Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, oktober 16, 2006

  Enad kamp mot diskriminering

  En del vettigt finns trots allt i den borgerliga regeringens första budget. Bland annat föreslås att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning samt att Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) slås samman till en myndighet. Detta ligger i linje med vad Diskrimineringskommittén har föreslagit.

  Detta har jag bloggat om tidigare.

  Och mina argument, nu som då, är att en samlande ombudsmannamyndighet mot diskriminering för det första skulle innebära samordningsvinster och en välkommen krympning av den svällande myndighetssfären. För det andra skulle en större myndighet ha bättre resurser än fyra små (i budgeten föreslås DO förstärkas med 13 miljoner). För det tredje skulle rättsskyddet inte minst för HBT-personer kunna värnas bättre om diskriminering på grund av sexuell läggning jämställdes med könsdiskriminering och rasistisk diskriminering, som det troligtvis finns en starkare allmän uppslutning omkring.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Enad kamp mot diskriminering"

   

  kommentera