Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, januari 21, 2009

  Vem ska viga vem?

  I dag lämnade moderaterna, centern och folkpartiet in en gemensam motion till riksdagen om att alla ska kunna ingå äktenskap, även par av samma kön. Tanken är att homosexuella ska kunna ingå äktenskap från och med den 1 maj i år. I samband med att det könsneutrala äktenskapet införs vill de tre allianspartierna att lagen om registrerat partnerskap avskaffas.

  Kyrkliga vigselförrättare ska dock enligt förslaget även fortsättningsvis kunna vägra att viga homosexuella par. Vid borgerliga vigslar ska endast personer som är villiga att viga såväl en kvinna och en man som två personer av samma kön komma ifråga för uppdraget.

  Samtidigt lägger kristdemokraterna en partimotion med ett förslag till en ny juridisk ordning för samlevnad mellan två vuxna personer. I den föreslås en så kallad civilrättslig samlevnadsbalk som innebär att begreppet äktenskap tas bort och att vigselrätten för religiösa samfund upphör. I stället får både par av olika och av samma kön rätt att gifta sig genom en registrering. Det görs alltså ingen åtskillnad mellan sam- och olikkönade par och det blir enbart en offentlig myndighet som kommer att stå för registreringen.

  Samtliga borgerliga partier förefaller överens om religiösa samfund ska ha rätten att bestämma över sig själva, och att staten inte ska gå in och bestämma vilka som får viga sig i kyrkor, moskéer och synagogor. Aftonbladets nyligen prästvigda politiska chefredaktör Helle Klein tycker att det är ”märklig religionsfrihetshänsyn” att ”ge möjlighet för fortsatt diskriminering”.

  Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet påminner om att de i höstas lämnade in en motion om införande av en könsneutral äktenskapslagstiftning, och att utan stöd från kd så saknar de övriga borgerliga partierna majoritet i riksdagens civilutskott. I samband med att frågan behandlas i utskottet får den socialdemokratiska ordföranden i utskottet Carina Moberg utslagsröst.

  S, v och mp uppger att man vill lösa frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning snabbt, utan prestige och få till stånd en uppgörelse som sex partier i riksdagen kan stå bakom. Man säger sig vidare vara öppna för samarbete med de borgerliga partier som vill ha en könsneutral äktenskapslagstiftning.

  För mig är samhällets oreserverade stöd till vuxna människors kärlek och önskan att få sin samvaro officiellt erkänd, lika viktigt som värnandet av religionsfriheten. Därför anser inte jag att präster och andra religiösa samfunds företrädare ska tvingas att viga människor mot sin egen övertygelse. Och följaktligen bör enligt mig därför vigselrätten, precis som annan myndighetsutövning, vara förbehållen lämplig myndighet.

  Inget av de nu föreliggande förslagen är i mina ögon idealt. Problemet är att det goda riskerar att bli det bästas fiende. Våra folkvalda har fastnat i sina positioner och vi riskerar att landa i en lagstiftning som ytterst få kommer att känna sig nöjda med. Det är väldigt olyckligt.

  * * *

  PS: För er som vill läsa de aktuella motionerna i sin helhet kommer länkar här: m, c och fp-motionen (av någon outgrundlig anledning verkar dokumentet inte finnas på riksdagens webbplats), s, v och mp-motionen samt kd-motionen.

  PS2: För övrigt delar jag Magnus Ljungkvists olustkänsla av att befinna mig på kristdemokraternas planhalva i en politisk debatt.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Vem ska viga vem?"

   

  Anonymous Anonym skrev... (21 januari, 2009 23:56) : 

  Det enda sättet att lösa problemet är en civilrättslig lagstiftning. Det man åstadkommer med nuvarande förslag är bara ännu mer förföljelse och hat mot religiösa i vissa samfund.
  Låt stat vara stat och kyrka/moské vara kyrka/moské.
  Problemet med debatten är i mitt tycke att vissa personer tycker att kyrkan har fel och vill ge dem en känga. Det har ingenting med rättigheter gentemot staten att göra men allt med rättigheter gentemot Gud/kyrkan.

  Jonah

   

  Blogger Bo Widegren skrev... (22 januari, 2009 12:38) : 

  Vi har en ordning här i Sverige att de samfund som följer landet giftermålslagstiftning har vigselrätt. Jag ser ingen anledning att gå över till ett kontinentaklt system med en civil och en kyrklig vigsel därför att vissa religiösa inriktningar vill hålla fast vid fördomar. Mertalet i Sverige torde vara överens om detta. Att detta skulle utgöra en statlig inblandning i religiösa samfunds lära eller sätt att fungera är ju bara nys. De som inte vill finna sig i att samhället bestämmer i vigselfrågan har ju kvar möjligheten just att viga sig borgerligt och sedan ha sin religiösa välsignelse. Det tolerans till utplåning att att vi skall ge upp ett sätt som vi hanterat denna fråga sedan protestantiska kyrkan blev rådande i Sverige.

   

  kommentera