Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, oktober 10, 2007

  Ny facklig nättidning?

  Jag läser i Journalisten att chefredaktörerna på LO-Tidningen och Dagens Arbete vill utreda möjligheterna till samarbete kring en ny daglig nyhetstidning på nätet.

  Det låter i mina öron som en spännande idé. LO-Tidningen är i dag en veckotidning som, vilket namnet antyder, ges ut av LO, och skickas till alla med ett fackligt förtroendeuppdrag inom något av medlemsförbunden. Det journalistiska fokuset ligger på bevakning och granskning av utvecklingen på arbetsmarknaden; man redovisar och analyserar konsekvenser av politiska beslut som påverkar löntagarna, men också beslut som tas i arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

  Dagens Arbete ägs av LO-förbunden IF Metall, Grafikerna och Pappers, och kommer ut i en nätupplaga samt ett månadsmagasin till alla medlemmar i dessa förbund. Den största delen av månadsmagasinet är gemensam för alla läsare, men i mitten ligger sektioner som riktar sig direkt till förbundens yrkesgrupper.

  Såväl LO-Tidningen som Dagens Arbete är bra produkter som fyller sina funktioner, men samtidigt är det uppenbart att det finns en lucka på tidningsmarknaden som en gemensam satsning skulle kunna fylla. Och eftersom arbetarrörelsen inte bedömer sig ha råd eller vilja att starta en ny dagstidning på papper, så kan ett alternativ vara en daglig nyhetstidning på nätet; en tidning som också innehåller kultur och samhällsanalys.

  Det råder brist på fackliga röster i samhällsdebatten och en nyhetsvärdering som tar sin utgångspunkt i fackliga perspektiv. Därför håller jag tummarna för att frågan om en sådan här nättidning åtminstone utreds ordentligt.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Ny facklig nättidning?"

   

  Blogger Martin Tunström skrev... (12 oktober, 2007 20:58) : 

  Jag tycker att alla tidningar som drivs av fackföreningarna inom LO skall slåss samman och att denna tidning skall ges ut som en dagstidning till alla medlemmar inom LO. Man skulle självklart kunna utforma speciella avdelningar i tidningen som riktade sig mot vissa yrkesgrupper, som dagstidningarna redan har idag i form av "sport", Stockholm", "ekonomi" osv.

  Med några duktigare ledarskribenter från rörelsen skulle tidningen bli en av landets största opinionspåverkare i form av 2 miljoner läsare som får tidningen i och med medlemskapet. Då skulle man få ut lite mer mervärde av medlemskapet när man effektiviserar och samordnar de ekonomiska medlen som idag används inom LO-kollektivet för att skriva och ge ut tidningar till att ge ut en tidning. 2milojoner läsare skulle också vara väldigt intressant för reklamannonsörerna att få ha reklam i. En snygg webbhemsida åt tidningen skulle vara ett bra komplement.

  Då skulle LO kunna avskaffa de där årliga undersökningarna som visar hur många arbetare som köper en dagstidning. ;)

  Vad tycker du Jonas?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 oktober, 2007 15:34) : 

  Martin, ledsen att jag missat att svara.

  Det finns både fördelar och nackdelar med att slå ihop fackförbundstidningar. Risken är stor att en ny, gemensam tidning inte förmår bevaka de områden och frågor som är angelägna för enskilda medlemsförbund, och då minskar intresset för produkten. Möjligheten att ragga annonser kan också minska om målgruppen för en tidning är mer difus.

  Men i princip håller jag med dig. Jag tror att sådan tidning skulle kunna bli riktigt bra och betydelsefull. Men vem vet, en nättidning i stil med vad som skisseras här är kanske ett första steg?

   

  kommentera