Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, mars 28, 2009

  Svagt underlag för opinionsuppgång

  I går skrev jag om en opinionsundersökning som visade att s rasat i storstäderna sedan i höstas samtidigt som moderaterna gått starkt framåt. Den bilden bekräftas nu av DN/Synovates marsmätning.

  Enligt denna har oppositionspartierna en fortsatt knapp ledning över regeringsalliansen, men moderaterna når sin högsta nivå på drygt tre år. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet får tillsammans 49,6 procent mot 46,0 för de fyra borgerliga partierna, ett övertag med 3,6 procentenheter.

  Och det är i storstäderna, bland privatanställda, bland män, väljare över 60 år och bland Saco-medlemmar som det är tydlig borgerlig majoritet. Starkt stöd för de rödgröna hittar man utanför storstäderna, bland offentliganställda, bland kvinnor, LO- och TCO-medlemmar samt bland väljare utan högskoleutbildning.

  Att i det läget lägga förslag om återinförd förmögenhetsskatt och en ny extra fastighetsskatt på en procent av taxeringsvärden över 5 miljoner ger kanske positiva signaler till de traditionella vänsterväljarna. På DN:s ledarsida konstateras att Sahlins och Östros utspel är ”ett beprövat socialdemokratiskt recept mot krisen: mer resurser till kommunerna, fler utbildningsplatser, ett särskilt ungdomspaket, mer bostadsbyggande och energisanerande och så, givetvis, höjd a-kassa”.

  Men det är ytterst tveksamt om det ger fler röster i den viktiga medelklassen. FastighetsskattenFörmögenhetsskatten är dessutom, vilket miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Mikaela Valtersson påpekat, ”en ideologisk skatt med stora problem” som ”läcker som ett såll och träffar inte dem som bör betala”.

  Och, som DN skriver: ”Någon alternativ lösning för ett Sverige i verkligt djup kris” är inte s-förslaget. ”En sådan kommer att kräva mer utgifter, större upplåning och en skattepolitik som stödjer produktiva insatser och hjälper människor att hitta ny försörjning”.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Svagt underlag för opinionsuppgång"

   

  Blogger David Jn. skrev... (28 mars, 2009 16:29) : 

  Det är väl förmögenhetsskatten som ”läcker som ett såll och träffar inte dem som bör betala”. Fastighetsskatten torde vara den mest träffsäkra skatt som läcker minst.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 mars, 2009 20:20) : 

  David, du har helt rätt. Jag fick hjärnsläpp och skrev fel. Nu ändrat.

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 mars, 2009 21:57) : 

  Håller med Mikaela Valtersson. Det är ett dumt Östrosutspel. Det jag finner märkligt är att S inte genomskådar alliansens taktik. Man vill ta över S´s traditionella frågor, först sysselsättningen - nu måste man släppa den eftersom man misslyckats, sedan bonusfrågorna - Borg lyckades med svänga kappan efter vinden-metodik med planerad fadäs? 080701. Odell talar om statligt ägande av svenska banker, Olofsson står hux flux upp och säger att hon vill försvara den offentliga sektorn. Strategin är att förvilla väljare OCH Public Service så till den grad att människor inte längre kan skilja på vänster och höger. När lågkonjunkturen fördjupas och fler ur medelklassen inser att otryggheten nått dem själva kanske de ändrar ståndpunkt, men det viktigaste är nog att Östros inte svamlar vidare om populistiska skatter och att Sahlin kan formulera ett gott alternativ.
  Vi måste också skjuta hål på det prisade ordet kokurrens. Nu ska vi få det som i GB - osäkra, svåråtkomliga tågtidtabeller och höjda priser. I GB tar man nu tillbaka sitt "experiment". När man i Sverige ger ett anbud finns det de som ger skambud - lägsta anbud får kontraktet enligt regelverket - då måste man ta hem det man förlorade på gungorna på karusellerna. Det kan innebära t.ex. att man producerar övervård inom äldretandvården för att få del av statsbidrag. Konkurrens kan tyvärr leda till mycket fiffel och båg. Det bud företrädare för offentlig sektor lägger borde vara normgivande och inte kunna krypas under av kapitalister med sluga idéer. Vidare ska kapitalister inte kunna bedriva övervård på "ovetande" patienter.
  S måste tala i klartext och beskriva varför man inte vill ge kapitalister fritt spelrum i t.ex. skola,vård, omsorg och infrastruktur.
  Den läxan S borde lärt sig är att inte falla till föga för gammalt nyliberalt managementtänk från 80-talet. Vi borde också satsa på att förbättra arbetsförhållande och löner i den offentliga sektorn. IF-Metallgubbar arbetar inte hårdare än kvinnor i skolan och vården - där har du många "medelklassare" högutbildade som kanske exploateras långt mer än sopåkare och metallare...

  Klara Olsson

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 mars, 2009 16:24) : 

  Avsaknaden av en gemensam hållbar ekonomisk politik från oppositionen blir allt tydligare. Skattefrågan sköts ju sönder lika snabbt som Sahlin och Östros presentera den. Dessutom så räcker den extra intäckten till att köpa SAAB. Sedan då? Hur ska alla andra löften från sossarna finansieras?

   

  kommentera