Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, juni 20, 2007

  Fegt, Ulvskog

  Kände ni vinddraget? Det var Marita Ulvskog som på DN debatt utdelade ett magnifikt slag i luften.

  Socialdemokraternas partisekreterare börjar med att hylla det svenska offentliga partistödet som utmålas som ”ett under av öppenhet”. Därefter konstaterar hon att redovisningen av övriga bidrag till de politiska partierna regleras av en frivillig överenskommelse från 2000 mellan de nuvarande riksdagspartierna, och menar att det är en ordning ”som till stora delar fungerar väl”.

  Enligt Ulvskog innebär denna överenskommelse att partierna redovisar ”bidrag från organisationer, stiftelser och företag”, men inte bidrag från enskilda personer. ”Därför”, skriver Ulvskog, ”har vi socialdemokrater tagit initiativ till överläggningar på partisekreterarnivå mellan riksdagens partier i syfte att komplettera vår överenskommelse från 2000 med ett takbelopp över vilket även enskildas bidrag måste redovisas öppet”.

  Och det är förstås en ordning som är bra – utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Det finns ju goda skäl att anta att stora donationer till riksdagspartier från privatpersoner framförallt går till borgerliga partier. Det är med andra ord inte enbart demokratins bästa Marita Ulvskog har för ögonen med sitt utspel, utan även sitt eget partiintresse.

  Inget konstigt med det, det får väl sägas vara partisekreterarens uppgift. Men det finns skäl att ifrågasätta påståendet att redovisningen av bidrag från organisationer, stiftelser och företag ”till stora delar fungerar väl”.

  På socialdemokraternas webbplats under avdelningen Ekonomi och stadgar sägs att ”Våra ekonomiska intäkter varje år är partistödet på cirka 55 miljoner kronor, lotteriintäkter på cirka 45 miljoner kronor och fackliga anslag på cirka 15 miljoner kronor (sex miljoner från LO och nio miljoner från förbunden)”. Därutöver sägs ungefär 700 personer årligen skänka 700 000 kronor.

  Den beloppsgräns Ulvskog föreslår bör gälla för att privata donationer till partier ska redovisas öppet är 20 000, vilket skulle innebära att socialdemokraternas 700 donatorer slipper offentlighetens ljus. Summan är alltså väl vald.

  Jag håller med om att det vore önskvärt med mer insyn i ekonomin hos de politiska partier som gör anspråk på att styra landet. Det är rimligt att medborgarna får veta vilka ekonomiska intressen som ligger bakom när partier utformar förslag för beskattning, bidragssystem och andra saker som i högsta grad berör oss alla. Men då är dagens frivilliga överenskommelse otillräcklig och Marita Ulvskogs förslag fegt.

  En mer rimlig offentlig redovisning av ekonomin skulle givetvis omfatta en värdering av de insatser partierna närstående organisationer, stiftelser och företag gör i opinionsbildnings- och i förekommande fall valkampanjarbete. En större insyn i vart de offentliga bidragen, anslagen från organisationer och företag samt donationer från privatpersoner faktiskt tar vägen vore också önskvärt.

  Andra skriver intressant om , , , .


  Kommentarer om "Fegt, Ulvskog"

   

  Blogger Kristian skrev... (20 juni, 2007 10:05) : 

  Sedan måste ju också sägas att "sex miljoner från LO och nio miljoner från förbunden" är rätt så intetsägande. Var hittar man siffror om hur mycket varje förbund ger...?

  Nog rätt många medlemmar som bra gärna skulle vilja veta det, och också klart och tydligt hur mycket av den egna medlemsavgiften det motsvarar.

  Föregå med bättre exempel och lägg ut de siffrorna, Ulvskog!

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 juni, 2007 11:04) : 

  Bra! Sen kan man ju bara skratta åt den här meningen:

  "Problemet med anonyma givare gäller inte bara riksdagspartierna. Under flera år har exempelvis sverigedemokraterna fått stora bidrag från anonyma bidragsgivare. Det har handlat om bidrag från en känd belgisk antisemit, rasistiska Nationella fronten i Frankrike."

  En känd belgisk antisemit och FN är kanske inte helt anonyma...

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 juni, 2007 12:33) : 

  Bra skrivet!

  Synd att det inte finns fler som dig i socialdemokraterna (även om jag som sympatisör av mitten/högern måste erkänna att jag ser Ulvskog som en tillgång för borgerligheten).

   

  Blogger Alex & Anneli skrev... (20 juni, 2007 14:14) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   

  Blogger Alex & Anneli skrev... (20 juni, 2007 14:15) : 

  Hade det varit ett lika stort problem om S fortfarande hade suttit vid makten? Nej, antagligen inte eftersom S "förespråkar folket". När Alliansen gör samma sak kallas det att köpa sig en statskupp... =)

  Sen är det ju kul att hon förespråkar en form av åsiktsregistrering.

   

  Blogger Leo de Bruin, Stockholm, Sweden skrev... (20 juni, 2007 14:26) : 

  Exakt - grodkläckarmaskinen Maria Ulvskog har slagit till igen: Kudos till skribenter som Morian som alltid kallar dumheter för just dumheter, även om de kommer från det egna partiet.

  Återigen demonstrerar Ulvskog sitt förakt för demokratin genom göra sig själv till uttolkare för vad som är demokratiskt rätt för landet. Puerilt, skulle man kunna kalla det...

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (20 juni, 2007 23:15) : 

  2 saker.

  1) länka de dig dig från min blogg för du sa det jag tyckte. (farligt då man har gemensamma åsikter över bloggränserna)

  2) om man letar lite på nätet så hittar man Carl B Hamiltons raporter om LO's stöd till S
  (http://www.folkpartiet.se/Pages/6090/LO.pdf)
  De är viserligen skrivna i egensyfte och har ganska stora osäkerheter men de visar upp ungefär var man hamnar.
  (ca 820-830 miljoner så det får Moderaternas 30 mille och se ut som fickpengar.)

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 juni, 2007 13:15) : 

  Den som har mest pengar behöver inte vinna, det räcker att se på senaste riksdagsvalet. Men i det långa loppet har socialdemokraternas maktinnehav förstärkts betydligt tack vare rörelsens enorma intäkter jämfört med alla andra partier tillsammans.

  Stödet från LO, även om Carl B:s siffror anses i överkant - dividera med 2 eller 3 och du landar ändå på flera hundra miljoner mer än vad både Ulvskog och Wanja redovisar.

  Dessutom har vi spelmonopolet, och en rad statliga projekt och arbetsmarknadsstöd som fördelas av bland andra LO. Lägg därtill ABF som använder skattepengar till att "informera" om valsystemet till invandrare.

  Självlart spelar pengar roll. Det vet vi alla. Då är det också viktigt att se till den sammanlagda bilden också. Näringslivets stöd till folkpartiet till exempel är minimalt, på sin höjd begränsat till en monter på ett landsmöte och några annonser i tidningen NU.

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 juni, 2007 19:45) : 

  Jag förstår varför ni förespråkar partistöd, utan partistödet skulle SAPs ekonomiska ryggrad knäckas.

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (24 juni, 2007 15:56) : 

  En intressant variant skulle vara om ett parti skulle vara tvunget att välja på antingen partistöd + medlemsavgifter (där endast fysiska personer får vara medlemmar och alla medlemar betalar lika mucket) ELLER
  bidrag mm + medlemsavgifter.

  DVS om man accepterar partistöd så får man inte ta emot pengar från intresseorganisationer.


  /C

   

  kommentera