Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  söndag, februari 22, 2009

  Integriteten och dess försvarare

  Det finns fortfarande aktiva i våra riksdagspartier med integritet. Människor som står upp för principer när andra mest verkar hålla upp våta fingrar i luften för att se åt vilket håll opinionssiffrorna blåser. Principfasta politiker förtjänar respekt, även om man inte alltid måste hålla med dem.

  Mitt under den pågående rättegången mot några av The Pirate Bays grundare passade socialdemokraterna i riksdagens näringsutskott på att ställa sig bakom regeringens förslag till implementering av den så kallade Ipred-lagen. Lagen gör det lättare för upphovsrättsinnehavare att vidta åtgärder mot misstänkt olaglig fildelning. Bland annat får rättighetsinnehavare rätt att i domstol begära ut identiteten bakom ett visst ip-nummer.

  I och med s-beslutet tyder allt på att riksdagen följer samma linje på onsdag den 25 februari.

  Lagförslaget har väckt stor debatt och kritiserats för att vara ett ingrepp i den personliga integriteten.

  Samtidigt fortsätter debatten om FRA-lagen. Häromdagen gick Tidningsutgivarna och Journalistförbundet ut i en gemensam attack på DN debatt mot regeringens nya förslag, som man menar har ”allvarliga brister”. Förslagen sägs riskera att leda till att såväl Tryckfrihetsförordningen som Yttrandefrihetsgrundlagen urholkas, och vi får en lag ”som i praktiken innebär att vi i förväg vet att anonyma källor kan röjas och att grundlagsskyddet då inte kommer att gälla”.

  Även professor Dennis Töllborg vid Göteborgs universitet anser att lagen är helt feltänkt, öppnar för terrorangrepp och andra hot mot Sverige – och dessutom ger sämre integritet för medborgarna. ”Sammanfattningsvis bör hela förslaget skickas i papperskorgen”, rekommenderar Töllborg.

  I dag aktualiserar en grupp integritetsvänner av olika partifärg – Erik Josefsson (v-kandidat till Europaparlamentet), Karl Sigfrid (m-riksdagsledamot), Erik Laakso (s-bloggare) samt Erik Hultin (CenterUppropet.se) – ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ett handelsavtal mot varumärkesförfalskning. Det innehåller förutom tullbestämmelser också åtgärder mot immaterialrättsintrång, som till exempel utökat ansvar för internetleverantörer.

  Detta i Sverige hittills mycket lite diskuterade internationellt avtal är på väg att ge tullen behörighet att genomsöka mediaspelare i jakt på piratkopierat material. Resenärer kan komma att uppmanas lämna över mp3-spelare, bärbar dator och mobiltelefon för kontroll vid utlandsresa.

  ACTA har inte debatterats i Sveriges riksdag, inte prövats i lagrådet eller andra remissinstanser och inte diskuteras i medierna. Myndigheter, organisationer och medborgare har inte fått möjlighet att ta ställning till detta nya regelverk i en öppen debatt.

  Det är därför ytterst välkommet att det fortfarande finns principfasta människor i politiken som är på sin vakt mot de alltmer utbredda storebrorsfasonerna.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Integriteten och dess försvarare"

   

  Blogger Mark Klamberg skrev... (22 februari, 2009 15:43) : 

  Töllborg anser att förslaget om att inför en domstol är feltänkt, vilket inte nödvändigtvis betyder att han är emot FRA-lagen eller signalspaning i kabel. Jag har fått intrycket av att han är för dessa saker och att han motsätter sig förhandskontroll eller att man begränsar FRAs tillgång till kommunikation.

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (23 februari, 2009 10:28) : 

  Jonas:
  Åt vilket håll blåser egentligen opinionsvinden i fildelningsdebatten?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 februari, 2009 16:04) : 

  Mark, du har troligen rätt. Både tidningen och jag slarvar lite med att korrekt beskriva vad han egentligen kritiserar.

  Johan, svårt att säga - det verkar hur som helst finnas en rejäl diskrepens mellan den juridiska och politiska diskussionen och det allmänna rättsmedvetandet i frågan. Det visar inte mins dagens DN debatt.

   

  kommentera