Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, juli 26, 2006

  Gästblogg: Det är dags att reformera skolan

  Det här är den första gästbloggningen under mitt sommarvikariat, och den står Erik Laakso för.

  Den svenska skolan förtjänar att vara en skola i absolut världsklass, vi har ett högt skattetryck och vår målsättning är att vården, skolan och omsorgen ska vara i absolut toppklass. Den svenska skolan har varit i världsklass och vi sätter idag målet högre än förr. Vi vill att många ska skaffa sig högskolekompetens, vi vill att hälften av alla ungdomskullar ska börja på universitet eller högskola, vi vill vara i framkant i kunskapssamhället. Därför är det vettigt att fortsätta förbättra skolan och ta nya steg mot en utvecklad, högklassig skola som tar fram topputbildade, forskare, arbetskraft och entreprenörer för framtidens samhälle.

  Många gånger talar vi om behovet av mer personal i skolan, fler vuxna och fler som kan stötta och hjälpa dem som har behov som går utöver det vanliga. Som jag vid tidigare tillfällen skrivit så måste vi bli bättre på att identifiera unga som är på väg mot ett utanförskap så att vi kan sätta in extra resurser på ett tidigt stadium, med sådana åtgärder kan åtskilligt sparas i framtida kriminalvård, för att inte tala om de mänskliga resurser som slipper gå till spillo. Jag ska nu släppa några förändringstankar, två förslag (och ½) som kanske kan diskuteras och få fäste framöver. Se detta som ett diskussionsunderlag och kom oerhört gärna med kommentarer, tillägg och kritik.

  För det första.
  Idag går våra skolbarn i skolan under 37 veckor av årets 52 veckor. För många av våra ungdomar innebär det många veckor av meningslöshet och för många föräldrar innebär det många veckor av oro. Det är inte rimligt att skolåret ska vara fastfruset i en terminsindelning som bär arvet av bondekulturen i sig. Därför borde skolåret göras om till ett 41 veckors skolår, fördelat på 4 terminer. Skolstart vecka 31 med en termin som sträcker sig till vecka 40, det blir 10 veckor. Ledigt vecka 41 & 42. Skolstart vecka 43 med en termin som sträcker sig till vecka 51, det gör 9 veckor. Ledigt vecka 52 & 1. Skolstart vecka 2 med en termin som löper fram till vecka 13, det blir en 12 veckors termin. Ledigt vecka 14 & 15. Skolstart vecka 16 med en termin som sträcker sig fram till vecka 25 och vi har den avslutande 10 veckors terminen. Totalt blir det 41 veckor och sommarlovet förläggs mellan vecka 26 till vecka 30. Dessutom borde varje elev ha 15 ledighetsdagar att ta ut valfritt under året.

  För det andra (och ½).
  Skoldagen är nästa steg att förändra, samt att hemläxan borde tas bort upp till en viss ålder. Dagens skolbarn är i skolan ungefär 6-7 klocktimmar, den tiden kan med fördel utökas till den motsvarighet som många barn är på fritids i anslutning till skolan. Om barnen kan vara i skolan 8-9 klocktimmar istället och få kvalificerat stöd med läxläsning av utbildad personal under den extratid som läggs på dagens skoltid så frigörs mycket av den tid barnen behöver på kvällar och helger för lek och personlig utveckling. Dessutom slipper den okvalificerade läxläsningshjälpen på hemmaplan de svårigheter som läxläsning med barnen faktiskt innebär för många. Fördelarna skulle vara flera. Förvaringspedagogiken på fritids skulle ersättas med kvalificerad utbildning enligt läroplan, stöd och hjälp för de som behöver extra stöd och en språngbräda för de som ligger i framkant. Dessutom skulle det med nödvändighet behövas fler vuxna i skolan och då kan målet om att verkligen se och hitta stöd åt de som har behov av det.

  Så för att sammanfatta
  Utöka skolåret från dagens 37 veckor till 41 veckor, utöka skoldagens längd med cirka 2 timmar per dag och anställ fler utbildade pedagoger för läxläsningshjälp, särskilt stöd och allmänt stöd för de med extrabehov.
  Avskaffa hemläxan för de yngre eleverna och ersätt det med schemalagd läxläsning i skolans regi så att det inte är beroende av hemmets resurser och kvalitet om läxan blir utförd och inlärd. Totalt sett skulle skolåret utökas från 37 veckor och cirka 1200 timmar till 41 veckor och 1550 timmar och ungefär 200 av de timmarna skulle kunna innehålla kvalificerad läxläsning med utbildad personal så att just HEMläxan skulle kunna avskaffas. Den som nu vid en hafsig genomläsning fastnat på det här med läxan och ryggmärgsreflekterar till ”flumskolan” rekommenderas en extra genomläsning, lite kontemplation och så nya tag.

  Andra bloggar om: , , , , ,

  Detta inlägg är pingat som Intressant  ____Erik Laakso___________
  Socialdemokraterna i Tierp
  www.eriklaakso.nu
  info@eriklaakso.nu


  Kommentarer om "Gästblogg: Det är dags att reformera skolan"

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 juli, 2006 00:17) : 

  Hej Erik!

