Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, augusti 14, 2007

  Lagreglerad lobbying

  I dag rapporterar Ekot att reglerna nu skärps för vad amerikanska politiker får ta emot från lobbyister. De nya reglerna förbjuder politiker att ta emot mat, resor och gåvor från lobbyister. Därmed blir det i praktiken förbjudet för representanter för påtryckargrupper att bjuda på lunch och middag. Förfriskningar av symboliskt värde som till exempel ost och kex kan dock fortfarande vara okej för lobbyister att bjuda på.

  Också i Sverige har vid flera tillfällen diverse restriktioner för lobbying diskuterats. I dag finns det ingen registrering av påtryckargrupper eller lobbyister som försöker påverka riksdag och regering, trots att det då och då reses krav om detta.

  Även på europeisk nivå finns det sådana tankar. När EU-kommissionen sjösätter sitt så kallade öppenhetsinitiativ 2008 blir lobbyister rörelsefrihet starkt begränsad. Och om inte den till att börja med frivilliga registreringen blir tillräckligt omfattande så kommer Kommissionen att införa obligatorisk registrering.

  Jag har själv skrivit om detta flera gånger tidigare, bland annat i november 2006. Då som nu är jag lite kluven i frågan. Å ena sidan kan det finnas en poäng i att reglera denna form av politiskt opinionsbildnings- och påverkansarbete, och på så sätt ge allmänheten en ökad insyn om spelet bakom riksdagsmotioner och beslut. Å andra sidan kan en sådan form av ackreditering leda till att lobbyister får företräde framför andra medborgare.

  Det kan nämligen vara svårt att dra en skarp gräns mellan professionella lobbyister, ideella organisationer och enskilda medborgare. Ideella organisationer kan mycket väl också vara lobbyister, liksom engagerade medborgare. Lobbying handlar ju om att påverka politiska beslutsfattare i olika frågor, och det är något som vi sett otaliga exempel på att ideella organisationer och enskilda medborgare gjort med stor framgång.

  Ett annat problem med registreringsförfarandet är att det bara täcker in den lobbying som sker i riksdagens lokaler. Lobbyister som vill undvika allmänhetens insyn bjuder därför förstås in riksdagsledamöter till möten på annat håll.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Lagreglerad lobbying"

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 augusti, 2007 11:04) : 

  Ja - och eftersom lobbyingföretag inte är dummare än att de anställer folk med brett kontaktnät bland beslutsfattare så borde det ofta bli hart när omöjligt att i lagens mening skilja på när någon träffar gamla polare och bjuder på middag eller när det är fråga om otillbörlig mutliknande påverkan.

  Ett bättre sätt vore kanske att låta offentliga beslutsfattare redovisa vad de blir bjudna på?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (14 augusti, 2007 16:26) : 

  Simon, good point - och ett intressant förslag.

   

  kommentera