Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, februari 26, 2009

  Obligatorium är aldrig rätt

  För lite drygt två år sedan meddelade socialdemokraterna dåvarande utbildningspolitiske talesman Mikael Damberg att man i utbildningsutskottet gjort upp med v och mp om kårobligatoriefrågan.

  Dessvärre fungerar inte längre länken till detta dokument och jag lyckas inte heller längre hitta originalet på socialdemokraternas webbplats. Vad man sa då var dock att man inte accepterade att ”ett framtida avskaffande av kårobligatoriet sker till priset av ett försvagat studentinflytande”, men att man inte hade något intresse i att ”försvara ett obligatoriskt medlemskap i studentkårer”.

  Nu, när regeringen föreslår att det ska bli frivilligt för landets studenter att vara medlem i en studentkår och kårobligatoriet därmed avskaffas, låter det annorlunda. I ett pressmeddelande säger den utbildningspolitiske talespersonen Marie Granlund att studenterna står ”starka och oberoende tack vare kårobligatoriet”.

  Okej, jag är medveten om att det finns komplicerade inslag i den här gamla debatten. Självklart måste studentinflytandet garanteras. Och det lär bli en grannlaga uppgift att lösa ägandefrågan av de på många håll stora ekonomiska tillgångar studentkårer genom åren skaffat sig genom donationer och arv. Men principiellt så borde frågan vara glasklar: det är självklart inte rätt tvinga människor att bli medlemmar i en förening bara för att de vill studera.

  Frågan om kårobligatoriet har delat de politiska partierna och studentorganisationerna under ohyggligt lång tid. En gång i tiden hade, om jag inte minns alldeles fel, SFS en affisch med ett Strindberg-citat där han beklagade sig över det skändliga i att tvinga in studenter i en organisation de inte valt själva.

  Under den tid jag var aktiv i Socialdemokratiska studentförbundet så var vi principiella motståndare till kårobligatoriet, med hänvisning till föreningsfriheten. I dag förefaller man svängt och är för, om än av – om jag uppfattat det rätt – mer pragmatiska skäl; man betraktar studentkårerna som en garant för studenternas representation i olika sammanhang, samt vill värna den sociala verksamhet som kårer och studentnationer bedriver.

  Och visst, det är viktiga saker. Men givet det usla valdeltagande som råder i landets kårval så är studentkårernas representativitet ändå en chimär. Det måste till andra insatser för att trygga studentrepresentation och -inflytande. Och efterfrågan på social verksamhet lär knappast minska bara för att kårmedlemskap inte är obligatoriskt.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Obligatorium är aldrig rätt"

   

  Blogger Catti Ullström skrev... (26 februari, 2009 14:56) : 

  Jo, vi svängde på kongressen. Lite oväntat faktiskt.

  Personligen är jag emot obligatoriet, men också emot det förslag som nu ligger. Största orsaken är att syftesparagrafen förvinner och att man flyttar mycket makt över studentinflytandet från studenternas representanter till universitetsstyrelsen och därmed riskerar kårernas oberoende.

  Ungefär så.

  //catti

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 mars, 2009 14:51) : 

  "Det måste till andra insatser för att trygga studentrepresentation och - unflytande". Ja det är många överens om. Men vilka insatser då? Det har hittills ingen gett något klokt svar på. Ändå så är ni många som vill att obligatoriet ska avskaffas.

  Kårobligatoriet handlar inte om sociala aktiviteter utan om vem som ska utse studerandefackliga representanter i beslutande församlingar på lärosätet. När obligatoriet försvinner så överlåter man åt de som ska granskas (lärosätet) att själva utse vem som ska granska dem.

  Vore intressant att nu få höra ett resonemang kring obligatoriet att vara med i en bostadsrättförening om man bor i bostadsrätt. Eller det obligatorium för advokater som finns.

   

  kommentera