Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, januari 27, 2006

  Lätt att argumentera i överläge

  "Det är nästan lite rörande att i synnerhet socialdemokraterna så krampaktigt värnar om sina fåtaligt kvarvarande ledarsidor. Varför just denna form av opinionsbildning uppfattas som så enormt betydande och exklusiv, att den i utrotningshotade fall måste stödjas med skattemedel är dock svårt att förstå." (Källa: Borås Tidning, 2006-01-26)

  Så här kommenterar Borås Tidnings moderata ledarsida det utredningsförslag som häromdagen presenterades om framtiden för presstödet och den mediala mångfalden. Det är nu inget nytt att moderata och liberala ledarsidor är motståndare till presstödet, i likhet med deras partipolitiska motsvarigheter i riksdagen. Det som är anmärkningsvärt med det ovanstående citatet (som för övrigt var återgivet i obundet moderata Svenska Dagbladet - en tidning som själv tar emot en hel del presstöd och som på ledarplats brukar ligga lågt om presstödet) är den noncharlans man visar för det faktum att tidningar med borgerliga ledarsidor fullständigt dominerar den svenska dagspressmarknaden. Och dagstidningar är, trots ett rikt utbud av andra mediekanaler, fortfarande den främsta nyhetsförmedlaren i Sverige enligt flera undersökningar. Och det är ju förstås lätt att avfärda betydelsen av medial mångfald när man själv är i kraftig majoritet.

  Jag påstår nu inte att dagens presstödssystem är optimalt. Det är helt sant att det kom till i en helt annan tid med ett helt annat medielandskap. Men det betyder inte att det är fel på tanken att värna mångfalden. Nyhetsförmedlingen blir bättre och vi mediekonsumenter får en mer heltäckande bild om det finns fler aktörer, fler vinklar och fler politiska utgångspunkter i rapporteringen och kommenterandet av händelser i vår omvärld.


  Kommentarer om "Lätt att argumentera i överläge"

   

  Blogger Erik skrev... (27 januari, 2006 15:30) : 

  Med tanke på att press-stöd endast delas ut till politiskt korrekt media kan man knappast hävda att det främjar mångfald.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (27 januari, 2006 15:58) : 

  Jo'rå, eftersom ni icke-politiskt korrekta är emot mångfald...

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 januari, 2006 19:54) : 

  Jag läste citatet från Borås tidning i SvD - en tidning som bortsett från de senaste årens kommentarer av journalister har haft förmågan att rimligt skilja på nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen. Det jag läste in var att de ifrågasätter tidningars opinionsbildande egenskaper - och det gör de med all rätt. Det är i huvudsak vi redan politiskt aktiva som läser ledarsidorna medan de flesta läser nyhetsartiklarna.

  Kvällspressens snedvridna urval av nyheter och sätt att styra vår uppfattning av världen genom rubriksättning bidrar säkert mer till opinionsbildningen än t.ex. Aftonbladets ledarsida.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (27 januari, 2006 21:44) : 

  Visst är det så att vi är rätt få som läser ledarsidor. Men jag tror att det har betydelse, inte minst för äldre läsare, vilken politisk tendens en tidning har. Jag gillar SvD, men jag vet många äldre sossar som hellre skulle avstå helt från att köpa tidningen om Svenskan var den enda som såldes i affären. Och visst fan pågår det politiskt opinionsbildning på andra ställen i en tidning än på ledarsidorna; nyhetsvärdering, vinkling, krönikörer, analyser, debattartiklar och mycket annat ger sammantaget en bild. Med fler tidningar - som presstödet skapades för att garantera - förmedlas fler bilder.

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 januari, 2006 23:54) : 

  Jag tycker förstås att presstödet är ett stort misslyckande om nu avsikten var att bebehålla mångfald när det gäller ägandet av tidningar. Centertidningarnas försäljning är ju bara det senaste exemplet. Vi har ju inte kvar några tidningar att tala om (i större delen av landet) som har ett ägande utanför kretsen av tidningsföretag med borgerlig huvudtendens. Att sedan vissa fått behålla "fristående ledaravdelninagr" är ju nästan bara patetiskt. Aftonbladet är ju igen det bästa exemplet på hur tidningens allmänna inriktning saknar all relation till ledarsidann.

   

  Lätt att argumentera i överläge'">kommentera