Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, februari 24, 2006

  Bra med EN myndighet mot diskriminering

  Ekot i morse rapporterades det att en utredning som lämnas till regeringen i dag kommer att föreslå att de fyra ombudsmän som i dag arbetar mot diskriminering (Jämställdhetsombudsmannen JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO, Handikappombudsmannen HO och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning HomO) ska slås ihop till en enda myndighet. Detta förslag tas emot med blandade känslor. RFSL:s ordförande Sören Andersson vill behålla de specialiserade ombudsmännen då det enligt hans erfarenhet alltid är olika diskrimineringsgrunder som brukar falla undan när sammanslagningar av den här typen sker, och att det är vanligt att just diskriminering på grund av sexuell läggning prioriteras ner.

  Jag förstår hans oro, men tror att vinsterna trots allt är större än riskerna. För det första skulle en samlande ombudsmannamyndighet mot diskriminering innebära samordningsvinster och en välkommen krympning av den svällande myndighetssfären. För det andra skulle en större myndighet ha bättre resurser än fyra små. För det tredje skulle rättsskyddet för just de grupper som RFSL slår vakt om kunna värnas bättre om diskriminering på grund av sexuell läggning jämställdes med könsdiskriminering och rasistisk diskriminering, som det troligtvis finns en starkare allmän uppslutning omkring.