Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, mars 02, 2009

  Mediemotståndet mot Mona Sahlin

  Som av en händelse (?) sände TV4:s Kalla fakta i går, samma dag som DN/Synovate presenterade en ny opinionsundersökning som föreföll visa att väljarnas förtroende för Mona Sahlin rasat till en bottennivå, ett program som drev tesen att Sahlin har problem med stöd från de egna.

  Det är inom de mansdominerade LO-förbunden hon sägs ha sina tyngsta kritiker. En orsak till detta sägs vara missnöje med det tilltänkta samarbetet med miljöpartiet.

  TV4:s Ulf Kristoffersson hävdar att Mona Sahlin verkligen ville bryta med vänsterpartiet och samarbeta tätare med miljöpartiet. Han menar att det ”var en grundbult i hennes plan för hur hon skulle förnya socialdemokraterna”. I stället tvingades hon att backa, och det – enligt Kristoffersson – på grund av att hon ”genomförde manövern på ett häpnadsväckande klumpigt sätt” genom att smälla igen dörren för v i stället för att stänga den lite försiktigt.

  Johan Sjölander genomled hela gårdagskvällens program och sammanfattar det elegant:
  Mona Sahlin kritiseras internt (vilket av TV4 visas genom att man lyfter fram ett antal partiaktivister som har synpunkter på hur partiet fungerar – som om socialdemokratin inte alltid hade varit fullt av gräsrotsaktivister som har synpunkter på både ledarskap och politik). Mona Sahlin har svårt med de fackliga gubbarna (samma aktivister som ovan). Mona Sahlin kritiseras internt (vilket på ett lite paradoxalt sätt visades genom att en massa tunga socialdemokrater uttalade sitt stöd för Mona Sahlin).

  ”På det hela taget fullkomligt ointressant alltså”, skriver Sjölander. Jag kan bara instämma. Självklart är det bra att det finns en levande debatt inom ett parti om politiken, de strategiska valen och om ledarskapet. Och självklart är det bra att allt detta granskas av oberoende medier. Men, allvarligt talat; finns det inte relevantare saker att skjuta in sig på än att familjen Sahlin har en bil som inte klarade besiktningen?

  Det är nu lite drygt ett och ett halvt år kvar till riksdagsvalet. Förhoppningsvis kommer vi innan dess få se ordentliga mediala bokslut över hur den sittande regeringen infriat eller svikit de löften de gick till val på. Tyvärr är jag rädd att detta riskerar att få stå tillbaks till förmån för anekdotiska vittnesmål från internkritiker som känner sig överkörda, samt granskningar av Alliansledarnas privatliv och ekonomi. Alltför ofta ser nämligen svensk politisk journalistik ut just så.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Mediemotståndet mot Mona Sahlin"

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 mars, 2009 07:42) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 mars, 2009 09:35) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (02 mars, 2009 09:54) : 

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn.

   

  Blogger Dyslektikus skrev... (02 mars, 2009 14:19) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 mars, 2009 16:05) : 

  Vi har ett "drev" mot Sahlin och såna är alltid mer eller mindre självförvållade. Mona Sahlin är inte stark, hon framstår som amatörmässig i kontrast med statsmionistern och själva valet av ny partiledare framstår som ett symtom på socialdemokratins allmäna kris viölken förefaller mycketr djup. Jag är inte alls säker på¨att partiet kommer tillbaka till sin gamla styrka, spom det än besitter i opinionssifror fastän inte realt, vilket kommer att visa sig i fortsatt tapp. Tobleronerier och bilbesiktningar hör förstås hit då personens integritet är ifrågasatt, och en granskning av politikens sakfrågor kommer indirekt med vajandet i valet mellan olika samarbetsmöjligheter.

  - Peter Ingestad, Solna

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 mars, 2009 20:36) : 

  Hej Jonas! Jag gillar din blogg, även om jag inte delar din politiska övertygelse. Mona S är en katastrof för SAP. Från början till slut! Jag är en fd sosse som vände Partiet ryggen i slutet av 60-talet pga av Palmes, Geijers, Strängs fundamentalt felaktiga avsteg från "min" socialdemokrati från 1940/50talet.
  På 50-talet stod vår största kamp INTE mot kapitalismen, utan mot den fundamentalistiska sovjetiska kommunismen ledd av Hagberg i hans kamp för en svensk "demokratisk revolution". I slutet var dock Hagberg ej främmande för en "väpnad revolution" i Sverige. Precis som kommunisterna i Finland.

   

  Blogger Opava skrev... (03 mars, 2009 00:33) : 

  Jag är inte förvånad över TV 4, dock är det en svaghet för Mona att ha detta i bagaget. Dock är det ledarskapet det handlar om och ett parti utan inre kritiska röster är inget levande parti. Jag hoppas dock att media tar upp viktiga frågor för Sveriges framtid i valrörelsen samt visar god journalistik och lämnar personifieringen därhän. Jag röstar på politiken ett parti för fram inte på personer.
  Haidi Opava

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 mars, 2009 12:34) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 mars, 2009 14:20) : 

  Peter, jag har väldigt svårt att förstå hur Mona Sahlin kan uppfattas som amatörmässig. Hon är de facto en av landets mest rutinerade politiker. Sedan är hon uppenbarligen en person som väcker känslor - både positiva och negativa. Det tycker jag är en god egenskap hos en partiledare. Politik handlar ju inte bara om kloka tankar utan också om engagemang.

