Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, mars 19, 2007

  Gästanalytiker: Katrine Kielos

  En av den unga socialdemokratins skarpaste hjärnor sitter i Katrine Kielos huvud. Här kommer, exklusivt för PromeMorians läsare, en gästbloggning från henne där hon problematiserar kring Mona Sahlins modernitet.

  När Tage Erlander skulle runda av sin rekordlånga tjänstgöring som partiordförande 1969 uttryckte han förvirring inför den nya tidens ideologiska frågor. ”Abort? Hur ska jag veta vad jag ska tycka om det?”. Farbror Erlander hade helt enkelt tappat kontakten med zeitgeist och det var hög tid att checka ut. Kanske var Göran Persson under sin sista tid som partiledare i en liknande situation. En av den nytillträdda partiledare Mona Sahlins styrkor är däremot hennes förmåga att känna av just tidsandan. Hon är modernare än Göran Persson, men inte på ett helt oproblematiskt sätt.

  Sahlin har snappat upp det som under de senaste åren vuxit fram som den avgörande ideologiska konflikten i socialdemokratin: identitetspolitik mot klass. Sahlin har blivit omslagsflicka för den rörelse inom rörelsen som analyserar samhällsproblem utifrån begrepp som normer, kultur, etnicitet och genus istället för klass, kön och ekonomi. I Sahlins installationstal kan man tydligt se den förskjutning mot identitetspolitik som valet av henne som partiledare innebär. Jag finner den problematisk.

  Pär Nuder pratar ofta om att gott politiskt ledarskap sker i fem steg:
  1. Jag förstår hur du har det.
  2. Jag tror att jag vet varför.
  3. Du borde inte ha det på det här viset.
  4. Så här borde vi ha det istället.
  5. Så här gör vi för att komma dithän.

  Annorlunda uttryckt: Empati. Analys. Värdering. Vision. Åtgärd. I den ordningen. Nuder brukar även nämna att socialdemokratin har varit dålig på empati: ”jag ser hur du har det”. Mona Sahlin är bra på just detta och kanske är det för att det funnits ett underskott här som hon nu har lyckats bli vald. I sitt kongresstal visade Sahlin prov på sin förmåga till empati bland annat när hon räknade upp en rad problem som dagens unga upplever:

  “Hur många har du blockat på MSN?
  Har du inga Cheap Monday?
  Är du alternativ?
  Får du pierca dig?
  Hur ofta tränar du? Vad har du för BMI?
  Vaddå, är du oskuld, typ?
  Nämen, har du lagt ut de där bilderna?!
  Såg du henne på snyggast.se?”

  Något som ovanstående hade vi knappast fått höra från Göran Persson då hans referenspunkter kommer från en annan tid och ett annat Sverige. Så långt är allt frid och fröjd, problemen uppstår när Sahlin ska gå från Empati och vidare till Analys och Värdering. Sahlin kopplar sin beskrivning av ungdomars ångest till stressjukdomar, ökningar i antal samtal till BRIS, stigande alkohol och drogkonsumtion, ätstörningar, tjejer som skär sig och killar som utagerar i våld. Dessa problem analyserar hon som orsakade av något hon kallar för dagens ”jämförelseångest”. Det är en ångest som Sahlin menar vara sprungen ur ”individen, den individuella prestationen och framför allt den egna kroppen.” Sahlin skissar på tänkbara politiska lösningar: ”Kan det offentliga rummet bli mer avsexualiserat? Kan vi erbjuda några alternativ till den ständigt pågående skönhetstävlingen? Kan vi erbjuda tillräcklig trygghet? Lyckas vi tala om för ungdomarna att de duger som de är?”

