas Melin skrev... (29 oktober, 2005 18:12) : 

  Lite kort information bara med anledning av foljande citat:
  "inte minst miljöpartiets Magnus Johansson vars ungdomsförbund enligt honom "förbundit sig" att driva mp:s politik."

  Gron Ungdom for samma politik som moderpartiet. Det star i vara stadgar. Det kan uttryckas som att GU for MP:s politik, men i praktiken ar det var gemensamma politik, da GU har ett mycket stort inflytande pa Mp:s kongress och har drivit igenom stora delar av partiprogrammet exempelvis.

   

  Smutsig valkampanj 2006?'">kommentera