Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, mars 14, 2006

  Barfotajournalistik i Metro

  Läser i Dagens Media att tidningen Metro ska starta 26 lokala sajter, en för varje kommun Stockholms län. Ur läsekretsen ska Metro värva 50-60 frivilliga som skriver korta artiklar och tar bilder från sitt område.

  Metros chefredaktör Sakari Pitkänen motiverar satsningen med att "det finns ett journalistiskt svart hål" ute i länets kommuner där det i princip råder medieskugga.

  Barfotajournalisterna får en snabbkurs i journalistik, men kommer inte att få lön "i traditionell mening", enligt Pitkänen, "men till skillnad från att blogga ska det finnas en uppsida, det ska gå att tjäna pengar".

  Själv tycker jag att det låter som en väldigt spännande satsning, även om det naturligtvis vore att föredra att Metrokoncernen faktiskt anställde utbildade och kunniga journalister och gjorde en genuin satsning på journalistisk bevakning av lokalnyheter runt om i Stockholms län. Pengar saknar man ju inte. Tidnings AB Metro ägs av Metro International som förra året hade en 19-procentig ökning av försäljningen, motsvarande i runda slängar 360 miljoner dollar.


  Kommentarer om "Barfotajournalistik i Metro"

   

  Blogger Jesper Ingre skrev... (14 mars, 2006 13:02) : 

  Även om Metro International ökade försäljningen så gick man med cirka 50 miljoner kronor i förlust under 2005. Så det är fortfarande ett antal privata aktieägare som subventionerar alla Metroläsare...

   

  Blogger Jonas N skrev... (14 mars, 2006 14:16) : 

  Jag gjorde samma observation som Jesper.

  Metro har gjort förlust i över ett decennium, och hela tiden är det privata placerare som avstått sina pengar för att löpande betala verksamheten. Även om Metro skulle göra vinst nästa år är påståendet:

  "Pengar saknar man ju inte"

  djupt missvisande och felaktigt (ja, eg bara nonsens) innan den ansamlade förlusten har helt kvittats mot (ev kommande) vinster.

  Det resonemanget som ligger bakom citatet är ett paradexempel på vänsterns återkommande feltänk i frågan om närinsgverksamhet. Och eg hade jag hoppats att Jonas M är både är klokare än citatet antyder och dessutom håller sig för fin för att begagna sig av dylika retoriska tjuvknep.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (14 mars, 2006 15:00) : 

  Metro International gjorde mycket riktigt en förlust på 5,2 miljoner dollar för 2005. Men resultatet är samtidigt en förbättring jämfört med 2004, då koncernen redovisade en förlust på 9,5 miljoner dollar.

  Resultat före skatt för fjärde kvartalet 2005 var 4,5 miljoner dollar. Och hela 11 av 17 nationella verksamheter gick med vinst.

  Och, som sagt, försäljningen/omsättningen för Metro International ökade med 19 procent under förra året. I Sverige ökade försäljningen med 7 procent, och man redovisade ett rörelseresultat på 98 miljoner kronor för 2005 och en omsättning på 759 miljoner kronor.

  Retoriska tjuvknep, någon?

   

  Blogger Jonas N skrev... (14 mars, 2006 15:19) : 

  Jonas M

  Förstod du inte min poäng?

  Jag tycker att det är glädjande att Metro i Sverige börjar redovisa vinst, tom att hela koncernen visade vinst sista kvartalet. Men hittills har Metro varit en gigantisk ackumulerad förlust (om än väntad i startskedet) för dem som betalat verksamheten. Näringsverksamhet syftar till att ge avkastning på insatt kapital. Innan man fått (elelr iaf kan få) tillbaks vad man har satsat har man gjort förlust och antingen en dålig investering eller en bra som ännu inte har betala sig. Metro har ännu inte betalat sig. Och pengar att gödsla med är det aldrig frågan om.