  Lars, se svaret ovan. Och vad den politiska kampen på 50-talet handlade om känns inte alldeles relevant i dag.

  Haidi, visst handlar det om politik - men politiken drivs trots allt av personer. Jag tror vi gör ett stort misstag om vi blundar för i vilken utsträckning människor faktiskt röstar på partier vars företrädare de har förtroende för.

   

  Blogger Bo Widegren skrev... (04 mars, 2009 01:05) : 

  Jag förstår inte hur man kan ha förhoppningar om en juste behandling av oss socialdemikrater inkl vvår partiledare Momna Sahlin. Bland media ägas drygt 100 dagstidningar av borgererliga intressen som spyr ut sin borgarpropaganda i över 3,000.000 dagsex (mot 16 vänster med 600.000ex) av TV-kanalerna är alla utom oublic service också i grunden borgerliga och Kalla fakta är inte kallare än varmt borgerliga fakta. Man kan fråga sig hur detta stämmer med demokratin men vad vi måste inse är att det är det som är vår verklighet. Och man skall såsom kritisk socialdemokrat inse att ens ord lommer att användas emot ens egna om man inte svarvar på formuleringarna så att de inte kan missbrukas i den borgerliga propagandan. Ta er före att läsa dagens ledarkommentarer på alla de borgerliga tidningarna och rannsaka och fråga känner jag igen mig eller är detta förspelet till den borgerliga propagandan som går ut på att göra en nolla av Mona och helst ordentligt sticka kniven i ryggen på partiet. Vi får nog vänja oss vid att det råder permanent krigstillstånd med alla borgerligt köpta journalister ända ut i minsta intervju. Därför menar jag att vi måste föra vår debatt om vår politik men då skita i alla borgerliga murvlar som naturligtvis har massa färgade synpunkter både på vårt politiskla budskap och vår partiledning.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 mars, 2009 08:54) : 

  Bo, den där attityden tror jag är fullständigt livsfarlig. Om vi börjar betrakta medierna som våra fiender så är vi mycket, mycket illa ute. Ägarkoncentrationen är ett faktum, men man kan ändå ha strategier för ökat genomslag för s-åsikter i medierna. Här har socialdemokratin tyvärr hittills varit bedrövande passiv.

   

  Blogger Bo Widegren skrev... (04 mars, 2009 11:51) : 

  Men detta är ingen attityd utan bara en reflexion över hur det är. Och försöker vi försköna verkligheten så är vi istället illa ute. Inser man inte att borgerliga media ingår i ett koncept att hela tiden undergräva Monas ställning och ge vårt parti råsopar tidigare för att vi inte hade bildat något klart regeringsalternativ och nu för att att vi tagit in V i ett sådant. Samtidigt hackar man på oss för oklarhet vilket är andra sidan av myntet när vi i demokratisk ordning försöker utmejsla en politik istället för att som i borgerligheten ge påbud från partiledningarna. Nä, Jonas hur vi än vänder oss så finns det alltid glåpord och det är inget förvånansvärt eftersom borgerliga media äger stor del av den offentliga arenan. Men som vi såg i EMU-omröstmningen så behöver inte det vara utslagsgivande om man skaffar sig andra kanaler. Så det där med medierna kan vi nog lämna därhän och jobba med annat.

  Värre är det faktisk att vi tappat en del sympatin i debatten vid kaffebordet eller byggbaracken och det är inte lika lätt att reparera eftersom det har sin grund i faktisk politik, bl.a. Lissabonratificeringen utan att avbida konsekvensutredningen och just första vändan av regeringsalternativet med bara MP. Kanske också kärnkraften där vi borde gå ut starkare och förklara vad vår inställning innebär - inte i media utan i en kamnpanj riktad till fackföreningsfolk.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 mars, 2009 14:03) : 

  Bo, jag förskönar ingenting - men svartmålar inte heller. Det är trots allt skillnad på views och news; samma attityd råder inte på ledarplats som i redaktionella artiklar. Visst finns det politiska "analytiker" vars politiska läggning och agenda man ibland kan fundera över, men generellt kan man nog knappast påstå att journalistiken är fientlig mot socialdemokratin.

  Jag tror att det vore ett enormt misstag att lämna "det där med medierna /.../ därhän och jobba med annat". Däremot kan man inte förvänta sig att få något gratis. Det jobbar duktigt folk på 68:an, i riksdagsgruppen och på andra ställen som skapar medial uppmärksamhet kring s-idéer. Det finns också de som skapar nya kanaler, parallellt till de traditionella medierna. Detta bör vi bejaka snarare än uppgivet lämna walk over.

   

  kommentera