Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, april 01, 2009

  Hemtex och internet

  Företaget Hemtex skickade i går ut ett pressmeddelande om att man avser genomföra ”garanterad nyemission” om cirka 150 Mkr. Dock betonades att pressmeddelandet inte fick ”offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan”.

  Så om du som läser detta befinner dig på någon av dessa platser så bryter jag antagligen mot företagets regler nu. Me so sorry.

  Jag noterar dock att pressmeddelandet ligger ute på Hemtex webbplats. På engelska. Det gick att finna under avdelningen ”Investor Relations”. Möjligen finns det under pressavdelningen också. Men för att få komma dit krävs att man getts särskilda inloggningsuppgifter.

  Det här skulle kunna vara ett absurt aprilskämt, men så här agerar alltså ett stort företag i dag. Pressinformation görs otillgänglig, men samma material är lätt åtkomligt om man säger sig representera kapitalmarknaden.

  Ett pressmeddelande mejlas ut till utvalda journalister via Cision och läggs på nätet, men får inte ”offentliggöras, publiceras eller distribueras” i vissa länder.

  Informationen i pressmeddelandet får inte heller, sägs det uttryckligen, ”vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt”. Även vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande (min kursivering) av denna, i sin helhet eller delvis, påstås vara otillåtet. Underlåtenhet att ”efterkomma dessa direktiv” sägs kunna innebära ”ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner”.

  Men ursäkta, vad tusan tror Hemtex att det innebär att mejla ut ett pressmeddelande och lägga det på internet om inte just offentliggörande, publicering och distribution? Inser de inte att de bryter mot sina egna nippriga regler?

  Tipstack till Stina!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Hemtex och internet"

   

  Blogger Björn skrev... (01 april, 2009 13:22) : 

  Fast det är väl inte så konstigt? Uppenbarligen innehåller pressmeddelandet information som bolag enligt bl.a. amerikansk lagstiftning inte får gå ut med. Och därmed måste Hemtex skriva att meddelandet inte får vidarebeordras till, eller publiceras i, USA mfl länder. För annars riskerar Hemtex att bryta mot dessa länders lagstiftning...

  Så det är nog inte Hemtex som är nippriga utan 'Securities Act of 1933' som är märklig...

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (01 april, 2009 13:58) : 

  Björn, nu ska du inte komma och förstöra en bra historia med en massa fakta...

   

  Anonymous Anders L skrev... (01 april, 2009 14:54) : 

  Icke-inlägg.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (01 april, 2009 14:58) : 

  ...lämpligt nog kommenterad med en icke-kommentar.

   

  Anonymous Mats Larsson skrev... (01 april, 2009 20:38) : 

  Jag tror att Hemtex känner till internets makt och vet att de får extremt stor spridning och till och med blir citerade på bloggar om de skriver överdrivet tydligt att materialet inte får distribueras här och där.

   

  Anonymous Andreas Krohn skrev... (03 april, 2009 16:07) : 

  Som PR-trick borde det väl funka. Jag funderar på att testa det på nästa pressmeddelande jag skickar ut:

  OBS - informationen i detta pressmeddelande får absolut inte läsas av en enda människa! - OBS

  Jag tror att jag skulle få hygglig spridning på det... Lovar du att blogga om det om jag gör det, Jonas?

   

  kommentera