  Jonas M, kommentaren syftade till en fras du använde slarvigt och missvisande. Denna slarvighet/missvisning/okunskap/feltänk ser jag lite för ofta. Och inte sällan precis som här, med dett allmänt tyckande om vad som borde göras med andras pengar, här tom med pengar som ännu inte finns. Jag tycker att det var synd, jag har högre tankar om dig än så. OK!?

  Jag är heller inte övertygad om att det det på något sätt är att föredra såsom Jonas M hoppas, att där anställs journalister.

  Dels om man kan få engagerade människor att skriva ändå (eller mot honorar) och dels att det är just professionella journalisters alster som är den smartaste affärsidén, dvs det kundbehovet man försöker uppfylla.

  Personligen har jag större utbyte av ensklilda krönikörers, kolumnisters, bloggares mm reportage än vad många anställda journalister skriver.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (14 mars, 2006 15:50) : 

  Jonas N, jo jag tror jag förstod. Men har kanske lite olika syn på vinst. Uppenbarligen har det börjat gå bra för Metro Sverige. Att koncernen i sin helhet fortfarande dras med en del förluster finns det många förklaringar till - etableringsinvesteringar är en. Det verkar dock röra sig åt rätt håll, något som inte minst de siffror jag redovisade för tyder på.

  Det ekenomiska utrymme som då skapats kan användas på olika sätt. Antingen betalas de ut som vinster åt aktieägarna, eller så investeras de i produkten Metro för att skapa en bättre tidning. Och jag tror att tidningar med nyhetsraporteringsambitioner är beroende av journalister. Krönikörer och kolumnister är förstås också viktiga och skänker mervärde åt tidningen, men även de ska ju ha betalt. Ganska bra rent av, särskilt i jämförelse med de löner som tidningens anställda journalister får.

  Barfotajournalister, bloggare etc är självklart också bra - men de kan knappast ersätta traditionell journalistik. Dock utgöra bra komplement till den.

   

  Blogger Jonas N skrev... (14 mars, 2006 16:36) : 

  Så bra Jonas!

  Vad en investerare gör med sin avkastning (när där väl finns någon) och även med sin investering framöver är givetvis upp till denne.

  Men jag delar din förhoppning att en sund investering skall bära sig såsmåningom, och att även den ev avkastningen (när den väl uppstår, Jonas ;-) skall återinvesteras i nya projekt, expansion, fart på ekonomin och mer kommers, nya jobb mm (snarare än konsumtion av förgänglig lyx, vilken dock också skapar kommers, märk väl).

  Vad gäller Metros affärsupplägg kännetecknas det just av att de inte försöker konkurrera med de traditionella nyhetstidningarna och plagiera deras koncept. Om det håller får framtiden utvisa.

  Jag uppskattar deras strävanden och ffa att det ger mig ytterligare ett alternativ. Jag uppskattar också att de vill ha bidrag från många olika och inte bara samma anställda.

  Som du (kanske?) vet producerar de väldigt lite redakionellt material själva. Och det medför också, som du säger, att Metro utgör ett komplement till tradionell journalistik/tidning snarare än att ersätta sådan.

  Sen är en annan sak (som möjligen påverkar min preferens i sammanhanget) den att jag ser så oerhört mycket slapphänt pseudojournalistik. Åsiktskrängeri på nyhetsplats, bara tunnt förklädda fördomar presenteras som fakta och korrekta beskrivningar av sammanhangen. Och omfattningen av detta är så stor att jag vill tro att där ligger mer bakom än bara tidspress och inte utrymme för att göra en bättre research, eller ens reflektera över vad man presenterar som 'fakta'. Men det är en annan femma, en som gör att jag är skeptisk mot det mesta som inte kan kollas vi någon seriös (pålitlig) ytterligare källa.

  Blogsfären gör här en otroligt stor renhållningsinsats, och försök till bondfångeri uppdags mycket snabbare numera.

   

  Barfotajournalistik i Metro'">kommentera