Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, juli 04, 2006

  Fortsätt ge riksdagsledamöter motionsunderlag!

  SVT slog i går upp stort att många riksdagsledamöter har fått underlag från olika intresseorganisationer när de skrivit motioner. Bland annat sägs moderaternas partimotion om tandvårdspolitiken i långa stycken vara ordagrant kopierad från Privattandläkarna. Och socialdemokrater uppges ha kopierat ur LO-förslag om arbetsmiljöinspektioner och skatteregler för företagare.

  Själv är jag inte nämnvärt upprörd över detta. Jag tror snarare att det betydligt vanligare än vad SVT:s granskning visat. Däremot är det nog så att andra ledamöter formulerat om de underlag de fått från diverse håll.

  Är nu detta ett problem för demokratin? Nej, knappast. Jag har så pass mycket förtroende för våra folkvalda att jag betror dem med att självständigt göra bedömningar av relevansen i de argument som intressegruper förser dem med. Och självklart resulterar inte alla underlag och propåer i motioner.

  Alternativet, att riksdagsledamöterna skulle ägna avsevärd tid åt jakt på faktaunderlag, är knappast önskvärt. Däremot skulle det knappast skada med källhänvisningar då och då.


  Kommentarer om "Fortsätt ge riksdagsledamöter motionsunderlag!"

   

  Blogger Patrick skrev... (04 juli, 2006 16:31) : 

  Jag tror att jag delar din uppfattning om att det nog inte är ett större problem, men det förutsätter att de som torgför andras program faktiskt förhåller sig kritiskt till de som presenterar underlagen. Jag tror tyvärr inte att så är fallet, utan att ledamöterna okritiskt tar till sig det som deras "favoriserade/accepterade" särintressen säger utan närmare granskning...
  Tillit är förvisso bra, men självständighet är ibland bättre.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 juli, 2006 17:04) : 

  Motionerna SVT rapporterade om är inte bara inspirerade av olika särintressen utan innehåller direkta avskrifter. Motionärerna har gjort "Markera allt", "Kopiera" och "Klistra in", och sen skrivit under.

  SVT körde motionerna genom granskningssystemet URKUND som skolorna använder för att avslöja plagiat. Det är därför man vet att det rör sig om ordagranna plagiat.

   

  Blogger fredrik skrev... (04 juli, 2006 17:29) : 

  Vi talar ju inte om skoluppsatser. Vad spelar det för roll om man kopierar från en text? En riksdagsmotion är inte ett skönlitterärt verk som nödvändigtvis måste vara en unik textmassa. Det handlar om att lägga fram ett förslag. Att (s)-riksdagsledamöter med facklig bakgrund använder sig av en LO-rapport är väl bara bra. Då har de tid att lägga ner tiden på annat, viktigare riksdagsarbete. Man kan ju trots allt utgå från att de har läst texten innan och delar slutsatserna

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 juli, 2006 17:38) : 

  Om man arbetade som tex metallombudsman innan man blev invald i riksdagen. På vilket sätt är det stötande att man utifrån sin bakgrund från sin egen organisation från den tiden innan man var riksdagsledamot, tar med sig uppfattningar och skrivningar från den organisationen in i riksdagen? Däremot kan jag tycka att man borde ange sin källa när man plankar av stora stycken. Men det är ju en annan fråga.

   

  Blogger Gork skrev... (05 juli, 2006 09:57) : 

  Sedan är det ju att särintressen och lobbyorganisationer faktiskt kan arbeta för det "allmänna bästa" eller ge förslag som faktiskt är nyanserade, bra och genomtänkta. Ofta är de nog bättre än politikerna på just detta. Därför är det nog bättre att ta texter från lobbygrupper än att ta de själva.

  En ansvarstagande politiker borde bjuda in motstående lobbygrupper och låta dem nagelfara förslagen också. På så sätt kan man undvika att bli lurad.

   

  Anonymous Anonym skrev... (06 juli, 2006 00:25) : 

  Har svårt att inse varför det överhuvudtaget skulle vara ett problem om en riksdagsman använder text han/hon fått i sina motioner. Upphovsrättsligt skulle det väl kunna vara problem om det sker utan författarens medgivande.

  Det som däremot är ett problem är att det finns stora grupper som saknar förutsättningar (ekonomiskt t.ex.) att förse riksdagsmän med underlag i denna form. Dessa grupper missgynnas därmed eftersom det blir svårare att få fram deras intressen/synpunkter/åsikter.

   

  Blogger Zaida skrev... (08 juli, 2006 21:22) : 

  Det hela är ju ganska barockt. Våra riksdagsledamöter är ju inte bara sina egna representanter utan faktiskt först och främst folkets representanter. Att då lägga motioner från intresseorganisationer, enskilda och andra som riksdagsledamoten står för är ju faktiskt mer demokratiskt än tvärtom. "Avslöjandet" är ju inget mer än uppmuntran för centralisering av makten i riksdagen.

   

  Blogger Tobias skrev... (10 juli, 2006 17:41) : 

  Vad som är upprörande är inte att var femte ledamot har använt andras text för sina motioner - vad som är upprörande är att fyra av fem INTE har gjort det.

  Att ledamöter tar intryck av omvärlden är ju bra och ett sätt att stärka den representativa demokratin.

   

  kommentera