  Sahlin väljer alltså medvetat att inte analysera i termer av klass och kön. Hon menar att problemen uppstår i det glapp som finns mellan individ och norm. Detta är en stor ideologisk förändring bort från klassanalys och mot identitetspolitik. En klassisk socialdemokrati hade sett ungas alkohol och drogkonsumtion, våld och ökningen av antalet samtal till BRIS i relation till klassamhället. Man hade letat efter förklaringarna till ungdomars uttryck för desperation i deras ekonomiska situation och deras föräldrars position på arbetsmarknaden. Man hade sett ungdomars ångest för att inte ha Cheap Monday-jeans som ett uttryck för hur klassklyftor påverkar hela familjer. De frivilliga utviken på sajter som snyggast.se hade förklarats med hur kvinnor i vissa socialgrupper inte har möjlighet till bekräftelse på annat område än det utseendemässiga. Individen hade helt enkelt inte som i Sahlins analys varit en lösryckt aktör skapad i förhållande till normer, utan hade analyserats som en del av en klass och dennas ekonomiska villkor. Politiska lösningar hade man funnit genom att förändra de ekonomiska och sociala villkoren för de mest utsatta grupperna och inte genom att försöka slå mot någon klass och könsblind ”jämförelseångest”.

  Det finns en ideologisk konflikt mellan klassanalys och identitetspolitik som sällan erkänns inom socialdemokratin. Inte ens på det allra tydligaste området: integrationspolitiken. Här har Sahlin stått för en förskjutning från klassanalys till en diskussion om etnicitet och kultur. Problemet är blatteskapet inte att stora delar av Sveriges blattar hör till underklassen. Att ”bejaka och erkänna kulturella och etniska skillnader” har börjat ersätta solidariteten som princip bland socialdemokrater som är inspirerade av identitetspolitisk teori.

  Mona Sahlin har även kommit att representera en förskjutning från feminism till genusanalys. När hon i sitt installationstal omnämner ätstörningar och självskadande beteende hos unga kvinnor är det som orsaker av dagens skönhetsideal och ”sexualiseringen av det offentliga rummet”. Att ätstörningar skulle orsakas av just skönhetsideal är det inte många feministiska teoretiker som menar (den enda jag kan komma på är Bonnie Morris i en liten artikel). Naomi Wolf kopplar det till ett förnekande av kvinnlig sexualitet, Mary Briody Mahowald analyserar det i termer av sexism och klassförtryck, och Susan Bordo menar att kvinnors rädsla för fett handlar om rädsla för makt. Men för identitetspolitiskt lagda personer som Sahlin är det naturligt att se normerna och deras innehåll (alltså ingen maktanalys av typen: vem skapar normen och i vilket intresse) som problemet. Blir vi av med de retuscherade kvinnokropparna blir vi av med problemet. Denna syn är inte bara problematisk på grund av sin brist på teoretisk underbyggnad, utan kanske främst för att den brister i maktanalys. Ett abstrakt skönhetsideal utan avsändare blir skurken och man kan inte förklara varför det drabbar nästan uteslutande kvinnor och speciellt en viss grupp av kvinnor. Varför alla idéer om att ”avsexualisera det offentliga rummet” knappast kan kallas för feministiska har jag skrivit om förr.

  Göran Persson var som partiledare löjligt dåligt påläst i feministiska frågor, Sahlin får inte göra om det misstaget. Om hon inte lär sig feministisk teori kommer hon aldrig kunna föra ett konsekvent och genomtänkt resonemang i frågan och hela området kommer att fortsätta reduceras till fluffig symbolpolitik.

  Hursomhelst så tyckte jag att stora delar av Sahlins tal var bra, men förskjutningen mot identitetspolitik oroar mig. I dagens socialdemokrati sminkas den ideologiska konflikten mellan identitetspolitik och klassanalys över som en del i det vanliga köns och generationskriget. Unga kvinnor förväntas okritiskt ägna sig åt rabblande av identitetspolitiska modeord som HBT, etnicitet och genus. Att exempelvis kritisera gaykulturen från feministiskt håll för dess patriarkala värderingar, eller från vänster för dess klassblindhet anses bakåtsträvande och ”gubbigt” när det tvärtom är det verkligt radikala.

  Maktanalys utifrån klass och kön måste vara socialdemokratins ideologiska utgångspunkter. Identitetspolitiken uppfyller till sin natur inte dessa kriterier och vi borde verkligen akta oss för vad vi lånar från detta håll. SAP kan inte ha en partiledare som okritiskt gullar med identitetspolitik. Klass och kön kanske låter osexigt men vi är sossar, det är inte vår uppgift att vara sexiga.

