Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, oktober 07, 2008

  Ett snyggt slag i luften

  [UPPDATERAD] Till sist kom den då. En motion från oppositionspartierna om att riva upp FRA-lagen och tillsätta en parlamentarisk kommitté som grundligt utreder frågan på nytt.

  Eller rättare sagt: två motioner. S och mp lägger en gemensam, och vänsterpartiet en egen med snarlikt innehåll. I båda motionerna citeras det uttryck som kom att bli FRA-motståndets slagord: Riv upp, gör om, gör rätt.

  I s- och mp-motionen sägs lagen ha långtgående konsekvenser för både rättssäkerhet och integritet. De tillägg som de borgerliga partierna kommit överens om sägs ha gjort den omöjlig att överblicka. Enligt s och mp innebär FRA-lagen ett avsteg, utan historisk jämförelse, från den grundlagsfästa principen om rätten till fri kommunikation utan statlig insyn. Ett fundamentalt krav för en seriös och långsiktig säkerhetspolitik är att man söker ett brett parlamentariskt samförstånd och inhämtar oberoende juridisk och teknisk sakkunskap, anser partierna.

  Motionerna är varmt välkomna – men kommer dessvärre inte att få någon betydelse alls. Regeringen har som bekant redan desarmerat FRA-motståndarna i Allianspartiernas riksdagsgrupper, och oppositionen kan inte längre samla stöd för sin sak. Oavsett hur principiellt rätt man har.

  Frågan är nu snarare hur integritetsskyddet ska värnas framöver. I förra veckan framkom att socialdemokraterna vill skapa en integritetsombudsman, en ny statlig myndighet som ska skydda människors integritet. Mona Sahlin säger nu att s har brytt sig för lite om integriteten, men att många svenskar efter FRA-debatten fått upp ögonen för att den är hotad.

  Och det är ju så sant som det är sagt. Möjligen kan några av oss ställa oss frågan hur pass trovärdigt socialdemokratins nyvaknade intresse för intressefrågor egentligen är, men samtidigt är jag den förste att välkomna detta – om det nu verkligen visar sig ha substans.

  I ärlighetens namn så är dock idén om en integritetsombudsman inte helt ny. Debattören Pär Ström har länge haft den titeln på tankesmedjan Den Nya Välfärden. Och såväl centerpartiet som folkpartiet har tidigare framfört tankar om en ny myndighet, eller att Datainspektionen ersätts med en Integritetsinspektion.

  Men en god idé är en god idé, oavsett vem som kom på den först.

  * * *

  PS: Missa inte debattartikeln på SVT.se från företrädare för stoppafralagen.nu.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Ett snyggt slag i luften"

   

  Blogger Lars-Erick Forsgren skrev... (07 oktober, 2008 14:54) : 

  Nåja, ett slag i luften var väl att ta i!
  Det visar ju att frågan inte är död.
  Sedan är det naturligtvis upp till sossarna att visa om de menar det de säger.
  Och "de sex" har ju visat ett stort mod hittills. Att de inte lyckades att riva upp lagen är en annan sak.
  Men det finns ju en brasklapp i partirådets beslut, som de kan hänga upp en nytt Nej på.
  Om de vill o anser sig kunna.

  Men integritetsombudsman tror jag inte på.

  Varje ledamot borde fungera som en sådan. Se t ex Hans Lindblads mera principiella genomgång http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/hans-lindblad-turerna-i-fra-frgan-r.html

   

  Blogger Gun Svensson skrev... (07 oktober, 2008 22:13) : 

  Det kan verka så, men så länge det finns liv finns det hopp. Dessutom hände något intressant vid Fp:s partiråd, som visar att det beslut som togs inte är helt i hamn förrän man sett att lagtexten håller vad som lovats mellan skål och vägg. Vid utskottsbehandlingen kom följande mening till "Utskottet betonar vikten av den fortsatta preciseringen vad gäller den reformerade FRA-verksamheten.". Partiledningen tillstyrkte tillägget och därefter ställde sig partirådet bakom kompromissen.
  Till sist ett tips om en bra artikel av Christopher Kullenberg i dagens SvD, som sent omsider lagts ut på nätet.
  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1842277.svd

   

  kommentera