  Bloggade oxå idag om min "dröm skola", kul att se att vi ligger i linje vad gäller mer pedagoger som stöd resurser kring eleverna.. läxläsning i skolan för de yngre är en god tanke.

  Men vad ska eleverna lära sig? Ser ett ökat behov av ämnen inom temat "livskunskap"- Alltså synen på demokrati, hur samhället är uppbyggt och ser ut idag,etik och värdegrunds disskutioner, rättigheter och skyldigheter i samhället m.m, håller du med om detta?

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 juli, 2006 11:01) : 

  Hej Martin.
  Visst är ämnet livskunskap oerhört viktigt, jag tycker att skolan har ett stort ansvar att föra fram värdegrunden i undervisningen och medvetandegöra ämnet för eleverna och jag tycker det görs på ett ganska bra sätt redan. Sedan tror jag också att det är oerhört viktigt att aldrig släppa fokus på kärnämnena eftersom det är där hela grunden till vuxenlivet läggs. Slutligen så tror jag att det är vettigt att släppa fram nya metoder, alternativa pedagogiska vägar och hitta nya grepp för undervisningen, jag vet att det görs till stor del redan nu.
  Mvh Erik

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 juli, 2006 11:33) : 

  Bra artikel men liksom Martin Lind ovan så tycker jag att fokuset försvinner från skolans innehåll. Det är dock inget ovanligt: skolpolitiken är det enda område där varken vänstern, sossarna eller borgarna har en särskilt progressiv profil.

  Jag håller inte alls med om att matematiken, som ett kärnämne, skulle vara relevant för de flesta medborgarna utöver de mest grundläggande räknesätten etc. Samhällskunskapen (eller "livskunskap"/"medborgarkunskap") borde ha gjorts till ett kärnämne för längesedan. Inte heller har dagens pedagogik utvecklats särskilt långt sedan 30-talet... det är fortfarande samma tragglande med meningslös utantillinlärning av floder, kvastfeningar och mineralämnen. Totalt dödande för barns intresse, och ingenting som de minns fem minuter efter att ha skrivit provet.

  Skolan borde istället uppmuntra till förståelse av de större perspektiven, där t.ex. historiska årtal inte är det relevanta utan historiens vändningar och konsekvenser (t.ex. Upplysningen). Proven måste riktas mot att bedöma elevers förståelse av sådana processer, och deras förmåga till kritiskt tänkande och egna ställningstagande. Inte deras förmåga att återkalla lösryckta fakta som robotar.

  Det finns en lång väg kvar att vandra när det gäller den svenska skolan. Mina förslag:

  Inför legitimering för lärare så att alla lärare är utbildade, och gör om lärarutbildningen (mindre slapp, mer avancerad rent intellektuellt, och mer förankrad praktiskt).

  Gör samhällskunskap till ett kärnämne (för ALLA elever inklusive fordonstekniker), utvidga tiden för detta ämne kraftigt, och skriv in kravet på djupare förståelse och kritiskt tänkande i läroplanen.

   

  Blogger Anton Andersson skrev... (01 augusti, 2006 18:40) : 

  BRA! Vi behöver en socialdemokratsikt diskussion och alternativ till folkpartiets diciplinhets.

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 augusti, 2006 01:51) : 

  Jag stöder tanken att de som har svårt att göra läxor hemma ska få hjälp med detta i skolan. Men ditt förslag riskerar att totalt ytterligare minska föräldrarnas engagemang i skolan, genom att utgå från "minsta gemensamma nämnare", nämligen de elever som har dåligt stöd i hemmet. Detta är tyvärr en vanlig socialdemokratisk princip.

  Dessutom, även om inte alla klarar det, så finns det ett egenvärde i att lära sig ta eget ansvar för en del av sin undervisning, och där kommer läxläsning utanför skolan oundvikligen in.

  De som går vidare till högre studier bör ha rätt att få god träning och goda vanor i denna förmåga redan på ett tidigt stadium som möjligt, genom att självständigt hemarbete uppmuntras. Jag tror därför inte att barn från "studie-ovana" familjer enbart vinner på din modell (vilket är avsikten). När det i högre ålder oundvikligen blir dags för hemarbete så kommer de att vara ännu mer oförberedda än de övriga.

  Så den bästa lösningen vore om ansvaret för "hemläxorna" fortfarande ligger på eleven, men de elever som inte får stöd (eller ro) hemma ska kunna välja att få motsvarande stöd (och plats) i skolan efter ordinarie obligatoriska skoltid.

  PS. Jag är ej samma person som JP ovan!
  PS2. Anton, folkpartiet vill inte alls ha "disciplinhets", det är bara fånig valpropaganda. De vill ha en lugn och vänlig stämning i skolan, vilket är en grundläggande förutsättnng för inlärning och välmående. Precis som på vanliga arbetsplatser för vuxna. Men så är det inte i dagens skola. I en stökig skola klarar sig bara de starkaste. Ni sossar borde därför göra som Reinfeldt, identifiera de andras bästa idéer och göra dem till era egna. Men så gör ni ju redan ofta... :-)

   

  kommentera