  /Katrine Kielos

  * * *

  Fotnot:
  Wikipedia om Katrine Kielos

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Gästanalytiker: Katrine Kielos"

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 11:06) : 

  Jag håller som vanligt med om mycket Katrine skriver, inte minst risken att klass- och genusfrågor reduceras till ineffektiv och emellanåt kontraproduktiv symbolpolitik.

  Däremot är jag inte säker på att Sahlin ska sätta sig och plugga feministisk teori det första hon gör. Om det är skolboksstudier en partiledare behöver så skulle jag slå ett slag för enklare och lättare användbara teorier, även om det givetvis vore ett nöje att läsa genus med Katrine som handledare.

  Mitt tips är grundläggande mikroteori i kombination med vidare fördjupning i empirisk sociologi kring klass, kön och etnicitet. Men så är jag nationalekonom också.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 11:52) : 

  Självklart genomtänkt och tänkvärt. Och visst finns det en risk att problem individualiseras och att klass- och genus försvinner i bakgrunden. Men å andra sidan.
  Det är svårt att tänka sig att alla i varje enskild stund ska vara nöjda med debattklimat, ämnesval eller för all del inriktning på politiken. I en så stor rörelse som socialdemokratin sker förändringar stegvis och i varje enskilt tillfälle måste analysen handla om: vilket vägval är viktigast just nu? Vilken förändring måste komma först?
  Och det är möjligt att Mona kan tänkas tappa exempelvis klassaspekten på de problem unga kvinnor upplever. Men det lär finnas många många många som påminner henne (även om ytterst få bör göra det lika genomtänkt som Katrine - men då får vi väl gå tillbaka till hennes inlägg...;-)). Med andra ord: den viktigaste förändringen just nu handlar om att socialdemokratin ska lyssna och höra vilka frågor som är viktigast i samhället. Det var ju det vi var tondöva för i valrörelsen (och innan). Sedan finns självklart en risk att vi i allt detta lyssnande bara uppfattar individers röster - och aldrig kopplar dem till exempelvis klass, kön och etnicitet. Men jag tror att det är lättare att korrigera det problemet än att korrigera det förutvarande problemet: att vi inte hörde ett enda j-a dugg...
  Men med det skrivet blir det extra viktigt att påpeka: om inte Katrine och andra kloka människor lyfter den typen av invändningar och farhågor så är ju risken rätt stor att de där korrigeringarna aldrig diskuteras. Så med andra hoppade jag också över några steg i analysen och hamnade i en lugn tillbakalutad "det ordnar sig"-attityd. Och det var ju inte meningen med Katrines inlägg... ;-)

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 14:10) : 

  Skrev en kommentar i min blogg.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 15:18) : 

  Även jag reagerar med vämjelse över Kielos' knasiga analys. Det fanns väl en anledning till att hon slutade blogga.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 16:06) : 

  Vad teoretiskt allt blir... en annan utan pol.mag examen undrar vad skillnaden mellan identitetspolitik och vanlig jävla social-liberalism är? Är det ohippt att tala om högervridningen som skett inom socialdemokraterna de senaste 25 åren och hur den nu fortsätter med Mona? Emedan LO kollektivet får det sämre och sämre
  H/joakim

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 16:38) : 

  En fantastisk intressant analys. Men som vanligt med Kielos kommer jag fram till motsatt slutsats.

  Att lämna klassbegreppet är nämligen helt rätt. Folk styrs allt mindre av inkomstklass och allt mer av värderingar.

  Förr var det självklart att rika var höger och fattiga var vänster. Nu är det inte så längre. Även låginkomsttagare kan lockas av högerns frihetsbudskap och rika kan lockas av vänsterns solidaritet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 17:50) : 

  Klass är mycket mer än bara inkomst. En lärare har sannolikt mycket större makt över sitt liv än en industriarbetare, även om hon tjänar mindre. För att inte tala om lärarens barn.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 19:00) : 

  Ingen vämjelse djup nog som inte lite asiatisk fetischporr kan bota och fungera sedeslärande om. Tänkte jag. Och fick väsentligen rätt. Jag har fortfarande inte kunnat klura ut om Blogge Bloggelito är en parodi eller på fullt springande allvar.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 20:12) : 

  @banal: Nå, att du angriper mig eller ett par bilder istället för substansen betyder väl rimligen att du inte kan slå hål på argumentationskedjan?

  En rimligare fråga är väl för övrigt huruvida Katrine Kielos är en parodi (på Catharine MacKinnon) – i korthet innebär hennes argument i inlägget ovan nämligen att hon tar avstånd från Mona Sahlins främsta insats som politiker, nämligen att ha verkat för HBT-rättigheter (och det är detta som är identitespolitik, att se till fler grupper än enbart en stor homogen arbetarklass, att begära speciella privilegier för subgrupper som av olika skäl förtrycks).

  Det är alltså – med förlov sagt – osedvanligt korkat att angripa Sahlin från den utgångspunkten. Katrine Kielos är inte bara en parodi (på sig själv), hon har dessutom valt fel parti. Den renläriga och intoleranta marxistfeminism hon förespråkar får man nog leta efter långt utanför socialdemokratin.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 20:39) : 

  Tycker att Monas tanke om att avsexualisera det offentliga rummet var alldeles utmärkt. Kunde unga kvinnor också tona ner sig som sexuella varelser vore det ännu bättre. Inte ska man som kvinna behöva vara varken snygg eller sexig för att bli lyssnad på. Inte ska unga socialdemokratiska kvinnor värderas efter hur de ser ut. Unga snygga socialdemokratiska kvinnor ska heller inte behöva stöna och öh-a som män så fort de ska säga något. Katerine fundera på din egen roll i detta biologiska taskspeleri!

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 20:51) : 

  Karin,

  Jag har aldrig hävdat att unga kvinnor måste vara snygga för att bli lyssnade på, verkligen inte. Här har jag skrivit om förslaget:

  http://kkielos.blogspot.com/2006/04/sluta-lta-sexualiseringen-av-det.html

  Jag förstår inte vad du menar alls med "stöna och öha som män" eller "biologiskt taskspeleri"

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 22:19) : 

  Ska strax läsa ditt inlägg på blogspot.com. Vad jag menade med stönande var att många kvinnor även du när jag hörde dig på ABF för ngra veckor sen inledde dina meningar med gutturala ljud sådana som är typiska för vissa män, men du är långt ifrån den enda kvinnan med denna vana... Tolkar detta stönande som någon form av maktbeteende. Hindra andra från interference eller vad? Biologiskt taskspeleri är för mig när man medvetet eller omedvetet använder sin sexualitet för att uppnå fördelar. Ser nu att du avslutade det inlägg jag tidigare kommenterat med ..vi är sossar, det är inte vår uppgift att vara sexiga. BRA! Tyvärr stod två herrar vid ingången till ABF-salen jag besökte och kommenterade dig högljutt innan du kom och då inte minst ditt utseende i positiva ordalag och visst var du magnifik när du gjorde entré, men det var för mig ändå sorgligt efter att ha hört herrarna..Det är historia nu, men måste den upprepas?


  Många hälsningar
  Karin

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 22:42) : 

  Förstår nu vad du ville säga med din falska bloggadress.
  Jag vill säga följande till dig: Män och kvinnor är biologiska varelser och du och många andra behöver nog läsa litet humanbiologi för att förstå litet mer.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 mars, 2007 23:46) : 

  Blogge, först måste jag veta om jag skall ta den på allvar, och det är (tro't om du törs) inte helt självklart. Det kanske är priset för att vara sig själv i den utsträckningen, alternativt att skriva en så subtil satir.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 mars, 2007 00:02) : 

  Katrine Kielos:
  Vad gäller detta med gaykulturen så förstår jag inte riktigt vem eller vad du syftar på. Den politiskt korrekta eliten inom RFSL snackar inte om annat än klasskamp och samhällsstrukturer. Samma sak gäller queerteoretikerna i de akademiska världen. Och tittar man på den lesbiska subkulturen så får den vänsterpartiet att framstå som en nyliberal rörelse. Egentligen är det nog bara bara i SLM-kulturen man slipper tjatet om klass och struktur, vilket sannolikt beror på att arbetaren redan är kung i denna subkultur. (Vem bryr sig om rikedom när arbetarkillarna har stora, svettiga muskler?) Så nej, du har nog fel. Jag tror att det är precis tvärtom. Det mest radikala man kan göra idag är att ge blanka fan i marxistiska klasskampsteorier och satsa helhjärtat på individualism och friheten i att själv välja identitet. Jag är född i ett arbetarhem och uppvuxen med föräldrar som jobbat hårt för allt de har, jag är stolt över detta men tänker inte reducera mig till någon klasstillhörighet. Människan är mer än status och pengar på banken.

   

  Blogger Peter Andersson skrev... (20 mars, 2007 00:55) : 

  hej
  Har läst analysen med stort intresse. Men jag erkänner möjligen att ett litet leende också fanns på läpparna. Inte på grund av underskattning av att också ett socialdemokratiskt parti analyseras utifrån teoretiska modeller. Men möjligen därför att jag tror mig veta att sådär 99,7 procent av de socialdemokratiska partimedlemmarna inte är så särskilt väl insatta i den "...ideologisk konflikt mellan klassanalys och identitetspolitik som sällan erkänns inom socialdemokratin."

  Ett tröstens ord får väl vara vetskapen att det varje dag görs stora insatser i partiet,i kommunala församlingar,i landsting och i en aktiv riksdagsgrupp. Detta vardagsarbete för, låt oss kalla det den demokratiska socialismen, gör i princip alla jag har mött under 25 år utifrån tydliga värderingar och ideologisk övertygelse. Och jag vågar lova att nästan alla hämtar inspiration och "djävlar anamma" från en medveten eller inte medveten, "maktanalys utifrån klass och kön". Och väldigt ofta kopplad till de egna livserfarenheterna. Så, Katrine, jätteintressant analys som jag ska ta med mig för återkommande läsning. Men jag tror benhårt på att du, jag och andra kan sova rätt gott.
  /P

   

  Blogger Peter Andersson skrev... (20 mars, 2007 01:02) : 

  hej igen
  Ett förtydligande....i sista stycket står "alla jag har mött under 25 år".
  Här menas inte de jag mött som är under 25 år. Avser mina antal aktiva år i partiet *SUCK*
  p

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 mars, 2007 01:12) : 

  Nattsuddande feminist som jag är tänker jag inte låta mig nattas av en patriark i partiet. Patriarker tror alltid och talar alltid för fler än de själva. Tröttsamt!

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 mars, 2007 01:13) : 

  Nattsuddande feminist som jag är tänker jag inte låta mig nattas av en patriark i partiet. Patriarker tror alltid och talar alltid för fler än de själva. Tröttsamt!

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 mars, 2007 06:57) : 

  Apropå inläggen från Karin och Katrine:
  Om man lyssnar på till exempel Lotta Gröning (som både är skärpt och i kontakt med en levande opinion nerifrån) så är det ju uppenbart att hon använder både sin charmiga Ume/Ångermannadialekt och olika fyllnadsljud "joo, ähm, hörru", sina breda vokaler etc för att skaffa sig utrymme i en diskussion, för att behålla ordet och profilera sig. Till det yttre framstår hon ju också som charmig men absolut inte bildskön eller barbiekvinnlig. Jag håller nog med om att sexifieringen av offentligt rum och offentlig diskussion är en politiskt driven process som vi borde värja oss emot.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 mars, 2007 11:04) : 

  Karin,

  jag hade ingen aning om att jag gör gutturala läten. intressant. på nämnda ABF-seminarium var jag relativt nervös, göran greider satt långt fram och stirrade surt på mig (inbillade jag mig)...

  ge mig några boktips gällande humanbiologi så ska jag försöka läsa lite.

  K

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 mars, 2007 17:31) : 

  När det gäller listan över de "unga frågeställningar" som Mona drog (citerade av dig ovan) så skadar det ju inte att påpeka att det knappast är Moan själv som satte ihop den listan utan säkerligen en talskrivare, som kan vara tjugo år yngre än den nya partilsedaren. De påvisar framförallt vad för bild och (media)strategi Mona Sahlin vill skapa, snaraare än at de skulle visa att hon själv (eller hennes barn) hänger på msn om kvällarna.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 mars, 2007 17:32) : 

  Det är möjligt att dina läten var av nervös natur men varför är du rädd för GG? Är han sur är det hans problem. Jag brukar fästa blicken långt ut i publiken..

  En bok jag kan rekommendera som en inblick i hur människokroppen fungerar är : An introduction to Human Physiology av J.H. Green. Oxford University Press. Min ungdoms ex utgavs 1964 men jag hoppas att denna koncentrerade bok har levt vidare i någon modern version. Du kan också fråga efter lämplig litteratur på ett medicinskt högskolebibliotek. Humanbiologi kan man läsa på högskola t.ex. en 10p-kurs i Gävle.

  Personligen gillar jag att bilda mig i ett socialt sammanhang trots min höga ålder och jag skulle aldrig bli färdig med en universitetskurs på nätet även om en sådan anses vara tidsbesparande. Det har förståss med mina biologiska funktioner och vanor att göra men människor har ju inte bara stora likheter utan också stora olikheter.Se upp för mannen som håller sitt lilla barn ifrån sig och inte mot sig..:))

  Hoppas att jag med detta kan locka dig att läsa....

  Hälsningar
  Karin

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (21 mars, 2007 15:35) : 

  Thomas, alla ledande politiker har talskrivare och andra medarbetare som hjälper till att ta fram den här typen av tal. Det är inget konstigt med det. Jag tror inte att någon av talet drog slutsatsen att Mona Sahlin hänger på MSN eller snyggast.se i någon större utsträckning. Däremot har hon barn som kan tänkas göra det, och hon vet vad det är hon pratar om - till skillnad från Göran Persson som antagligen inte har en susning. Det gör honom inte nödvändigtvis till en sämre politiker, men Sahlin visar med att ta upp dessa frågor att hon har fler tentakler i samtiden än vad hennes föregångare hade.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 mars, 2007 09:00) : 

  Vilken analys... Det kändes som du satte ord på mina tankar. Tack.

  /A

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 mars, 2007 20:32) : 

  Heja Katrine! Du är briljant!

   

  Anonymous Anonym skrev... (26 mars, 2007 09:31) : 

  Sahlin är knappast trovärdig när hon väljer just Cheap Monday-jeans som exempel i sitt tal. Billigare jeans finns ju inte (möjligtvis på Coop forum, men säg den 14-åring som ens under knivhot skulle sätta på sig ett par jeans därifrån.)
  Cheap Monday kostar en tredjedel av vad de andra hippa märkena som Lee, Diesel och Fornarina gör. De tre sistnämnda jeansen är möjligtvis i någon mån en klassmarkör, men Cheap Monday är det INTE.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 november, 2008 14:28) : 

  " Klass och kön kanske låter osexigt men vi är sossar, det är inte vår uppgift att vara sexiga."
  /Katrine Kielos

  Och ändå sitter du och plutar med läpparna. Sminkad slask som vill vara söt minsann. Motsättning?
  Krend

   

  Anonymous Karin skrev... (27 juni, 2009 00:23) : 

  Katrine,

  Du skrev >Maktanalys utifrån klass och kön måste vara socialdemokratins ideologiska utgångspunkter.<

  Könsperspektivet är viktigt, men är ordet klass längre så användbart? Kan vi inte tala om socioekonomisk grupp(er)och socioekonomiskt index istället?
  Sociekonomiskt index kan t.ex. innehålla inkomst, utbildning, ev. arbetslöshet och ev. försörjningsstöd. Dessa fyra faktorer har stor impact på bl.a. hälsa och ev. makt.
  Jag kan önska att klassbegreppet får ett distinktare ansikte dvs inte förknippades med ordet arbetare. När arbetare används som klassbegrepp känns det för mig som en identitetspolitisk hållning. Ta mig gärna ur denna ev.tankeoreda.

  Bästa hälsningar

   

  Blogger Unknown skrev... (16 januari, 2010 12:06) : 

  Hade alla resonoerat som Keilos hade inte sossarna klarat 4 % spärren. Så det är synd att de inte gör adet.

  Skrämmande att hon antingen inte ser kopplingen mellan stark identitetspolitik och röstmaximering eller mer sannolikt inte vågar nämna den.

  Utan att plocka hem det i resonomanget framstår dessvärre även det här verket av henne som gymnasialt, naivt - rent av smått patetiskt.

   

  kommentera